Angielski 80 trans.txt

The flashcards below were created by user magdaona on FreezingBlue Flashcards.

 1. eufemizm
  euphemism
 2. całkiem stara (o osobie)
  getting on a bit
 3. wizualnie ograniczona, upośledzona
  visually impaired
 4. ograniczona, upośledzona
  impaired
 5. trudności ze słuchem
  hard hearing
 6. odejść (umrzeć)
  • pass away
  • pass on
 7. uśpić coś
  put sth into a sleep
 8. redukować
  downsize
 9. zmniejszać wymiar, redukować
  downsizing
 10. wypuścić kogoś (zwolnić)
  let sb go
 11. nie jest bystry
  not exactly bright
 12. ukraść coś
  help yourself to sth
 13. ogień ze strony osób walczących po tej samej stronie
  friendly fire
 14. zniszczenia i straty wśród ludności cywilnej na skutek działań wojennych
  collateral damage
 15. dodatkowe zabezpieczenie finansowe
  collateral
Author:
magdaona
ID:
272841
Card Set:
Angielski 80 trans.txt
Updated:
2014-05-02 15:09:34
Tags:
euphemisms
Folders:

Description:
euphemisms
Show Answers: