Klett Němčina CZ->NJ

The flashcards below were created by user amtom on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ale
  Aber
 2. pracovat
  arbeiten
 3. hudební skupina
  die Band, -s
 4. tam
  dort
 5. točit
  drehen
 6. jezdit
  fahern
 7. film
  der Film, -e
 8. dnes
  heute
 9. pocházet
  komme
 10. číst
  lesen
 11. medicína
  die Medizin, -e
 12. modelka
  das Model, -s
 13. často
  oft
 14. zpívat
  singen
 15. přezdívka
  der Spitzname, -n
 16. nosit
  tragen
 17. na cestě
  unterwegs
 18. když
  wenn
 19. v současné době
  zurzeit
 20. maturovat
  Abitur machen
 21. povolání
  der Beruf, -e
 22. obzvlášť
  besonders
 23. navštěvovat
  besuchen
 24. proto
  deshalb
 25. tento, tato, toto
  dieser, diese, dieses
 26. trochu
  ein wenig
 27. rodiče
  die Eltern
 28. rozvedený
  geshieden
 29. původ
  die Herkunft
 30. nápad
  die Idee, -n
 31. rok
  das Jahr, -
 32. vůbec ne, ani slovo
  kein Wort
 33. můj, má, mé
  mein, meine, mein
 34. již
  seit
 35. jazyk
  die Sprache, -n
 36. které
  welche
 37. odkud
  woher
 38. dvakrát
  zweimal
 39. dostat
  bekommen
 40. potřebovat
  brauchen
 41. dostat zpět
  zurück/bekommen
 42. věk
  das Alter
 43. navštívit
  besuchen
 44. jet
  fahren
 45. jít
  gehen
 46. sourozenci
  die Geschwister
 47. chtít
  möchten
 48. schon
 49. mrtvý/á
  tot
 50. příbuzní
  die Verwandten
 51. bydlet
  wohnen
 52. doma
  zu Hause
 53. mít
  haben
 54. maturitní ples
  der Abiturball, -¨e
 55. vzhled
  das Aussehen
 56. oba
  beide
 57. odměna
  die Belohnung, -en
 58. tento, tato, toto
  dieser, diese, dieses
 59. je, existuje
  es gibt
 60. jízdenka
  der Fahrschein, -e
 61. jízdní kolo
  das Fahrrad, -¨er
 62. cizí
  fremd
 63. pohlaví
  das Geschlecht, -er
 64. velikost
  die Größe, -n
 65. mobil
  das Handy, -s
 66. úklidový den
  der Hauhaltstag, -e
 67. domácí zvíře
  das Haustier, -e
 68. koupit
  kaufen
 69. svatba
  die Hochzeit, -en
 70. vdaná/ženatý
  Verheirated
 71. příští
  nächste, nächsten
 72. ucho
  das Ohr, -en
 73. hned
  sofort
 74. postrádat
  vermissen
 75. zmizet
  verschwinden
 76. slovník
  das Wörterbuch, -¨er
 77. jiné
  andere
 78. zavolat
  anrufen
 79. hloupý
  blöd
 80. myslet
  denken
 81. jít nakupovat
  einkaufen gehen
 82. najít
  finden
 83. pomoci
  helfen
 84. nyní
  jetzt
 85. moci, umět
  können
 86. křižovatka
  die Kreuzung, -en
 87. být líto
  leid/tun
 88. zítra
  morgen
 89. muset
  müssen
 90. trávník
  der Rasen
 91. vpravo
  rechts
 92. vlevo
  links
 93. pršet
  regnen
 94. opravit
  reparieren
 95. jet dolů
  runter/fahren
 96. poslat
  schicken
 97. rychle
  schnell
 98. strana
  die Seite, -n
 99. mít povinnost
  sollen
 100. později
  später
 101. město
  die Stadt, -¨e
 102. překládat
  übersetzen
 103. cvičení
  die Übung, -en
 104. stávit
  verbringen
Author:
amtom
ID:
271638
Card Set:
Klett Němčina CZ->NJ
Updated:
2014-04-23 19:24:52
Tags:
german vocabulary czech
Folders:

Description:
Němčina, druhá až pátá lekce, z češtiny
Show Answers: