farma narkotyczne leki przeciwbólowe

The flashcards below were created by user Maja on FreezingBlue Flashcards.

 1. Szlaki bólowe
  • przewodzą sygnały z nocyceptorów obwodowych do rogów tylnych rdzenia, przez pień mózgu do wzgórza, układu limbicznegi i następnie do kory
  • ten szlak ma szybko przewodzące włókna typu A-delta (ból ostry)i wolno przewodzące włókna C (ból tępy)
  • w przeciwnym kierunku biegną drogi hamujące aktywność szlaków bólowych: mają początek w istocie szarej, kończą się w rogach tylnych.
  • te szlaki zstępujące używają jako neuroprzekaźników "endogennych opioidów" - endorfin, dynorfin i enkefalin - hamowanie bólu.
 2. klasyczne receptory opioidowe
  • endorfiny się z nimi wiążą
  • mi, delta i kappa
  • w działaniu analgetycznym najważniejsze jest pobudzenie receptorów mi, najmniej ważne są delta
  • są połączone z białkiem G
  • mechanizm działania opioidów polega na połączeniu z receptorem i zahamowaniu cyklazy adenylowej i zahamowaniu wejścia jonów wapnia do wnętrza komórki (hamowanie egzocytozy) i aktywacji wypływu jonów potasu na zewnątrz (hiperpolaryzacja) - skutkuje to zmniejszonym wydzielaniem neuroprzekaźników przez zakończenia neuronów czuciowych w rogach tylnych
 3. Podział opioidów egzogennych
  • czyści agoniści receptorowi - wyłącznie działanie agonistyczne na jeden lub więcej receptorów:
  • -agoniści pełni aktywują receptory maksymalnie (tak jak endogenne opioidy)
  • -agoniści częściowi - z mniejszą siłą niż endogenne opioidy
  • mieszani agoniści/antagoniści - wykazują działanie agonistyczne na jeden receptor, ale antagonistyczne na drugi, np. mi i kappa
  • czyści antagoniści - stosowane w terapii zatrucia opioidami i opioidowego zespołu abstynencyjnego
 4. Czyści pełni agoniści receptorowi
  • morfina
  • oksykodon
  • hihydrokodeina
  • fentanyl
  • petydyna
  • metadon
  • loperamid
  • OUN: efekt przeciwbólowy, euforyzujący, przeciwkaszlowy, zwężenie źrenicy (nie podlega tolerancji!!), depresja ośrodka oddechowego, uspokajający i nasenny
  • Układ sercowo-naczyniowy: rozszerzenie naczyń(uwalnianie histaminy), spadek ciśnienia, zmniejszenie zapotrzebowania serca na tlen
  • Żołądkowo-jelitowo-wątrobowe: nudności i wymioty(podrażnienie dna komory IV), zaparcia,
  • Układ moczowo-płciowy: retencja moczu (napięcie zwieraczy), przedłużenie porodu
  • zahamowanie wydzielania hormonu luteinizującego, stymulacja wydzielania prolaktyny i wazopresyny
  • zahamowanie funkcji komórek NK
  • zaczerwienienie skóry, świąd, wysypka (wyrzut histaminy z mastocytów)
 5. Morfina
  • agonista rec. mi i delta - praktycznie nie działa na kappa
  • ulega glukuronidacji - powstaje czynny mtabolit 6-glukuronian, który ma silniejsze działanie i dłuższą aktywność
  • działanie przeciwbólowe po każdej drodze podania - najsilniej dożylnie, najsłabiej doustnie, bo silny efekt pierwszego przejścia
  • doustnie najbezpieczniej, bo nie powoduje uzależnienia, ale silne działanie na pp
  • senność, apatia, hamuje procesy myślowe
  • zmiany nastroju: po pierwszej dawce dysforia, po drugiej euforia, zależnie od dawki
  • skuteczna tylko w bólach ostrych
  • depresja ośr oddechowego
  • działanie przeciwkaszlowe nie jest skorelowane z działaniem na ośrodek oddechowy
  • obniżenie progu drgawkowego (hamuje GABA)
  • działanie przeciwwymiotne, ale po pierwszej dawce mogą być wymioty
  • zwężenie źrenicy (łepek od szpilki) - pobudza jądra nerwu okoruchowego
  • wzrost napięcia mięśni gładkich
  • sztywność tułowia
  • bradykardia
 6. tolerancja na morfinę
  • zaburzenia recyklingu receptorów
  • najszybciej na działanie euforyzujące, depresyjne na ośr. oddechowy i przeciwbólowe
  • nie rozwija się na skurcz źrenicy i na działanie kurczące mięśnie gładkie - zaparcia, zatrzymanie moczu, żółtaczka
  • należy odstawiać powoli, bo zespół abstynencyjny (wszystkie objawy antagonistyczne do ww)
 7. interakcje morfiny
  • łączymy z NLPZ
  • z klonidyną, lekami przeciwdepresyjnymi, GKSami też
  • działanie depresyjne na oś. odd. - leki uspokajające i nasenne
 8. dihydrokodeina, oksykodon
  • półsyntetyczne
  • często łączone z NLPZ,
  • też dział. przeciwkaszlowe
 9. petydyna
  • syntetyczna
  • działanie cholinolityczne, przeciwdrgawkowe
  • nie wywołuje skurczu źrenicy
  • nie powinna być stososwana przez dłuższy czas, bo ma toksyczny metabolit
  • działa krócej niż morfina
 10. fentanyl, sulfentanyl, alfentanyl
  • dożylne, stosowane do zniesienia bólu okołoopercyjnego
  • fentanyl może występować w plastrach
  • najsilniejsze opioidy, alew mniejszym stopniu wywołują nudności
 11. loperamid
  zapierający
 12. metadon
  • antagonista NMDA
  • wykorzystywany w leceniu uzależnienia od opioidów
  • doustnie nie ma działania euforyzującego
 13. czyści częściowi agoniści
  • kodeina, hydrokodon
  • przeciwkaszlowe
  • często łączone z NLPZ
 14. ago-antagoniści
  • pentazocyna
  • nalbufina
  • butorfanol
  • buprenorfina
 15. pentazocyna
  • działanie cholinolityczne (nie ma skurczu mm.gładkich)
  • słąbo przenika do płodu
  • nie hamuje akcji porodowej
  • z wyboru w położnictwie i do leczenia kolek
 16. buprenorfina
  • antagonista rec. kappa i ago-antagonista rec. mi
  • bardzo wolno dysocjuje od receptora - dłuższe działanie
  • najbezpieczniejszy lek narkotyczny
  • nie ma euforii
  • w bólach średnich i silnych
 17. agoniści o szczególnych właściwościach
  • dekstrometorfan - antagonista NMDA, działąnie przeciwkaszlowe
  • difenoksylat i loperamid - silnie działają na rec. opioidowe w mięśniówce gładkiej jelit, przeciwbiegunkowe
  • tramadol - blokuje wychwyt zwrotny serotoniny i noradrenaliny, bez uzależnienia, zespół serotoninowy
 18. antagoniści rec. opioidowych
  • nalokson - jako antidotum, bo działa krótko (1h), zniesienie zaparć, świądu, sztywności tułowia, ale może osłabiać działanie przeciwbólowe
  • naltrekson - działa 4-6 h - leczenie uzależnienia (od alkoholu też??) i kiedyś w impotencji
  • alwimopan - działa wyłącznie obwodowo (nie przechodzi przez barierę krew-mózg) w pooperacyjnej niedrożności porażennej jelit
 19. ból nocyceptorowy leczenie
  • NLPZ
  • opioidy
  • leki p/depresyjne, p/padaczkowe, uspokajające
  • leki zwiotczające mięśnie
 20. ból neuropatogenny - leczenie
  • miejscowo znieczulające
  • leki p/depresyjne, p/padaczkowe
  • kapsaicyna
  • baklofen, GKSy
  • elektrostymulacja
 21. ból psychogenny - leczenie
  • p/depresyjne
  • p/lękowe
Author:
Maja
ID:
269308
Card Set:
farma narkotyczne leki przeciwbólowe
Updated:
2014-04-06 17:41:42
Tags:
narkotyczne
Folders:
farma
Description:
narkotyczne przeciwbólowe
Show Answers: