NEF3 Personality

The flashcards below were created by user Ahijada on FreezingBlue Flashcards.

 1. affectionate
  milujcí
 2. aggressive
  agresivní
 3. ambitious
  ambiciozní
 4. bossy
  panovaný
 5. charming
  okouzlující
 6. clever
  chytrý
 7. competitive
  soutěživý, ambiciózní, konkurenční
 8. dishonest
  nepoctivý
 9. disorganized
  neuspořádaný, rozvrácený
 10. extrovert
  extrovertní
 11. friendly
  přátelský
 12. generous
  štědrý
 13. hard-working
  pilný
 14. honest
  čestný
 15. imaginative
  nápaditý, vynalézavý
 16. impatient
  netrpělivý
 17. independent
  nezávislý
 18. insecure
  nejistý, postrádající sebevědomí
 19. insensitive
  necitlivý, lhostejný
 20. irresponsible
  nezodpoěvdný
 21. jealous
  žárlivý
 22. kind
  laskavý, milý
 23. lazy
  lenivý
 24. manipulative
  manipulujcí
 25. mean
  lakomý
 26. moody
  náladový
 27. organized
  organizovaný, výkonný
 28. patient
  trpělivý
 29. quiet
  tichý
 30. reliable
  spolehlivý
 31. responsible
  zodpovědný
 32. self-confident
  sebevědomý
 33. selfish
  sobecký
 34. sensible
  rozumný
 35. sensitive
  citlivý
 36. shy
  plachý
 37. sociable
  společenský
 38. spoilt
  rozmazlený
 39. stupid
  hloupý
 40. talkative
  hovorný, upovídaný
 41. tidy
  pořádkumilovný
 42. unambitious
  skromný, nectižádostivý
 43. unfriendly
  nevlídný, nepřátelský
 44. unimaginative
  bez fantazie, nenápaditý, suchopárný
 45. unkind
  nevlídný, nepřívětivý
 46. unreliable
  nespolehlivý
 47. unselfish
  nesobecký
 48. unsociable
  nespolečenský
 49. untidy
  nepořádný
Author
ID
274392
Card Set
NEF3 Personality
Description
NEF3 Personality
Updated
Show Answers