Måndag.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. intyga
  to certify
 2. ingående
  • detailed 
  • thorough
 3. makt
  force power
 4. besvara
  to answer
 5. smälla
  to bang knock
 6. stum
  stupid
 7. tanke
  thought
 8. hamna
  • to end up  
  • end  
  • land 
  • land up
 9. flykting
  refugee
 10. bereda
  to prepare
 11. välla fram
  to stream (pour) from
 12. intill
  up to
 13. sammanbiten
  resolute
 14. för      skull
  for      sake   ie for heavens sake
 15. ställa upp
  to put up   lay out   arrange
 16. utbrista
  • to exclaim
  • burst out
 17. till och med
  up to and including
 18. mordförsök
  attempted murder
 19. sjö
  lake   sea
 20. vid
  at
 21. molnig
  cloudy
 22. solig
  sunny
 23. Vad är det för väder
  Whats the weather
 24. Det ska bli
  It will be
 25. förra veckan
  last week
 26. lexikon
  dictionary
 27. skolbänk
  school desk
 28. nummer
  number
 29. avgå
  to leave start    departing
 30. anlända
  to arrive
 31. Hur dags
  At what time
 32. försena
  to delay
 33. ett flyg
  plane
 34. en skog
  forest
 35. järnvägstation
  train station
 36. teaterföreställning
  theater performance
 37. konsert
  concert
 38. fylla
  to fill   also used w birthdays
 39. idrotsplats
  sports stadium
 40. postkontor
  post office
 41. Vart ska du
  To where are you going
 42. en kö
  queue
 43. hållplats
  bus stop
 44. ett vardagsrum
  familyroom  everyday room (lit)
 45. ett badrum
  bathroom
 46. ett kök
  kitchen
 47. ett sovrum
  bedroom
 48. inomhus
  utomhus
  • inside
  • outside
 49. före
  before
 50. månad
  month
 51. besöka
  to visit
 52. gäst
  guest
 53. blöt
  wet
 54. ren
  clean
 55. en tandborste
  toothbrush
 56. en handduk
  • towel
  • hand towel
 57. en tvål
  soap
 58. tandkräm
  toothpaste
 59. en kudde
  pillow
 60. ett lakan
  sheet
 61. en filt
  blanket
 62. Välkomna hem till oss
  Welcome to our house
 63. välkomna
  welcome
 64. smaka
  to taste
 65. illa
  bad
 66. väcka
  to wake
 67. vakna
  to wake
 68. diska
  to wash dishes
 69. tvätta
  to clean
 70. torr
  dry
 71. en mobil
  cell phone
 72. en kappa
  coat
 73. fortsätta
  • to continue
  • to go on
 74. vända
  to turn
 75. tillbaka
  • back
  • backwards
 76. förbi
  past
 77. en diskho
  sink
 78. ett bälte
  belt
 79. leksak
  toy
 80. en järnaffär
  hardware store
 81. en tårt
  cake
 82. en bokhandel
  book shop
 83. trä
  wood
 84. kontant
  cash
 85. tung
  heavy
 86. en smycke
  jewelry
 87. grönsak
  vegetable
 88. livmedelsaffär
  grocery store
 89. en guldsmedsaffär
  jewelry shop
 90. trasig
  broken frayed torn ragged
 91. plast
  plastic
 92. likadan
  similar
 93. passa
  to fit
 94. en frimarke
  stamp
 95. ett kuvert
  envelope
 96. ett mejl
  email
 97. konst
  art
 98. naturkunskap
  science
 99. skrivbord
  writing desk
 100. igen
  again
 101. i förra
  last
 102. then  at that time
 103. trolig
  probable
 104. söndra
  söderut
  söderifrån
  söder
  • southern
  • southwards
  • from the south
  • south
 105. ett skogsbryn
  edge of the forest
 106. hända
  to happen
 107. böra
  • ought
  • bör  borde   bort
 108. mena
  • to hold the opinion
  • to think
 109. cyckla
  to cykle
 110. norra
  norrifrån
  nord
  norr
  norrut
  • northern
  • from the north
  • northern
  • north
  • northwards
 111. naturlig
  naturally
 112. sist
  last
 113. rätt
  right really
 114. nerifrån
  from below
 115. mest
  most (amount)
 116. länge
  • long
  • a long time
 117. gå bort
  • to pass away
  • die
 118. borta
  away  (location)
 119. öst-
  östra
  öster
  österifrån
  österut
  • eastern-
  • eastern
  • east
  • from the east
  • eastwards
 120. väst-
  västra
  västerut
  västerifrån
  väster
  • western-
  • western
  • westwards
  • from the west
  • west
 121. typisk
  typical
 122. äldre
  äldst
  • older
  • oldest
 123. uppifrån
  from above
 124. ett vin
  wine
 125. en röst
  voice
 126. ett samtal
  conversation
 127. en bakelse
  • cake
  • pastry
 128. mot
  towards
 129. ingenting
  nothing
 130. tung
  heavy
 131. nere
  down (location)
 132. bort
  away (motion)
 133. ovanlig
  unusual
 134. någonstans
  somewhere
 135. i eftermiddags
  this afternoon
 136. baka
  to bake
 137. bosatt
  resident
 138. dålig
  bad
 139. trång
  • narrow
  • constricted
 140. fort
  • quickly
  • fast
 141. egentligen
  • actually
  • really
 142. ett fall
  case
 143. utifrån
  from outside
 144. vatten
  • water 
  • vattnet
 145. värre
  worse (more of a bad quality)
 146. mindre
  • smaller
  • less
 147. naturligtvis
  naturally
 148. troligen
  probably
 149. möjlig
  possible
 150. mer
  more (amount)
 151. ett bröd
  bread
 152. knapp
  • scarce
  • scanty
 153. interessant
  interesting
 154. uppe
  up (location)
 155. låg
  low
 156. ett öl
  beer
 157. bredvid
  • next to
  • alongside
 158. inte så ... så
  not as ...   as
 159. än
  than
 160. upp
  up (motion)
 161. vart
  to where
 162. ond
  pain evil
 163. sämst
  worst (less of a good quality)
 164. lova
  to promise
 165. hög
  • high
  • load
  • n- a heap
 166. bortifrån
  from away
 167. grov
  coarse
 168. en älg
  elk
 169. vägra
  to refuse
 170. bygga
  to build
 171. ett fönster
  window
  • to get
  • few
  • to be allowed
 172. minst
  least
 173. någon
  något
  några
  • someone      anyone
  • something     anything
  • some            any
 174. ingen
  inget
  inga
  • no one
  • nothing
  • none
 175. lyckligtvis
  • fortunately
  • luckily
 176. hata
  to hate
 177. en hand
  • hand
  •   händer
 178. ingenstans
  nowhere
 179. fler
  more (number)
 180. försöka
  to try
 181. ett kött
  meat   just love the pronounciation
 182. låta
  to allow let have something done
 183. bättre
  better
 184. en del
  part
 185. flest
  most (number)
 186. förr
  before
 187. en grad
  degree
 188. inifrån
  from inside
 189. förstås
  • of course
  • certainly
 190. sämre
  worse (less of goodness
 191. en semester
  holiday
 192. stadig
  • stable
  • steady
 193. genom
  through
 194. full
  full
 195. framifrån
  from the front
 196. studera
  to study
 197. komma
  to come
 198. ett torg
  square
 199. åka
  to travel
 200. nu
  now
 201. ofta
  often
 202. bo
  to live
 203. till
  to
 204. tänka
  to think
 205. var
  where
 206. en bio
  movie
 207. en båt
  boat
 208. ett tåg
  train
 209. varifrån
  where from
 210. rökning
  smoking
 211. dem
  them
 212. ett kontor
  office
 213. en kväll
  evening
 214. ett land
  country
 215. stiga av
  to get off
 216. varför
  why
 217. en student
  duh!
 218. säker
  sure
 219. skriva
  to write
 220. mellan
  between
 221. oss
  us
 222. en parkering
  parking
 223. sedan
  • then
  • after that
 224. ett golv
  floor
 225. en bank
  bank
 226. en buss
  bus
 227. en dag
  day
 228. en cykel
  cykle
 229. dricka
  to drink
 230. vänta
  to wait
 231. en tidning
  newspaper
 232. ett hotell
  hotel
 233. icke
  not
 234. när
  when
 235. snöa
  to snow
 236. en sprit
  spirits
 237. en vinter
  winter
 238. engelska
  english
 239. en kiosk
  newsstand
 240. ett varuhus
  department store
 241. göra
  to do
 242. ett kaffe
  coffee
 243. en skola
  school
 244. henne
  her
 245. honom
  him
 246. imorgon
  tomorrow
 247. köpa
  to buy
 248. en vägg
  wall
 249. höra
  to hear
 250. aldrig
  never
 251. eller
  or
 252. en skida
  ski
 253. tro
  • to believe
  • think
 254. so
 255. titta
  to look
 256. vilken
  vilket
  vilka
  which
 257. ett år
  year
 258. en is
  ice
 259. kall
  cold
 260. en moln
  cloud
 261. ett ljus
  • light
  • candle
 262. avge
  • to emit
  • give off
 263. rök
  smoke
 264. en spis
  stove
 265. låga
  flame
 266. en tändsticka
  match
 267. mössa
  cap
 268. dryck
  • drink
  • beverage
 269. halsduk
  scarf
 270. sort
  • kind
  • sort
 271. sak
  • thing
  • object
 272. buske
  • bush
  • shrub
 273. anka
  duck
 274. glass
  icecream
 275. nötboskap
  cattle
 276. möbler
  furniture
 277. en säng
  bed
 278. en bänk
  bench
 279. byrå
  chest of drawers
 280. förvara
  to keep
 281. slips
  tie
 282. klä på sig
  to put on
 283. påklädd
  dressed
 284. ett verk
  the work labor deed
 285. flaxa
  • to flutter
  • flap
 286. plocka upp
  to pick up
 287. en ficka
  pocket
 288. skjuta
  • to push
  • shoot
  • shove
 289. en dyna
  cushion
 290. eld
  fire
 291. fallskärm
  parachute
 292. egen
  • own
  • i.e. sin egen- his own
 293. krama
  • to hug
  • cuddle
 294. en spårvagn
  • trolleycar
  • tram
  • streetcar
 295. krocka
  to crash
 296. segel
  sail
 297. ett skepp
  ship
 298. ubåt
  submarine
 299. kvadda
  to smash
 300. längs
  • alongside
  • along
 301. röra sig
  to move
 302. stav
  • pole
  • staff
 303. en tallrik
  plate
 304. dra
  to drag pull
 305. en bärningsbil
  tow truck
 306. en bro
  bridge
 307. lasta
  • to load
  • take in
 308. en flod
  river
 309. ett cabriol
  convertible
 310. veteranbil
  old car
 311. ett berg
  mountain
 312. en spade
  • shovel
  • spade
 313. lyssna
  to listen
 314. genom
  through
 315. vapen
  weapon
 316. kommer att
  will
 317. hov
  hoof
 318. förälder
  parents
 319. samma
  • the same
  • similar
 320. tillhöra
  to belong to
 321. ihop
  together
 322. isär
  apart
 323. böjd
  • bent
  • curved
 324. sova
  to sleep
 325. vaken
  awake
 326. fordon
  vehicle
 327. olika
  different
 328. schack
  chess
 329. bäbar
  portable
 330. en växte
  plant
 331. inte alls
  not at all
 332. skyltdocka
  mannequin
 333. gå sin vägg
  to walk away
 334. uppför
  • upwards
  • up
 335. nedför
  • downwards
  • down
 336. en trappa
  stairs
 337. en stege
  ladder
 338. utnämna
  to appoint
 339. bildad
  • educated
  • cultivated
 340. framtid
  future
 341. en lur
  • the receiver (phone)
  • horn
  • earphone
 342. en drag
  • features
  • a pull drag
  • outline
 343. fåra
  to furrow
 344. rossling
  • wheeze
  • rattle
 345. hittils
  • up to now
  • hitherto
 346. skallra
  • to gossip
  • tell tales
 347. förtjäna
  to deserve
 348. resurs
  resource
 349. en klack
  heel
 350. godhet
  • goodness
  • kindness
 351. rättfärdig
  • righteous
  • just
 352. olycka
  • misfortune
  • bad luck
 353. okänslig
  insensitive
 354. inför
  • in the presence of
  • before
 355. lerig
  muddy
 356. checka  in
  to check in
 357. bjuden
  invited
 358. allmän
  • general
  • common
 359. ett  glasbruk
  glassworks
 360. inrikes
  domestic
 361. välsedd
  popular
 362. fly
  to flee
 363. spill
  • waste
  • wastage
 364. brista
  to burst
 365. åsyn
  sight
 366. förändring
  change
 367. vanlig
  • ordinary
  • usual
 368. återkomma
  to return
 369. tur   och   retur
  round trip
 370. gnida
  to rub
 371. en olja
  oil
 372. redo
  ready
 373. en pris
  price
 374. ett skatt
  • tax
  • treasure
  • riches
 375. Nå!
  Well!
 376. räckvidd
  • range
  • reach
 377. ett tvättmedel
  laundry soap
 378. en kyrkogård
  cemetary
 379. nödvändig
  necessary
 380. ett meny
  menu
 381. en promenad
  walk
 382. bli   varse
  • notice
  • observed
  • see
 383. påminna
  to remind
 384. grubba
  • to ponder
  • brood
 385. delta
  • to participate
  • take part
 386. avvisa
  • to turn away
  • reject
 387. gälla
  • to count
  • be worth
  • valid
  • to concern
 388. ängslig
  • anxious
  • uneasy
 389. skyldig
  guilty
 390. plåga
  • pain
  • torment
 391. slåss
  to fight
 392. uppmårksam
  attentive
 393. kraftig
  • powerful
  • violent
 394. lätta
  • to lighten
  • relieve
  • ease
 395. ett besked
  the answer
 396. alltså
  • accordingly
  • thus
  • consequently
 397. en kille
  • boy
  • fellow
  • guy
 398. i  somras
  last summer
 399. en förläggning
  • station
  • camp
 400. korkad
  stupid
 401. fördom
  prejudice
 402. berättelse
  • tale
  • short story
  • report
  • account
  • narrative
 403. misslychad
  unsuccessful
 404. präktig
  • fine
  • splendid
  • grand
 405. raket
  rocket
 406. slående
  striking
 407. spruta
  • to spurt
  • squirt
  • spout
  • sprinkle
 408. slockna
  to go out
 409. anletsdrag
  features
 410. kund
  customer
 411. tunna
  • to thin
  • dulite
 412. tveksam
  hesitant
 413. fras
  phrase
 414. skygg
  shy
 415. jämt
  always
 416. tvivla
  doubt
 417. svamp
  • mushroom
  • fungus
 418. etablera
  to establish
 419. vanvettig
  • insane
  • crazy
  • mad
 420. motvillig
  reluctant
 421. förgifta
  to poison
 422. förstående
  • understanding
  • sympathetic
 423. fånig
  • silly
  • stupid
  • ridiculous
 424. upprätthålla
  • to maintain
  • keep up
  • preserve
  • uphold
 425. en örsnibb
  ear lobe
 426. upprepa
  to repeat
 427. en tapet
  • wallpaper
  • tapestry
 428. en utkant
  outskirts
 429. fasad
  • front
  • facade
 430. varna
  to warn
 431. samtycka
  to consent
 432. känna  sig
  to feel
 433. barnmorska
  midwife
 434. bestämt
  • firmly
  • definitely
 435. lasarett
  • hospital
  • general hospital
 436. vimmelkantig
  • dizzy
  • giddy
  • confused
 437. bortkastad
  • waste
  • throw away
 438. ohörbar
  inaudible
 439. käke
  jaw
 440. rikta
  • to aim
  • direct
  • level
  • point
 441. padda
  toad
 442. lata
  lazy
 443. kant
  • edge
  • border
 444. tröskel
  threshold
 445. kvida
  to whimper
 446. skärpa
  • to sharpen
  • intensify
 447. skarp
  sharp
 448. otrogen
  • unfaithful
  • faithless
 449. fnask
  • prostitute
  • hooker
  • tart
 450. istapp
  icicle
 451. hemåt
  homeward
 452. gräns
  • boundary
  • border
  • frontier
 453. snärja
  • to snare
  • entangle
  • trap
 454. belastning
  • load
  • charge
  • disadvantage
  • handicap
 455. anpassa
  • to adjust
  • suit
  • adapt
 456. tillit
  confidence
 457. förhålla
  • to remain
  • keep
 458. förutsatt
  • provided
  • provided that
 459. maktgalen
  power-mad
 460. bristande
  • deficient
  • insufficient
  • defective
  • faulty
 461. krympa  (krympa ihop)
  to shrink
 462. självständig
  independent
 463. begå
  • to commit
  • make
 464. desto . . .    bättre
  desto . . .  hårdare
  all the (so much...)   better,     harder

  desto-  fortunately
 465. frotté
  terry cloth
 466. flatskratt
  guffaw
 467. syfte
  • purpose
  • end
  • aim
 468. uppfostra
  to bring up
 469. omsorg
  • care
  • attention
 470. förtur
  priority
 471. samråda
  to consult each other
 472. cellgifter
  chemotherapy
 473. förtroende
  confidence
 474. en sinne
  • the mind
  • sense
 475. busa
  to be up to mischief
 476. torkarnas
  (windshield) wipers
 477. rytmiska
  rhythmic
 478. en gavel
  gable
 479. svajande
  swaying
 480. en  polkagris
  rock candy
 481. en hjässa
  • crown
  • top of the head
 482. krascha
  • to crash
  • smash
  • go to pieces
 483. loss
  • loose
  • tear off
 484. äkta
  • genuine
  • authentic
  • real
 485. gyttja
  mud
 486. håll käften
  shut up
 487. en revben
  rib
 488. knäcka
  to crack
 489. statliga
  the state
 490. vårdare
  • carers
  • keeper
 491. försörja
  • to support
  • supply
 492. hurdå?
  hows that?
 493. obrukbar
  unusable
 494. omtöcknad
  dizziness
 495. trasa
  to tear to rags
 496. lipsill
  cry-baby
 497. stämpla
  • to stamp
  • mark
  • cancel
 498. ett andrum
  • respite
  • breathing space
 499. skjutsa
  • to drive
  • take
  • lift
 500. britsen
  • bunk
  • bed
 501. läskiga
  • scary
  • creepy
 502. knyckla ihop
  • to crumple
  • scrunch
 503. genomföra
  • to implement
  • to carry through
  • go through with
 504. nja!
  nah!
 505. på ett ungefär
  • approximately
  • roughly
 506. befrukta
  to fertilize
 507. ingrepp
  • operation
  • encroachment
 508. upprört
  upset
 509. luva
  • cap
  • woollen cap
 510. hördu
  hördudu
  • listen
  • Hey you
 511. immig
  • fogged
  • misty
 512. instuckna
  stuck
 513. till slut
  • eventually
  • in the end
  • finally
 514. fotsid
  • full-length
  • "to the feet"
 515. stint in ögonen
  straight in the eyes
 516. rygga
  • to step back
  • recoil
  • withdraw
 517. trassla in
  • to entangle
  • get tangled up in
 518. modig
  brave
 519. permission
  • furlough
  • leave of absence
 520. skyldighet
  • obligation
  • duty
 521. domstol
  court of law
 522. slask
  sleet
 523. inuti
  inside
 524. karamell
  • candy
  • sweet
  • caramel
 525. bestört
  • dismayed
  • aghast
  • perplexed
 526. radhus
  • townhouse
  • city hall
 527. förlossning
  • child-birth
  • delivery
 528. lampa
  • light
  • lamp
  • bulb
 529. misstag
  • mistake
  • error
  • oversight
 530. ett kitt
  • putty
  • cement
 531. äcklig
  • disgusting
  • foul
 532. sikta
  • take aim
  • point
  • target
 533. utökad
  extended
 534. tillbringa
  • to spend
  • pass
 535. satsa
  • to gamble
  • invest
  • stake
 536. äsch
  • shucks
  • Yes!
  • oh
 537. gyttret
  • conglomeration
  • cluster
 538. genomför
  implements
 539. gå i god
  to vouch
 540. fräckhet
  • insolence
  • gall
 541. allt oftare
  increasingly
 542. inlagd på
  admitted to
 543. bedömning
  • assessment
  • judging
 544. underlätta
  • to facilitate
  • ease
 545. regel
  • a rule
  • regler- rules
 546. ett vett
  • wit
  • sense
 547. spindel
  spider
 548. plaströr
  plastic
 549. likvagn
  hearse
 550. en kofångare
  • fender
  • bumper
 551. ett säte
  • seat
  • bench
 552. ett slakteri
  slaughterhouse
 553. disig
  • hazy
  • misty
  • vaporous
 554. blaskig
  • watery
  • washy
  • wishy-washy
 555. avtagsväg
  • turning
  • turn-off
 556. tappa
  • to lose
  • drop
  • shed
 557. undkomma
  • to escape
  • elude
 558. ven
  vein
 559. macka
  sandwich
 560. leverera
  to deliver
 561. vistelse
  • sojourn
  • stay
 562. klandra
  • to blame
  • fault
  • criticize
 563. konto
  account  ie savings account credit account
 564. röja
  • to divulge
  • display
  • reveal
  • expose
 565. inspärra
  • to cage
  • incarcerate
  • confine
 566. hemlän
  home county
 567. boende
  • lodging
  • living
 568. vistelseort
  whereabouts
 569. tåla
  • to suffer
  • tolerate
 570. cerat
  • lip balm
  • chap-stik
 571. utväg
  • means
  • way out
 572. uttorkad
  dehydrated
 573. åker
  field
 574. en djungel
  jungle
 575. ett kolli
  • package
  • vegetable
 576. livstecken
  signs of life
 577. dagliga
  daily
 578. vätska
  liquid
 579. en belysning
  • lights
  • light set
 580. gröt
  • porridge
  • gruel
 581. övertidsersättning
  overtime
 582. rycka
  • to snatch
  • twist
  • jerk
  • yank
 583. töras
  to dare
 584. rutscha
  • to glide
  • slide
  • slip
 585. stjärnklar
  starlit
 586. någorlunda
  • fairly
  • moderately
  • passably
  • pretty
 587. till sist
  • finally
  • at last
 588. allrum
  living room
 589. en hiss
  elevator
 590. bjärt
  • brightly
  • glaring
  • gaudy
 591. sådärja
  • That's it
  • (maybe- Here we are)
 592. skymta
  • to catch a glimpse
  • be dimly seen
  • loom
 593. hustak
  • rooftops
  • housetop
 594. skorsten
  chimney
 595. egendomlig
  • strange
  • peculiar
  • curious
 596. lösa
  • to solve
  • resolve
  • settle
 597. förnöjt
  contentedly
 598. minska
  • to reduce
  • shrink
  • lessen
  • decrease
 599. uppföra
  • to construct
  • erect
  • build
 600. beläget
  located
 601. göromål
  • task
  • duty
  • business
 602. proppa i
  • to gorge
  • cram in
 603. hälsovådlig
  insanitary
 604. nyttig
  • good
  • useful
  • wholesome
 605. rejält
  substantially
 606. sniskan
  cockeyed
 607. utbilda
  • to train
  • educate
 608. begynnelse
  • initial
  • begining
 609. ett sekel
  century
 610. lummiga
  leafy
 611. ek
  oak
 612. en ärende
  • errand
  • matter
 613. ett begär
  • craving
  • apetite
 614. övermanna
  • to overpower
  • overwhelm
 615. tarmar
  • intestines
  • guts
 616. snarare
  • rather
  • sooner
 617. knappnål
  pin  (sewing pin)
 618. välfylld
  stuffed
 619. ett block
  • block
  • pulley
  • pad
 620. välordnad
  • orderly
  • ship-shape
 621. susning
  clue
 622. yrkesmässig
  • professional
  • commercial
 623. lådvis
  boxes full
 624. sin krafts
  • prime  (power)
  • his/her prime
 625. vänsterprassel
  • love affair
  • extramarital affair
 626. ägna sig år
  to indulge in
 627. så pass
  • so
  • that
 628. skuffen
  trunk (car trunk)
 629. kortvarigt
  • momentarily
  • briefly
 630. ärligt
  • honestly
  • fairly
  • sincerely
 631. råka ut för
  • to encounter
  • come up against
 632. självklarheter
  certainties
 633. radera
  • to delete
  • erase
 634. varsamt
  gently
 635. i närheten
  • nearby
  • around
 636. fruntimmerskarl
  womanizer
 637. tacka nej
  to decline
 638. lantställe
  country house
 639. körsträckan
  milage
 640. hantverkare
  • craftsman
  • artisan
 641. gebit
  domain
 642. ömsint
  tender
 643. förstoringsglas
  magnifying glass
 644. ostraffad
  unpunished
 645. friheten
  freedom
 646. upprymdhet
  • elation
  • exhilaration
  • joy
 647. tvärgata
  • cross-street
  • cross road
 648. gissningsvis
  • presumably
  • at a guess
 649. uråldrig
  • ancient
  • really old
 650. finkan
  jail
 651. du ser för jävlig ut
  you look like shit
 652. sammanfatta
  to summarize
 653. magsäck
  stomach
 654. gnagare
  rodent
 655. kvarstående
  residual
 656. kåk
  • house
  • full house
  • shanty
 657. ragga upp
  to pick up (a date- in the book)
 658. var rädd om dig
  • take care of yourself
  • Take care!
 659. invända
  to object
 660. hopa sig
  to accumulate
 661. skrocka
  to chuckle
 662. beskt
  bitter
 663. vadå
  • what do you mean
  • what
 664. klä av
  to undress
 665. fullborda
  • to complete
  • accomplish
  • fullfil
 666. möda
  • trouble
  • pains
  • effort
  • hardship
 667. etage  (etagevåning)
  duplex
 668. bokstavlig
  literal
 669. pigg som en mört
  fit as a fiddle

  (spry as a roach)
 670. sjunga på sista versen
  • to be on ones last legs
  • be on the way out
 671. en blund i ögonen
  a wink of sleep
 672. livsfarliga
  deadly
 673. exponera
  • to expose
  • exhibit
  • show
 674. värnlösa
  defenseless
 675. nagelfarit
  scrutinized
 676. försluta
  • to close
  • seal
  • lock
 677. stussen
  buttocks
 678. bifoga
  • to attach
  • enclose
 679. gentjänst
  • service in return
  • payoff
 680. olustkänsla
  • malaise
  • Jimmy Carter
 681. sliten
  • worn
  • well-worn
  • threadbare
 682. en minnesanteckning
  memo
 683. snoka
  • to snoop
  • pry
  • ferret
 684. trots allt
  • after all
  • regardless
 685. väsentlig
  • essential
  • integral
 686. lim
  glue
 687. så här dags
  at this time
 688. kunde inte ett dugg
  ett dugg
  • couldnt give a damn
  • damn
 689. jättelik
  giant
 690. jungfrukammare
  servants room
 691. förpliktelse
  • obligation
  • commitment
 692. länsstol
  armchair
 693. bortsett
  apart
 694. uppta
  • to occupy
  • engage
  • engross
 695. orakad
  unshaven
 696. sliten
  • worn
  • well-worn
  • threadbare
 697. hängig
  • sagging
  • limp
 698. serveringsrum
  pantry
 699. han hälsa att
  he sends word that
 700. ändra sig
  • to change
  • change your mind
 701. hör gärna av dig
  please let me know
 702. räkna ut
  • to figure out
  • work out
 703. hundralappar
  -lappar
  (used as in a hundred bucks etc)
 704. mäklarfirman
  brokerage firm (real estate firm)
 705. ett minnesmärke
  • memorial
  • monument
 706. praktikant
  • intern
  • trainee
 707. tonvis
  tons
 708. klara av
  • to cope
  • manage
  • bring off
 709. stoppa i sig
  • to stuff yourself
  • pack in
 710. tjänstefolk
  downstairs folk  (maids etc like upstairs downstairs etc)
 711. visning
  • viewing
  • screening
  • display
 712. att gå på muggen
  to go to the bathroom
 713. påtagligt
  significantly
 714. iförda
  wearing
 715. tillstyrka
  to recommend
 716. spillror
  • rubble
  • debris
  • wreckage
 717. måna om
  to take care of
 718. påtaglig
  • obvious
  • blatant
 719. en härva
  a tangle
 720. snygging
  looker (ie a real looker)
 721. i tankarna
  • in mind
  • in thoughts
  • mentally
 722. i helvete heller
  my ass
 723. snorren
  slang for penis

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
275400
Filename:
Måndag.txt
Updated:
2014-05-26 15:26:00
Tags:
Måndag
Folders:

Description:
Måndag
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview