Chinese Norwegian - Chapter 1-4.csv

The flashcards below were created by user Niska on FreezingBlue Flashcards.

 1. nǐ hǎo
  你好
  Kapittel
  01 – a25
  God dag.


 2. Kapittel
  01 – a25
  Jeg
 3. xìng

  Kapittel
  01 – a25
  Heter
 4. jìao

  Kapittel
  01 – a25
  Heter (fornavn / fult navn)
 5. qǐng wèn
  请问
  Kapittel
  01 – a25
  Kan jeg spørre om


 6. Kapittel
  01 – a25
  Du
 7. shénme
  什么
  Kapittel
  01 – a25
  Hvilken/hva
 8. míngzi
  名字
  Kapittel
  01 – a25
  Navn
 9. rènshi
  认识
  Kapittel
  01 – a25
  Kjenne/lære å kjenne
 10. nín

  Kapittel
  01 – a25
  De/Dem
 11. hěn

  Kapittel
  01 – a25
  Meget
 12. gāoxìng
  高兴
  Kapittel
  01 – a25
  Glad


 13. Kapittel
  01 – a25
  Også
 14. (lái)jièshào
  来。介绍
  Kapittel
  01 – s27
  Presentere
 15. yíxià
  一下
  Kapittel
  01 – s27
  Viser at handlingen er kort
 16. zìjǐ
  自己
  Kapittel
  01 – s27
  Selv


 17. Kapittel
  01 – s27
  Jeg


 18. Kapittel
  01 – s27
  Du


 19. Kapittel
  01 – s27
  Han


 20. Kapittel
  01 – s27
  Hun


 21. Kapittel
  01 – s27
  Det
 22. wǒmen
  我们
  Kapittel
  01 – s27
  Vi/oss
 23. nǐmen
  你们
  Kapittel
  01 – s27
  Dere
 24. tāmen
  他们
  Kapittel
  01 – s27
  De
 25. tāmen
  它们
  Kapittel
  01 – s27
  De (ikke mennesker)
 26. guì

  Kapittel
  01 – s29
  Dyr/dyrebar
 27. shì

  Kapittel
  02 – s35
  Er
 28. sheí/shuí

  Kapittel
  02 – s35
  Hvem
 29. nǐmen
  你们
  Kapittel
  02 – s35
  Dere


 30. Kapittel
  02 – s35
  Hvilket/n (steder)
 31. guó

  Kapittel
  02 – s35
  Land
 32. rén

  Kapittel
  02 – s35
  Menneske
 33. Dānmàirén
  丹麦人
  Kapittel
  02 – s35
  En danske
 34. ma

  Kapittel
  02 – s35
  Spørrepartikkel (til ja/nei spørsmål)


 35. Kapittel
  02 – s35
  En benektelse til et ja/nei spørsmål som slutter med MA
 36. Yīngguórén
  英国人
  Kapittel
  02 – s35
  Englender
 37. tàitai
  太太
  Kapittel
  02 – s35
  Fru
 38. Zhōngguórén
  中国人
  Kapittel
  02 – s35
  Kineser
 39. zuò

  Kapittel
  02 – s35
  Gjøre
 40. gōngzuò
  工作
  Kapittel
  02 – s35
  arbeide
 41. lǎoshī
  老师
  Kapittel
  02 – s35
  Lærer
 42. ne

  Kapittel
  02 – s35
  Spørrepartikkel (hva med..)
 43. xuésheng
  学生
  Kapittel
  02 – s35
  Studerende
 44. mìshū
  秘书
  Kapittel
  02 – s35
  Sekretær
 45. duì

  Kapittel
  02 – s39
  Et positivt svar til et ja/nei spørsmål
 46. bú duì
  不对
  Kapittel
  02 – s39
  Et negativt svar til et ja/nei spørsmål
 47. xiānsheng
  先生
  Kapittel
  02 – s40
  Hr.
 48. tàitai
  太太
  Kapittel
  02 – s40
  Fru
 49. xiǎojie
  小姐
  Kapittel
  02 – s40
  Frk.
 50. nǚshì
  女士
  Kapittel
  02 – s40
  Fr.
 51. Lǎo

  Kapittel
  02 – s40
  Gammel / Gamle (høfflig omtale)
 52. xiǎo

  Kapittel
  02 – s40
  Lille (høfflig omtale)
 53. dàifu
  大夫
  Kapittel
  02 – s45
  Lege
 54. diànyuán
  店员
  Kapittel
  02 – s45
  Butikkassistent
 55. gōngchéngshī
  共生师
  Kapittel
  02 – s45
  Ingeniør
 56. gōngrén
  工人
  Kapittel
  02 – s45
  En arbeider
 57. hùshi
  护士
  Kapittel
  02 – s45
  Sykepleier
 58. nóngmín
  农民
  Kapittel
  02 – s45
  Bonde
 59. shāngrén
  商人
  Kapittel
  02 – s45
  Forretningsmann
 60. xiàhǎi
  下海
  Kapittel
  02 – s45
  Selvstendig (om arbeidstype)
 61. zhíyuán
  职员
  Kapittel
  02 – s45
  Kontoransatt
 62. zuòjiā
  作家
  Kapittel
  02 – s45
  Forfatter
 63. shīyèzhě
  失业者
  Kapittel
  02 – s45
  Arbeidsledig
 64. tuìxiū le
  退休了
  Kapittel
  02 – s45
  Pensjonist
 65. jiā

  Kapittel
  03 – s51
  Familie / hjem
 66. yǒu

  Kapittel
  03 – s51
  Har / det er


 67. Kapittel
  03 – s51
  Hvor mange (mindre enn 10)
 68. kǔo

  Kapittel
  03 – s51
  Classifier for mennesker
 69. liù

  Kapittel
  03 – s51
  Seks
 70. bàba
  爸爸
  Kapittel
  03 – s51
  Far
 71. māma
  妈妈
  Kapittel
  03 – s51
  Mor


 72. Kapittel
  03 – s51
  En


 73. Kapittel
  03 – s51
  En av de vanligste classifiers
 74. gēge
  哥哥
  Kapittel
  03 – s51
  Storebror
 75. liǎng

  Kapittel
  03 – s51
  Et par (to stk)
 76. mèimei
  妹妹
  Kapittel
  03 – s51
  Lillesøster


 77. Kapittel
  03 – s51
  Og
 78. dìdi
  弟弟
  Kapittel
  03 – s51
  Lillebror
 79. méi

  Kapittel
  03 – s51
  Fornektelse i forbindelse med You
 80. xiōngdì
  兄弟
  Kapittel
  03 – s51
  Brødre
 81. jiěmèi
  姐妹
  Kapittel
  03 – s51
  Søstre


 82. Kapittel
  03 – s51
  Fire
 83. jiějie
  姐姐
  Kapittel
  03 – s51
  Storesøster
 84. sān

  Kapittel
  03 – s51
  Tre
 85. tāmen
  他们
  Kapittel
  03 – s51
  De/dem
 86. àiren
  爱人
  Kapittel
  03 – s51
  Ektefelle
 87. nǚ'ér
  女儿
  Kapittel
  03 – s51
  Datter
 88. érzi
  儿子
  Kapittel
  03 – s51
  Sønn
 89. háizi
  孩子
  Kapittel
  03 – s51
  Barn
 90. wǒmen
  我们
  Kapittel
  03 – s51
  Vi / oss


 91. Kapittel
  03 – s55
  Hun / henne
 92. nǚpéngyou
  女月月友
  Kapittel
  03 – s55
  Kjæreste (kvinne)
 93. Líhūn le
  离婚了
  Kapittel
  03 – s55
  Skilt (ikke gift)
 94. Nánpéngyou
  男朋友
  Kapittel
  03 – s55
  Kjæreste (mann)


 95. Kapittel
  03 – s55
  Han / ham
 96. ling

  Kapittel
  03 – s56
  Null


 97. Kapittel
  03 – s56
  En
 98. èr

  Kapittel
  03 – s56
  To
 99. sān

  Kapittel
  03 – s56
  Tre


 100. Kapittel
  03 – s56
  Fire


 101. Kapittel
  03 – s56
  Fem
 102. liù

  Kapittel
  03 – s56
  Seks


 103. Kapittel
  03 – s56
  Syv


 104. Kapittel
  03 – s56
  Åtte
 105. jiǔ

  Kapittel
  03 – s56
  Ni
 106. shí

  Kapittel
  03 – s56
  Ti
 107. yìbǎi
  一百
  Kapittel
  03 – s56
  Et hundre


 108. Kapittel
  03 – s57
  Hvor mange (mindre enn 10)
 109. duōshao
  多少
  Kapittel
  03 – s57
  Hvor mange (mere enn 10)
 110. yǒu

  Kapittel
  03 – s57
  Har
 111. méi yǒu
  没有
  Kapittel
  03 – s57
  Har ikke
 112. jiārén
  家人
  Kapittel
  03 – s59
  Familiemedlemmer
 113. bàba
  爸爸
  Kapittel
  03 – s59
  Far
 114. māma
  妈妈
  Kapittel
  03 – s59
  Mor
 115. fùmǔ
  父母
  Kapittel
  03 – s59
  Foreldre
 116. xiōngdì
  兄弟
  Kapittel
  03 – s59
  Brødre
 117. gēge
  哥哥
  Kapittel
  03 – s59
  Storebror
 118. dìdi
  弟弟
  Kapittel
  03 – s59
  Lillebror
 119. jiěmèi
  姐妹
  Kapittel
  03 – s59
  Søstre
 120. jiějie
  姐姐
  Kapittel
  03 – s59
  Storesøster
 121. mèimei
  妹妹
  Kapittel
  03 – s59
  Lillesøster
 122. nǚpéngyou
  女朋友
  Kapittel
  03 – s59
  Kjæreste (kvinne)
 123. nánpéngyou
  男朋友
  Kapittel
  03 – s59
  Kjæreste (mann)
 124. àiren
  爱人
  Kapittel
  03 – s59
  Ektefelle
 125. qīzi/tàitai
  妻子/太太
  Kapittel
  03 – s59
  Kone
 126. zhàngfu
  丈夫
  Kapittel
  03 – s59
  Mann
 127. háizi
  孩子
  Kapittel
  03 – s59
  Barn
 128. érzi
  儿子
  Kapittel
  03 – s59
  Sønn
 129. nǚ'ér
  女儿
  Kapittel
  03 – s59
  Datter
 130. sūnzi
  孙子
  Kapittel
  03 – s59
  Barnebarn (gutt)
 131. sūnnǚ
  孙女
  Kapittel
  03 – s59
  Barnebarn (jente)
 132. zhè/zhèi

  Kapittel
  04 – s65
  Dette / denne
 133. běn

  Kapittel
  04 – s65
  Classifier for bøker
 134. shū

  Kapittel
  04 – s65
  Bok
 135. cídiǎn
  词典
  Kapittel
  04 – s65
  Ordbok
 136. yīng-hàn
  英汉
  Kapittel
  04 – s65
  Engelsk-kinesisk
 137. de

  Kapittel
  04 – s65
  Genitiv eie-partikkel
 138. nà/nèi

  Kapittel
  04 – s66
  Den / det
 139. chá

  Kapittel
  04 – s66
  The (te)
 140. Zhōngguó
  中国
  Kapittel
  04 – s66
  Kinesisk / Kina
 141. bēizi
  杯子
  Kapittel
  04 – s67
  Kopp / glass
 142. zài

  Kapittel
  04 – s67
  Befinne seg / på / i
 143. nǎr
  哪儿
  Kapittel
  04 – s67
  Hvor
 144. zhèr
  这八
  Kapittel
  04 – s67
  Her
 145. cháhú
  茶壶
  Kapittel
  04 – s67
  Tekanne
 146. nàr
  那儿
  Kapittel
  04 – s67
  Der
 147. zhīdao
  知道
  Kapittel
  04 – s68
  Vite / kjenne til
 148. wǒ de
  我的
  Kapittel
  04 – s69
  Min / mitt
 149. nǐ de
  你的
  Kapittel
  04 – s69
  Din / ditt
 150. tā de

  Kapittel
  04 – s69
  Hans / hennes / dets
 151. wǒmen de
  我们的
  Kapittel
  04 – s69
  Våres
 152. nǐmen de
  你们的
  Kapittel
  04 – s69
  Deres (tilhørende)
 153. tāmen de

  Kapittel
  04 – s69
  Dems / Dets
 154. wǒ nǚpéngyou
  我女朋友
  Kapittel
  04 – s70
  Min kjæreste (kvinnelig)
 155. wǒ māma
  我妈妈
  Kapittel
  04 – s70
  Min mor
 156. nǐ bàba
  你爸爸
  Kapittel
  04 – s70
  Din far
 157. tā àiren
  他爱人
  Kapittel
  04 – s70
  Hans ektefelle (kone)
 158. wǒmen nǚ'ér
  我们女儿
  Kapittel
  04 – s70
  Våres datter
 159. wǒ jiā
  我家
  Kapittel
  04 – s70
  Min familie
 160. kāfēi
  咖啡
  Kapittel
  04 – s71
  Kaffe
 161. shuǐ

  Kapittel
  04 – s71
  Vann
 162. kāfēihú
  咖啡壶
  Kapittel
  04 – s71
  Kaffekanne
 163. sì shì sì
  四是四
  Kapittel
  04 – s73
  4 er 4
 164. shí shì shí
  十是十
  Kapittel
  04 – s73
  10 er 10
 165. shísì shì shísì
  十四是十四
  Kapittel
  04 – s73
  14 er 14
 166. sìshí shì sìshí
  四十是四十
  Kapittel
  04 – s73
  40 er 40
 167. sìshísì shì sìshísì
  四十四是四十四
  Kapittel
  04 – s73
  44 er 44
Author:
Niska
ID:
269432
Card Set:
Chinese Norwegian - Chapter 1-4.csv
Updated:
2014-04-06 18:35:20
Tags:
chinese pinyin norwegian
Folders:

Description:
Chinese pinyin and simplified Chinese to Norwegian. From the Danish book: Kinesisk 1 - Kinesisk for nybegyndere. Chapter 1 - 4
Show Answers: