Torsdag.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. flisa
  • splinter
  • chip
 2. välta
  • to overturn
  • tip over
 3. såvitt
  as far as ...
 4. snacka
  to talk
 5. äktenskap
  • marriage
  • matrimony
  • wedlock
 6. räta
  • to straighten up
  • straighten out
 7. grinig
  • whining
  • grumpy
 8. matlust
  apetite
 9. ett vis
  • way
  • manner
 10. en månad
  month
 11. en katt
  cat
 12. vacker
  beautiful
 13. man
  • one
  • man
 14. han
  he
 15. ett bord
  table
 16. en kvinna
  woman
 17. hon
  she
 18. vi
  we
 19. en station
  station
 20. ett fönster
  window
 21. ett problem
  problem
 22. nej
  no
 23. du
  you
 24. en flicka
  girl
 25. ett exempel
  example
 26. en fisk
  fish
 27. en sjukdom
  illness
 28. öknen
  desert
 29. ett äpple
  apple
 30. ung
  young
 31. tala
  to speak
 32. ett apotek
  pharmacy
 33. som
  • who
  • which
 34. en dotter
  daughter
 35. också
  also
 36. en påsk
  Easter
 37. ny
  new
 38. ett faktum
  fact
 39. hej
  hi
 40. inte
  not
 41. bo
  to live
 42. arbeta
  to work
 43. de
  they
 44. en blomma
  flower
 45. ni
  you
 46. ful
  ugly
 47. med
  with
 48. ett system
  system
 49. att
  that
 50. ej
  no (in signs notices)
 51. där
  there
 52. en nation
  nation
 53. en nyckel
  key
 54. en pojke
  boy
 55. en gata
  street
 56. en hund
  dog
 57. många
  many
 58. en höst
  autumn
 59. en fågel
  bird
 60. gammal
  old
 61. vad
  what
 62. bra
  good
 63. ett motiv
  motive
 64. men
  but
 65. en sommar
  summer
 66. en stad
  • city
  • town
 67. ett hus
  house
 68. ett hjärta
  heart
 69. en lärare
  teacher
 70. vi...ses
  see you soon
 71. en svaghet
  weakness
 72. hej då
  goodbye
 73. en rörelse
  movement
 74. ett rum
  room
 75. ett lejon
  lion
 76. hur
  how
 77. en natt
  night
 78. en kompis
  • comrad
  • mate (slangy)
 79. i  fjol
  last year
 80. en spåkkurs
  language course
 81. ett krig
  war
 82. född
  born
 83. denna
  detta
  dessa
  • this
  • these
 84. före
  before
 85. hemifrån
  from home
 86. kär
  dear
 87. vandra
  to wander
 88. en timme
  hour
 89. i
  • for
  • per (time)
 90. båda
  both
 91. dansa
  to dance
 92. ett fel
  • wrong
  • mistake
  • fault
 93. givande
  • worthwhile
  • rewarding
 94. hos
  at-with the house of
 95. härifrån
  from here
 96. några
  • couple
  • a few
 97. nästa
  next
 98. en veckodag
  weekday
 99. en vår
  spring
 100. i  eftermiddag
  this afternoon
 101. följa  med
  • to accompany
  • go along with
 102. i  morgon bitti
  tomorrow morning
 103. en hälsning
  greeting
 104. igår  kväll
  yesterday evening
 105. i  förrgår
  day before yesterday
 106. förfärlig
  dreadful
 107. en kram
  hug
 108. kära
  dear
 109. i  övermorgon
  day after tomorrow
 110. förut
  before
 111. hjärtlig
  sincere
 112. i  natt
  • last night
  • tonight
 113. hit
  here
 114. förra
  • last
  • former
 115. därifrån
  from there
 116. ett fjäll
  mountain
 117. senast
  • last
  • latest
  • most rcently
 118. en sekund
  second
 119. en polis
  police
 120. ålder
  age
 121. vänlig
  friendly
 122. ute
  out
 123. slentrian
  routine
 124. grym
  cruel
 125. släppa
  • to let go of
  • leave hold of
 126. fint
  • feint
  • dodge
  • trick
 127. angrepp
  an attack
 128. blåst
  • wind
  • gale
 129. chocka
  to shock
 130. störta
  • to overthrow
  • fall down
  • rush headlong
 131. fet
  • fat
  • stout
 132. en procent
  percent
 133. en senap
  mustard
 134. en sked
  spoon
 135. en människa
  • human
  • people
 136. ett nöje
  pleasure
 137. en riksdag
  parliament
 138. en köttfärs
  • hamburger
  • ground beef
 139. löna  sig
  no be worthwhile
 140. ett konserthus
  councert hall
 141. smeka
  • to caress
  • fondle
 142. blick
  • glance
  • glimpse
  • a look
 143. säkra
  to secure
 144. en rygg
  back
 145. en höft
  hip
 146. ett stön
  • groan
  • moan
 147. tävla
  to compete
 148. dämped
  subdued
 149. en tallrik
  plate
 150. fesljummen
  piss luke warm
 151. prutta
  to fart
 152. berätta
  • to tell
  • relate
 153. en hungersnöd
  famine
 154. invånare
  inhabitant
 155. regera
  • to rule
  • govern
 156. härpå
  • after this
  • then
 157. frälsa
  • to save
  • redeem
 158. böja
  • to bend
  • curve
 159. hela
  all
 160. jord
  earth
 161. land
  country
 162. edert
  eder
  your
 163. järn
  iron
 164. marmor
  marble
 165. snara
  trap
 166. änka
     or
  enka
  widow
 167. sten
  stone
 168. jungfru
  virgin
 169. huggorm
  viper
 170. andra
  residue
 171. Herre
  Lord
 172. Gud
  God
 173. lofligt
  lawful
 174. furr (ut)
  before
 175. kalla
  to cal
 176. öga
  eye
 177. falla
  to fall
 178. gilla
  to approve
 179. ombord
  aboard
 180. svärd
  dagger
 181. fläckiga
  • grisled
  • spotted
 182. stjärna
  star
 183. heller
  either
 184. en präst
  priest
 185. gudfruktig
  God fearing
 186. sannerligen
  verily
 187. ett läger
  camp
 188. bägare
  cup
 189. somna
  to fall asleep
 190. vilken
  which
 191. ävensom
  as well as
 192. ett grannskap
  neighborhood
 193. sova
  • to sleep
  • fall asleep
 194. sjuda
  • to seethe
  • boil
  • simmer
 195. frivillig
  voluntary
 196. nysa
  to sneeze
 197. en regering
  government
 198. en glädje
  joy
 199. jämväl
  • likewise
  • also
 200. en möda
  • pains
  • trouble
 201. en räkning
  • a counting
  • calculation
 202. skjuta
  to shoot
 203. en dårskap
  folly
 204. ordna
  • to order
  • arrange
  • settle
 205. en insikt
  insight
 206. snyta
  to blow your nose
 207. viska
  to whisper
 208. linda
  • to wind
  • wrap
 209. nedre
  lower
 210. våning
  • flat
  • apartment
 211. en dimma
  • mist
  • fog
 212. brusa
  • to roar
  • buzz
 213. en vigsel
  • wedding
  • marriage
 214. rusa
  • to rush
  • dash
 215. buller
  • noise
  • din
  • racket
 216. leva
  to live
 217. gömma
  to hide
 218. drygt
  • fully
  • a full
 219. enda
  only
 220. en tidpunkt
  • point of time
  • moment
 221. synbart
  visibly
 222. isolering
  isolation
 223. utreda
  investigation
 224. nästan
  • almost
  • practically
 225. avslöja
  • to reveal
  • disclose
 226. samhället
  society
 227. oförmåga
  • incapability
  • inability
 228. handskas  med
  • to handle
  • treat
 229. föröljelse
  persuit
 230. stirra
  to stare
 231. skugga
  shade
 232. knappt
  • briefly
  • scarcely
  • narrowly
  • scantily
 233. skrämma
  • to frighten
  • scare
 234. andedräkt
  breath
 235. ögonbryn
  eyebrow
 236. läpp
  lip
 237. snurra
  • to spin
  • twirl
  • turn
 238. en brud
  bride
 239. vapen
  weapon
 240. risgryn
  rice
 241. hagla
  to hail
 242. bygga
  to build
 243. dråp
  • homicide
  • manslaughter
 244. flyta
  to float
 245. begagnad
  • second hand
  • used
 246. betyda
  • to mean
  • be important
 247. förvisso
  certainly
 248. aktad
  respected
 249. duga
  • to serve
  • to fit
  • do
 250. sprund
  • slit
  • opening
 251. närvaro
  presence
 252. en mage
  stomach
 253. ett ljud
  sound
 254. en gatlykta
  street light
 255. därute
  out there
 256. sila
  • to strain
  • sift
  • trickle
 257. löv
  leaf
 258. fläcka
  to stain
 259. rör
  • pipe
  • tube
 260. ladda
  to load
 261. en smörgås
  sandwich
 262. tugga
  • to bite
  • chew
 263. en klunk
  gulp
 264. älskling
  • darling
  • love
  • sweatheart
 265. hejda
  to stop
 266. skutta
  • to leap
  • bound
 267. tokig
  • crazy
  • mad
  • silly
 268. tjänst
  • service
  • post
 269. lemlästa
  • to maim
  • cripple
 270. våldta
  to rape
 271. gravid
  pregnant
 272. blänga
  to glare
 273. utbrott
  • outbreak
  • outburst
  • eruption
 274. yla
  to howl
 275. förgäves
  in vain
 276. läte
  • sound
  • a call cry
 277. blyg
  shy
 278. en kapuschong
  hood
 279. tur
  luck
 280. gömställe
  hiding-place
 281. efterlyst
  • wanted
  • han är efterlyst- he is wanted
 282. skör
  • fragile
  • brittle
 283. källa
  source
 284. fördöma
  • to condemn
  • damn
 285. döma
  to judge
 286. väsa
  to hiss
 287. skrälla
  • to blare
  • rattle
  • crash
 288. tumla
  • to fall
  • tumble
 289. dåna
  to roar
 290. slicka
  to lick (your lips)
 291. skräckslagen
  terror-struck
 292. anstränga
  • to strain
  • tire
 293. på  sistone
  lately
 294. kika
  to peep
 295. skämt
  • joke
  • jest
 296. krok
  hook
 297. narr
  fool
 298. slank
  slender
 299. smörj
  a beating
 300. föra
  • to lead
  • take
 301. tvivel
  doubt
 302. åsikt
  • view
  • opinion
 303. ört
  • herb
  • plant
 304. tiggare
  beggar
 305. driva
  to drive
 306. marig
  • awkward
  • tricky
 307. aktuell
  • of current interest
  • topical
 308. drömma
  to dream
 309. dölja
  to conceal
 310. narig
  • chapped
  • rough
 311. vämjelig
  digusting
 312. en träskor
  clogs
 313. ordna
  • to arrange
  • settle
 314. ett virrvarr
  • muddle
  • confusion
 315. frånvaro
  absence
 316. brandgul
  orange
 317. en hamn
  harbor
 318. lömsk
  insidious
 319. behållare
  container
 320. behå
  bra
 321. gjuta
  • to pour
  • caste
 322. vred
  handle
 323. oskiljaktig
  inseperable
 324. placerad
  placed
 325. en pärm
  folder
 326. en utställning
  an exhibition
 327. viss
  • certain
  • given
  • true
  • course
 328. väldig
  huge
 329. en tull
  customs
 330. en älv
  river
 331. öka
  to increase
 332. utrikes
  • abroad
  • international
 333. vild
  wild
 334. en varmrätt
  main course (in meal)
 335. en torsk
  cod
 336. äntligen
  finally
 337. ett   ö
  island
 338. ett siden
  silk
 339. början
  beginning
 340. förtulla
  to declare
 341. fika
  to have coffee
 342. en försäkring
  insurance
 343. en frakt
  postage
 344. en kemi
  chemistry
 345. dela  ut
  to give out
 346. godtagbar
  acceptable
 347. länk
  • link
  • chain
 348. samlad
  collected
 349. bilda
  to form
 350. först  och  främst
  first of all
 351. allmänhet
  • in general
  • generally
  • as a rule
 352. framåt
  • ahead
  • along
 353. bevis
  proof
 354. en gärning
  • deed
  • action
 355. otäck
  • nasty
  • horrible
  • awfl
 356. trög
  sluggish
 357. tröst
  • comfort
  • consolation
 358. en ax
  ear of corn
 359. en åker
  • arable land
  • field
 360. feg
  cowardly
 361. tomhänt
  empty handed
 362. locka
  • to entice
  • tempt
 363. en  rövare
  robber
 364. ett svek
  • treachery
  • deceit
 365. skaffa
  • to get
  • obtain
 366. jubla
  • to rejoice
  • shout for joy
 367. ett löfte
  a promise
 368. inte  ett  dugg
  not a thing (not a drizzle)
 369. trofast
  • faithful
  • loyal
 370. följande
  • following
  • the next
 371. bitti
  early
 372. en fiende
  enemy
 373. spotta
  to spit
 374. synda
  to sin
 375. sägen
  • legend
  • myth
 376. föröka
  • to breed
  • propagate
  • multiply
 377. kvarbliven
  captivity
 378. inhämta
  • to pick up
  • learn
 379. vidsträckt
  • extensive
  • wide
  • vast
 380. däri
  in that
 381. en själ
  • soul
  • mind
 382. en störtesten
  stumbling block
 383. sändra
  to send
 384. en ovän
  enemy
 385. jämte
  • in addition to
  • together with
 386. bevisa
  to prove
 387. närhelst
  whenever
 388. en kommun
  • municipality
  • rural district
 389. ett förråd
  • store
  • stock
  • supply
 390. standig
  • continuous
  • constant
 391. fåfäng
  vain
 392. rast
  break (for lunch etc)
 393. rita
  • to draw
  • sketch
  • outline
 394. en förmån
  • benefit
  • favor
  • advantage
 395. överfall
  • assault
  • attack
 396. gala
  • to crow
  • yell
  • cuckoo
 397. spejare
  • reconnaissance
  • scout
 398. bekostnad
  at the expense
 399. rå  sig  själv
  • to be ones own master
  • (lonely buthead)
 400. ungefär
  about
 401. tillrop
  • call
  • shout
 402. gråkall
  • bleak
  • chill
 403. iver
  eagerness
 404. ytlig
  • superficial
  • shallow
 405. bekantskap
  • acquaintance
  • knowledge
 406. en inredning
  • decoration
  • equipment
  • fixtures
 407. klädedräkt
  • costume
  • dress
 408. tränga
  • to press
  • drive
  • push
  • force
 409. guppa
  • to jolt
  • jog
  • bob
 410. klumpig
  • clumsy
  • awkward
 411. förlägen
  • embarrassed
  • shy
 412. förutspå
  to predict
 413. uppväga
  • to compensate
  • counterbalance
 414. utländsk
  foreign
 415. hotfull
  threateningly
 416. svartsjuk
  jealous
 417. ett himmelrike
  • heaven
  • paradise
 418. herrgård
  • country house
  • country estate
 419. samhälle
  • society
  • place
 420. pampig
  • magnificient
  • grand
 421. fönsterlucka
  shutter
 422. länga
  • range
  • row
 423. stall
  • stable
  • shed
 424. föräktfull
  • contemptuous
  • scornful
 425. vy
  view
 426. vida
  • widely
  • far and wide
 427. omväxling
  • variety
  • variation
 428. snurrig
  • giddy
  • dizzy
 429. häftig
  • violent
  • hot
  • hot-headed
 430. smäll
  bang
 431. stegra
  • to increase
  • heighten
  • intensify
 432. fordrande
  • exacting
  • demanding
 433. onekligen
  • undeniably
  • certainly
 434. slänga
  • to toss
  • throw
  • chuck
  • fling
 435. osams
  • quarrel
  • falling out
 436. sinne
  sense
 437. omvända
  • to convert
  • reverse
 438. stöna
  to groan
 439. utgift
  expense
 440. fjärrkontroll
  remote controll
 441. ansökan
  application
 442. framgå
  • to be clear
  • evident
 443. övergå
  it passes (is above) my comprehension
 444. försommar
  early summer
 445. stöld
  • theft
  • burglary
 446. inbrott
  burglary
 447. (bli)  inblandad
  • get mixed up with
  • get involved in
 448. myndighet
  • majority
  • full age
  • med myndighet- with authority
 449. prisbelöna
  to award a prize to
 450. utsatt
  • vulnerable
  • exposed
 451. förödmjukelse
  humiliation
 452. insmickrande
  honeyed
 453. betoning
  • stress
  • accent
 454. en skuld
  • debt
  • fault
  • guilt
 455. jämt
  always
 456. hämtpizza
  takaway pizza
 457. stel
  rigid
 458. fritidsintresse
  hobby
 459. ruva
  • to sit
  •  brood
 460. vitögat
  • the eye
  • såg sanningen i vitögat-  looked the truth in the eye
 461. förtroende
  confidence
 462. oduglig
  • incompetent
  • unqualified
  • incapable
 463. övertyga
  to convince
 464. flytande
  • 1  floating
  • 2  fluent in a language
 465. baktala
  • to slander
  • back bite
 466. foga  sig
  to give in
 467. foga
  • to join
  • add
  • attach
 468. allmänt åtal
  public prosecution
 469. övertygande
  convincing
 470. en lack
  • paint color
  • varnish
  • patent leather
  • sealing-wax
 471. lykta
  • lamp
  • lantern
 472. bokstav
  letter of alphabet
 473. bov
  • criminal
  • villan
  • scoundrel
 474. dammtussar
  dust balls
 475. stöka
  to clean-up
 476. harkla sig
  to clear ones throat
 477. bläddra
  to turn over the pages
 478. törna ihop
  to collide
 479. åtsittande
  • tight fitting
  • tight
 480. en vattenkran
  water tap
 481. sånt
  stuff
 482. kylslagna
  chilly
 483. fritidshus
  holiday (weekend) house
 484. grina
  to cry
 485. surmulet
  sullenly
 486. förtjust
  • fond
  • delighted
 487. varmkorv
  hot dog
 488. det kvittar
  its all the same
 489. for sent
  too late
 490. intrasslad
  entangled
 491. en knippa
  a bunch
 492. förhindra
  to prevent
 493. en smalben
  shin
 494. en knapp
  button
 495. en kavaj
  • jacket
  • blazer
 496. luder
  whore
 497. lönlöst
  futile
 498. besökstid
  appointment
 499. krångligare
  complicated
 500. dammtorka
  to dust
 501. sträv
  • rough
  • harsh
  • coarse
 502. våldsam
  • violent
  • fierce
 503. uppskrämd
  startled
 504. ett soffbord
  coffee table
 505. tillsyn
  • supervision
  • oversight
 506. avvägning
  a balance
 507. förfölja
  • to persecute
  • dog
  • persue
  • haunt
 508. ett krön
  • crown
  • crest
  • top
 509. häkte
  custody
 510. tyda
  • to interpret
  • read
  • decipher
 511. en ruelse
  remorse
 512. ångra
  • to repent
  • regret
  • be sorry for
 513. fladdra
  • to flutter
  • flip
  • wave
  • flicker
 514. presenning
  tarpaulin
 515. svamla
  • to waffle
  • ramble
  • twaddle
 516. hjärnspöke
  • bogeyman
  • "brain ghost"
 517. inspärrad
  incarcerated
 518. inledas
  to initiate
 519. olovlig
  • unlawful
  • illicit
 520. beräkna
  to calculateestimate
 521. bevaka
  • to guard
  • watch
  • monitor
 522. noggrant
  carefully
 523. förskott
  advance
 524. fundersamt
  thoughtful
 525. hissa
  to hoist
 526. uppskjuten
  deferred
 527. tappra
  valiant
 528. sammet
  velvet
 529. fuktig
  • damp
  • moist
  • humid
  • wet
 530. flinga
  flake
 531. tjälfrusna
  frost frozen
 532. genial
  • ingenious
  • brilliant
 533. upphetsat
  excitedly
 534. en församling
  • assembly
  • gathering
  • parish
 535. förtrolla
  • to enchant
  • captivate
  • charm
  • fascinate
 536. förväg
  advance
 537. varsel
  notice
 538. bända
  • to pry
  • prize open
 539. jämngrå
  • uniform gray
  • of an even grayness
 540. en sladd
  cord
 541. grav
  • serious
  • grave
  • severe
 542. bekräfta
  • to confirm
  • reassert
  • acknowledge
 543. enstaka
  • single
  • isolated
  • stray
 544. ett motljus
  backlight
 545. vindpust
  gust
 546. handflatan
  palm
 547. synfäl
  field of view
 548. sväva
  to float
 549. berusa
  • to intoxicate
  • (adj form- berusande intoxicatingly)
 550. spränga
  • to blast
  • blow-up
  • sprängas- burst
 551. isterband
  • pork sausage
  • smoked sausage
 552. skumgummi
  • foam
  • foam rubber
 553. vad spelar det för roll
  what does it matter
 554. käck
  • perky
  • dashing
  • jaunty
 555. förfogande
  • available
  • disposal
 556. konsekvenserna
  impact
 557. fjäder
  feather
 558. ombyten
  change of clothes
 559. tuffa
  tough
 560. spets
  • tip
  • peak
  • lace
 561. stötta emot
  • bump against
  • support
 562. en dvala
  • dormancy
  • stupor
 563. utrustning
  equipment
 564. omständigheter
  circumstances
 565. hemskt
  • ever so
  • awefully
  • tack så hemskt mycket-  thanks so very much
 566. obehagligt
  uncomfortable
 567. näsvis
  • impertinent
  • impudent
  • flippant
  • saucy
 568. gry
  • to dawn
  • break
  • grydde is past
 569. vapenfri
  unarmed
 570. sluka
  to devour
 571. lämplig
  • suitable
  • appropriate
 572. uppblåsbara
  inflatable
 573. ruskigt
  • terrible
  • terribly
  • awfully
 574. tuschpenna
  • marker
  • magic marker
 575. sjaskiga
  shabby
 576. sluddrigt
  slurred
 577. avfärda
  • to dismiss
  • reject
  • discharge
 578. vettig
  sensible
 579. en bunt
  • a stack
  • bundle
 580. överlycklig
  overjoyed
 581. ett släp
  a trailer
 582. en förskärare
  carving knife
 583. onåbar
  unreachable
 584. bearbeta
  • to process
  • work
 585. allra
  • most of all
  • very
  • vast majority
 586. tillfällig
  • temporary
  • occasional
 587. brytning
  (concerning speak) an accent
 588. envis
  • stubborn
  • persistant
 589. ett meddelande
  a message
 590. uppgift
  • task
  • role
 591. författare
  author
 592. ett våld
  violence
 593. förräderi
  • betrayal
  • treachery
  • treason
 594. utan like
  • unprecedented
  • unrivaled
 595. dagbok
  diary
 596. övergrepp
  • abuses
  • exesses
 597. vardagsmat
  • commonplace
  • (everyday food)
 598. flyta ihop
  • to flow into each other
  • merge
 599. en isdubb
  ice pick
 600. medvetslös
  unconscious
 601. ögonlock
  eyelid
 602. mildra
  • to soften
  • alleviate
  • temper
 603. svartblank
  • black shiney
  • black glossy
 604. adjöss
  goodbye
 605. en pitt
  • dick
  • prick
  • cock
 606. dar
  • day
  • days
 607. har dig här mellan fyra ögon
  have you here in person
 608. kyrkoherde
  • vicar
  • parson
 609. rekryt
  recruit
 610. en vick
  • bay
  • inlet
 611. fyndplatsen
  discovery place
 612. hoppsan
  • oops
  • whoops
 613. om inte
  unless
 614. ett hat
  hatred
 615. förebud
  • omen
  • harbinger
 616. domna
  to grow numb
 617. inte heller
  nor
 618. sammanlagt
  • in total
  • altogether
 619. kvista av
  • to prune
  • delimb (- a tree)
 620. yvig
  bushy
 621. fullkomligt
  completely
 622. uppflammande
  a flare-up
 623. otalig
  countless
 624. svåger
  brother-in-law
 625. en stolle
  • jerk
  • fool
 626. nyckelkedja
  keychain
 627. konstfärdigt
  • skillfully
  • artfully
 628. brallor
  pants
 629. tänkbara
  possible
 630. färskvara
  perishable
 631. och hela baletten
  and the whole works
 632. fruntimmer
  • female
  • woman
 633. en lur
  • snooze
  • a nap
 634. slags
  • kind
  • sort of
  • type
 635. ifråga
  • in question
  • (ie of the lady in question)
 636. slant
  • coin
  • copper
  • (ie a good deal of pennies)
 637. knixa
  to bob
 638. vinkla
  • to angle
  • slant
 639. en avtryckare
  trigger
 640. knall
  bang
 641. betraktare
  • viewer
  • observer
 642. inblandade
  involved
 643. smyg
  • sly
  • sneaky
 644. gnäll
  • whine
  • whining
 645. återstod
  • remaining
  • residue
 646. inte låtsas om
  • to ignore
  • take no notice of
 647. flätad
  braided
 648. läderrem
  leather strap
 649. medhåll
  support
 650. vakthavande
  • the officer (police in book)
  • (-on duty)
 651. särk
  robe
 652. synpunkt
  viewpoint
 653. en refräng
  chorus
 654. nedstämd
  • downhearted
  • in the doldrums
  • depressed
 655. linka
  • to limp
  • hobble
 656. stormsteg
  leaps and bounds
 657. kunskap
  knowledge
 658. plikttrogen
  dutiful
 659. tjänsteman
  officer
 660. väva
  to weave
 661. oskälig
  • irrational
  • unreasonable
 662. väl tilltagen
  • abundant
  • big- muscular or fat (in people)
 663. muntert
  • merrily
  • gaily
 664. virrpanna
  • scatterbrain
  • muddlehead
 665. nergrävd
  buried
 666. enbart
  • entirely
  • purely
  • solely
  • only
  • exclusively
 667. urklipp
  • klippings
  • cuttings
 668. avveckla
  • to wind up
  • discontinue
  • end
 669. knäpp
  • wacky
  • barmy
  • cracked
 670. slöja
  veil
 671. ta inte illa upp
  • if you dont mind
  • no offense
  • dont be offended
 672. skiftning
  • tinge
  • shade
  • nuance
 673. oförutsett
  unexpected
 674. beträffa
  to regard
 675. upphov till
  give rise to
 676. varsin
  • respective
  • ie i varsin påse - in seperate (respective) bags
 677. en rotel
  • division
  • sector
 678. tamfågel
  • poultry
  • domestic poultry
 679. föda upp
  uppföda
  • to rear
  • farm
  • breed
 680. fin tant
  • fine old lady
  • nice old lady
  • aunt
 681. händelser
  • events
  • goings-on
 682. ett undantag
  exception
 683. klipsk
  • cute
  • shrewd
 684. kom till saken
  get to the point
 685. grosshandlarvilla
  • recreational home
  • summer home etc
 686. i allt väsentligt
  in essence
 687. kön
  • gender
  • sex
 688. kändis
  celebrity
 689. lindrigt
  mild
 690. ständigt
  • steadily
  • constantly
  • always
 691. huvudsakligen
  • mostly
  • mainly
 692. bostäd
  • residence
  • dwelling
 693. sammanställning
  statement
 694. med bister min
  with (a) frown
 695. enastående
  • outstanding
  • unique
  • singular
 696. tillverka
  • to manufacture
  • make
  • produce
 697. äventyra
  • to jeopardize
  • compromise
 698. grov stöld
  larceny
 699. bo kvar
  • to stay on
  • remained living (in) ...
 700. sisådär
  so-so
 701. arbetsgivare
  employer
 702. träff
  • a result
  • hit
 703. förflyttning
  • movement
  • removal
  • transfer
  • displacement
 704. dödlighet
  • mortality
  • fatality
 705. snubbe
  dude
 706. som grädde på moset
  the icing on the cake
 707. med tanke på
  • given
  • (ie given what I know etc)
 708. spana
  • to scout
  • spy
  • search
 709. tänka efter
  • to think
  • consider
 710. tjatig
  • tedious
  • repetitive
 711. sankt
  • saint
  • St.
 712. en jakt
  • hunt
  • hunting
 713. tills vidare
  • for the time being
  • until further notice
 714. stukning
  • a sprain (wrist ankle etc etc)
  • spraining
  • wrenching
 715. fan ta mig inte
  goddamn
 716. oslagbara
  unbeatable
 717. pisk
  whipping
 718. gökunge
  young cuckoo
 719. armbandsur
  wristwatch
 720. aning
  • an idea
  • a trace
  • a suspicioun
  • touch
 721. ättika
  vinegar
 722. en butelj
  bottle
 723. läskedryck
  • lemonade
  • cooling drink
  • soda
  • ginger-ale
 724. förlänga
  • to extend
  • protract
  • prolong

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
275612
Filename:
Torsdag.txt
Updated:
2014-05-29 16:24:55
Tags:
Torsdag
Folders:

Description:
Torsdag
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview