La població mundial

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Espais aptes per a la vida humana
  • -Zones de climes temperats, amb pluges suficients i temperaturesmoderades
  • -territoris de poca altitud formats per valls o planes
  • -zones properes a la costa i llocs on l'aigua és abundant
 2. Espais poc aptes per la vida humana
  • -nord d'europa asia i america, zones fredes de l'alta muntanya temperada i antartida
  • -Deserts calids subtropicals, deserts freds de l'interior d'asia i zones molt càlides i plujoses de boscos equatorials
 3. Factors de distribució geografica al món:
  Factors físics que afavoreixen
  clima temperat, relleus baixos i presencia de sols fertils i recursos miners, proximitat de l'aigua
 4. Factors de distribució geografica al mon:
  Factors fisics que desafavoreixen
  Escassetat o absencia d'aigua, excés d'aigua i humitat i l'altitud i el fred excessius
 5. Factors de distribució geografica al mon:
  Factors humans:
  • Raons històriques (Concentracio de la poblacio al voltant de grans rius s'explica per el poder dels imperis que dominaren aquestes terres en l'antiguitat)
  • Raons polítiques (Creació de nous estats, conflictes bèl·lics, canvis en fronteres..
  • Raons econòmiques (Es concentra en zones on hi ha activitat econòmica, fet que millora les condicions de vida
 6. Distribucio de la població a la superfície de la terra
  • 22% hi viu el 30% de la població
  • 10% hi viu el 70%
  • 68% deshabitat
 7. Principals Focus de població:
  • Est d'àsia
  • Sud-est asiàtic
  • Europa
  • Subcontinent hindustànic
 8. Focus secundaris de població:
  • Orient pròxim
  • Països del golf de guinea
  • Centreest d'amèrica del nord
  • Centreest d'amèrica del sud
  • America central
 9. Fases de la transició demograifca:
  • Règim demogràfic antic
  • Exlosió demogràfica
  • expansió tardana
  • règim demogràfic modern
 10. Règim demogràfic antic
  • Natalitat elevada i mortalitat elevada
  • guerres, fam epidemies
  • absència de mètodes anticonceptius
 11. Explosió demogràfica
  • societat industrial
  • millors i més abundants aliments
  • nivell de vida augmenta
  • condicions sanitaries milloren
  • eradicació de malalties
 12. Expansió tardana
  • Descens de la natalitat
  • incorporació de la dona al mon del treball
  • Aparaició d'anticonceptius
  • Model familiar
 13. Règim demogràfic modern
  • Societats post industrials
  • natalitat i mortalitat baixes
  • creixement natural nul o negatiu
 14. Evolució de la poblacio als països desenvolupats
  • Disminució de fills --> més benestar
  • Dona treballa
  • Envelliment --> menys joves procreadors
  • Nombre de fills menor que 2,1 --> decreixement
 15. Evolució de la poblacio als paísos menys desenvolupats
  • Alta natalitat
  • Cal: 
  • Potenciar el paper de la dona i afavorir-ne l'acciés labora
  • Adequar el nombre de fills a les possibilitats de les families
 16. Els fluxos migratoris
  • Emigrant
  • immigrant
  • retornant
  • Hi ha la taxa de creixement migratori
 17. Factors condicionants dels moviments naturals
  • Econòmics: Falta de feina i expectatives de millorar la vida
  • Naturals: Terratrèmol, volcà, inundacións..
  • Humans: Guerres, persecucions religioses..
  • Socioculturals: Atracció d'una ciutat per viure
 18. Tipus de miracions:
  • Segons la durada de l'estada fora del lloc d'origen: Definitives i Temporals
  • Segons la motivació de l'individu: Forçosa, lliure
  • Segons el destí de les migracions: Interiors i exteriors
  • Segons el moment històric que s'està desenvolupant: Històriques (Colonitzacions), Actuals (Paísos pobres --> paísos rics)
 19. Consequències de les migracions:
  Demogràfiques:

  • 1. Població jove, rejoveneixen el destí
  • 2. Més homes que dones
  • 3. Creixement de les ciutats que acullen població d'immigrants rurals

  Econòmiques:

  • 1.Envien part del sou al país de destí
  • 2. A l'origen disminueix l'atur
  • 3.S'abandones terres a les zones rurals
  • 4. Creixement excessiu de les ciutats

  Culturals:

  • 1.Difusió de cultures arréu del mon
  • 2. Difusió d'avenços tècnics arréu del món

  Socials:

  • 1.Falta d'integració social
  • 2.Desarrelament amb el país d'origen
  • 3.Sentiments de rebuig cap als immigrants
 20. Estructura demogràfica: Tipus de piramide de població:
  • Expansiva: Règim demogràfic antic
  • Progressiva: Explosió demogràfica
  • Regressiva: Expansió tardana
  • Estancada: Règim demogràfic modern
Author
ID
273419
Card Set
La població mundial
Description
La poblacio mundial
Updated
Show Answers