Test_001

The flashcards below were created by user Ahijada on FreezingBlue Flashcards.

 1. čím mohu sloužit?
   What can I do for you? 
 2. Můj Bože!
   Good Heavens! 
 3. dům má tři patra / je třípatrový
   the house is three storeys high 
 4. na celé zemi / zeměkouli / na celém světě
   all over the world
 5. Naše kupé bylo na konci vlaku.
   Our compartment was at the end of the train.
 6. Jak dlouho bude trvat ta oprava?
   How long will the repairs take? 
 7. Chtěl bych kávu bez kofeinu.
   I would like a caffeine-free coffee.
 8. Blízko odsud je hlídané parkoviště.
   There is a supervised car-park near here. 
 9. hledat ochranu / útočiště
   to look for a shelter
 10. Potřebujete jednolůžkový či dvoulůžkový pokoj?
   Do you need a single or a double room? 
 11. Pozor, nebezpečí požáru!
  Fire hazard! 
 12. držet pusu / být zticha
   to keep quiet / to hold one's tongue 
 13. Držte se tramvajových kolejí.
  Follow the tram lines. 
 14. Brzdy nebrzdí. / Brzdy špatně brzdí.
   The brakes are not working well. 
 15. (skleněná) tabule praskla
   the pane is cracked 
Author:
Ahijada
ID:
274504
Card Set:
Test_001
Updated:
2014-05-15 14:35:38
Tags:
goethe test
Folders:
Goethe
Description:
Test_001
Show Answers: