Söndag.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. innehålla
  to contain
 2. vanligen
  • generally
  • usually
 3. en tolk
  interpreter
 4. tveka
  to hesitate
 5. dragkedja
  zipper
 6. slita
  • to tear
  • wear out
 7. hastig
  • rapid
  • quick
 8. igenom
  through
 9. öde
  • fate
  • destiny
  • waste
  • desolate
  • deserted
 10. inåtvänd
  • introverted
  • turned inwards
 11. halta
  to limp
 12. rädsla
  • fear
  • dread
 13. akuten
  emergency room
 14. granska
  to examine
 15. slappna
  to slacken
 16. slappna  sig
  to relax
 17. brygga
  to brew
 18. bulle
  bun
 19. täcka
  to cover
 20. umgänge
  • relations
  • dealings
  • society
  • (sex)
 21. vansinnig
  • mad
  • frantic
  • hur du blivit vansinnig-are you mad
 22. förbanna
  • to curse
  • damn
 23. svada
  torrent of words
 24. to reach
 25. sprätta
  to rip u
 26. stycka
  to cut up
 27. strimla
  • to shred
  • strip
 28. gam
  vulture
 29. strypa
  to strangle
 30. dräpa
  to kill
 31. vråla
  • to roar
  • bellow
  • bawl
 32. bulta
  to beat
 33. susa
  • to whistle
  • whiz
 34. pladder
  • babble
  • prattle
 35. stranda
  • to fail
  • break down
 36. förtydligande
  • clarification
  • elucidation
 37. bevisa
  to prove
 38. omtanke
  • care
  • consideration
 39. ett tag
  • for a while
  • a moment
 40. släppa
  • to release
  • leave hold of
 41. kort
  • short
  • card
  • picture
 42. hora
  whore
 43. avbryta
  • to interrupt
  • break
  • sever
 44. rättighet
  • right
  • authority
 45. matt
  • feeble
  • weak
  • faint
 46. bock
  he-goat (used as curse)
 47. Hördu
  hör du
  I say
 48. ladda
  to load
 49. lugna
  • to calm
  • quiet
  • soothe
 50. grusa
  to gravel
 51. tugga
  • to bite
  • chew
 52. ögonfrans
  eyelash
 53. iväg
  • off
  • away
 54. undan
  • away
  • out of a way
 55. övre
  • upper
  • top
 56. gardin
  curtain
 57. och  sådant
  and such like
 58. kruka
  pot
 59. en skvätt
  drop
 60. otrevlig
  • unpleasant
  • disagreeable
 61. ett område
  • area
  • territory
  • region
 62. skölja
  to rinse
 63. ett plan
  • level
  • plan
 64. ett fökläde
  • apron
  • 2 chaperone
 65. samla
  to gather
 66. vigseln
  • wedding
  • marriage
 67. reda
  order
 68. ändra
  to change
 69. flytta
  to move
 70. storögt
  big eyed
 71. allvar
  allarlig
  • serious
  • seriously
 72. evig
  • eternal
  • everlasting
 73. kärlek
  love
 74. jaga
  to hunt
 75. inblick
  insight
 76. uppleva
  to experience
 77. miljö
  • environment
  • surrounding
 78. anse
  • to have opinion
  • think
  • consider
 79. uppstå
  • to arise
  • come in existance
 80. omfattande
  • extensive
  • far reaching
 81. framhålla
  • to point out
  • emphasize
 82. skäl
  • reason
  • cause
  • grounds
 83. en firma
  • business
  • firm
 84. innestående
  on deposit
 85. ränta
  interest
 86. en tös
  • girl
  • lass
  • maid
 87. stock
  • log
  • sovit som en stock- slept like a log
 88. kittla
  to tickle
 89. slingra
  to wind
 90. slingrande
  windy
 91. en mask
  worm
 92. barsk
  • harsh
  • stern
 93. riva
  to tear
 94. rasande
  furious
 95. tempo
  • rate
  • pace
  • speed
 96. huller om buller
  in a mess
 97. viska
  to whisper
 98. visserligen
  • certainly
  • to be sure
 99. knappast
  • hardly
  • scarcly
 100. påverka
  to influence
 101. hustru
  wife
 102. make
  husband
 103. utreda
  to investigate
 104. noga
  • precisely
  • exactly
 105. ett läge
  • situation
  • position
 106. smärtlindring
  pain relief
 107. kring
  round
 108. svälja
  to swallow
 109. prägel

  sätta sin prägel på
  • impression
  • touch
  • stamp
  • to have an impression on
 110. medvedtande
  conscious
 111. bud
  offer
 112. ett fält
  field
 113. offer
  • sacrifice
  • casualty
  • victim
 114. huttra
  to shiver
 115. läkare
  doctor
 116. en undersökning
  • examination
  • investigation
  • test
 117. ansvara
  to be responsible
 118. grov
  coarse
 119. förneka
  to deny
 120. pösig
  puffy
 121. därmed
  • thereby
  • with that
 122. en seger
  victory
 123. ett prov
  • test
  • trial
 124. spår
  • mark
  • trace
 125. forekomma
  • to forstall
  • prevent
  • anticipate
 126. även
  also
 127. inlåta
  to enter into
 128. en utredning
  investigation
 129. skönja
  to decern
 130. trångt
  cramped
 131. önska
  to wish
 132. gå  vilse
  to get lost
 133. tydligen
  evidently
 134. då  och  då
  now and then
 135. vanligtvis
  usually
 136. främmande
  • strange
  • unusual
 137. härskare
  • leader
  • ruler
 138. endast
  only
 139. en salong
  parlor
 140. åskådare
  • spectator
  • bystander
 141. därutöver
  • more and more
  • in addition to
 142. samman
  together
 143. dras.....med
  to be afflicted with
 144. klase
  • cluster
  • bunch
 145. en anledning
  • reason
  • cause
 146. dock
  yet
 147. djävulk
  devilish
 148. besegra
  • to defeat
  • conquer
 149. en blandning
  mixture
 150. stapla
  • to stack up
  • pile
 151. runt
  round
 152. därpå
  after that
 153. fälla
  trap
 154. kladdig
  sticky
 155. därigenom
  in that way
 156. kvar
  still there
 157. ett fåtal
  • minority
  • a few
 158. levande
  living
 159. som  tur  var
  luckily
 160. lojal
  loyal
 161. slutligen
  finally
 162. ett berg
  mountain
 163. kraft
  force
 164. vända
  to turn
 165. vända...rygg
  to turn your back on
 166. bosätta  sig
  to settle down
 167. återvända
  to return
 168. sannolik
  • probably
  • likely
 169. omöjlig
  impossible
 170. en maskin
  machine
 171. en sal
  hall
 172. enligt
  according to
 173. vass
  sharp
 174. klagomål
  complaint
 175. vägra
  to refuse
 176. en härbärge
  shelter
 177. ilsken
  angry
 178. välbeställd
  • well to do
  • wealthy
 179. en domare
  judge
 180. hota
  to threaten
 181. ett flertal
  majority
 182. granne
  neighbor
 183. stillsam
  quiet
 184. samtidigt
  at the same time
 185. hantera
  • to handle
  • manage
 186. återstå
  to remain
 187. suck
  sigh
 188. ett utlåtande
  opinion
 189. ett erbjudande
  offer
 190. ett hölje
  • cover
  • envelope
  • covering
 191. kring
  • round
  • around
 192. en lek
  • play
  • game
 193. möda
  • pains
  • trouble
 194. glöda
  to glow
 195. förkasta
  to reject
 196. overörd
  • unmoved
  • unaffected
 197. ända
  • end
  • tip
  • piece
  • bit
 198. ibland
  sometimes
 199. så  att
  so that
 200. veta
  to know
 201. utan
  but
 202. träffa
  to meet
 203. för
  for
 204. ett hörn
  corner
 205. helst
  most of all
 206. innan
  before
 207. sätta
  • to set
  • put
 208. trevlig
  • pleasant
  • nice
 209. medan
  while
 210. lång
  for long
 211. en terrass
  terrace
 212. javisst
  yes of course
 213. fråga
  to ask
 214. gärna
  willingly
 215. hellre
  preferably
 216. ledsen
  sad
 217. sprida
  to spread
 218. en toallett
  toilet
 219. sällan
  seldom
 220. skryta
  to boast
 221. kanske
  perhaps
 222. en soppa
  • 1 soup
  • 2 mess
 223. förrän
  • before
  • until
 224. säkert
  certainly
 225. en servitris
  waitress
 226. hålla  på  att
  to be in the process of
 227. in  i
  into
 228. hoppas
  to hope
 229. fru
  wife
 230. arg
  angr
 231. efter
  after
 232. en fest
  party
 233. en väg
  • road
  • way
 234. ut
  out
 235. pengar
  money (pl)
 236. därbota
  over there
 237. sedan
  • then
  • after
 238. hugga
  to chop
 239. tills
  until
 240. en middag
  dinner
 241. ett språk
  language
 242. en lunch
  lunch
 243. en matsedel
  menu
 244. fast
  fastän
  although
 245. ligga
  • to lie
  • be situated
 246. eftersom
  • as
  • since
 247. farlig
  • dangerous
  • bad serious
 248. ett lättöl
  light beer
 249. sjunka
  to sink
 250. precis
  • precisely
  • just
 251. ett glas
  glass
 252. lägga
  • to lay
  • put
 253. en frukost
  breakfast
 254. eller  hur
  isnt that so
 255. bråttom
  ha bråttom
  to be in a hurry
 256. servera
  to serve
 257. tjat
  nagging
 258. allihop
  • all of us
  • you
 259. grej
  • gadget
  • thing
 260. stund
  • moment
  • a while
 261. höja
  • to raise
  • increase
 262. värd
  worth
 263. fundera
  • to ponder
  • wonder
 264. klok
  • cleaver
  • wise
  • sensible
  • intelligent
 265. klara  sig
  • to get on by
  • manage
 266. sola
  to bask in the sun
 267. orka
  • to be able to
  • can
 268. utsikt
  view
 269. snäll
  • nice
  • kind
 270. begripa
  • to understand
  • comprehend
 271. käka
  to grab some grub
 272. ropa
  • to call
  • yell out
 273. andfådd
  breathless
 274. önska
  to wish
 275. gubbe
  old man
 276. biltjuv
  • car thief
  • tjuv- thief
 277. grind
  gate
 278. avdelning
  department
 279. ungefär
  about
 280. ålder
  age
 281. ett tag
  for awhile
 282. vikariera
  to substitute
 283. omöjligt
  impossible
 284. kind
  cheek
 285. blad
  leaf
 286. annandag
  • jul- Boxing Day
  • pingst- Whit Monday
  • påsk- Easter Monday
 287. ett skåp
  • cupboard
  • closet
 288. papp
  • cardboard
  • pasteboard
 289. lugn
  • peace
  • calm
 290. ro
  • rest
  • peace
 291. i  stället
  instead
 292. välja
  to choose
 293. en plattång
  pliers
 294. rösta
  to vote
 295. ett val
  election
 296. en tidskrift
  • journal
  • magazine
  • periodical
 297. ett företag
  • business
  • undertaking
  • firm
  • company
 298. upptäcka
  • to discover
  • to detect
 299. överens
  • agree
  • be in agreement
 300. visst
  certainly
 301. meddela
  to inform
 302. fotspår
  footprint
 303. berätta
  to tell
 304. ledsaga
  to accompany
 305. lidande
  suffering
 306. förtröstan
  trust
 307. omfamna
  to embrace
 308. stöta
  • to thrust
  • pound
 309. vårda
  • to take care of
  • look after
 310. en äng
  meadow
 311. föreslå
  to suggest
 312. havre
  oats
 313. saft
  juice
 314. skönt
  • beautiful
  • lovely
 315. tryckning
  pressure
 316. påstå
  • to state
  • assert
  • maintain
 317. overklig
  unreal
 318. tillförsikt
  confidence
 319. skildra
  to describe
 320. avgörande
  • determining
  • decisive
 321. bidraga
  to contribute
 322. belåten
  • satisfied
  • pleased
 323. andedrag
  breath
 324. nyss
  used to give meaning that it happened just right now
 325. slumra till
  • to dose off
  • slumber
 326. virvla
  • to swirl
  • whirl
 327. tydlig
  • plain
  • clear
 328. skadad
  • injured
  • damaged
 329. svettig
  sweaty
 330. kropp
  body
 331. gilla
  to approve of
 332. plaska
  to splash
 333. drygt
  • full
  • (like- about a full week)
 334. hage
  • enclosed pasture
  • play pen
 335. konstig
  • odd
  • strange
  • queer
 336. serietidning
  comics
 337. arbetslös
  unemployed
 338. ganska
  • quite
  • fairly
  • very
  • rather
 339. besvärlig
  • troublesome
  • hard
  • difficult
 340. lön
  • wage
  • salary
 341. småningom
  • little by little
  • gradually
 342. skaplig
  • tolerable
  • passable
  • not bad
 343. ju
  • of course
  • it is true
  • as we know
 344. bromsa
  • to break (a car)
  • to check
 345. darra
  • to shake
  • tremble
  • shiver
 346. äga
  • to possess
  • have
 347. beställa
  • to order
  • book
 348. hur  så
  why
 349. otrolig
  • incredible
  • unbelievable
 350. översållad
  • covered
  • strewn
 351. tassa
  • to patter
  • pad
 352. fastna
  • to get caught
  • catch
  • stick
  • get stuck
 353. utsträckt
  • out stretched
  • extended
 354. dras
  to be afflicted with
 355. försöna
  to beautify
 356. tålmodig
  tålig
  • patient
  • long-suffering
 357. dröja
  • to be late
  • wait
  • delay
 358. ruska
  to shake
 359. anspråkslös
  • unassuming
  • simple
  • moderate
 360. kloster
  • monastery
  • convent
 361. lura
  • to fool
  • lie in wait
  • swindle
 362. en stämning
  • mood
  • temper
 363. tryck
  • pressure
  • stress
  • strain
 364. underlig
  strange
 365. strunta
  to ignore
 366. en rabatt
  • rebate
  • flowerbed
 367. tjaa
  well!
 368. sorgsen
  sad
 369. en tjänarinna
  maidservant
 370. slippa
  • to escape
  • be spared from
 371. en rakkniv
  razor
 372. en akt
  ceremony
 373. en frisör
  barber
 374. egen  hand
  on ones own
 375. en  kopia
  copy
 376. en ångest
  • anxiety
  • anquish
 377. lägre
  • lower
  • invid
  • alongside
  • close to
 378. skri
  • scream
  • shriek
 379. snett
  slantingly
 380. ett splitter
  splinter
 381. ett täcke
  • covers
  • duvet
  • covering
 382. orörolig
  • immobile
  • motionless
 383. sakta
  • slow
  • gentle
  • slowly
 384. smaklös
  insipid
 385. föra
  • to convey
  • carry
 386. reagera
  to react
 387. yngre
  younger
 388. pannrum
  boiler room
 389. upplysa
  to inform
 390. en by
  village
 391. rama
  inrama
  to frame
 392. en krök
  • bend
  • curve
 393. praktful
  • splendid
  • magnificient
 394. undangömd
  hidden away
 395. en skymning
  • twilight
  • dusk
 396. undan
  • away
  • out of the way
 397. skåpbil
  delivery van
 398. annorlunda
  • otherwise
  • different
 399. strömma
  • to stream
  • flow
 400. omsorgsfull
  • careful
  • thorough
 401. förandla
  • to transform
  • convert
 402. osannolik
  • unlikely
  • improbable
 403. en arrongör
  • organizer
  • arranger
 404. blanda
  • to mix
  • blend
  • mingle
 405. överallt
  everywhere
 406. dov
  • dull 
  • aching
 407. sed
  • custom
  • practice
 408. värdera
  • value
  • estimate
 409. en gårdag
  yesterday
 410. undgå
  • to avoid
  • escape
 411. behandla
  • to treat
  • deal with
 412. lyckönska
  to congratulate
 413. tonfall
  intonation
 414. utvisa
  • to order out
  • send off
  • send out
 415. eftertänksam
  • thoughtful
  • pensive
 416. en spegel
  mirror
 417. gräla
  to quarrel
 418. lapa
  to lap
 419. karl
  • man
  • fellow
  • chap
 420. driva  (driver)  du med
  are you pulling my leg
 421. välbefinnande
  well-being
 422. odla
  • to cultivate
  • grow
 423. helt  och  hållet
  • entirely
  • completely
 424. smink
  make-up
 425. vanvettig
  • made
  • insane
  • crazy
 426. hissnande
  dizzy
 427. yttre
  • outer
  • exterior
 428. märklig
  • remarkable
  • strange
  • odd
 429. deltagare
  • participator
  • member
 430. spana
  • to look out
  • watch
  • investigate
 431. en uppståndelse
  • excitement
  • stir
  • fuss
  • -(religion) resurrection
 432. ett sorl
  murmur
 433. ta  för  givet  att
  take it for granted that
 434. uppfostra
  • to bring up
  • raise
 435. en kasse
  • carrier bag
  • paper or plastic bag
 436. mönster
  pattern
 437. ofelbar
  infallible
 438. otympligt
  unweildy
 439. uppenbarelse
  • revelation
  • vision
  • creature
 440. rättslig
  legal
 441. ärva
  to inherit
 442. gallskrika
  to yell
 443. skoj
  • a joke
  • prank
  • jest
  • mischief
 444. kränga
  to force
 445. uppehåll
  • a stop
  • break
  • halt
  • wait
 446. tråkmåns
  a bore
 447. krampaktig
  spasmotic
 448. en kant
  • edge
  • border
 449. råtta
  rat
 450. nyans
  • shade
  • nuance
 451. gorma
  • to brawl
  • shout and scream
 452. knacka
  • to knock
  • rap
 453. upphöra
  to cease
 454. hasa
  • to slide
  • shuffle
 455. trotsa
  to defy
 456. en tinning
  temple (head I think)
 457. fastighetsskötaren
  • care taker
  • (maybe superintendant?)
 458. lätt som en plätt
  • easy as pie
  • (easy as small pancake)
 459. utåtgående
  outward
 460. koppla
  • to couple
  • connect
  • couple up
 461. strosa
  to stroll
 462. en sufflett
  • top
  • hood (of the carriage in the story)
 463. ryggtavla
  back (body part)
 464. avlägsna  sig
  • to go away
  • leave
 465. tillplattad
  flattened
 466. betrakta
  • to look at
  • observe
  • 2 consider
  • regard
 467. en gestalt
  • figure
  • character
  • shape
  • form
 468. ofattbar
  • incomprehensible
  • inconceivable
 469. gasta
  • to holler
  • shout
 470. gran
  granträd
  • spruce
  • spruce tree, fir tree
 471. en häck
  • hedge
  • hurdle
 472. en bestick
  cuttlery-knife spoon fork
 473. skojig
  funny
 474. utegrillen
  • barbecue
  • barbecue pit
 475. pulver
  powder
 476. syfta på
  • to allude to
  • mean
 477. livsföring
  way of life
 478. attrahera
  to attract
 479. en stil
  • 1 style, manner
  • 2 handwriting
  • 3 type print
 480. handla
  • to trade
  • deal
  • do business
 481. ändå
  • yet
  • still
  • all the same
  • nevertheless
 482. föreläsning
  lecture
 483. fullsatt
  • crowded
  • full
  • packed
 484. uppläggning
  arrangement
 485. redogöra
  • to describe a thing
  • to give an account of
 486. försynt
  • considerate
  • tactful
  • discreet
 487. mima
  to mime
 488. före detta
  • former
  • ex-
 489. spärra
  spärra av
  • to block up bar
  • to block, rope of, cordon of
 490. duktig
  • good
  • sound
  • able
  • capable
  • Anyone who has learnt Swedish will have heard this one by encouraging Swedes, who I suspect don’t always mean it. It means “good at it”, or “talented at it”. Utter one half-formed sentence in Swedish and a Swede will say “How duktig you are!” and then probably switch back to English to remind you that they have been fluent since birth
 491. rannsaka
  to examine
 492. med facit
  • with hindsight
  • in retrospect
 493. hotelse
  threat
 494. spela in
  • to record
  • produce
  • report
 495. intala sig
  to persuade oneself
 496. förträngning
  • displacement
  • narrowing
  • contraction
 497. oändlig
  • infinite
  • incalculable
  • immeasurable
 498. en kust
  • shore
  • coast
 499. sällsam
  • singular
  • strange
  • odd
 500. röstläge
  voice
 501. ett lysrör
  fluorescent light
 502. en nagla
  fingernail
 503. hest
  hoarsley
 504. sträv
  • rough
  • harsh
  • coarse
 505. kantra
  • to overturn
  • upset
  • capsize
 506. häva
  • to heave
  • crest
  • remove
 507. kraxa
  to croak
 508. silkeslena
  silky
 509. krafsa
  • to jot
  • to scratch
 510. äga rum
  to take place
 511. agera
  • to act
  • play
 512. fundersam
  • thoughtful
  • hesitative
  • pensive
 513. en betjänt
  butler
 514. en flyttlass
  moving van
 515. bortbjuden
  invited out
 516. bedrägerier
  fraud
 517. en kvitto
  receipt
 518. tätt
  • closely
  • tightly
 519. snödriva
  snowdrift
 520. molande
  dull
 521. jamen
  yes but
 522. en gosse
  • boy
  • lad
 523. en butik
  • stop
  • shop
 524. darrig
  • shakey
  • trembling
 525. förvrida
  to distort
 526. ett vansinne
  • madness
  • lunacy
  • insanity
 527. en charkman
  butcher
 528. tafatt
  • awkward
  • inept
  • clumsy
 529. bomullsboll
  cotton ball
 530. mygga
  • mosquito
  • gnat
 531. myra
  ant
 532. oavsett
  regardless
 533. fräck
  • brash
  • nervy
  • cheeky
 534. skära sönder
  • to shred
  • cut to pieces
 535. inåt
  inwardly
 536. ett bolag
  • company
  • corporation
 537. krukväxt
  • house plant
  • potted plant
 538. pyssla
  to busy oneself
 539. rutmönster
  • grid
  • check pattern
 540. utklädda
  dressed up
 541. provocerad
  provoked
 542. föga
  little
 543. slutsats
  conclusion
 544. uppförande
  • behavior
  • conduct
 545. otänkbart
  unthinkable
 546. beteckna
  • to denote
  • indicate
  • designate
 547. missanpassad
  misfit
 548. förmåga
  • ability
  • capacity
  • capability
 549. medlidande
  • compassion
  • pity
  • sympathy
 550. inbilla
  to imagine
 551. försvåra
  • to complicate
  • aggrivate
 552. vistelse
  • a stay
  • sojourn
 553. ett landsting
  county
 554. sjukskrivna
  sick leave
 555. frosta
  to defrost (the fridge)
 556. oxfilé
  beef fillet
 557. sned
  • oblique
  • crooked
  • skewed
 558. en växel
  gear
 559. en betong
  concrete
 560. barfota
  barefoot
 561. avråda
  • to discourage
  • dissuade
 562. en kris
  crisis
 563. skrovlig
  • gravelly
  • rough
  • hoarse
 564. utlopp
  • outlet
  • outflow
  • vent
 565. -åriga
  • -years old
  • hundraårig  100  years old
 566. ansvar
  responsibility
 567. kurvig
  curvy
 568. ruskig
  • terrible
  • nasty
  • disreputable
  • foul
 569. gatukök
  a take-away (maybe fast food)
 570. avlösa
  • to relieve
  • replace
 571. en udde
  • cape (land mass)
  • point
 572. mala
  • to grind
  • mill
  • work
 573. tjalla
  • to squeal
  • to rat out
 574. en fönsterkarm
  window sill
 575. kvinnojour
  shelter (womens shelter)
 576. pris ske gud
  praise be God
 577. ett torp
  a croft (small farm?)
 578. oanvänt
  unused
 579. utrusta
  • to equip
  • furnish
  • fit out
 580. necessär
  • toiletry bag
  • sponge bag (brit)
 581. ett tyg
  • fabrik
  • cloth
  • material
 582. examen
  degree (from college etc)
 583. ansvarsnämnd
  responsibility
 584. tjänstefel
  misconduct
 585. då och först då
  then and only then
 586. trolla
  trolla fram
  • to conjure
  • to conjure up
 587. mördande
  • murderous
  • cut-throat
 588. rejäl
  • honest
  • good
  • serious
  • hearty
 589. en dagsutflykt
  day trip
 590. durkslag
  • colander
  • strainer
 591. mannekäng
  • mannequin
  • model
 592. reafynd
  • bargans
  • sales
 593. kissnödig
  • pee
  • wee
 594. toa
  • loo
  • bathroom
 595. förvrängdes
  distorted
 596. fördämning
  • dam
  • dike
 597. gäll
  • shrill
  • strident
 598. hållet
  direction
 599. hissknapp
  elevator button
 600. otrohet
  infidelity
 601. snar
  • speedy
  • short
 602. lösa
  to solve
 603. återskapa
  • to recover
  • reproduce
  • create
 604. bidra
  to contribute
 605. åtgärda
  to fix
 606. brist
  • lack
  • deficiency
  • shortage
 607. beteende
  behavior
 608. skede
  • phase
  • stage
 609. en förhållande
  relationship
 610. ett intag
  • intake
  • inlet
 611. storslagen
  • grand
  • munificent
 612. bår
  stretcher
 613. brutna
  broken
 614. stuka
  • to sprain
  • strain
 615. jouren
  on call (ie a doctor etc)
 616. orda
  to say
 617. ens
  even
 618. uppmana
  • to request
  • invinte
  • call on
  • tell
 619. koppla av
  • to relax
  • unwind
  • disconnect
 620. sega
  chewy
 621. lägesrapport
  progress report
 622. en replik
  reply
 623. närstående
  intimate
 624. inmundiga
  to consume
 625. angenäm
  • pleasant
  • agreeable
 626. härja
  • to ravage
  • run riot
 627. förutan
  without
 628. bedrövlig
  • miserable
  • woeful
  • lamentable
 629. gå över styr
  • to go out of control
  • get out of control
 630. avföra
  • to remove
  • cancel
 631. oroa sig
  • to trouble
  • fret
  • worry
 632. rimlig
  • reasonable
  • plausible
 633. fördela
  • to distribute
  • allocate
 634. kusligt
  creepy
 635. krångel
  • trouble
  • hassle
 636. utgivare
  • publisher
  • editor
 637. invandra
  to immigrate
 638. stuva
  • to stow
  • house
 639. snabbköp
  supermarkets
 640. klockren
  spot on
 641. värde
  value
 642. nysta upp
  to unravel
 643. motorhuven
  • bonnet
  • hood of car
 644. hastighet
  speed
 645. på annat håll
  elsewhere
 646. burspråk
  bay window
 647. pelare
  • column
  • pillar
 648. försjunka
  • to immerse
  • sink
  • lapse
 649. för egen maskin
  under its (his,her) own power
 650. eldrivna
  powered
 651. finesser
  • features
  • refinements
 652. en stoppning
  • the padding
  • stuffing
 653. näsvinge
  nostril
 654. kristallkronor
  chandeliers
 655. arbetskraft
  • labor
  • manpower
 656. frånvarande
  • absent
  • dreamy-minded
  • dreamy
 657. snagga
  • to crop (hair)
  • crew-cut
 658. kostvanor
  • diet
  • dietary habits
 659. klura
  to figure
 660. anknytning
  • connection
  • extension
 661. uppjagad
  • overexcited
  • overstrained
  • roused
 662. mögel
  mold
 663. därför som
  why
 664. anmärkning
  • comment
  • remark
 665. styra ut
  to attire
 666. tydde
  indications
 667. barnaskara
  brood (as in offspring)
 668. hök
  hawk
 669. årtionde
  decade
 670. tröska
  • to thresh
  • combine
 671. enig
  • united
  • agreed
 672. utifall att
  just in case
 673. onskemål
  desire
 674. självupptagen
  • self-absorbed
  • self-obsessed
 675. avlidne
  deceased
 676. minstingen
  runt
 677. glödlampa
  light bulb
 678. överläkare
  • physician
  • consultant
 679. sällskapsdam
  companion (like old ladys companion)
 680. krävande
  • demanding
  • consuming
 681. en kreaturshandlare
  cattle dealer
 682. borgerskap
  middle class
 683. vitlök
  garlic
 684. förpliktelse
  • commitment
  • obligation
  • responsibility
 685. vredesutbrott
  tantrums
 686. oberoende
  • independent
  • self-sufficient
 687. armhåla
  armpit
 688. krycka
  a crutch
 689. ett dopp
  a dip  (ie go for a swim)
 690. dunklet
  dimness
 691. förhörsledare
  interrogator
 692. hyggligt
  decently
 693. stå ut med
  to put up with
 694. sladdbarn
  • afterthought
  • (unexpected kid later)
 695. en grosshandlare
  wholesaler
 696. handbojor
  handcuffs
 697. slipad
  • cunning
  • sharp
  • smart
 698. omtyckt
  popular
 699. belägna
  located
 700. bedårande
  • adorable
  • enchanting
 701. revisor
  • auditor
  • accountant
 702. skämma bort
  • to spoil (kids)
  • indulge
 703. grymta
  to grunt
 704. piga
  • maid
  • skivey
  • wench
 705. reglera
  • to adjust
  • regulate
  • govern
 706. en vapensmed
  gunsmith
 707. fnula
  (undefined but may mean -verb-  to do)

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
275811
Filename:
Söndag.txt
Updated:
2014-06-01 15:13:19
Tags:
Söndag
Folders:

Description:
Söndag
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview