sistematska2

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. KINEZIOLOŠKA
  ANTROPOLOGIJA
  • 1.    
  • predstavlja niz znanstvenih područja koja
  • povezuju kineziologiju i antropologijske znanosti s jedne strane usmjerene
  • rješavanju kinezioloških problema a s druge strane kineziološke spoznaje se
  • ugrađuju u njih. Kineziološkoj antropologiji pripadaju biološka antropologija, funkcionalna
  • anatomija, kineziološka
  • fiziologija,
  • kineziološka pedagogija, kineziološka psihologija, kineziološka
  • sociologija i kineziološka
  • medicina.
 2. KINEZIOLOŠKA BIOMEHANIKA
  • je znanost koja mehaničke zakone primjenjuje na živa
  • bića, proučavajući matematičke i fizičke zakonitosti koje određuju učinkovitost
  • struktura gibanja.
 3. KINEZIOLOŠKA FIZIOLOGIJA
  • 1.    
  • je pomoćna kineziologijska disciplina, a
  • njezin predmet su zakonitosti funkcioniranja organskih sustava o kojima ovisi
  • motorička učinkovitost u kineziološki usmjerenim aktivnostima i koje reguliraju
  • utjecaj kineziološkog tretmana na razvoj fizioloških funkcija.
 4. KINEZIOLOŠKI OPERATOR
  • je skup različitih struktura kretanja koje maksimalno
  • odgovaraju cilju transformacijskih procesa. To su one vježbe kojima se
  • najučinkovitije djeluje na neku osobinu ili sposobnost, motoričku informiranost
  • i zdravlje.
 5. KINEZIOMETRIJA
  • se bavi problemima mjerenja, konstrukcijom i načinima
  • korištenja mjernih instrumenata u kineziologiji
 6. KOMPLEKSNE AKTIVNOSTI
  • obuhvaćaju aktivnosti kojima se teži pogađanju
  • određenog cilja u prostoru vođenim ili bačenim projektilom, a sadrže kompleksnu
  • strukturu kretanja cikličkog i acikličkog tipa i u njima rezultat ovisi o
  • suradnji članova grupe (tima). Primjer kompleksnih aktivnosti su športovi:
  • nogomet, rukomet, košarka, odbojka, vaterpolo, ragbi, hokej na travi, hokej na
  • ledu
 7. KONVENCIONALNE AKTIVNOSTI
  • su takve aktivnosti čiji su sadržaji limitirani
  • pravilima, a primarna im je funkcija razvoj motoričkih znanja.
 8. METODE RADA
  • su načini rada, a kako se pojavljuju u svim oblicima i
  • etapama procesa tjelesnog vježbanja, ujedno su i sastavni dio rada.
 9. MONOSTRUKTURALNE AKTIVNOSTI
  • 1.    
  • obuhvaćaju aktivnosti kojima je fizikalni
  • cilj uvijek svladavanje prostora vlastitim tijelom ili projektilom i koji se
  • može objektivno mjeriti, a dominira ciklička struktura kretanja i rezultat u
  • pravilu ne ovisi o kooperaciji između članova grupe. Ovdje se ubrajaju
  • športovi: atletika, plivanje, skijanje, veslanje, streljaštvo, boćanje, dizanje
  • utega, kuglanje, kajakaštvo, streličarstvo, biciklizam.
 10. MOTORIČKA VJEŠTINA
  • je stečena sposobnost izvođenja usvojenih motoričkih
  • gibanja (struktura) na višoj razini lako, brzo, racionalno i efikasno.
 11. NEKONVENCIONALNE AKTIVNOSTI
  • su takve kineziološke aktivnosti čiji sadržaji nisu
  • limitirani pravilima, a primarna im je funkcija razvoj osobina i sposobnosti.
  • Ovim sadržajima mogu se razvijati i znanja ako su sadržaji iz strukture vježbi
  • doslovno elementi tehnike neke kineziološke aktivnosti.
 12. OPERATIVNI PROGRAM
  • 1.    
  • predstavlja sadržajnu konkretizaciju
  • globalnog programa ili, konkretnije, onog dijela koji se odnosi na određenu
  • homogeniziranu skupinu ili na pojedinca koji joj pripada. Sastavni dio tog
  • programa, osim određivanja odgovarajućih sadržaja, je i doziranje, distribucija
  • i kontrola opterećenja.
 13. PASIVNA GIBLJIVOST
  • je sposobnost izvođenja pokreta što veće
  • amplitude uz pomoć neke vanjske sile.
 14. PLANIRANJE
  • podrazumijeva unaprijed predvidjeti što će se raditi u
  • jednom razdoblju.
 15. POLISTRUKTURALNE AKTIVNOSTI
  • su aktivnosti acikličkog tipa kojima je cilj
  • simbolička destrukcija partnera a kretanje se izvodi i ograničava u kontaktu s
  • partnerom. U polistrukturalne aktivnosti možemo ubrojiti sljedeće športove:
  • boks, hrvanje, judo, karate, mačevanje, stolni tenis
 16. PRECIZNOST
  • je sposobnost u aktivnosti gađanja i ciljanja koja
  • omogućava gađanje nepokretnih ili pokretnih ciljeva na određenoj udaljenosti.
  • Pri gađanju daje se  impuls predmetu i potom nema utjecaja na taj predmet.
 17. PROGRAMIRANJE
  • u tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi podrazumijeva
  • eksplicitno definiranje cilja i zadaća programa, utvrđivanje uvjeta i postupaka
  • njegove realizacije i načine verifikacije efekata programa.
Author:
Anonymous
ID:
270305
Card Set:
sistematska2
Updated:
2014-04-12 17:43:06
Tags:
sistematska
Folders:
faks
Description:
pojmovi
Show Answers: