English 09

The flashcards below were created by user rady on FreezingBlue Flashcards.

 1. shadow
  сянка
 2. tang
  изострен край
 3. exclude
  изключвам
 4. prime number
  просто число
 5. although
  макар че
 6. waterfront
  брегова линия
 7. disability
  неспособност
 8. hardly ever
  почти никога
 9. leader
  водач
 10. swing
  люлка
 11. possible
  възможен
 12. turn in
  предавам
 13. deaf
  глух
 14. citizen
  гражданин
 15. rumour
  • слух
  • клевета
 16. imagine
  представям си
 17. aprove
  одобрявам
 18. skyscraper
  небостъргач
 19. acording to
  според
 20. select
  избирам
 21. half
  половина
 22. that's a pity
  колко жалко
 23. boring
  досаден
 24. column
  • колона 
  • стълб
 25. translator
  преводач
 26. inside
  • вътрешна част
  • вътре
 27. desk
  бюро
 28. manipulate
  манипулирам с
 29. legal
  • правен
  • юридически
 30. provide
  осигурявам
 31. somehow
  понякакъв начин
 32. believe
  • вярвам
  • смятам
  • мисля
 33. doscover
  откривам
 34. haft
  дръжка
 35. aside
  настрана
Author:
rady
ID:
272712
Card Set:
English 09
Updated:
2014-05-01 17:09:21
Tags:
English 09
Folders:

Description:
English words 09
Show Answers: