English 29

The flashcards below were created by user rady on FreezingBlue Flashcards.

 1. indoor
  вътрешен
 2. heading
  заглавие (вестник, списание, под заглавие)
 3. as usual
  както обикновено
 4. What was the weather like?
  Какво беше времето?
 5. What are you into?
  От какво се интересуваш?
 6. achievement
  • постижение
  • успех
 7. Please show me a model.
  Покажете ми ако обичате модела.
 8. label
  етикет
 9. purchase
  покупка
 10. pattern
  • пример
  • образец
 11. acting
  изпълняващ длъжност
 12. average
  средно число
 13. wax
  восък
 14. credible
  правдоподобен (за вярване)
 15. choose (something) to match
  избирам нещо което ми отива
 16. amusement park
  овеселителен парк
 17. You to don't have busy wekends.
  Вашите уикенди не са натоварени.
 18. trek
  поход
 19. icy
  • заледен
  • замръзнал
 20. explain
  обеснявам
Author:
rady
ID:
272955
Card Set:
English 29
Updated:
2014-05-03 12:44:19
Tags:
English 29
Folders:

Description:
English words 29
Show Answers: