Chinese Norwegian - Chapter 5-8.csv

The flashcards below were created by user Niska on FreezingBlue Flashcards.

 1. huì

  Kapittel
  05 – s77
  Kan
 2. shuō

  Kapittel
  05 – s77
  Snakke / si
 3. hànyǔ
  汉语
  Kapittel
  05 – s77
  Kinesisk talespråk
 4. yīngyǔ
  英语
  Kapittel
  05 – s77
  Engelsk talespråk
 5. duìbuqǐ
  对不起
  Kapittel
  05 – s77
  Unskyld / beklager
 6. hǎo

  Kapittel
  05 – s77
  God
 7. yìdiǎn(r)
  一点
  Kapittel
  05 – s77
  Litt / en smule
 8. hànzì
  汉字
  Kapittel
  05 – s77
  Kinesiske tegn
 9. kàn

  Kapittel
  05 – s77
  Lese / se
 10. xiě

  Kapittel
  05 – s77
  Skrive
 11. lái

  Kapittel
  05 – s77
  Komme
 12. běijīng
  北京
  Kapittel
  05 – s77
  Beijing
 13. xué

  Kapittel
  05 – s77
  Studere / lære
 14. búcuò
  不错
  Kapittel
  05 – s77
  Ikke dårlig
 15. zài

  Kapittel
  05 – s77
  i / på
 16. měiguó
  美国
  Kapittel
  05 – s77
  Amerika / USA
 17. zhōngguó
  中国
  Kapittel
  05 – s77
  Kina
 18. péngyou
  朋友
  Kapittel
  05 – s77
  Venn
 19. jiào

  Kapittel
  05 – s77
  Undervise / lære
 20. nán

  Kapittel
  05 – s77
  Vanskelig
 21. fāngbìan
  方便
  Kapittel
  05 – s77
  Bekvemt / praktisk
 22. róngyì
  容易
  Kapittel
  05 – s77
  Lett
 23. dǒng

  Kapittel
  05 – s77
  Forstå
 24. qǐng

  Kapittel
  05 – s77
  Be om / vær så snill å...
 25. zài shuō yí biàn
  再说一遍
  Kapittel
  05 – s77
  Si det en gang til
 26. dānmài
  丹麦
  Kapittel
  05 – s79
  Danmark
 27. shǒudū
  首都
  Kapittel
  05 – s79
  Hovedstad
 28. zěnme
  怎么
  Kapittel
  05 – s79
  Hvordan
 29. gēběnhāgēn
  哥本哈根
  Kapittel
  05 – s79
  København


 30. Kapittel
  05 – s79
  Skrifttegn
 31. hǎokàn
  好看
  Kapittel
  05 – s79
  Pen / pent (om ting)
 32. shì(shi)
  试(试)
  Kapittel
  05 – s79
  Å prøve
 33. pīnyīn
  拼音
  Kapittel
  05 – s79
  Transkripsjonsystem til Kinesisk språk
 34. yǐhòu
  以后
  Kapittel
  05 – s79
  senere
 35. yùjiàn
  遇见
  Kapittel
  06 – s89
  Møte (tilfeldig)
 36. xuéxiào
  学校
  Kapittel
  06 – s89
  Skole
 37. zǎoshang
  早上
  Kapittel
  06 – s89
  Morgen (om)
 38. hǎo jiǔ bú jiàn
  好久不见
  Kapittel
  06 – s89
  Det er lenge siden (vi har sett hverandre)
 39. zuìjìn
  最近
  Kapittel
  06 – s89
  I den tid
 40. zěnmeyàng
  怎么样
  Kapittel
  06 – s89
  Hvordan
 41. máng

  Kapittel
  06 – s89
  Travelt
 42. jīntīan
  今天
  Kapittel
  06 – s89
  I dag
 43. míngtīan
  明天
  Kapittel
  06 – s89
  I morgen
 44. yào

  Kapittel
  06 – s89
  Skal; vil
 45. kǎo

  Kapittel
  06 – s89
  Gå til eksamen
 46. Zuótīan
  昨天
  Kapittel
  06 – s89
  I går
 47. Gàosu
  告诉
  Kapittel
  06 – s89
  Fortelle
 48. Nǔlì
  努力
  Kapittel
  06 – s89
  Flittig
 49. Cōngming
  聪明
  Kapittel
  06 – s89
  Intelligent
 50. Cuò

  Kapittel
  06 – s89
  Feil
 51. Méi guānxi
  没关系
  Kapittel
  06 – s89
  Det gjør ikke noe
 52. Zhù

  Kapittel
  06 – s89
  Ønske / lykkeønske
 53. Kǎoshì
  考试
  Kapittel
  06 – s89
  Eksamen / prøve
 54. Shùnlì
  顺利
  Kapittel
  06 – s89
  Suksess / lykke til
 55. xièxie
  谢谢
  Kapittel
  06 – s89
  Takk
 56. zàijiàn
  再见
  Kapittel
  06 – s89
  Farvell / på gjensyn
 57. shāngrén
  商人
  Kapittel
  06 – s91
  Forretningsmann
 58. bàngōngshì
  办公室
  Kapittel
  06 – s91
  Kontor
 59. jìn

  Kapittel
  06 – s91
  Gå inn
 60. cóng

  Kapittel
  06 – s91
  Fra
 61. fǎguó
  法国
  Kapittel
  06 – s91
  Frankriket
 62. míngpiàn
  名片
  Kapittel
  06 – s91
  visittkort
 63. yùyuē
  预约
  Kapittel
  06 – s91
  En avtale
 64. shàngwǔ
  上午
  Kapittel
  06 – s91
  formiddag
 65. kāihuì
  开会
  Kapittel
  06 – s91
  Ha et møte
 66. xiàwǔ
  下午
  Kapittel
  06 – s91
  Ettermiddag
 67. shíjiān
  时间
  Kapittel
  06 – s91
  Tid (konseptuelt)
 68. cái

  Kapittel
  06 – s91
  Først / ikke før
 69. xíng

  Kapittel
  06 – s91
  Ok / går an
 70. zaì

  Kapittel
  06 – s91
  Igjen / ytterligere
 71. jiàn

  Kapittel
  06 – s91
  Se (få øye på noe)
 72. zhù nǐ
  祝你
  Kapittel
  06 – s93
  Ønsker deg...
 73. zhù nǐ shēngrì kuàilè
  祝你生日快乐
  Kapittel
  06 – s93
  Gratulerer med fødselsdagen
 74. zhù nǐ xīnnián hǎo
  祝你新年好
  Kapittel
  06 – s93
  Ønsker deg et godt nyttår
 75. zhù nǐ yí lù píng'ān
  祝你一路平安
  Kapittel
  06 – s93
  Ønsker deg en god reise
 76. zhù nǐmen
  祝你们
  Kapittel
  06 – s93
  Ønsker dere...
 77. zhù nǐmen xīnhūn kuàilè
  祝你们新婚快乐
  Kapittel
  06 – s93
  Ønsker dere tillykke med brylluppet
 78. gōngxǐ gōngxǐ
  恭喜恭喜
  Kapittel
  06 – s93
  tillykke / gtatulerer
 79. gōngxǐ nǐ/nǐmen
  恭喜你/你们
  Kapittel
  06 – s93
  tillykke/gratulerer til deg/dere
 80. xué

  Kapittel
  06 – s93
  studere (skole)
 81. xuésheng
  学生
  Kapittel
  06 – s93
  studerende
 82. xiǎoxué
  小学
  Kapittel
  06 – s93
  Barne / ungdommskole ('lille skole')
 83. xiǎoxuéshēng
  小学生
  Kapittel
  06 – s93
  Elev i barne / ungdommskole ('lille skole')
 84. zhōngxué
  中学
  Kapittel
  06 – s93
  gymnas ('midt skole')
 85. zhōngxuéshēng
  中学生
  Kapittel
  06 – s93
  Elev i gymnaset ('midt skole')
 86. dàxué
  大学
  Kapittel
  06 – s93
  Universitet ('store skole')
 87. dàxuéshēng
  大学生
  Kapittel
  06 – s93
  Studerende på Universitet ('store skole')
 88. zuótīan
  昨天
  Kapittel
  06 – s97
  i går
 89. jīntīan
  今天
  Kapittel
  06 – s97
  I dag
 90. míngtīan
  明天
  Kapittel
  06 – s97
  I morgen
 91. zǎoshang
  早上
  Kapittel
  06 – s97
  morgen (om)
 92. shàngwǔ
  上午
  Kapittel
  06 – s97
  formiddag
 93. zhōngwǔ
  中午
  Kapittel
  06 – s97
  middag (klokken 12)
 94. xiàwǔ
  下午
  Kapittel
  06 – s97
  ettermiddag
 95. wǎnshang
  晚上
  Kapittel
  06 – s97
  aften


 96. Kapittel
  06 – s97
  natt
 97. jīntīan zǎoshang
  今天 早上
  Kapittel
  06 – s97
  i morges (idag + morgen)
 98. jīntīan wǎnshang
  今天晚上
  Kapittel
  06 – s97
  i aften (idag + aften)
 99. zuótīan shàngwǔ
  昨天上午
  Kapittel
  06 – s97
  i går formiddag
 100. zuótīan zhōngwǔ
  昨天中午
  Kapittel
  06 – s97
  i går middag (kl 12)
 101. míngtīan yè
  明天夜
  Kapittel
  06 – s97
  i morgen natt
 102. míngtīan xiàwǔ
  明天下午
  Kapittel
  06 – s97
  i morgen ettermiddag
 103. shénme shíhou
  什么时候
  Kapittel
  06 – s99
  når (forespørsel om tidspunkt)
 104. wènlù
  问路
  Kapittel
  07 – s105
  spørre om veien
 105. xiǎng

  Kapittel
  07 – s105
  vil gjerne / ha lyst til


 106. Kapittel
  07 – s105
  gå / dra til
 107. Gùgōng
  故宫
  Kapittel
  07 – s105
  palassmuseet
 108. kěshì
  可是
  Kapittel
  07 – s105
  men
 109. mílù
  迷路
  Kapittel
  07 – s105
  Gå seg bort / fare vill
 110. le

  Kapittel
  07 – s105
  En partikkel som indikerer at en ny situasjon har oppstått eller en endret tilstand
 111. lí。。yuǎn
  离。。远
  Kapittel
  07 – s105
  langt unna
 112. xíngrén
  行人
  Kapittel
  07 – s105
  Fotgjenger
 113. yuǎn

  Kapittel
  07 – s105
  Langt
 114. lí。。jìn
  离。。近
  Kapittel
  07 – s105
  Nær / ved
 115. zǒu(lù)
  走(路)
  Kapittel
  07 – s105
  Gå / spasere
 116. wǎng

  Kapittel
  07 – s105
  i mot / i retning av
 117. qián

  Kapittel
  07 – s105
  Foran
 118. guò

  Kapittel
  07 – s105
  Passere / forbi
 119. hóng-lǚdēng
  紅綠燈
  Kapittel
  07 – s105
  Trafikklys
 120. běi

  Kapittel
  07 – s105
  Nord
 121. guǎi

  Kapittel
  07 – s105
  Svinge / dreie
 122. ránhòu
  然后
  Kapittel
  07 – s105
  deretter / etterpå
 123. yóujú
  邮局
  Kapittel
  07 – s105
  Postkontoret

 124. 西
  Kapittel
  07 – s105
  Vest (en retning)
 125. yìzhí
  一直
  Kapittel
  07 – s105
  Rett frem
 126. jiù

  Kapittel
  07 – s105
  Nettopp / så
 127. xiànzài
  现在
  Kapittel
  07 – s105
  nu
 128. bāngzhù
  帮助
  Kapittel
  07 – s105
  Hjelpe
 129. dìtú
  地图
  Kapittel
  07 – s105
  Kart / atlas
 130. shàng

  Kapittel
  07 – s105
  På / ovenpå
 131. zhǎo

  Kapittel
  07 – s105
  Søke / lete
 132. fùjìn
  附近
  Kapittel
  07 – s105
  Nært / tett ved
 133. cèsuǒ
  厕所
  Kapittel
  07 – s105
  Toalett
 134. Tiān'ānmén
  天安门
  Kapittel
  07 – s105
  Den himmelske freds plass
 135. jìn

  Kapittel
  07 – s105
  Nær
 136. gōnggòng cèsuǒ
  公共厕所
  Kapittel
  07 – s105
  Offentlig toalett
 137. bú yòng
  不用
  Kapittel
  07 – s105
  Behøver ikke
 138. xiè

  Kapittel
  07 – s105
  Takke
 139. qiánbian
  前边
  Kapittel
  07 – s107
  Foran
 140. tóngxué
  同学
  Kapittel
  07 – s107
  Studiekammerat / klassekammerat
 141. huíjiā
  回家
  Kapittel
  07 – s107
  På vei hjem
 142. děng

  Kapittel
  07 – s107
  Vente
 143. hòubian
  后边
  Kapittel
  07 – s107
  bakom
 144. pángbiān
  旁边
  Kapittel
  07 – s107
  Ved siden av
 145. yínháng
  银行
  Kapittel
  07 – s107
  En bank
 146. yòubian
  右边
  Kapittel
  07 – s107
  Til høyre
 147. zuǒbian
  左边
  Kapittel
  07 – s107
  Til venstre
 148. a

  Kapittel
  07 – s107
  ah (uttrykk)


 149. Kapittel
  07 – s109
  i / innenfor
 150. wài

  Kapittel
  07 – s109
  Utenfor
 151. shàng

  Kapittel
  07 – s109
  På / ovenpå
 152. xià

  Kapittel
  07 – s109
  Under
 153. qián

  Kapittel
  07 – s109
  Foran
 154. hòu

  Kapittel
  07 – s109
  bakom
 155. zhōng

  Kapittel
  07 – s109
  midt i
 156. biān

  Kapittel
  07 – s109
  Ved siden av
 157. duìmiàn
  对面
  Kapittel
  07 – s109
  Over for
 158. zuǒbian
  左边
  Kapittel
  07 – s110
  venstre
 159. yòubian
  右边
  Kapittel
  07 – s110
  høyre
 160. wàibian
  外边
  Kapittel
  07 – s110
  utenfor
 161. lǐbian
  里边
  Kapittel
  07 – s110
  Innenfor
 162. qiánbian
  前边
  Kapittel
  07 – s110
  Foran
 163. hòubian
  后边
  Kapittel
  07 – s110
  Bakom
 164. shàngbian
  上边
  Kapittel
  07 – s110
  Ovenpå
 165. xiàbian
  下边
  Kapittel
  07 – s110
  Under
 166. dōngbian
  东边
  Kapittel
  07 – s110
  Øst
 167. nánbian
  南边
  Kapittel
  07 – s110
  Syd
 168. běibian
  北边
  Kapittel
  07 – s110
  Nord
 169. xībian
  西边
  Kapittel
  07 – s110
  Vest
Author:
Niska
ID:
272087
Card Set:
Chinese Norwegian - Chapter 5-8.csv
Updated:
2014-04-27 15:55:06
Tags:
norwegian norsk kinesisk chinese pinyin
Folders:

Description:
Chinese pinyin and simplified Chinese to Norwegian. From the Danish book: Kinesisk 1 - Kinesisk for nybegyndere. Chapter 5 - 8 2014.04.27 jniska@gmail.com
Show Answers: