Tisdag.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. märkvärdig
  strange
 2. ingå  i
  • to be a part of
  • included in
 3. en rad
  • row
  • series
  • number
 4. närma  sig
  to approach
 5. nyfikenhet
  curiousity
 6. medkänsla
  sympathy
 7. förändra
  to change
 8. kämpe
  • champion
  • warrior
 9. tjusig
  • charming
  • lovely
 10. rättegang
  • trial
  • legal proceeding
 11. flina
  to grin
 12. en smocka
  • wallop
  • sock
  • biff
 13. ett minne
  • memory
  • recollection
 14. citera
  to quote
 15. strupe
  throat
 16. rafsa  ihop
  to scramble together
 17. flimra
  to flicker
 18. deckare
  detective story
 19. en drake
  • kite
  • dragon
 20. klättra
  to climb
 21. mätt
  • satisfied
  • satiated
 22. stark
  strong
 23. svag
  weak
 24. frisk
  fresh
 25. frysa
  to freeze
 26. törstig
  thirsty
 27. ballong
  balloon
 28. limpe
  loaf
 29. flera
  more
 30. mynt
  coin
 31. kula
  • marble
  • ball
 32. lika
  • similar
  • equal
 33. färre
  fewer
 34. ett rep
  rope
 35. en byggnad
  building
 36. ett verktyg
  • tool
  • instrument
  • utensil
 37. ett paraply
  umbrella
 38. en soffa
  sofa
 39. ett tält
  tent
 40. en siffra
  number
 41. en lastbil
  truck
 42. sväng
  turn
 43. sångerska
  female singer
 44. en mekaniker
  mechanic
 45. en sjuksköterska
  nurse
 46. en läkare
  doctor
 47. en tandläkare
  dentist
 48. en forskare
  scholar
 49. en snickare
  carpenter
 50. en kock
  a cook
 51. generad
  embarrassed
 52. rädd
  afraid
 53. ont
  • pain
  • evil
 54. en servitör
  waiter
 55. stolt
  proud
 56. laga
  to prepare
 57. sköta
  • to nurse
  • attend
  • treat
 58. tand
  tooth
 59. bagare
  baker
 60. elev
  pupil
 61. undervisa
  • to instruct
  • teach
 62. fiol
  violin
 63. rättvänd
  right side up
 64. tillsammans
  together
 65. knuten
  closed
 66. sträck
  • straight
  • at a stretch
 67. toe
 68. en bildörr
  car door
 69. var   för   sig
  apart
 70. maskin
  machine
 71. en tavla
  • painting
  • picture
 72. en staty
  statue
 73. kanin
  rabbit
 74. hänga
  to hang
 75. en bild
  picture
 76. beskrivning
  description
 77. mängd
  amount
 78. jämforelse
  comparison
 79. klädersplagg
  articles of clothing
 80. tillstånd
  • permission
  • condition
 81. en yrke
  • work
  • profession
  • trade
 82. kroppsdel
  parts of body
 83. klockslag
  stroke of the clock
 84. ett dygn
  full day (day and night)
 85. avsnitt
  • section
  • part
 86. genomgång
  • survey
  • run through
 87. kyssa
  to kiss
 88. pussa
  to kiss
 89. stiga in
  stiga ut
  • to get in
  • to get out
 90. ut ur
  out of
 91. en rulltrappa
  escalator
 92. en vagn
  • wagon
  • carriage
 93. lukta
  to smell
 94. handske
  glove
 95. handväska
  purse
 96. strax
  • directly
  • in a moment
 97. nästan
  almost
 98. förmiddag
  before noon
 99. eftermiddag
  afternoon
 100. en topp
  top- shirt blouse
 101. shorts
  shorts
 102. kortärmad
  short-sleeved
 103. sätta  på  sig
  to put on
 104. långärmad
  long-sleeved
 105. huvudkudde
  pillow
 106. hög
  • high
  • loud
  • n
  • heap
 107. sammaniatt
  complex
 108. bärga
  to reap
 109. skräp
  junk
 110. modell
  pattern
 111. skinntorr
  skinny
 112. dumhet
  stupidity
 113. knyta
  to tie
 114. stuga
  • cabin
  • cottage
 115. uppenbar
  obvious
 116. en orm
  snake
 117. le
  to smile
 118. en landsbygd
  countryside
 119. ackel
  nausea
 120. en sanning
  truth
 121. kritisera
  to criticize
 122. ärm
  sleeve
 123. en tvist
  dispute
 124. niga
  to courtsy
 125. ett folk
  people
 126. ljuga
  to lie
 127. nämligen
  for
 128. krypa
  to creep
 129. död
  dead
 130. ännu
  • still
  • yet
  • as yet
  • so far
 131. lova
  to promise
 132. djup
  deep
 133. törsta
  to thirst
 134. en gåva
  gift
 135. en brunn
  a well
 136. en boskap
  • cattle
  • livestock
 137. lysa
  to shine
 138. intent
  nothing
 139. hit
  here
 140. dock
  • yet
  • still
 141. en kruka
  a pot
 142. en lärjunge
  pupil
 143. en lön
  • wage
  • salary
 144. aktad
  respected
 145. en konung
  king
 146. bota
  to cure
 147. en betydelse
  meaning
 148. ljuv
  sweet
 149. en kärlek
  love
 150. en doft
  • scent
  • odor
 151. en kind
  cheek
 152. en barm
  • booooooooooooooooobies
  • breast
  • bosom
  • not crude
 153. en bjalke
  beam
 154. krossa
  to crush
 155. lyfta
  • to lift
  • to withdraw money from bank
 156. en stund
  • moment
  • while
 157. märkbar
  noticeable
 158. ett tecken
  sign
 159. uppstå
  to arise
 160. en ande
  • spirit
  • mind
 161. såsom
  • like
  • as
 162. farinsocker
  brown sugar
 163. lägga
  • to lay
  • put
  • place
 164. en kropp
  body
 165. ett vittnesbörd
  testimony
 166. ljuda
  to sound
 167. lida
  to suffer endure
 168. en högtid
  festival
 169. ty
  for
 170. ett torn
  tower
 171. klyva
  • to cleave
  • split
 172. lyda
  • to obey
  • follow
  • run
  • be worded
 173. ett ord
  word
 174. därvid
  at that
 175. svara
  to answer
 176. emot
  against
 177. en vrede
  wrath
 178. ärt
  pea
 179. renhårig
  honest
 180. evigt
  eternal
 181. ärr
  scar
 182. låta
  • to let
  • permit
  • sound
 183. ett fängelse
  jail
 184. en rening
  • cleaning
  • purification
 185. ett giv
  a deal
 186. mäta
  to measure
 187. lösa
  • to undo
  • loosen
  • release
  • untie
 188. ovanifrån
  from above
 189. vittna
  to witness
 190. söka
  • to search
  • look for
 191. en varg
  wolf
 192. utmärkt
  • excellent
  • excellently
 193. oroa
  • to worry
  • to disturb
 194. erbjuda
  to offer
 195. gå   ut
  to exit
 196. anklaga
  to accuse
 197. betyda
  to mean
 198. stilig
  • stylish
  • elegant
 199. en vara
  • ware
  • commodity
 200. undvika
  to avoid
 201. umgås
  to go around with
 202. en turist
  tourist
 203. klaga
  to complain
 204. förklara
  to explain
 205. en mjölk
  milk
 206. kort
  • short
  • n
  • card
  • picture
 207. ett arbete
  work
 208. illa
  • bad
  • badly
 209. ett rike
  realm
 210. härleda
  • to derive
  • deduce
 211. presentera  för
  to introduce to
 212. ett slott
  • palace
  • castle
 213. samarbeta
  to cooperate
 214. ett kungarike
  kingdom
 215. spara
  to save
 216. undra
  to wonder
 217. ett sätt
  • manner
  • way
 218. vansköta
  • to mismanage
  • neglect
 219. vad   som   helst
  • whatever
  • anything at all
 220. ett landskap
  province
 221. en krans
  wreath
 222. sätta   på
  to switch on
 223. välsigna
  to bless
 224. åkalla
  to invoke
 225. låna
  to lend
 226. gå   forbi
  to walk past
 227. en gren
  branch
 228. komma   in
  • to enter
  • come in
 229. en stat
  state
 230. enda
  only
 231. bryta   av
  to break off
 232. passa
  • to suit
  • fit
 233. vilken   som   helst
  • whoever
  • whatever
  • anything
  • anyone
 234. måla
  to paint
 235. en kung
  king
 236. hej   så   länge
  • bye for now
  • see you soon
 237. fantaskisk
  fantastic
 238. få   tag   i
  to get a hold of
 239. missuna
  to grudge
 240. visst
  certainly
 241. slå   sönder
  • to smear
  • break
 242. känna   igen
  to recognize
 243. förlora
  to lose
 244. en grav
  grave
 245. ringa
  to ring
 246. kunlig
  royal
 247. en diskussion
  discussion
 248. juni
  June
 249. lång
  long
 250. tunn
  thin
 251. en stol
  chair
 252. öppna
  to open
 253. regna
  to rain
 254. en mat
  food
 255. parkera
  to park
 256. ett väder
  weather
 257. en musik
  music
 258. låsa
  to lock
 259. kunna
  • can
  • be able
 260. lite
  little
 261. måste
  must
 262. simma
  to swim
 263. slut
  finished
 264. in
  in
 265. trettio
  30
 266. varm
  hot
 267. en strand
  • shore
  • pl- stränder
 268. en dörr
  door
 269. nittio
  90
 270. fortfarande
  still
 271. särskilt
  specially
 272. någon
  något
  några
  • someone       anyone
  • something     anything
  • some            any
 273. vit
  white
 274. enkel
  simple
 275. fel
  wrong
 276. en syster
  sister
 277. tycka   om
  to like
 278. var   snäll   och
  please (when requesting or appealing  (havent seen it used))
 279. vilja
  to want
 280. sann
  true
  • v
  • to be allowed

  • adj
  • few
 281. fri
  free
 282. stackars
  • poor
  • unfortunate
 283. våt
  wet
 284. sönder
  broken
 285. tusen
  thousand
 286. liten
  little
 287. för   att
  in order to
 288. nykter
  sober
 289. kall
  cold
 290. köra
  to drive
 291. bror
  brother
 292. dyr
  expensive
 293. skön
  nice
 294. läsa
  to read
 295. tjock
  • thick
  • fat
 296. var   så   god   och
  please (when offering something or allowing to do something)
 297. tråkig
  boring
 298. stor
  big
 299. bred
  wide
 300. en sol
  sun
 301. sjuttio
  70
 302. skola
  • shall
  • will

  ska skulle
 303. förstå
  to understand
 304. god
  good
 305. en rektor
  headmaster
 306. skina
  to shine
 307. ett brev
  letter
 308. mild
  mild
 309. fyrtio
  40
 310. en film
  film
 311. blå
  blue
 312. ett avstånd
  distance
 313. ingen
  inget
  inga
  • noone
  • nothing
  • none
 314. hård
  hard
 315. sextio
  60
 316. springa
  to run
 317. all
  all
 318. bada
  to bathe
 319. dum
  stupid
 320. säga
  to say
 321. åttio
  80
 322. varje
  • each
  • every
 323. tom
  empty
 324. svår
  • difficult
  • hard
 325. svensk
  swedish
 326. en gång
  • time
  • sidewalk
 327. en huvudstad
  capitol city
 328. femtio
  50
 329. faktiskt
  • actually
  • really
 330. billig
  cheap
 331. därför   att
  because
 332. en miljon
  million
 333. lätt
  • light
  • easy
 334. bekväm
  comfortable
 335. fin
  • fine
  • nice
 336. en rätt
  • course
  • dish
 337. en miljard
  billion
 338. en parkeringsplats
  parking place
 339. en lägenhet
  apartment
 340. hav
  sea
 341. deprimerad
  depressed
 342. utlösa
  • to release
  • trigger (off)
  • start
 343. uppgift
  • information
  • statement
 344. löfte
  promise
 345. besked
  • answer
  • information
 346. resa  sig  upp
  • to rise
  • stand
  • get up
 347. änslig
  • anxious
  • uneasy
 348. madrass
  matress
 349. ett förrad
  • stock
  • supply
  • storeroom
 350. ett skafferi
  • pantry
  • lader
 351. nacka
  to break one's neck
 352. paff
  Jag blev lite paff.
  • taken aback
  • I was a little taken aback.
 353. yrvaken
  drowsy
 354. strunta
  to not bother about
 355. klyfta
  • chasm
  • segment
  • slice
 356. hacka
  • to chop
  • pick
  • mince
 357. förebrå
  to reproach
 358. märka
  • to mark
  • trace
 359. pröva
  • to try
  • try out
  • test
  • examine
 360. övrig
  remaining
 361. en lista
  list
 362. en klass
  class
 363. en postlåda
  mailbox
 364. en nota
  • bill
  • check
 365. en klippning
  hair cut
 366. kul
  cool (slang)
 367. en medarbetare
  co-worker
 368. en orsak
  reason
 369. en räckning
  • bill
  • check
 370. jubileum
  anniversary
 371. en korg
  basket
 372. en glassats
  set of glasses
 373. en ankomst
  arrival
 374. pågå
  • to go on
  • be going on
  • continue
 375. rubbad
  • upset
  • crazy
  • dislodged
 376. slösa
  • to while away
  • waste
 377. fattas
  • to be missing
  • lacking
 378. stanna
  to stay
 379. en sås
  sauce
 380. gemensam
  • joint
  • common
 381. minutiös
  • meticulous
  • elaborate
 382. bostad
  • residence
  • house
  • apartment
 383. en frö
  seed
 384. skicklig
  • clever
  • skillful
 385. sakna
  • to be in want (miss)
  • lack
  • be without
 386. en garderob
  wardrobe
 387. lyckokast
  • unexpected success
  • real hit
 388. lotsa
  • to guide
  • pilot
 389. bana
  • path
  • track
  • course
 390. ytterliggare
  • further
  • additional
 391. en gräsmatta
  lawn
 392. backsida
  • back
  • reverse
 393. rensa
  • to clean
  • draw
  • pick
 394. rensa ogräs
  • to weed
  • pick weeds
 395. bortre
  further
 396. raring
  • darling
  • love
  • honey
 397. lugg
  fringe (of hair)
 398. raska  på
  • to hurry
  • hurry up
 399. smärt
  • slender
  • slim
 400. blixt
  lightning
 401. passa  upp
  • to attend
  • wait on
 402. påflugen
  pushing
 403. dryg
  • stuck-up
  • hard
  • heavy
 404. osynlig
  invisible
 405. öm
  • tender
  • sensitive
  • sore
 406. kamrer
  accountant
 407. engagemang
  • engagement
  • commitment
 408. förståelse
  • understanding
  • sympathy
 409. överbrygga
  to bridge
 410. framföra
  • to convey
  • deliver
 411. berika
  to enrich
 412. överträffa
  • to surpass
  • exceed
 413. en tomt
  • building site
  • garden
  • lot
  • grounds
 414. retas
  to tease
 415. uteservering
  open air café
 416. distrahera
  to distract
 417. midja
  waist
 418. smickrande
  flattering
 419. yta
  • surface
  • area
 420. flytväst
  life jacket
 421. trams
  • nonsense
  • rubbish
 422. prenumeration
  subscription
 423. förnya
  • to renew
  • repeat
 424. omkrets
  circumference
 425. nöjd
  • satisfied
  • pleased
 426. häpen
  • astonished
  • amazed
 427. likgiltig
  indifferent
 428. förlåtelse
  forgiveness
 429. eftertryck
  • emphasis
  • stress
  • med eftertryck-  emphatically
 430. förvirra
  • to confuse
  • bewilder
 431. peta
  • to pick
  • poke
 432. utsätta
  • to expose
  • subject
 433. töcken
  • mist
  • haze
 434. en  nål
  needle
 435. nöd
  • distress
  • need
  • want
 436. stryk
  a beating
 437. putsa
  • to clean
  • polish
 438. lapp
  piece of paper
 439. sjåpa  sig
  • to be namby-pamby
  • be affected
  • put it on
 440. en knuff
  • a push
  • a shove
 441. tappa
  • to drop
  • to let fall
 442. kvickna
  • to revive
  • come to
 443. en stank
  stench
 444. mödosam
  • laborious
  • difficult
 445. en mening
  opinion
 446. jodå
  oh yes
 447. förfluten
  past   (adj)
 448. värka
  to ache
 449. hjärna
  brain
 450. gapa
  to open ones mouth
 451. plagg
  • garment
  • article of clothes
 452. förnedring
  degradation
 453. bespara
  • to save
  • to spare
 454. bedraga
  bedra
  • to deceive
  • cheat
  • swindle
 455. pynta
  to decorate
 456. krumelur
  • flourish
  • curlicue
 457. förkortning
  abbreviation
 458. såra
  • to hurt
  • wound
 459. mista
  • to lose
  • do without
 460. erfarenhet
  experience
 461. får  aga
  • to spank
  • allowed to spank
  • corporal punishment
 462. uppstudsig
  insubordinate
 463. en mungipa
  corner of ones mouth
 464. bemöta
  • to treat
  • receive
 465. tålamod
  patience
 466. missbruka
  to abuse
 467. drog
  drug
 468. uppfatta
  to perceive
 469. spänn
  bucks (slang for money)
 470. nähä
  No really
 471. bekymra
  • to worry
  • to trouble yourself
 472. ansiktsuttryck
  facial expression
 473. stillastående
  • stationary
  • idle
 474. förarglig
  annoying
 475. bedja
  to say a prayer
 476. inte misstycka
  to not mind
 477. förbluffa
  • to amaze
  • astound
 478. en skalle
  skull
 479. trygghet
  • safety
  • security
 480. beundransvärd
  admirable
 481. björntjänster
  do a disservice
 482. ända från början
  from the outset
 483. ylle
  wool
 484. rutiga
  checkered
 485. himla
  • awful
  • awfully
  • terrific
  • terrifically
 486. svida
  • to smart
  • sting
 487. en vanmakt
  • powerlessness
  • impotence
 488. slakt
  slaughter
 489. en skyddsrum
  • shelter
  • air-raid shelter
 490. en bakgård
  backyard
 491. ett mellangärde
  • diaphragm
  • mid-riff
 492. liggande
  • laying
  • lying
  • recumbant
 493. svimma
  • to faint
  • swoon
 494. en livrem
  • belt
  • yes yet another word for belt
 495. meja
  • to cut down
  • to mow down
 496. en karriär
  career
 497. rang
  rank
 498. vidrigheter
  obsenities
 499. rester
  remains
 500. genomgå
  • to undergo
  • go through
 501. en matkasse
  grocery bag
 502. en röra
  • a mess
  • a bunch
 503. stekt
  fried
 504. lök
  • onion
  • bulb (flower bulb)
 505. ädelost
  BLUE CHEESE!!!!!
 506. ädel
  • nobel
  • lofty
  • magnaminus
  • noble-minded
 507. kura ihop
  • to snuggle
  • huddle together
 508. bostadsrätt
  condominium
 509. fastställa
  • to determine
  • establish
  • appoint
  • settle
 510. trakasserier
  harassment
 511. montera
  • to install
  • mount
 512. rubba
  • to upset
  • dislodge
  • disturb
  • perturb
 513. livrädd
  terrified
 514. rycka till
  • to flinch
  • give a start
  • twitch
 515. krånglig
  • complicated
  • intricate
  • awkward
  • troublesome
 516. det kan du ge dig fan
  you can bet your ass
 517. stämmer inte
  • not true (like eller hur)
  • isnt it true
 518. hotelser
  intimidation
 519. garn
  • yarn
  • thread
 520. kvittra
  to chirp
 521. inbilla sig
  • to imagine
  • fancy
  • delude onesself
 522. anstalt
  • institution
  • establishment
 523. kväv
  • stuffy
  • muggy
  • smothered
 524. dom
  • judgment
  • sentence
 525. fällts
  convicted
 526. beträffa
  to regard
 527. medverka
  • to assist
  • cooperate
  • contribute
 528. syrlig
  • acid
  • tart
  • sourish
 529. träningsoverall
  • track suit
  • sweat suit
 530. inpå
  just around
 531. vakt
  • guard
  • sentry
 532. upptäcktsfärder
  explorations
 533. tvär
  • sudden
  • abrupt
  • sharp
 534. förberedande
  preliminary
 535. förhandling
  hearing
 536. bordsskiva
  tabletop
 537. bekanta
  • to familiarize
  • get to know
  • acquaint
 538. godkänna
  • to approve
  • sanction
 539. tillsätta
  • to assign
  • appoint
 540. sekretess
  privacy
 541. punkt
  point
 542. tidsfråga
  a matter of time
 543. dök
  appeared
 544. illvilja
  • malice
  • spitefulness
 545. försörja
  • to support
  • provide for
 546. smula  sönder
  • to crumble
  • pick to pieces
 547. vidrig
  obnoxious
 548. prydnads
  • decorative
  • ornamental
 549. vana
  • habit
  • custome
  • experience
 550. knut
  • knot
  • corner
  • bun
 551. avlångt
  elongated
 552. platt
  flat
 553. långsmala
  • long and narrow
  • slender
 554. en länga
  • row
  • wing (of a building)
 555. varsågoda och ta för er
  go ahead and help yourself
 556. mosa
  to mash
 557. matsked
  tablespoon
 558. tesked
  teaspoon
 559. brant
  • steep
  • sharp
  • abrupt
  • uphill
 560. bajsa sig
  to shit yourself
 561. en anläggning
  layout
 562. arrendera
  • to lease
  • rent
 563. ombonat
  • snug
  • snuggly
 564. likheterna
  similarity
 565. tyna
  • to fade
  • pine
 566. tillvaro
  existance
 567. tralla
  to warble (sing)
 568. utveckla
  • to develope
  • form
  • expound
 569. gräddfil
  sour creme
 570. fågelskrämma
  scare crow
 571. utmärglad
  • emaciated
  • wasted
 572. kritvit
  pure white
 573. fräknig
  freckled
 574. ett paket
  package
 575. klandra
  • to blame
  • fault
  • criticize
 576. friluftsområde
  recreation
 577. himla              
                         verb
  • to turn up ones eyes
  • roll your eyes
 578. klentroget
  incredulous
 579. ett sugrör
  • straw
  • drinking straw
 580. skotta
  to shovel
 581. element
  • heating element
  • radiator
 582. en kamin
  • stove
  • fireplace
 583. ved
  • firewood
  • wood
 584. dragigt
  draughty
 585. förmå
  • to induce
  • cause
  • to be able to
 586. en lanthandel
  • general store
  • country store
 587. kvittera ut
  • sign out
  • cash out
  • (buy)
 588. rigga
  to rig
 589. taktisk
  tacticle
 590. betona
  • to stress
  • emphasize
 591. glänsa
  • to shine
  • glisten
  • glitter
 592. plysch
  plush
 593. värdinna
  hostess
 594. spänna fast
  • to buckle
  • clamp
  • fasten
 595. dels
  partly
 596. utbilda sig
  • to train
  • get education
 597. sällsam
  • singular
  • odd
 598. överklaga
  to appeal
 599. beredvillig
  • ready
  • willing
 600. läxor
  homework
 601. pensionerad
  retired
 602. igenkänd
  recognized
 603. avrunda
  • to round
  • surround
  • round-off
 604. ett bus
  mischief
 605. åtskilliga
  • multiple
  • several
 606. gnugga
  to rub
 607. lipa
  • to blub
  • snivel
  • cry
 608. maka
  to move
 609. numera
  • now
  • nowadays
 610. avsmaka
  • to be tasted
  • taste
 611. propp
  • clot
  • plug
  • stopper
  • bung
 612. övervikt
  overweight
 613. simulanter
  malingering
 614. vandrande
  walking
 615. i regel
  • usually
  • generally
  • as a rule
 616. bakfoten
  wrong
 617. en allmänhet
  public
 618. därbak
  • the bum
  • kunde .... ta sig därbak
  • shove it up the bum
 619. dolt
  hidden
 620. inte en käft
  • not a soul
  • (not a jaw)
 621. rubbning
  • disorder
  • displacement
  • upset
  • derangement
 622. förstoring
  • enlargement
  • magnification
 623. avstå
  • to refrain
  • abstain
 624. strävsam
  hardworking
 625. tillfråga
  • to consult
  • question
 626. ett lock
  • cap
  • lock
  • lid
  • cover
 627. ett läge
  • situation
  • location
  • position
 628. på annat håll
  elsewhere
 629. en kalkyl
  calculation
 630. kräkmedel
  • emetic
  • vomit causing
 631. ungdom
  • yount
  • adolescent
 632. hitta på
  • to invent
  • devise
  • conceive
  • dream up
  • concoct
 633. effektiv
  • efficient
  • effective
 634. rondellen
  roundabout (streets)
 635. en gatstump
  side street
 636. återvändsgata
  • cul-de-sac
  • dead-end street
 637. murvlar
  hacks  (in book newsmen)
 638. kask
  • helmet
  • (may have a crude slang meaning)
 639. avväga
  • to balance
  • weigh
 640. överbyggnad
  superstructure
 641. förbannad
  • pissed off
  • damned
  • cursed
  • bloody
 642. bortblåst
  gone with the wind
 643. tidtabell
  • schedule
  • timetable
 644. insegel
  seal
 645. tätast
  densly
 646. dun
  • fluff
  • down (feather)
 647. bådadera
  both
 648. kärnfrisk
  thoroughly healthy
 649. rabalder
  • uproar
  • hullabaloo
 650. avvärja
  • to avert
  • fend off
  • ward off
 651. på ett ungefär
  • approximately
  • roughly
 652. småle
  • to smile
  • smålett- smiled
 653. drag
  • features
  • traits
 654. säga emot
  • to contradict
  • disagree
 655. sömnmedel
  • hypnotics
  • (opiates etc)
 656. grena
  • branch
  • fork
 657. tatuering
  tatoo
 658. en sammanträffande
  coincindence
 659. motvärnsskadorna
  • (resistance damage)
  • defensive wounds in an attack
 660. gyllene
  golden
 661. ett gungfly
  quagmire
 662. bravader
  exploits
 663. uppiggande
  • exhilerating
  • stimulating
 664. fikus
  • (slang)
  • pansy
  • queer
 665. polare
  pals
 666. tillmäle
  epithet
 667. ärlig
  • honest
  • fair
 668. obetydlig
  • insignificant
  • piddling
  • trivial
 669. dystert
  • gloomily
  • sadly
 670. klå upp
  • to beat up
  • lambaste
  • dress-down
 671. inom loppet av
  • within
  • within the space of
 672. ävjan
  mud
 673. underliv
  • lower abdomen
  • (vagina etc area in book)
 674. klen tröst
  • small comfort
  • cold comfort
 675. udda
  • odd
  • uneven
 676. hela tiden
  • continuously
  • all the time
  • all along
 677. lusläsa
  to read through thoroughly
 678. jordfästning
  • funeral
  • burial
 679. ett villkor
  • terms
  • condition
  • stipulations
 680. stort sett klar
  basically completed
 681. en hädelse
  blasphemy
 682. tydde
  indications
 683. fromma
  benefit
 684. ifatt
  catching
 685. lösa sig
  to dissolve
 686. tillhörigheter
  belongings
 687. ostyriga
  unruly
 688. gardinstång
  curtain rod
 689. säga ifrån
  to speak up
 690. äktenskaplig
  marital
 691. rågbröd
  rye bread
 692. lufttorkad skinka
  prosciutto
 693. lager
  • layer
  • stock
  • inventory
 694. att softa
  to chill out
 695. Nicke Nyfiken
  Curious George
 696. tillika
  • as well as
  • who also is
 697. outgrundlig
  unfathomable
 698. enstöring
  • recluse
  • loner
  • hermit
 699. oväntat
  unexpectedly
 700. däven
  • damp
  • moist
 701. hälsa till
  to send someone one's compliments
 702. skurken
  • villian
  • criminal
  • crook
 703. påverka
  • to influence
  • affect
 704. lägga ifrån
  • to put down
  • put away
 705. rikligt
  • abundant
  • amply
  • fully
  • plenty
 706. på skarpen
  cracking down
 707. ouppklarat
  unsolved
 708. vissa om
  some of
 709. slippa
  • to avoid
  • escape
 710. dåvarande
  • of that time
  • then
 711. utvilad
  rested
 712. sekretessbelagd
  classified (eyes only etc)
 713. skydda
  • to protect
  • safeguard
  • defend
 714. ett påstående
  • a claim
  • statement
  • assertion
 715. i samma veva
  • just at that moment
  • at the same time
 716. stämma
  • to attune
  • sue
  • process
  • voice
 717. angelägna
  anxious
 718. truga
  • to coax
  • urge
 719. oberoende
  • independent
  • unattached
 720. möss
  mice
 721. svartmuskig
  swarthy
 722. en stiftelse
  • foundation
  • trust
 723. avdragsgilla
  deductible (taxes)
 724. förrådsutrymme
  • storage space
  • storeroom
 725. syssla
  • to busy
  • to work on
  • be occupied with
 726. i realiteten
  • virtually
  • in effect
 727. fastklämma
  to clamp
 728. till skillnad
  unlike
 729. förmögenhet
  fortune

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
275473
Filename:
Tisdag.txt
Updated:
2014-05-27 16:59:56
Tags:
Tisdag
Folders:

Description:
Tisdag
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview