Biologian linnut

Home > Preview

The flashcards below were created by user Annikaxoxoxo on FreezingBlue Flashcards.


 1. Talitianen
 2. Hömötiainen
 3. Sinitiainen
 4. Töyhtötiainen
 5. Peippo
 6. Järripeippo
 7. Viherpeippo
 8. Punatulkku
 9. Leppälintu
 10. Kirjosieppo
 11. Naakka
 12. Varis
 13. Harakka
 14. Korppi
 15. Närhi
 16. Kuukkeli
 17. Räkättirastas
 18. Kulorastas
 19. Laulurastas
 20. Mustarastas
 21. Punakylkirastas
 22. Sepelkyyhky
 23. Käki
 24. Metso
 25. pyy
 26. Teeri
 27. Riekko
 28. Huuhkaja
 29. Viirupöllö
 30. Sarvipöllö
 31. Lehtopöllö
 32. Varpuspöllö
 33. Kanahaukka
 34. Varpushaukka

Card Set Information

Author:
Annikaxoxoxo
ID:
273102
Filename:
Biologian linnut
Updated:
2014-05-04 10:34:49
Tags:
Lintuja
Folders:

Description:
Biologian eläimiä
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview