Turbo slovíčka

The flashcards below were created by user serepes on FreezingBlue Flashcards.

 1. final stretch
  [ˈfaɪnl stretʃ]

  poslední úsek/etapa
 2. impression
  [ɪmˈpreʃən]

  dojem
 3. challenge
  [ˈtʃæləndʒ; ˈtʃælɪndʒ]

  výzva
 4. amazing
  [əˈmeɪzɪŋ]

  úžasný
 5. unbelievable
  [ˌʌnbəˈliːvəbəl; ˌʌnbɪˈliːvəbəl]

  neuvěřitelné
 6. race
  [reɪs]

  závod
 7. driver
  [ˈdraɪvər; ˈdraɪvə(r)]

  řidič
 8. terrifying
  [ˈterəfaɪɪŋ; ˈterɪfaɪɪŋ]

  děsivý
 9. blazing
  [ˈbleɪzɪŋ]

  planoucí
 10. speed
  [spiːd]

  rychlost
 11. handsome
  [ˈhænsəm]

  pěkný, pohledný
 12. fellow
  [ˈfeləʊ]

  chlap
 13. focused
  [ˈfəʊkəst]

  soustředěný
 14. stay focused
  [steɪ ˈfəʊkəst]

  soustřeď se
 15. question
  [ˈkwɛstʃn; ˈkwɛstʃən]

  otázka
 16. Are you kidding me?
  [ɑː juː kɪdɪŋ miː]

  Děláš si ze mě srandu?
 17. fuel
  [fjʊəl]

  palivo
 18. rookie
  [ˈrʊki]

  nováček, začátečník
 19. sleep
  [sliːp]

  spát
 20. pick up
  [pɪk ʌp]

  zvednout, sebrat
 21. circle
  [ˈsəːkl; ˈsəːkəl]

  kruh, okruh
 22. turn
  [təːn]

  zahnout, zatočit
 23. shame
  [ʃeɪm]

  ostuda, smůla
 24. tomato
  [təˈmɑːtəʊ]

  rajče
 25. giant
  [ˈdʒʌɪənt]

  obrovský
 26. overripe
  [əʊvəˈrʌɪp]

  přezrálý
 27. tail
  [teɪl]

  ocas, chvost
 28. sunshine
  [ˈsʌnʃʌɪn]

  sluneční svit
 29. tuck
  [tʌk]

  zastrčit
 30. roll
  [rəʊl]

  kutálet
 31. shell
  [ʃɛl]

  skořápka, ulita
 32. guy
  [gʌɪ]

  chlap, člověk (hovorově)
 33. ahead
  [əˈhɛd]

  vpředu, kupředu
 34. behind
  [bɪˈhʌɪnd]

  vzadu
 35. defeat
  [dɪˈfiːt]

  porážka
 36. grass
  [grɑːs]

  tráva
 37. you're fired
  [jʊə ˈfʌɪəd]

  máš padáka
 38. promise
  [ˈprɒmɪs]

  slib, slíbit
 39. glass
  [glɑːs]

  sklo
 40. glasses
  [ˈglɑːsɪz]

  brýle
 41. shadow
  [ˈʃadəʊ]

  stín
 42. snail
  [sneɪl]

  šnek
 43. win
  [wɪn]

  vyhrát, výhra
 44. awesome
  [ˈɔːsm; ˈɔːsəm]

  úchvatný
 45. smooth
  [smuːð]

  hladký
 46. get off st.
  [gɛt ɒf]

  odejděte z ...
 47. kill
  [kɪl]

  zabít
 48. wave
  [weɪv]

  mávat
 49. weave
  [wiːv]

  plést, proplést se (kličkovat)
 50. accident
  [ˈaksɪdnt; ˈaksɪdənt]

  nehoda
Author:
serepes
ID:
273936
Card Set:
Turbo slovíčka
Updated:
2014-05-10 16:46:07
Tags:
Turbo
Folders:

Description:
Pár slovíček z filmu Turbo
Show Answers: