English 07

The flashcards below were created by user rady on FreezingBlue Flashcards.

 1. forward
  напред
 2. renewal
  въстановявам
 3. guess
  мъча се да отгатна
 4. founder
  основател
 5. flat
  • плосък
  • равен
 6. hambour
  пристанише
 7. crop
  • реколта
  • годишна продукция
 8. seize
  арестувам
 9. tension
  напрежение
 10. shortcut
  препатка
 11. entertainment
  • интересен
  • забавен
  • занимателен
 12. bride
  подкуп
 13. compete
  състезавам
 14. revive
  идвам на себе си
 15. accurate
  • верен 
  • правилен
 16. aproached
  • подход
  • доближавам се
 17. determined
  • решен
  • решителен
 18. assurance
  обещание
 19. missionary
  конспект
 20. awful
  ужасен
Author:
rady
ID:
272708
Card Set:
English 07
Updated:
2014-05-01 16:44:47
Tags:
English 07
Folders:

Description:
English words 07
Show Answers: