Tisdag-old.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. ingå  i
  • to be a part of
  • included in
 2. en rad
  • row
  • series
  • number
 3. närma  sig
  to approach
 4. nyfikenhet
  curiousity
 5. medkänsla
  sympathy
 6. förändra
  to change
 7. kämpe
  • champion
  • warrior
 8. tjusig
  • charming
  • lovely
 9. rättegang
  • trial
  • legal proceeding
 10. flina
  to grin
 11. en smocka
  • wallop
  • sock
  • biff
 12. ett minne
  • memory
  • recollection
 13. citera
  to quote
 14. strupe
  throat
 15. rafsa  ihop
  to scramble together
 16. flimra
  to flicker
 17. deckare
  detective story
 18. en drake
  • kite
  • dragon
 19. klättra
  to climb
 20. mätt
  • satisfied
  • satiated
 21. stark
  strong
 22. svag
  weak
 23. frisk
  fresh
 24. frysa
  to freeze
 25. törstig
  thirsty
 26. ballong
  balloon
 27. limpe
  loaf
 28. flera
  more
 29. mynt
  coin
 30. kula
  • marble
  • ball
 31. lika
  • similar
  • equal
 32. färre
  fewer
 33. ett rep
  rope
 34. en byggnad
  building
 35. ett verktyg
  • tool
  • instrument
  • utensil
 36. ett paraply
  umbrella
 37. en soffa
  sofa
 38. ett tält
  tent
 39. en siffra
  number
 40. en lastbil
  truck
 41. sväng
  turn
 42. sångerska
  female singer
 43. en mekaniker
  mechanic
 44. en sjuksköterska
  nurse
 45. en läkare
  doctor
 46. en tandläkare
  dentist
 47. en forskare
  scholar
 48. en snickare
  carpenter
 49. en kock
  a cook
 50. generad
  embarrassed
 51. rädd
  afraid
 52. ont
  • pain
  • evil
 53. en servitör
  waiter
 54. stolt
  proud
 55. laga
  to prepare
 56. sköta
  • to nurse
  • attend
  • treat
 57. tand
  tooth
 58. bagare
  baker
 59. elev
  pupil
 60. undervisa
  • to instruct
  • teach
 61. fiol
  violin
 62. rättvänd
  right side up
 63. tillsammans
  together
 64. knuten
  closed
 65. sträck
  • straight
  • at a stretch
 66. toe
 67. en bildörr
  car door
 68. var   för   sig
  apart
 69. maskin
  machine
 70. en tavla
  • painting
  • picture
 71. en staty
  statue
 72. kanin
  rabbit
 73. hänga
  to hang
 74. en bild
  picture
 75. beskrivning
  description
 76. mängd
  amount
 77. jämforelse
  comparison
 78. klädersplagg
  articles of clothing
 79. tillstånd
  • permission
  • condition
 80. en yrke
  • work
  • profession
  • trade
 81. kroppsdel
  parts of body
 82. klockslag
  stroke of the clock
 83. ett dygn
  full day (day and night)
 84. avsnitt
  • section
  • part
 85. genomgång
  • survey
  • run through
 86. kyssa
  to kiss
 87. pussa
  to kiss
 88. stiga in
  stiga ut
  • to get in
  • to get out
 89. ut ur
  out of
 90. en rulltrappa
  escalator
 91. en vagn
  • wagon
  • carriage
 92. lukta
  to smell
 93. handske
  glove
 94. handväska
  purse
 95. strax
  • directly
  • in a moment
 96. nästan
  almost
 97. förmiddag
  before noon
 98. eftermiddag
  afternoon
 99. en topp
  top- shirt blouse
 100. shorts
  shorts
 101. kortärmad
  short-sleeved
 102. sätta  på  sig
  to put on
 103. långärmad
  long-sleeved
 104. huvudkudde
  pillow
 105. hög
  • high
  • loud
  • n
  • heap
 106. sammaniatt
  complex
 107. bärga
  to reap
 108. skräp
  junk
 109. modell
  pattern
 110. skinntorr
  skinny
 111. dumhet
  stupidity
 112. knyta
  to tie
 113. stuga
  • cabin
  • cottage
 114. uppenbar
  obvious
 115. en orm
  snake
 116. le
  to smile
 117. en landsbygd
  countryside
 118. ackel
  nausea
 119. en sanning
  truth
 120. kritisera
  to criticize
 121. ärm
  sleeve
 122. en tvist
  dispute
 123. niga
  to courtsy
 124. ett folk
  people
 125. ljuga
  to lie
 126. nämligen
  for
 127. krypa
  to creep
 128. död
  dead
 129. ännu
  • still
  • yet
  • as yet
  • so far
 130. lova
  to promise
 131. djup
  deep
 132. törsta
  to thirst
 133. en gåva
  gift
 134. en brunn
  a well
 135. en boskap
  • cattle
  • livestock
 136. lysa
  to shine
 137. intent
  nothing
 138. hit
  here
 139. dock
  • yet
  • still
 140. en kruka
  a pot
 141. en lärjunge
  pupil
 142. en lön
  • wage
  • salary
 143. aktad
  respected
 144. en konung
  king
 145. bota
  to cure
 146. en betydelse
  meaning
 147. ljuv
  sweet
 148. en kärlek
  love
 149. en doft
  • scent
  • odor
 150. en kind
  cheek
 151. en barm
  • booooooooooooooooobies
  • breast
  • bosom
  • not crude
 152. en bjalke
  beam
 153. krossa
  to crush
 154. lyfta
  • to lift
  • to withdraw money from bank
 155. en stund
  • moment
  • while
 156. märkbar
  noticeable
 157. ett tecken
  sign
 158. uppstå
  to arise
 159. en ande
  • spirit
  • mind
 160. såsom
  • like
  • as
 161. farinsocker
  brown sugar
 162. lägga
  • to lay
  • put
  • place
 163. en kropp
  body
 164. ett vittnesbörd
  testimony
 165. ljuda
  to sound
 166. lida
  to suffer endure
 167. en högtid
  festival
 168. ty
  for
 169. ett torn
  tower
 170. klyva
  • to cleave
  • split
 171. lyda
  • to obey
  • follow
  • run
  • be worded
 172. ett ord
  word
 173. därvid
  at that
 174. svara
  to answer
 175. emot
  against
 176. en vrede
  wrath
 177. ärt
  pea
 178. renhårig
  honest
 179. evigt
  eternal
 180. ärr
  scar
 181. låta
  • to let
  • permit
  • sound
 182. ett fängelse
  jail
 183. en rening
  • cleaning
  • purification
 184. ett giv
  a deal
 185. mäta
  to measure
 186. lösa
  • to undo
  • loosen
  • release
  • untie
 187. ovanifrån
  from above
 188. vittna
  to witness
 189. söka
  • to search
  • look for
 190. en varg
  wolf
 191. utmärkt
  • excellent
  • excellently
 192. oroa
  • to worry
  • to disturb
 193. erbjuda
  to offer
 194. gå   ut
  to exit
 195. anklaga
  to accuse
 196. betyda
  to mean
 197. stilig
  • stylish
  • elegant
 198. en vara
  • ware
  • commodity
 199. undvika
  to avoid
 200. umgås
  to go around with
 201. en turist
  tourist
 202. klaga
  to complain
 203. förklara
  to explain
 204. en mjölk
  milk
 205. kort
  • short
  • n
  • card
  • picture
 206. ett arbete
  work
 207. illa
  • bad
  • badly
 208. ett rike
  realm
 209. härleda
  • to derive
  • deduce
 210. presentera  för
  to introduce to
 211. ett slott
  • palace
  • castle
 212. samarbeta
  to cooperate
 213. ett kungarike
  kingdom
 214. spara
  to save
 215. undra
  to wonder
 216. ett sätt
  • manner
  • way
 217. vansköta
  • to mismanage
  • neglect
 218. vad   som   helst
  • whatever
  • anything at all
 219. ett landskap
  province
 220. en krans
  wreath
 221. sätta   på
  to switch on
 222. välsigna
  to bless
 223. åkalla
  to invoke
 224. låna
  to lend
 225. gå   forbi
  to walk past
 226. en gren
  branch
 227. komma   in
  • to enter
  • come in
 228. en stat
  state
 229. enda
  only
 230. bryta   av
  to break off
 231. passa
  • to suit
  • fit
 232. vilken   som   helst
  • whoever
  • whatever
  • anything
  • anyone
 233. måla
  to paint
 234. en kung
  king
 235. hej   så   länge
  • bye for now
  • see you soon
 236. fantaskisk
  fantastic
 237. få   tag   i
  to get a hold of
 238. missuna
  to grudge
 239. visst
  certainly
 240. slå   sönder
  • to smear
  • break
 241. känna   igen
  to recognize
 242. förlora
  to lose
 243. en grav
  grave
 244. ringa
  to ring
 245. kunlig
  royal
 246. en diskussion
  discussion
 247. juni
  June
 248. lång
  long
 249. tunn
  thin
 250. en stol
  chair
 251. öppna
  to open
 252. regna
  to rain
 253. en mat
  food
 254. parkera
  to park
 255. ett väder
  weather
 256. en musik
  music
 257. låsa
  to lock
 258. kunna
  • can
  • be able
 259. lite
  little
 260. måste
  must
 261. simma
  to swim
 262. slut
  finished
 263. in
  in
 264. trettio
  30
 265. varm
  hot
 266. en strand
  • shore
  • pl- stränder
 267. en dörr
  door
 268. nittio
  90
 269. fortfarande
  still
 270. särskilt
  specially
 271. någon
  något
  några
  • someone       anyone
  • something     anything
  • some            any
 272. vit
  white
 273. enkel
  simple
 274. fel
  wrong
 275. en syster
  sister
 276. tycka   om
  to like
 277. var   snäll   och
  please (when requesting or appealing  (havent seen it used))
 278. vilja
  to want
 279. sann
  true
  • v
  • to be allowed

  • adj
  • few
 280. fri
  free
 281. stackars
  • poor
  • unfortunate
 282. våt
  wet
 283. sönder
  broken
 284. tusen
  thousand
 285. liten
  little
 286. för   att
  in order to
 287. nykter
  sober
 288. kall
  cold
 289. köra
  to drive
 290. bror
  brother
 291. dyr
  expensive
 292. skön
  nice
 293. läsa
  to read
 294. tjock
  • thick
  • fat
 295. var   så   god   och
  please (when offering something or allowing to do something)
 296. tråkig
  boring
 297. stor
  big
 298. bred
  wide
 299. en sol
  sun
 300. sjuttio
  70
 301. skola
  • shall
  • will

  ska skulle
 302. förstå
  to understand
 303. god
  good
 304. en rektor
  headmaster
 305. skina
  to shine
 306. ett brev
  letter
 307. mild
  mild
 308. fyrtio
  40
 309. en film
  film
 310. blå
  blue
 311. ett avstånd
  distance
 312. ingen
  inget
  inga
  • noone
  • nothing
  • none
 313. hård
  hard
 314. sextio
  60
 315. springa
  to run
 316. all
  all
 317. bada
  to bathe
 318. dum
  stupid
 319. säga
  to say
 320. åttio
  80
 321. varje
  • each
  • every
 322. tom
  empty
 323. svår
  • difficult
  • hard
 324. svensk
  swedish
 325. en gång
  • time
  • sidewalk
 326. en huvudstad
  capitol city
 327. femtio
  50
 328. faktiskt
  • actually
  • really
 329. billig
  cheap
 330. därför   att
  because
 331. en miljon
  million
 332. lätt
  • light
  • easy
 333. bekväm
  comfortable
 334. fin
  • fine
  • nice
 335. en rätt
  • course
  • dish
 336. en miljard
  billion
 337. en parkeringsplats
  parking place
 338. en lägenhet
  apartment
 339. hav
  sea
 340. deprimerad
  depressed
 341. utlösa
  • to release
  • trigger (off)
  • start
 342. uppgift
  • information
  • statement
 343. löfte
  promise
 344. besked
  • answer
  • information
 345. resa  sig  upp
  • to rise
  • stand
  • get up
 346. änslig
  • anxious
  • uneasy
 347. madrass
  matress
 348. ett förrad
  • stock
  • supply
  • storeroom
 349. ett skafferi
  • pantry
  • lader
 350. nacka
  to break one's neck
 351. paff
  Jag blev lite paff.
  • taken aback
  • I was a little taken aback.
 352. yrvaken
  drowsy
 353. strunta
  to not bother about
 354. klyfta
  • chasm
  • segment
  • slice
 355. hacka
  • to chop
  • pick
  • mince
 356. förebrå
  to reproach
 357. märka
  • to mark
  • trace
 358. pröva
  • to try
  • try out
  • test
  • examine
 359. övrig
  remaining
 360. en lista
  list
 361. en klass
  class
 362. en postlåda
  mailbox
 363. en nota
  • bill
  • check
 364. en klippning
  hair cut
 365. kul
  cool (slang)
 366. en medarbetare
  co-worker
 367. en orsak
  reason
 368. en räckning
  • bill
  • check
 369. jubileum
  anniversary
 370. en korg
  basket
 371. en glassats
  set of glasses
 372. en ankomst
  arrival
 373. pågå
  • to go on
  • be going on
  • continue
 374. rubbad
  • upset
  • crazy
  • dislodged
 375. slösa
  • to while away
  • waste
 376. fattas
  • to be missing
  • lacking
 377. stanna
  to stay
 378. en sås
  sauce
 379. gemensam
  • joint
  • common
 380. minutiös
  • meticulous
  • elaborate
 381. bostad
  • residence
  • house
  • apartment
 382. en frö
  seed

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
276017
Filename:
Tisdag-old.txt
Updated:
2014-06-03 12:36:18
Tags:
Tisdag old
Folders:

Description:
Tisdag-old
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview