La població a Catalunya i Espanya

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Zones amb més densitat de població a Catalunya
  Litoral, prelitoral el segrià, barcelonès i àrea metropolitana
 2. Fases d'evolució a Catalunya
  • 1900-1910: Molta mortalitat i molta natalitat, creixement molt lent
  • 1910-1930: revolució industrial, penicilina, millores sanitaries
  • 1930-1950: Postguerra, s'alenteix el creixement
  • 1950-1980: Immigració interna, boom de població, augment natalitat disminucio mortalitat
  • 1980-2000: mètodes anticonceptius, fi de dictadura, educació model familiar, dones al mercat de treball--> Es queda igual
 3. Zones amb més densitat de població a Espanya
  • Vigo, Oviedo-Gigón, Bilbao, Barcelona, Valencia, Múrcia, Alacant, Màlaga, Sevilla (COSTA)
  • Madrid i Zaragoza (INTERIOR) 
  • Balears, Las palmas, Tenerife
  • Ceuta i Melilla
 4. Piràmide de població espanyola:
  • Regresiva
  • Envellida
  • E. de vida: 78H i 84D
 5. Immigrants a espanya
  • Rumania, marroc, UK Ecuador, Colòmbia. 10%
  • Avans la gent anava cap a linterior
  • A partir del 1960 i 1975, creixement de les iutats.
  • Migració: Andalusia, Extremadura, Galícia, Castelles--> P.Val. i I.Balears (TURISME), P.Basc, Cat i Madrid (INDUSTRIA)

  Els immigrans extrangers, es situen a la costa desde catalunya fins a màlaga, balears i canàries i  a l'area metropolitana de madrid. 

  Costa mediterranea i interior est, illes balears: Més immigració extrangera
 6. Immigrants a Catalunya
  • Marroc, Rumania,Ecuador, bolivia 15%
  • Onades migratories: 1920-30, 50-55 i 98-2010
  • se situen a l'area metropolitana de BCN i a les comarques costaneres
  • la immigració ha estat el motor demogràfic de catalunya
 7. Piramide de població Catalana
  • Regresiva
  • Immigraió ha frenat l'envelliment
  • E. de vida: 85,2D 79,2H
Author
ID
273428
Card Set
La població a Catalunya i Espanya
Description
població a catalunya i a espanya
Updated
Show Answers