L'edat moderna

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Elister on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. Quin és el període de l'edat moderna?
  S'inicia amb el descobriment d'Amèrica (1492), i finalitza amb la Revolució Francesa (1789).
 2. Quins són els canvis principals de l'edat moderna?
  • L'augment del poder dels reis. Monarquies autoritàries i absolutes.
  • Les grans descobriments científiques i tècniques.
  • El desenvolupament del comerç entre Espanya i Amèrica.
  • El desenvolupament de les ciutats i de la burguesia.
  • L'aparició d'un corrent religiós nou, els protestants.
 3. Moviments artístics i culturals de l'edat moderna:
  • El Renaixement (segles XV i XVI). 
  • El Barroc (segle XVII).
  • La il·lustració (segle XVIII).
 4. Què és el Renaixement?
  Moviment artístic que seguia els models clàssics de les cultures grega i latina.
 5. Què és el Barroc?
  Moviment artístic que es caracteritza per una pintura i escultura realista i una arquitectura carregada.
 6. Què és la Il·lustració?
  Moviment polític i cultural que defensava la igualtat, la raó i el coneixement científic.
 7. Quins regnes havien a la Península Ibèrica al començament del segle XV?
  Quatre regnes cristians (Castella, Aragó, Navarra i Portugal) i un regne musulmà (Granada).
 8. Fets més importants del regnat dels Reis Catòlics:
  • Unió dels regnes de Castella i d'Aragó amb el matrimoni d'Isabel I i Ferran II.
  • Conquesta de Granada i descobriment d'Amèrica en 1492.
  • Annexiò de les illes Canàries i el regne de Navarra.
 9. Quins motius van afavorir el descobriment d'Amèrica:
  • Els avanços tècnics i científics.
  • La necessitat de trobar noves rutes comercials.
 10. Com es va produir el descobriment d'Amèrica
  Cristòfol Colom creia que es podia arribar a Àsia cap a l'oest, el rei de Portugal no li fa cas, però els reis Catòlics sí i li donen tres caravel·les. L'expedició va arribar el 12 octubre de 1492 a l'illa de Sant Salvador.
 11. Regnats d'Espanya durant el segle XVI:
  • Carles I (1517-1556). Nét del Reis Catòlics. 
  • Felipe II (1556-1598). Fill de Carles I.
 12. Regnat de Carles I (1517-1556):
  Fou el primer rei de la dinastia dels Àustries i emperador d'Alemanya. Durant el seu regnat es dona la primera volta al món de Magallanes i Juan Sebastán Elcano.
 13. Regnat de Felipe II (1556-1598):
  Fou un gran defensor del catolicisme, pel que va lluitar contra els protestans i els musulmans (batalla de Lepant) quasi fins a la ruïna.
 14. Regnats d'Espanya durant el segle XVII:
  • Felipe III (1598-1621).
  • Felipe IV (1621-1665).
  • Carles II (1665-1700).
 15. Motius de la crisi polítia i econòmica d'Espanya durant el segle XVII:
  • El descens de la població, per les epidèmies, l'emigració i les guerres.
  • La reducció de l'activitat comercial.
 16. Per què destaca el segle d'Or de l'art (segle XVII):
  • En literatura: Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca o Miguel de Cervantes.
  • En arquitectura: grans palaus i esglésies barroques.
  • En pintura: Velázquez, Zurbarán, Murillo i Ribera.
 17. Regnats d'Espanya durant el segle XVIII:
  • Felipe V (1700-1746), s'inicia la dinastia dels Borbons.
  • Ferran VI (1746-1759).
  • Carles III (1759-1788), precursor de la Il·lustració.
  • Carles IV (1788-1808).
 18. Descriu la guerra de Successió:
  Quan va morir Carles II, l'arxiduc Carlos d'Àustria va ser derrotat en la guerra de successió per Felipe V, que es va proclamar rei d'Espanya.
 19. Reformes del segle XVIII:
  • Millora la producció agrícola.
  • Desenvolupament industrial, manufactures reials, companyies comercials.
 20. Què és l'Enciclopèdia?
  Una gran obra que recollia tot el saber de l'època i que va difondre la Il·lustració per Europa.
 21. Conseqüències de la Il·lustració:
  • Aparició de les primeres idees democràtiques.
  • Impuls de l'ensenyament i de la raó.
  • Desenvolupament científic i tècnic.
 22. La Comunitat Valenciana en el segle XVI:
  • Perióde de conflictes i desastres.
  • Revolta social.
  • En el terreny artístic destaquen els pintors, Vicent Macip i Joan de Joanes.
 23. La Comunitat Valenciana en el segle XVII:
  • La població deixà de créixer per les guerres, les epidèmies i la falta d'aliments.
  • L'agricultura i el comerç es van reduir.
  • Destaquen els pintors barrocs Josep de Ribera i Francesc Ribalta.
 24. La Comunitat Valenciana en el segle XVIII:
  • La població valenciana tornà a créixer.
  • L'economia i el comerç milloren.
  • L'agricultura era la principal activitat.
  • La industria es desenvolupa.
  • Partició del regne de València en la guerra de Successió.
  • Destaquen els pintors Josep Vergara i Marià Salvador Maella.

Card Set Information

Author:
Elister
ID:
274635
Filename:
L'edat moderna
Updated:
2014-05-17 12:17:50
Tags:
edat moderna
Folders:

Description:
L'edat moderna
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview