POP NY

The flashcards below were created by user tildemason on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hur definieras barn enligt WHO?
  Barn är alla foster eller barn, levande eller döda som väger minst 500 gram. Kan viktuppgift får räknas man som barn efter 22 veckors fullgången graviditet eller en längd på 25 cm
 2. Varför är det viktigt att alltid mäta längd och vikt på det lilla barnet vid alla vårdkontakter samt att föra upp det på tillväxtkurvan ? Vad speglar tillväxtkurvan?
  Barnets tillväxt speglar dess hälsa och avvikelser kan tyda på sjukdom. Avvikelser ska följas och ev kollas upp. Avvikelser speglar oftare psykosociala orsaker än sjukdom
 3. Hur mycket ökar ett barn normalt i längd och vikt under det första levnadsåret?
  Vikten tredubblas och längden ökar med 50%
 4. Vad styr det friska barnets tillväxt ?
  Det friska barnets tillväxt regleras av GH från ca 9 månaders ålder (före 9 mån IGF-1)
 5. Vad kan orsaka avvikande tillväxt?
  • Psykosociala orsaker
  • Hypotyreos
  • GH-brist
  • Celiaki
 6. Oskar är en pigg och frisk sexåring . Han har tidigare varit lite mullig men nu börjar han bli så slank så att man kan räkna hans revben.  Oskars mamma undrar om detta är normalt.

  Förklara för Oskars mamma vad det är som händer med Oskar !
  När barnet kommer i 5-8 års ålder så börjar de bli slankt pågrund av att GH bryter ned fettvävnad och stimulerar muskeltillväxten
 7. När startar puberteten?
  Puberteten startar oftast i början av tonåren men godkänd start hos flickor är från 8 års ålder och hos pojkar vid 9 års ålder
 8. Vilka är de vanligaste sjukdomarna som kan fångas i PKU- testet?
  • Fenylketonuri
  • Galaktosemi
  • Kongenital hypotyreos
  • Kongenital binjurebarks hyperplasi
  • Biotinidasbrist
 9. Vid vilken ålder kan man förvänta sig att ett barn kan:
  -ge ett svarsleende   
  -jollra 
  -använda ”pincettgreppet”
  • Svarsleende - 6 veckor
  • Jollra - 3 månader
  • Pincettgrepp - 10 månader
 10. Frida är 7 månader och gallskriker när mormor kommer på besök och vill hålla henne.
  -Hur kan Du trösta mormor? S 60
  Förklara att Frida blir olycklig i mötet med nya människor då hon kommit in i den "blyga perioden" De enda hon känner igen är sina föräldrar
 11. Vilka hormoner styr amningen?
  • Prolaktin- stimulerar mjölksekretionen
  • Oxytocin- kontraherar glatt muskulatur, utdrivningsreflexen
 12. Fia har en liten dotter som är 2 veckor gammal. Fia vill gärna amma men har såriga bröstvårtor och hon har ett hårt och ömmande område i höger bröst.

  -Berätta för Fia vad problemen kan bero på och vad hon skall göra för att komma till rätta med problemen och vilka komplikationer som finns!
  Problemen kan bero på felaktig amningsposition. Brukar läka ut på en vecka. Smörj gärna vårtorna med bröstmjölk och låt självtorka. Instruera till rätt position där barnet ligger nära och mot mamman, barnet ska gapa stort för att få in så mycket av bröstvårtan som möjligt. Komplikationer kan bli att bröstvårtan blir infekterad av streptokocker eller stafylococker. Kan ge problem att amma
 13. Fia undrar när och varför hon skall ge sitt barn D-vitamin
  Fia ska ge D-vitamin dagligen fråm till barnet blir 2 år. !0 mikrogram/dag. Detta gör man för att behovet av d-vitaminet inte täcks av födan.
 14. Fia undrar också när det är dags att sluta amma?
  Man rekommenderar enbart amning fram till 6 månader, och delvis amning upp till 2 års ålder. Men man ska alltid stötta mammans beslut och modersmjölksersättning är en fullgod mat näringsmässigt. Stötta mamman
 15. Du ska som sjuksköterska vägleda Stina om hur och när hon kan börja med tilläggskost! Vad hon kan ge och vad hon bör undvika!
  • Vid 5-6 månaders ålder kan man börja med att ge puréer till barnet tex potatis, majs palsternacka. (prova alltid upp till 1 vecka med samma om ev reaktioner) Sen kan man gå vidare till bär, kött (mer vanliga måltider som är pureeade eller välmålat.
  • Man ska inte ge barn salt, komjölk under första levnadsåret. Undvik även spenat, grönkål, och rödbeta
 16. Vilken information/Vilka symtom kan Du fånga bara genom att stryka ett nyfött barn över huvudet?
  Kefalhematom, insjunkna/spända fontaneller
 17. Du kan på journalbladet från BB läsa att Petter har ett kefalhematom.  

  -Förklara för Petters föräldrar vad det är och varför det är så begränsat i sin utbredning.
  Kefalhematom= blödning mellan skallbenet och benhinnan, uppstår i samband med förlossningen. Uppträder efter något dygn som en svullnad som avgränsas till ett av skallbenen. Försvinner efter 1-3 månder
 18. Petters mamma är orolig över att Petter har svullna bröstkörtlar. 

  -Vad informerar Du om?
  Svullna bröstkörtlar kan uppstå pga en hormonell omställning hos barnet och det försvinner spontant
 19. Petters pappa vill också veta vilka sjukdomar som barnen kommer att vaccineras mot
  • Difteri
  • Tetanus
  • Pertussis
  • Polio
  • Röda hund
  • Hib
  • Mässling
  • Påssjuka
  • Tuberkulos
  • Hepatit B
 20. Hon har också läst om plötslig spädbarnsdöd (SIDS) och undrar vad hon ska göra för att inte hennes barn ska drabbas av detta. 

  Vilka råd ger du till mamman
  • Sova på rygg
  • Amma om möjligt
  • Ej röka
  • Barnet ska kunna röra sig fritt, ansiktet ska vara fritt, barnet vara lagom varmt (ej samsovning)
  • Suga på napp
 21. Vad menas med strukturerad lek? Avreaktionslek?
  Strukturerad lek - lek för att lära barnet om behandling eller undersökning som ska göras med hjälp av lek, leken anpassas till barnets ålder

  Avreaktionslek - Lek som barn får leka efter behandling eller undersökning för att avreagera sig för det är så barn gör
 22. Beskriv hur man på ett bra sätt förbereder barn i olika åldersgrupper inför en operation, undersökning eller liknande!


  0-3 år småbarn   
  3-7 år förskolebarn  
  7-13 år skolbarn          
  13-18 Tonåringar
  0-3 år - Viktigt att föräldrarna är med och att dom är välinformerade så att de kan stödja barnet.Barn i den här åldern förstår inte varför dom kommit till denna nya miljö

  3-7 år - Rädda att man ska inkräkta på deras personlighet. Inte lika mycket separationsrädsla. Viktigt att föräldrarna är med. Kan tro att beh eller undersökning är ett straff. Sårbara för stress

  7-13 år - Ser inläggning på sjukhus som ett straff. Har en känsla av skuld inför sin egen sjukdom. Bekymrar sig över sin kropps integritet och är rädda för att man ska inkräkta på den. Föräldrar är fortfarande trygghet, men kan också ha stöd i vänner och ev favoritpersonal.

  13-18 år - Rädda för att förlora kontrollen över sig själv,att bete sig konstigt vid tex narkos.  bekymrar sig för sin kropps integritet. Föräldrar trygghet men även vänner och personal kan vara tryggheten
 23. Beskriv några farmakologiska och några icke farmakologiska metoder som kan användas då barnet ska vara stilla!
  Farmakologiska - Lustgas, lugnande mixturer, snabbverkande lugnande lm

  Ice farmakologiska - Avledning, distraktion tex såpbubblor, avpänningsövningar
 24. Hur går man tillväga då man mäter puls respektive andning? Vilka hjälpmedel finns
  Andningen mäts genom att observera andningsrörelser, hudfärg och andningsfrekvens. man kan räkna andetagen eller ta hjälp av stetoskop, pulsoximeter. Räknas under hel minut.

  Pulsen tar man på insidan av underarmen (barn under 1 år) och på barn äldre än 1 år kan man använda arteria radialas vid handleden. Man kan ta hjälp av en pulsoximeter
 25. Vad kan man se på barnets andningsrörelser/andningsarbete?
  Man kan se om de är harmoniska eller inte. Är inte andningsrörelserna harmoniska ska man kolla efter indragningar mellan revbensbågen.
 26. Du skall väga och mäta lilla Elin, 2 månader, som är ledsen och gråter. 

  Hur går Du tillväga?
  Mätningen sker liggandes, benen ska vara utsträckta. Vägningen sker också liggandes, kan vara fördelaktigt att hålla nått intressant ovanför som barnet kan kolla på för att ligga stilla. Håll aldrig fast barnet.
 27. Hur mäter temperaturen på barn i olika åldrar? Motivera Dina val
  När barnet är litet, kanske upp till 3 års ålder mäter jag temperaturen med rektaltermometer, fortsätter gärna med den så länge som möjligt men ju äldre barnet blir desto större är risken att barnet inte vill använda sig av den metoden så då använder jag örontermoteter. Men rektaltermometer i första hand då det ger säkrast värde.
 28. När får Du inte mäta barnets temperatur rektalt?
  • Om barnet är immunsupprimerande
  • På barn som är opererade i stjärten
  • Vid diarre
  • Eller vid blödningssjukdom
 29. Hur tas urinprov till odling på ett barn som har blöjor?
  Lämna underlivet bart och försöka fånga strålen i sterilt kärl eller mugg

  Stoppa en binda av bomullstyp eller kompress framtill i blöjan, ska bytas varje halvtimme, behövs 2 av varnadra följande provsvar för att kunna tolka odlingssvaren
 30. Hur tas urinprov till odling på ett barn som har slutat med blöjor?
  Ta urinprov i tex mugg (mittstråle) helst morgonurin, går inte det så ska barnet ej ha kissat på 4-5 timmar
 31. Du ska sätta sond på ett barn. 

  Hur mäter du avståndet och hur försäkrar du dig om att du kommit rätt?
  • Jag mäter avståndet från näsborre till öronsnibb ned till bröstbenets spets, markerar avståndet  med en tejp.
  • Kollar att jag kommit rätt genom att aspirera magsaft eller genom att skjuta in 3-5 ml luft och auskultera med stetoskop.
 32. Små barn har ett fullt utvecklat kroppsspråk och uttrycker sig genom hela sin varelse. Detta gör att man kan bedöma smärta hos barn genom att studera deras beteende.

  Vilka parametrar/beteenden bedöms?
  Variationer i ansiktsuttryck, kroppsrörelser, tonläge och gråt är ett tecken på smärta.

  Även ökad puls, andningsfrekvens och svettning kan vara tecken på smärta
 33. Ge exempel på beteendeskattningsskalor som kan användas till små barn
  • ALPS 0 - prematura barn
  • ALPS 1 - ofullgångna nyfödd
  • FLACC - 0-7 år
 34. Hur kan smärta skattas på ett barn i 3-års åldern?
  6 års åldern? 
  10 års åldern?
  3 år - Med hjälp av självskattningsskalan Pieces of hurt tool

  6 år - Med självskattningsskalan Faces Pain Scale

  10 år - Självskattningsskalan VAS
 35. Vad ska man tänka på då paracetamol används om smärtlindring till barn
  Viktigt att det ges i god tid då det tar en stund för lm att verka, ge regelbundet. Ge gärna en laddningsdos som är högre än efterföljande doser för att ge en tillräckligt hög koncentration för att behandla smärtan
 36. Vid procedurer som går snabbt, t.ex. venprovtagning, kan några olika metoder för smärtlindring användas. 

  Vilka?
  • EMLA kräm, ska läggas på minst en timme innan proceduren, verkar i upp till 4 timmar.
  • Kan även påverka om barnet måt gott, tex är mätt, varm och nöjd mm
 37. Vad innebär Guided Imagery?
  Guided Imagery är en psykologisk metod som kan användas för att underlätta för barn och ungdomar i smärtsamma och/eller obehagliga situationer i sjukvårdande sammanhang. Till skillnad från ”vanlig” avledning är det barnen som har initiativet i Guided Imagery och är aktiva på sina egna villkor. Metoden lämpar sig bäst från 5 års ålder och är ett komplement till den smärtlindring som är planerad.
 38. Vad ska man tänka på då man administrerar läkemedel på små barns hud?
  Mindre barn har mer vätska i kroppen och tunnare hudkostym, vilket gör det lättare för lm att tränga in genom huden. Huden kan även reagera på lm med sveda och irritation
 39. Ella är tre år och hon har pneumoni och har blivit insatt på susp. Kåvepenin 100mg/ml, 5ml 2ggr dagligen.

  -Vilka hjälpmedel använder du för att kunna dosera medicinen så exakt som möjligt?
  spruta eller sked med exakta mått
 40. Vilka råd ger du till föräldrarna så att de på bästa sätt ska få i Ella medicinen?
  Att använda spruta och att spruta in lm långt bak i kinden. Inte blanda lm med något utan hellre ge något gott efteråt. Dom ska vara ärliga med Ella och berätta att hon ska få med och berätta att det är viktigt
 41. Nämn några orsaker till otröstligt/intensivt skrikande som kan vara viktiga att utesluta
  • Infektion - förkylning, nästäppa mm
  • Otitis media
  • Uinvägsinfektion
  • 3 månader kolik
  • Inklämt ljumskbråck
  • Invagination (Intervall skrikande)
  • Testistorsion
 42. Vilka är de vanligaste orsakerna till tre-månaders kolik?
  • Allergi eller reaktion mot födoämne
  • Gastrointestinala orsaker
  • Störd relation mellan mor och barn
 43. Vilken behandling kan du erbjuda och vilka råd ger Du henne?
  Uppmuntra föräldrarna till avlastning, informera om tt det är ofarligt. Uppmuntra föräldrar till att prova olika sätt att trösta.

  • Uppmuntra till amning
  • Prova uteslut komjölk i kost
  • Prova minifom är dock ej evidensbaserad vård
 44. Vad misstänker Du och vilka råd ger Du föräldrarna till:

  Johan 3 år som under våren och försommaren har konstant rinnande näsa men i övrigt inga infektionsymtom.  Snuvan är som vatten.

  Jakob 5 år som under flera veckor har haft gul varig snuva ur ena näsborren.

  Ruth 4 mån. som är förkyld och har snuva som börjar bli gulgrön och 38,5 i temp.
  Johan - Misstänker allergi/hösnuva

  Jakob - Främmande föremål som petats upp i näsan

  Ruth - Infektion
 45. Förklara för Lisa varför det är bra att hon hostar och varför hon inte kan låta bli att hosta!
  Hosta är bra för att avlägsna slem och andra oönskade ting från luftvägarna. Hon kan inte låta bli att hosta för att nervcellerna (känselspröt) i luftvägarna blir irriterade och då skickar dom signaler till hostcentrum i hjärnan. Då skickas signaler till muskler i bal bukvägg, mellangärde mm och resultatet blir en hoststöt
 46. Vilka råd kan Du ge Lisa som vill ha hjälp mot sin hosta.
  • Hostdämpande medicin
  • Dricka varm vätska
 47. Beskriv hostan, andningsbesvären samt ange var andningshindret sitter 

  -vid kikhosta (pertussis)  
  -vid bronkit 
  -vid övre luftvägsinfektion (ÖLI)
  Kikhosta - Hostar intensivt så luften tar slut, kraftig indragning med kiknande läte. Ansikte kan bli cyanotiskt. Ibland så kraftig hostattack så man kräks

  Bronkit - Hosta med andningssvårigheter, ofta vid utandning. Ibland med indragning mellan revbenen

  ÖLI - Lös hosta med riklig slemproduktion
 48. Vad betecknas som normal kroppstemperatur hos barn?
  Normal kroppstemp är mellan 36.0 - 37.8
 49. Barnets vätskeförlust ökar ………….%  för varje grad som kroppstemperaturen stiger.
  Vad kan detta leda till?
  Barnets ämnesomsättning ökar …………%..för varje grad som kroppstemperaturen stiger. Detta medför att också …………………………………….. ökar .
  Barnets vätskeförlust ökar med 10 % Kan leda till uttorkning

  Ämnesomsättning ökar med 10% vilket leder till att syreförbrukningen ökar.
 50. Markus mamma ringer till BVC . Markus är 3 veckor gammal och har 39,7 i temp.

  Vilka råd ger Du till Markus mamma?
  Att åka på sjukhuset. Barn under 1 månad med feber över 38 grader ska läggas in
 51. Hon har också läst om feberkramper

  Hon och undrar hur kramperna ser ut, om det är risk att Markus får detta nu och vad hon ska göra om han får det?
  Inträffar oftast mellan 6 månader och 5 års ålder

  vid en feberkramp förlorar barnet oftast medvetandet. Hela kroppen blir stel, huvudet böjs ofta bakåt, huden blir blek och kanske till och med lite blå. Ofta har barnet ryckningar. Anfallet brukar gå över på en eller ett par minuter, och efteråt blir barnet slappt men återhämtar sig oftast snabbt.
 52. Marias mamma ringer till BVC . Maria är 2 månader och har 40,3  i temp. Maria har många små, små hudblödningar på bålen 

  Vilka råd ger Du till Marias mamma? 
  Vad kan hudblödningarna på bålen vara? 
  Vad är antipyretika och när är det befogat att ge det? 
  Från vilken ålder kan antipyretika ges till barn? Vilka läkemedel ges?
  - Att kontakta läkare pga ev bakomliggande orsak till febern.

  •  - Hudblödningar kan vara petekier
  •  
  •  - Antipyretika = febernedsättande, temp över 39,5 om man haft feberkramp eller annan krampsjukdom, svårare hjärtfel eller lungsjukdom påverkat allmäntillstånd, ont i kroppen

   - Paracetamol, ibuprofen
 53. Liv är 2,5 år och har 39,3 grader, men hon är ändå ganska pigg och leker med sina dockor.

  Vilka frågor ställer du till Livs pappa? 

  Vilka allmänna omvårdnadsråd kan ge du till Livs pappa?
  Hur länge hon har haft feber, allmänpåverkan, om hon dricker mm

  Ge extra dryck, svala kläder
 54. Ange 6 tecken till som tyder på att ett barn är dehydrerat!
  • Påtaglig törst
  • Torra slemhinnor i munnen
  • Nedsatt hudturgor
  • Insjunkna ögon
  • Nedsatt urinproduktion
  • Slött och irritabelt
 55. Vad innebär nedsatt hudturgor?
  Att huden inte går tillbaka, går tillbaka långsamt när man tex nyper sig på ovansidan handen
 56. Vilka virus kan orsaka gastoenterit?
  • Rotavirus
  • Calicivirus
 57. På vilket sätt rehydreras de och vad ger man dem?
  • Man ger vätska peroralt
  • <2 år 1-2 dl i timmen de första timmarna och 50-100 ml för varje lös avföring
  • > 2 år samma som ovan men 100-200 ml per lös avföring
 58. Vilgot 5 år vill inte bajsa. Han håller emot och bajsar endast 1-2 ggr/vecka.

  Vad kan detta bero på?
  • Att han tränger tillbaka för att han inte "har tid" eller pga smärta
  • Födoämnesreaktion tex celiaki eller komjölksallergi
  • Organiska orsaker, tex missbildning rektalt
 59. Vilgot har en lillasyster som ammas. Hon bajsar också bara en gång i veckan.

  Vad kan detta bero på och vad gör man åt detta?
  Ammande barn kan lika gärna bajsa 7-8 gånger/dag som en gång/vecka så detta gör man inget åt för det är helt normalt
 60. Ange normal hjärt- och andningsfrekvens hos ett barn nyfött barn och en ett-åring!
  Nyfödd - HF 100-160/min andningsfrekvens 30-60/min

  1 åring - HF 90-120/min andningsfrekvens 20-30/min
 61. Hur bedöms kapillär återfyllnad och vad kan dålig kapillär utfyllnad vara tecken på?
  Man trycker undan blodet från en nagelbädd och man räknar sekunderna till återfyllnad, mer än 3-4 sek talar för hypovolemi
 62. Hur fungerar en pulsoximeter, och vad mäts med den?
  En pulsoximeter är ett medicinskt mätinstrument som används vid mätning av syremättnaden i blodet. Mätningen kallas för pulsoximetri och är en noninvasiv metod som genomlyser en kroppsdel för att räkna ut syremättnaden
 63. Vilka specifika tecken varnar för andningsvikt.
  • Ökande andningsfrekvens
  • Oregelbunden andning
  • Tendens till apneer
 64. Beskriv var andningshindret sitter, symtom och behandling/omvårdnad vid 

  -Pseudokrupp 
  -Epiglottit
  Pseudokrupp - Sitter i övre luftvägarna, inflammation i struphuvudet, slemhinnesvullnad under stämband. Skällande hosta, heshet, inspiratorisk stridor. Drick mycket Lugn och ro, Sittande ställning

  Epiglottit - Sitter i halsen.Akut halsinfektion, ont i halsen, hög feber, hostar, svag röst utan heshet. Sittande ställning, lugn, antibiotika intravenöst
 65. Berätta vad du vet om bronkiolit:                                                                                                                          - Vad orsakas det av, vilka drabbas, vilka är symtomen, hur behandlas det, vilka risker finns det?
  Bronkiolit orsakas av RS virus.alla åldrar drabbas.Hosta, takypne, trötthet, blekhet och cyanos är symtom. Vid mild infektion kan det räcka med avsvällande nässpray och högläge. Vid allvarligare infektion krävs adrenerg inhalation och syrestillförsel. Paracetamolregelbundet över dygnet
 66. Anna är 1 månad och hon kommer akut till sjukhuset med misstanke om meningit.                       -Vilka symtom ger meningit hos ett så litet barn? Hur omvårdas och behandlas Anna?
  Barnet blir påverkat, slött och irritabelt.Tecken på ökat inkraniellt tryck i form av fontanellspänning (buktande fontanell), ligga med huvudet bakåtböjt, huvudvärk, kramper och kräkning.

  Barnet ska direkt till sjukhus, vid konstaterad meningit ges antibiotika intravenöst, steroidterapi.
 67. Vad betyder ordet Pyelonefrit?
  Njurbäckeninflammation
 68. Beskriv skillnaden mellan cystit och pyelonefrit!
  • Pyelonefrit är en hög urinvägsinfektion som satt sig i njuren 
  • Cystit är en låg urinvägsinfektion som begränsas till urinblåsan och uretra
 69. Pyelonefrit hos ett litet barn bör alltid utredas.   –Varför?
  Eftersom att njurbäckeninflammationen kan leda till bestående njurskada. Kan även övergå till skepsis om det är en e-coli bakterie
 70. Hur utreds barn under 2 år efter genomgången pyelonefrit?
  • Barn utreds med ultraljud för att se så det inte finns något avflödeshinder. Efter 3-6 månader görs en skinigrafi för att utesluta njurskada
  • BArn under 2 utreds också med MUCG 6-8 veckor infektion för att påvisa ev reflux
 71. Beskriv förlopp och symtom vid appendicit hos ett 2-årigt barn!
  Långdraget förlopp med otydliga symtom, lättare temperaturstegring, smärta i nedre delen av buken som kommer plötsligt eller smygande, diarré.
 72. Rita och berätta för Kalles föräldrar vad pylorusstenos är och hur det behandlas!
  Pylorusstenos är en förtjockning av den nedre magmunnen, vilket ger en försämrad tömning av magsäckens innehåll ned i duodenum. Symtom är kaskadliknande kräkningar i samband med måltid. Barnet får fasta och så sätter man en ventrikelsond. Barnen behöver oftast rehydreras. Barnet opereras.
 73. Om Kalle inte behandlas kommer han snabbt att bli dehydrerad och utveckla en hypokloremisk alkalos. 

  Förklara varför
  Kalle kan bli dehydrerad pga kräkningarna i samband med måltid, då rubbas elektrolytbalansen.
 74. Elis är 2 år, han kommer till akutmottagningen men plötsliga intensiva intervallsmärtor.
  Mellan smärtattackerna är han smärtfri. Jourhavande läkare misstänker invagination.

  Vilka andra symtom ger invagination?
  Smärtan kan också vara molande, tillslut börjar barnet kräkas, blod per rektum
 75. Förklara för Elis mamma vad invagination är?
  Invagination är när ett tarmavsnitt går in i ett annat. Detta leder till ödem i tarmväggen och tillslut går den i gangrän, detta ger ett passagehinder
 76. Förklara hur diagnosen invagination kommer att ställas och hur Elis kommer att behandlas
  Diagnos ställs med hjälp av buköversikt och ultraljud. Därefter görs en röntgen med kontrast som kan säkerställa diagnosen och även i vissa fall bota patienten. annars görs operation
 77. Vilken födoämnesallergi är vanligast hos det lilla barnet?
  Komjölk och ägg
 78. Vilka födoämnen kan ge allvarlig anafylaktisk chock?
  • jordnötter
  • mandel
  • skaldjur
  • fisk
  • mjölk
 79. Vilka symtom ger anafylaktisk chock?
  Först kan man till exempel känna att läpparna och tungan domnar, eller att man blir röd i ansiktet. Man kan även få klåda som ofta börjar i hårbotten och sedan sprider sig till ansiktet, näsan och tungan

  • läpparna, tungan och svalget svullnar
  • man får nässelutslag,
  • hastigt uppblossande utslag
  • man får ont i magen,
  • diarré och kräkningar
  • man får hosta,
  • andnöd och svårt att prata
  • man får panik
  • man blir yr och svimmar.
 80. I vilka åldrar är komjölksallergi vanligast?
  2-3 årsåldern
 81. Vad innebär laktosintolerans?
  Att man har brist på enzymet laktas som fnnns i mikrivillin i tunntarmens slemhinna
 82. Beskriv symtomen vid celiaki!
  • Viktavplaning
  • Kräkning
  • Diarre
  • kinkighet
  • trötthet
  • försenad motorisk utveckling
 83. Vilka prover tas och hur fastställs diagnosen celiaki?
  • IgA- antikroppar
  • AGA
  • EMA
  • TGA
  • Diagnosen fastställs med tunntarmsbiopsi
 84. Hur fastställs diagnosen astma?
  Genom noggrann undersökning och anamnes, och även med någon sorts lungfunktionsmätning
 85. Hur görs en lungfunktionsmätning?
  Man kan tex mäta utandningsluftens maximala hastighet vid en forcerad expiration
 86. Vad kan PEF-värdet ge för information?
  Dels diagnos och astmans svårighetsgrad
 87. Sixten är 1 år och har fått diagnosen atopiskt eksem. 

  Var sitter eksemen vanligtvis i denna ålder?
  • Kinder/ansikte
  • Bål
  • Extremiteter bla böjveck
 88. Vilken behandling är aktuell vid atypiska eksem?
  • Identifiering och eliminering av förvärrande faktorer
  • Smörjning med mjukgörande kräm
  • Smörjning lokalt med kortisonsalva
  • Information och uppföljning
 89. Sixten har svårt att sova på grund av klådan. (atopiska eksem)

  Vilken typ av läkemedel kan bli aktuellt? Vilka råd ger du till Sixtens föräldrar?
  Man kan prova med antihistaminer
 90. Det ”går huvudlöss” på dagis och du är ansvarig sjuksköterska.                                                                                              - Vilka rekommendationer ger du till föräldrarna?
  Hela familjen ska behandlas samtidigt, luskamma dagligen i 2 veckor. Mössor, halsdukar, hårsborstar mm ska tvättas eller frysas i 2 dygn
 91. Vad innebär phimosis?
  Phimosis innebär att man inte kan dra tillbaka förhuden över ollonet
 92. Max är 2 år och hans snopp är röd och svullen över ollonet. 

  Vad kan det vara? Rita och berätta för Max mamma hur anatomin ser ut och hur hon skall behandla Max snopp.
  • Balanit
  • Spola under förhuden med ljummet vatten flera gånger dagligen, eller så sätter man ner barnet i vatten och drar förhuden försiktigt framåt så det blir en spolningseffekt
 93. Svens (12 år) pung är svullen och Sven har jätteont. 

  Vad tror Du det är och vilket råd ger Du till Sven och hans föräldrar?
  • Testitorsion
  • Bör ta kontakt med sjukvården för om det är testitorsion behöver detta tillstånd opereras
 94. Britta 10 år insjuknar i diabetes. 

  Vilka symtom uppvisar hon? Förklara varför de olika symtomen uppkommer.
  • Törst - uppkommer på grund av den stora sockerhalten i blodet. Eftersom att cellerna inte kan ta upp glukoset så gör sig kroppen av med det genom urinen. vilket gör att du kan gå mot dehydrering vilket gör dig törstig
  • Stora urinmängder - Då kroppen gör sig av med glukoset så blir det stora urinmängder 
  • Viktnedgång - Bristen på insulin leder i sin tur till att sockret stannar kvar i blodet och blodsockernivån stiger. Samtidigt får inte cellerna någon energi från sockret utan tar i stället sin energi från kroppsfettet. Man går då ner i vikt.
  • Dimsyn
  • Trötthet
  • Acetondoftande andedräkt
 95. Var kan Britta injicera insulinet? Varför är det viktigt att byta injektionsställen?
  På magen i en månform under naveln, och i låret. Det är viktigt att variera stickställe för att det inte ska bildas fettkuddar. Fettkuddarna kan göra så att insulinet inte tas upp lika bra av kroppen
 96. Vad innebär partiell remission?
  Att patienten efter någon veckas insulinbehandling får tillbaka en viss övergående produktion av insulin
 97. Förklara för Britta vad som händer om hon tar sitt insulin och sedan inte äter!
  Om hon tar insulin men inte äter kan hon drabbas av hypoglykemi
 98. Vilka symtom (tidiga och sena) varnar för hypoglycemi?  Vad skall hon eller hennes familj/ kamrater göra om hon får insulinkänning?
  • Hungerskänsla
  • darrighet
  • blekhet
  • beteendeförändring
  • irritation
  • sömnighet
  • förvirring
  • sluddrigt tal

  Ge något sött att äta, tex dextrosol, juice, mjölk etc, kan vara bra att ha glukagonspruta också om tillståndet blir allvarligt
 99. Britta är en duktig skidåkare och vill satsa på att tävla inom sporten. Vilka råd ger du henne angående detta?
  Att det är viktigt med extra kolhydrattillförsel innan träningspass bla
 100. Vad betyder ordet asfyxi och vad innebär asfyxi?
  Asfyxi betyder pulslöshet och innebär att gasutbytet via lungorna är försvårat hos ett nyfött barn
 101. Vid vilka tidpunkter görs en Apgarbedömning och vilka parametrar bedöms?
  • Efter 1,5 och 10 minuter
  • Andningsfrekvens
  • Hjärtfrekvens
  • Hudfärg
  • Muskeltonus
  • Retbarhet
 102. Vad innebär fysiologisk ikterus?
  Barnet har ett högt hemoglobinvärde och snabb omsättning av de röda blodkropparna. Levern har en minskad förmåga att ombilda bilirubin. Detta ger en ökad mängd bilirubin  i kroppen och vid fördröjd tarmtömning blir bilirubinet kvar i kroppen
 103. Varför får många nyfödda barn fysiologisk ikterus
  På grund av det höga hemoglobinvärdet och snabba omsättningen på röda blodkroppar
 104. Hur behandlas fysiologisk ikterus?
  Med fototerapi. Huden belyses med ett speciellt ljus som tar hand om det gula ämnet i huden
 105. Vad ska man tänka på i omvårdnaden av ett barn med fysiologisk ikterus?
  • Skydda ögonen mot ljuset
  • Anpassa bädden så barnet får ett avlastande stöd
  • Tät temperaturkontroll
  • Följ vätskebalans
 106. Vid vilken ålder mäts BMI första gången på barn?
  Vid 4 års ålder
 107. Vad är BMI och hur räknas det ut?
  • Body Mass Index
  • Vikten delat i längd*längd
 108. Vilka har anmälningsplikt vid misstanke om att barn far illa?
  alla myndigheter och yrkesmässig bedriven enskild verksamhet har anmälningsplikt
Author:
tildemason
ID:
275520
Card Set:
POP NY
Updated:
2014-05-28 15:42:40
Tags:
pop
Folders:

Description:
Poptentafrågor
Show Answers: