Common Tagalog Phrases

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Good morning
  magandang umaga
 2. good night
  magandang gabi
 3. 1
  one
  isa
 4. 2
  two
  dalawa
 5. 3
  three
  tatlo
 6. 4
  four
  apat
 7. 5
  five
  lima
 8. 6
  six
  anim
 9. 7
  seven
  pito

 10. eight
  walo
 11. 9
  nine
  siyam
 12. 10
  ten
  sampu
 13. give me
  pahingi (penge: slang)
 14. what are you doing?
  anong pinagawa mo?
 15. and you?
  ikaw?
 16. I miss you
  miss na kita
 17. I miss you too
  miss na din kita
 18. i love you
  mahal kita
 19. i love you too
  mahal din kita
 20. my love
  mahal ko
 21. Thank you very much
  Maraming salamat (informal)   Maraming salamat po (formal)
 22. thank you
  salamat
 23. You're welcome
  Walang anuman. (literally it is nothing)
 24. Delicious, very delicious
  masarap, sarap nito
 25. yes
  oo
 26. no
  hindi
 27. that's right
  tama
 28. wrong
  mali
 29. i like it
  gusto ko to
 30. really?
  talaga
 31. I dislike it
  ayaw ko
 32. just a moment
  Sandali lang
 33. I don't know
  Hindi ko alam. (informal)   Hindi ko po alam. (formal)
 34. How are you?
  Kamusta ka? (informal)   Kamusta po kayo? (formal)
 35. Fine, thank you.
  Ayos naman, salamat. (Ayos nahman, sahlahmat)   Mabuti po, salamat. (formal)
 36. Good/Well
  Mabuti (mah-BOO-tee)   Mabuti po (formal)
 37. What is your name?
  Anong pangalan mo? (informal)   Ano po ang pangalan nila? (formal)
 38. I'm ______
  Ako si ______ .
 39. My name is ______ .
  Ang pangalan ko ay si _______.
 40. Nice/pleased to meet you.
  Kinagagalak kong makilala ka. (informal)  Kinagagalak ko po kayong makilala. (formal)
 41. Please.
  paki usap po
 42. Goodbye
  Paalam
 43. Where is the bathroom/washroom?
  Nasaan ang C.R.?
 44. Let's go!
  Tara!(very informal)   Halika na (semi-formal)
Author:
Anonymous
ID:
273090
Card Set:
Common Tagalog Phrases
Updated:
2014-05-04 05:27:51
Tags:
tagalog phrases common filipino
Folders:

Description:
Some useful Tagalog words and phrases
Show Answers: