from books

The flashcards below were created by user weronika_5995 on FreezingBlue Flashcards.

 1. nerwowy, niespokojny, niecierpliwy, ruchliwy
  • fidgety
  • /fidżiti/
 2. potajemny, tajemny, ukradkowy
  furtive [furtiveness]
 3. niepewny, ryzykowny
  • dicey
  • /dajsi/
 4. znakomicie, wybornie, wyśmienicie, wykwintnie, wytwornie, kunsztownie
  exquisitely [exquisiteness]
 5. 1. przynęta (np. do łapania ryb) 
  2. przynęta, pokusa
  bait
 6. 1. zacisk, klamra 
  2. zamocowywać, przytwierdzać, mocować, zaciskać, unieruchamiać 
  3. założyć blokadę na koła
  clamp
 7. niepocieszony, nieukojony
  inconsolable
 8. wymizerowany, mizerny, wynędzniały
  haggard [haggardness]
 9. gromadzić, zgromadzić,
  zbierać się, zgromadzić się, gromadzić się
  congregate
 10. opryskliwie, szorstko
  gruffly [gruffness]
 11. 1. łączność, kontakt
  2. współpraca
  3. romans, związek, stosunek
  • liaison
  • /liejzon/
 12. 1. płochliwy, niespokojny
  2. roztrzepany, lekkoduszny
  3. kokieteryjny, filuterny (o uśmiechu)
  skittish
 13. 1. 
  2.
  3. wskaźnik utraty klientów

  4. wzburzyć, wzruszyć, zryć (np. wodę, powietrze, ziemię) 
  5. kłębić się, roić się (np. pomysły) 
  6. kręcić się w miejscu
  7. zmieniać firmę dostarczającą usługi
  churn
 14. 1. wybrzuszenie, wypukłość
  2. wzrost 
  3. przewaga
  4. podwyższenie 

  5. wybrzuszyć się, wypuczyć się, sterczeć, napiąć się
  bulge
 15. 1.
  2.
  3. uporać się (z czymś), stawiać czoło (problemom)
  5. zrozumieć (coś), pojąć (coś) 
  6. zatrzymywać, chwytać (np. złodzieja)
  7.
  tackle
 16. 1. zasypywać, pokrywać 
  2. rozrzucać, rozsypywać 
  3. usiać
  strew
 17. 1. ciarki, mrowienie (np. w nogach)
  2. dreszcz, dreszczyk (np. emocji)
  3. dźwięczenie, brzęczenie (np. w uszach) 

  4. mrowić, wywoływać uczucie mrowienia 
  5. dźwięczeć, brzęczeć
  tingle
 18. 1. wątły (np. związek), słaby (np. argument), wątpliwy (np. plan) 
  2. cienki (o sznurku), wiotki (o gałęzi)
  tenuous [tenuousness]
 19. wydukać
  • stutter out
 20. 1. udaremniać (coś), ucinać (np. plotki), zdusić w zarodku
  2. uciąć (coś), zaciąć (kogoś, coś)
  scotch
 21. dziarski, rzeski, żwawy (o osobie)
  • spry
  • /spraj/
 22. pogarszać, zaostrzać, powodować nasilenie, powodować pogorszenie (np. samopoczucia)
  • exacerbate [exacerbation]
  • /egzaserbejt/
 23. 1. potknąć się
  2. zataczać się
  3. jąkać się
  stumble

  stumble across/on/upon/into something - natknąć się przypadkiem na coś

  stumble over the threshold - potknąć się o próg

  stumbling block - przeszkoda, trudność
 24. tradycja ustna, wiedza ludowa
  lore
 25. pogarszać się (o stanie czegoś), podupadać (o zdrowiu)
  deteriorate [deterioration]
 26. 1. choroba (okres czasu kiedy jest się chorym) 
  2. atak, napad
  3. walka, pojedynek
  bout
 27. nieubłaganie, niepowstrzymanie
  inexorably [inexorability]
 28. 1. urządzenie 
  2. wybieg, podstęp 
  3. pomysłowość, inwencja
  • contrivance
  • /kontrajwens/
 29. skarb, znalezisko
  trove

  treasure trove - skarbnica (wiedzy, informacji)
 30. 1. bystry, sprytny, przebiegły  
  2. trafny (o decyzji, spostrzeżeniu), słuszny (o domyśle)  
  3. przenikliwy (o spojrzeniu)  
  4. ostry (np. mróz), dotkliwy (np. wiatr)
  shrewd [shrewdness]

  shrewd choice - trafny wybór
 31. 1. ponury, straszny, upiorny 
  2. jaskrawy, przejaskrawiony
  lurid [luridness]
 32. ażeby nie, w razie gdyby
  lest
 33. 1. zmiażdżyć, miażdżąco skrytykować 
  2. zdzierać skórę
  • excoriate [excoriation - otarcie skóry]
  • /ekskoriejt/
 34. nadużycie, bezprawne postępowanie
  • malfeasance
  • /malfisens/
 35. choroba, dolegliwość, niedomaganie
  ailment
 36. gnicie, rozkład, proces gnilny
  putrefaction
 37. hamować, powstrzymywać, utrudniać (np. rozwój, proces), blokować, spowalniać, zakazywać, zabraniać
  inhibit
 38. 1. chwyt, uścisk
  2. zasięg (rąk, możliwość osiągnięcia czegoś) 
  3. pojęcie (na jakiś temat), zrozumienie
  4. władza, uciskanie 

  5. chwytać, ściskać, łapać
  6. pojmować, rozumieć
  grasp [graspable]

  grasp the nettle - złapać byka za rogi
 39. 1. nękanie, dokuczanie, niepokojenie
  2. molestowanie, prześladowanie
  harassment
 40. 1. sprzeciw, odmowa
  2. obiekcja, zarzut (w sądzie)

  3. odmawiać, sprzeciwiać (się) 
  4. zgłaszać obiekcję, stawiać zarzut (w sądzie)
  demur
 41. chwyt, sztuczka, trik, fortel, wybieg, taktyka
  ploy
 42. sporadycznie, nieregularnie
  intermittently [intermittence]
 43. 1. wzruszający, przejmujący, żałosny (krzyk, płacz) 
  2. ostry, pikantny, cierpki (smak) 
  3. dojmujący, dotkliwy (np. ból)
  • poignant
  • /poignant/
 44. 1.  
  2. zaliczka, honorarium
  3. służący, lokaj
  retainer
 45. krzyżować (np. plany), psuć (szyki), udaremniać
  • thwart
  • /fłort/
 46. 1. chmara (zwierząt), tłum (ludzi), gromada (rzeczy)
  2. natłok (myśli, wspomnień)

  3. tłoczyć (się), gromadzić (się), zapełniać (jakieś miejsce)
  throng
 47. czuwanie, milcząca manifestacja
  • vigil
  • /widżil/
 48. 1. wałek, podgłówek 
  2. podpierać, podnieść, podtrzymywać (np. morale, pewność siebie)
  3. wzmocnić, wzmacniać (np. gospodarkę)
  bolster
 49. powstrzymywać, przeszkadzać, utrudniać
  hinder
 50. 1. niezgodność 
  2. brak harmonii
  • inconsonance 
  • /inkonsons/
 51. 1. przyznać, przyznawać, zgadzać się
  2. współuczestniczyć w czymś, popierać
  3. pokryć, pokrywać się (np. dane, wyniki, poglądy) 
  4. przyczyniać się, złożyć się, składać się na coś 
  5. zbiegać się
  concur
 52. 1. skwarny, upalny, prażący, piekący, piekielny
  2. zawrotny
  blistering
 53. 1. wkład, udział (w interesie)
  2. stawka (w grze hazardowej) 
  3. pal, słupek

  4. ryzykować
  5. palować
  6. podpierać (+up)
  stake

  stake your shirt on something - postawić na coś wszystkie swoje pieniądze informal

  burn somebody at the stake - spalić kogoś na stosie
 54. absurdalny, śmieszny
  ludicrous [ludicrousness]
 55. dotychczas, do tej pory
  • hitherto
  • /hitertu/
 56. łatwowierność
  credulity [credulous]
 57. poddawać się (czemuś), ulegać (np. pokusie)
  succumb

  succumb to illness - ulec chorobie, umrzeć
 58. 1. otoczenie
  2. otaczający, środowiskowy
  ambient

  ambient music - nastrojowa muzyka
 59. 1. ostrzyć (np. nóż) 
  2. szlifować (np. chropowatą powierzchnię) 
  3. wwiercać, wciskać (np. niedopałek w ziemię)
  4. przylegać, przyciskać (do siebie nawzajem) 
  5. zemleć, zmielić

  6. harówka
  • grind {ground, ground}
  • /grajnd/

  grinding poverty - skrajna nędza

  grind your teeth - zgrzytać zębami

  • have an axe to grind - mieć osobisty interes (w czymś)
 60. 1. sądzić, uważać 
  2. uznać kogoś za
  deem
 61. 1. skłaniać, nakłaniać, namawiać
  2. powodować, wywoływać (np. poród)
  3. wywoływać (np. emocje) 
  4. przewodzić (np. prąd)
  induce
 62. gwałtowny, porywczy, silny, zaciekły
  • vehement [vehemence - gwałtowność, pasja]
  • /we:ment/
 63. 1. wędrowanie, włóczęga, przechadzanie się 

  2. porozrzucany (o zabudowaniach)
  3. nieforemny (np. kształt domu), zbudowany bez planu 
  4. wijący się (strumyk) 
  5. chaotyczny (o mowie lub piśmie) 
  6. pnący się (o roślinie)
  rambling
 64. 1. mrowić się, roić się 
  2. obfitować (w coś), być pełnym (np. pomysłów) 
  3. nosić (młode), być w ciąży, rodzić
  teem

  teem down / teem with rain - padać obficie, lać jak z cebra
 65. uniewinniać, usprawiedliwiać
  exonerate [exoneration, exonerative]

  exonerate somebody from something - oczyszczać kogoś z czegoś, zwalniać kogoś z czegoś
 66. 1. przypuszczenie, domysł

  2. przypuszczać, domyślać się
  3. snuć domysły
  conjecture
 67. 1. surowy (o wyglądzie czegoś), prosty (o dekoracji) 
  2. bez upiększeń (o prawdzie), szary (o rzeczywistości) 
  3. bez upiększeń (o prawdzie), szary (o rzeczywistości) 

  4. kompletnie, całkowicie, zupełnie
  stark [starkness]

  stark raving/staring mad - stuknięty, kompletny wariat (o osobie)

  contrast starkly with sth - jaskrawo z czymś kontrastować

  • be/stand in stark contrast to sth - wyraźnie się od czegoś różnić
 68. 1. hałas, zgiełk, wrzaski 
  2. głośne domaganie się czegoś, głośne żądania czegoś (np. podwyżek płac)
  clamour

  clamour against something -  głośne protesty/sprzeciw przeciwko czemuś
 69. 1. obmowa, oszczerstwo 
  2. zniesławienie 

  3. szargać (czyjeś dobre imię), obmawiać (kogoś), oczerniać (kogoś)
  slander
 70. ukryty, utajony
  • latent [latency]
  • /lejtent/
 71. 1. węszyć, wścibiać nos, wtrącać się
  2. wyważyć, podważyć 
  3.
  pry

  pry information out of/from sb - wyciągnąć od kogoś informacje

  away from prying eyes - z dala od wścibskich spojrzeń

  pry into somebody's business - wtrącać się w czyjeś sprawy
 72. 1. chwyt, uścisk
  2. kontrola 
  3. rozumienie, pojmowanie
  4. rączka, uchwyt
  5. przyczepność
  6. pracownik obsługi planu
  7. torba podróżna 

  8. ściskać, mocno chwytać
  9. opanowywać, ogarniać (np. panika, trema)
  10. porywać (np. widownię, słuchaczy)
  11. trzymać przyczepność
  grip 

  get a grip! - weź się w garść!

  lose your grip - tracić grunt pod nogami, tracić kontrolę nad czymś

  come to grips with something - zmierzyć się z czymś

  loosen your grip on reality - tracić kontakt z rzeczywistością

  be in the grip of something - być w okowach czegoś, być ogarniętym czymś (np. chorobą, obsesją)
 73. 1. pchnięcie (nożem, mieczem), popchnięcie (kogoś), przepychanie (się) 
  2. przytyk, cięta uwaga
  3. szturm, natarcie, ofensywa
  4. ciąg, siła posuwająca (silnika) 
  5. nacisk

  6. pchnąć (nożem, mieczem), popychać (kogoś), przepychać (się) 
  7. przeć, naciskać, forsować
  thrust 

  thrust sth aside - ignorować coś, odrzucać coś

  thrust something upon sb - narzucać coś komuś

  plan's major thrust - główna idea planu

  the cut and thrust of sth - zacięta rywalizacja w czymś, szermierka słowna o coś
 74. ożywiać, zapalać
  • rekindle
  • /rikindl/
 75. 1. borykać się (z czymś), zadręczać się (czymś)
  2. dręczyć, męczyć
  agonise
 76. 1. siny, blady 
  2. wściekły
  livid

  livid with rage - siny ze wściekłości
 77. 1. wpaść, gwałtownie spaść, rzucać się (np. do wody)
  2. spadać gwałtowanie (o wartości, cenie)
  3. kołysać się, dryfować (o statku) 
  4. robić zakłady, uprawiać hazard 

  5. gwałtowny spadek  
  6. skok, gwałtowne opadanie  
  7. zanurzenie, skok, zaangażowanie  
  8. nur, nurkowanie, kąpiel
  plunge

  plunging neckline - głęboki dekolt

  take the plunge - podjąć ważną decyzję, zdecydować się na ryzykowny krok
 78. 1. jadowity, zaraźliwy (np. wirus) 
  2. zjadliwy, złośliwy
  • virulent [virulence]
  • /wirulent/
 79. 1. pogarszać (np. sytuację), utrudniać (zrobienie czegoś) 
  2. zdenerwować, rozdrażnić, zirytować
  aggravate
 80. 1. boja świetlna, światło ostrzegawcze (np. na wzgórzu, nad morzem)
  2. latarnia morska
  3. sygnał naprowadzający (np. radiowy, świetlny)
  • beacon
  • /biken/
 81. 1. brudny, obskurny, zapuszczony (o miejscu)
  2. nieuczciwy (np. adwokat) 
  3. obleśny, wstrętny (o osobie), odpychający (typ człowieka)  

  4. marny, tandetny (o jakości), lichy (o wymówce)
  sleazy [sleaziness]
 82. ujawnić, ujawniać
  • divulge 
  • [divulgement , divulgence - wyjawienie
  • divulgation - upowszechnianie]
  • /dajwaldż/
 83. 1. impertynencki, nonszalancki (o uwadze, osobie, zachowaniu) 
  2. niepoważny, żartobliwy (o tonie wypowiedzi, odpowiedzi, uwadze)
  flippant
 84. 1. zabawny, żartobliwy 
  2. robiący niestosowne żarciki
  • facetious [facetiousness]
  • /fesiszyz/
 85. radować się (z osiągnięcia)
  exult (+ at/in/over doing sth)
 86. 1. pchnięcie, posunięcie (kogoś, czegoś) 

  2. posuwać, pchać (coś), popychać (kogoś), przepychać się 
  3. wsadzić (np. ręce do kieszeni), wpakować (np. jedzenie do buzi) 
  4. rzucić niedbale (coś)
  shove
 87. 1. kontrowersyjny 
  2. kłótliwy, swarliwy
  contentious [contentiousness]
 88. fortel, podstęp, przebiegłość
  ruse
 89. 1. troskliwy, zatroskany (np. ton głosu) 
  2. staranny, ostrożny (o osobie)
  • solicitous
  • /solisitus/
 90. milczący (o przyzwoleniu, zgodzie)
  • tacit
  • /tasit/
 91. 1. oklepany, kiepski, ckliwy, łzawy (określenie pejoratywne) 

  2. pierdoła (o człowieku) 
  3. amator łzawych historii lub piosenek
  4. prostak
  corny [corniness]
 92. 1. brudny, niechlujny 
  2. haniebny (o czynie)
  grubby [grubbiness]
 93. 1. koci 
  2. kot, kotowaty (z rodziny kotów)
  • feline, felid
  • /filajn, felid/

  • feline grace - kocia gracja
  • felinity - kocia natura
 94. 1. zuchwały, łobuzerski, szelmowski 
  2. jędrny (o częściach ciała) 
  3. żywy, żwawy AmE
  pert [pertness]
 95. piersiowy (dotyczący klatki piersiowej)
  pectoral, thoracic

  pectorals - mięśnie piersiowe
 96. 1. przepiórka 
  2. truchleć (ze strachu)
  quail

  quail at the sight of something - truchleć na widok czegoś
 97. 1. poddaństwo, posłuszeństwo, oddanie (np. wobec kraju, przekonania)
  2. lojalność, wierność, przywiązanie
  • allegiance
  • /elidżens/
 98. kojarzenie
  connotation
 99. 1. jałowy, bezpłodny (np. ziemia, gleba) 
  2. niepłodny, niepłodna (o kobiecie) 
  2. nieurodzajny (np. roślina, drzewo) 
  4. jałowy, surowy, suchy (np. budynek) 
  5. nie przynoszący rezultatu (np. mecz, rozmowa)
  barren [barrenness]

  be barren of something - być pozbawionym czegoś
 100. 1. marudny, zrzędliwy
  2. nerwowy, poirytowany, rozdrażniony (o osobie)
  3. uparty, zawzięty, trudny do opanowania (o osobie)
  stroppy
 101. żwawy, raźny, zawadiacki
  jaunty [jauntiness]
 102. 1. plusk
  2. szmer (np. strumyka) 
  3. zmarszczka (na powierzchni wody) 
  4. pulsacja prądu, tętnienie 

  5. zmarszczyć, pofalować 
  6. szemrać 
  7. pluskać 
  8. marszczyć się (o powierzchni wody)
  ripple

  ripple effect - efekt domino (dosł. efekt kół na wodzie)
 103. 1. bufiastość 
  2. opuchlizna, obrzmienie
  puffiness [puffy]
 104. 1. sztywny, przesadny, pruderyjny, wymuszony (o człowieku)  
  2. afektowany, wymuskany (w ubiorze)
  3. schludny, zadbany, elegancki (o człowieku, ubraniach)
  prim [primness]
 105. gryzoń
  rodent
 106. 1. oszczerstwo, obelga, afront, potwarz 

  2. mówić niewyraźnie, bełkotać, połykać słowa 
  3. oczerniać (kogoś), uwłaczać (komuś)
  slur
 107. 1. chylący się ku upadkowi (np. rząd, kraj), nieudolny (o instytucji) 
  2. rozpadający się (o budynku), zniszczony (o przedmiocie) 
  3. zgrzybiały, zniedołężniały (o osobie)
  decrepit
 108. 1. przejść gładko 
  2. gładkie przejście (np. z jednego stanu do drugiego)
  • segue
  • /segue/
 109. rozszerzać się (np. o źrenicy), zwiększać objętość (np. o komorze serca)
  dilate
 110. lubieżny, sprośny
  • salacious [salaciousness]
  • /salejszyz/ 
 111. radość, euforia
  elation
 112. 1. próżnować
  2. wywiesić (język), zwieszać (głowę)
  loll

  loll about - lenić się, próżnować
 113. 1. masażystka
  2. prostytutka
  • masseuse
  • /mases/
 114. 1. haust, łyk, kęs
  2. łyknięcie 

  3. łykać, połykać, przełykać ślinę
  gulp
 115. 1. opracowany
  2. zrobiony, wykonany, uczyniony
  3. obrobiony (o metalu) 

  4. kuty
  wrought 

  wrought iron - kute żelazo

  • wrought-up - podekscytowany, zemocjonowany
 116. napięty, pełen napięcia
  fraught

  fraught with problems - pełen problemów

  fraught atmosphere - napięta atmosfera
 117. 1. przeciwdziałać, zapobiegać, zneutralizować 
  2. zrównoważyć
  • counteract [counteractive, counteraction]
  • /kaunerakt/
 118. lepki, przyczepny
  • viscous
  • /wiskus/
 119. 1. wychudły, wyniszczony (np. o twarzy, o osobie, o figurze)
  2. surowy (o krajobrazie, o budowli)
  • gaunt [gauntness]
  • /gont/
 120. radość, wesołość
  gaiety

  gaiety girl - tancerka kabaretowa
 121. 1. krzykliwy, tandetny, niegustowny 
  2. brudny (np. sekret), niemoralny (o zagraniu), tani (o sztuczce)
  tawdry [tawdriness]
 122. pobożność, oddanie
  • piety
  • /pajeti/
 123. 1. marnotrawny
  2. rozrzutny, szczodry (o człowieku), wystawny (np. o przyjęciu)
  • prodigal [prodigality]
  • /prodigal/
 124. 1. pływający, utrzymujący się na powierzchni, nośny 
  2. pełen życia, pogodny, lekki, sprężysty, napawający optymizmem
  3. zwyżkujący, rosnący, prężny (np. zyski, gospodarka)
  • buoyant
  • /bojant/
 125. 1. potępienie
  2. skazanie
  condemnation 

  be a condemnation of something - źle świadczyć o czymś
 126. 1. kara
  2. chłosta (cielesna kara)
  3. reprymenda (udzielona słownie)
  • chastisement 
  • /czastajzment/
 127. 1. wiejski 
  2. rolniczy
  rural
 128. 1. zgnieść, zgniatać 
  2. pognieść się, zgnieść się, zgniatać się, zmarszczyć się
  3. załamać się, załamywać się
  crumple
 129. cielesny, seksualny, zmysłowy
  carnal [carnality]
 130. 1. zmysłowa, ponętna (kobieta)
  2. lubieżny, pożądliwy (np. gest, dotyk) 
  3. zmysłowy (np. wygląd, zapach)
  • voluptuous [voluptuousness]
  • /volotczus/
 131. 1. przeszkadzać, zakrzykiwać (kogoś kto przemawia) 
  2. czochrać (np. len)
  heckle
 132. odważny, rezolutny, hardy
  plucky [pluckiness]
 133. wystawiać się, ryzykować
  go out on a limb 
 134. 1. duszny, parny (dzień)
  2. namiętny (np. pocałunek), zmysłowy (o osobie), uwodzicielski (o spojrzeniu)
  sultry [sultriness]
 135. bezdusznie, bezwzględnie, bezlitośnie
  • callously [callousness]
  • /kalusli/

  • have calloused feet - mieć odciski
 136. radość, wesołość, wesele
  mirth
 137. drażliwy, niespokojny, płaczliwy
  fretful [fretfulness]
 138. skłaniać, motywować, zachęcać, prowokować kogoś do czegoś
  • prompt somebody to something
 139. 1. szyb (np. windowy, wentylacyjny, kopalniany)
  2. trzonek (młotka), uchwyt (noża), drzewiec (strzały, włóczni) 
  3. snop, promień (światła)
  4.
  shaft
 140. 1. trąbić 
  2. puścić pawia, zrzygać się slang
  honk

  honker - dzika gęś
 141. udręczony, umęczony
  • martyred [martyrise]
  • /martyd/

  play the martyr - pozować na męczennika
 142. śluz, wydzielina
  • mucus
  • /mjukuz/
 143. 1. 
  2. pomieszanie, gmatwanina (emocji, uczuć) 
  3. tarapaty, kłopoty
  4. bójka, kłótnia, potyczka 

  5. 
  6. wikłać, gmatwać, wplątywać (się w coś) 
  7. kłócić się (z kimś), wdać się w bójkę
  tangle
 144. 1. lęk, niepokój, obawa 
  2. drżenie, dreszcz
  • trepidation
  • /trepidejszyn/
 145. 1. ciężki, niezgrabny, niezdarny (np. chód) 
  2. ciężki, wyniosły, nudny (np. styl pisania)
  ponderous
 146. 1. lekkomyślny, roztrzepany, kapryśny (np. o nastolatce) 
  2. zawrotny (np. prędkość)
  • giddy [giddiness] 
  • /gidi/
 147. 1. nieudolny, niezręczny, niezaradny, nieporadny, niezdarny, niekompetentny 
  2. niestosowny, niezręczny, pozbawiony taktu
  inept [ineptness - nieumiejętność, niekompetencja]
 148. 1. śpiew, świergot, szczebiot, trele 
  2. szczebiotać, kwilić
  warble
 149. chłop, wieśniak
  • peasant
  • /pezent/
 150. zjadliwy, kąśliwy, uszczypliwy
  • waspish
  • /łospisz/
 151. chamski, gburowaty, prostacki
  • boorish [boorishness]
  • /borisz/
 152. gromadzenie środków lub sprzedaż pod przykrywką badań marketingowych
  frugging
 153. kowboj AmE inf
  wrangler
 154. kapelusz filcowy
  • trilby, tribly hat 
  • /trilbi/
 155. sztukmistrz, iluzjonista
  • conjurer, conjuror
  • /kondżarer/
 156. osamotnienie, samotność
  solitude
 157. wstrętny, okropny, ohydny
  • obnoxious
  • /obnokszyz/
 158. 1. część sali oddzielona zasłoną lub parawanem
  2. boks AmE
  3. kabina (np. w toalecie, w przebieralni)
  cubicle
 159. na trwałe, w sposób trwały, na stałe
  indelibly [indelibility - niezniszczalność]
 160. pozornie, rzekomo
  ostensibly
 161. fuga
  grout
 162. błyskotliwa wymiana zdań
  repartee
 163. zdradziecko, podstępnie
  treacherously
 164. 1. drzewa przeznaczone do wycinki produkcyjnej
  2. belka drewniana
  • timber
  • /timber/
 165. 1. znużony, wyczerpany, zmęczony 
  2. zblazowany, wybredny, znudzony, przesycony
  jaded [jadedness]
 166. ladacznica, nierządnica
  harlot
 167. zrzędliwy, gderliwy
  • curmudgeonly
  • /kamadżenli/
 168. stadny (o zwierzęciu), towarzyski (o osobie)
  • gregarious [gregariousness]
  • /gregeries/
 169. 1. głupi, nieinteligentny, tępy
  2. niebaczny, nierozsądny
  witless

  be scared witless - być skrajnie przerażonym
 170. niemoralny
  scrofulous
 171. 1. ból, cierpienie, rozpacz 
  2. nędza, życie w nędzy 
  3. niebezpieczeństwo
  4. ciężki stan, wyczerpanie

  5. zmartwić, sprawić ból, przygnębić, przygnębiać
  distress
 172. kolka, ból kolkowy
  colic [colicky]
 173. senność
  drowsiness

  may cause drowsiness - może powodować senność (ostrzeżenie na lekach)
 174. 1. 
  2. frędzle (np. na zasłonach okiennych)

  3. uboczny, poboczny 
  4. skrajny

  5. okalać, ciągnąć się wzdłuż czegoś
  fringe
 175. 1. luka, przerwa
  2. okres, w którym nie są nadawane reklamy
  • hiatus
  • /hajejtus/
 176. 1. rowek między piersiami, dekolt inf
  2. rozłam, podział (np. opinii)
  • cleavage
  • /klividż/
 177. 1. babochłop inf
  2. babochłop inf

  3. męski, macho inf
  • butch
  • /bucz/
 178. 1. chłopczyca
  2. na chłopaka, chłopięcy
  gamine
 179. poddasze
  garret
 180. okręg (jednostka administracyjna we Francji)
  arrondissement
 181. patrzeć pożądliwie, pożerać wzrokiem
  ogle
 182. nieszkodliwy, niejadowity
  innocuous
 183. ostrożnie, przezornie, z rezerwą
  • warily
  • /łerili/
 184. 1. musować, pienić się, burzyć się 
  2. tryskać energią, tryskać radością
  • effervesce [effervescence]
  • /efeves/
 185. 1. wyprowadzać, wypompować (nielegalnie, np. pieniądze) 
  2. przetaczać (syfonem), spuszczać za pomocą syfonu (płyn) 

  3. 
  4. lewar (np. hydrauliczny, kanalizacyjny)
  • siphon
  • /sajfon/
 186. szarmancko, po rycersku
  chivalrously
 187. pojednawczy
  conciliatory
 188. 1. bulgot, bulgotanie, szemranie (np. wody) 
  2. gaworzenie (dziecka)

  3. bulgotać, gaworzyć, gruchać
  gurgle

  go down the gurgler - przepaść jak kamień w wodę
 189. zapalenie migdałków
  • tonsillitis
  • /tonselajtis/
 190. mądrze
  sagely

  sage - szałwia
 191. 1. faszysta
  2. faszystowski
  • fascist
  • /faszist/
 192. 1. próba, staranie, wysiłek
  2. dążenia
  3. przedsięwzięcie 

  4. starać się, postarać się, usiłować, próbować, spróbować
  • endeavour 
  • /endevor/
 193. 1. przybory, akcesoria, rekwizyty
  2. wydarzenia towarzyszące
  • paraphernalia
  • /parafenejla/
 194. wrogość
  enmity
 195. postawa, postępowanie, zachowanie (się), aparycja
  • demeanour
  • /deminor/
 196. napisać z łącznikiem
  • hyphenate
  • /hajfenejt/

  hyphenated American - Amerykanin, którego przodkowie pochodzą z innej części świata

  • hyphenated name - nazwisko dwuczłonowe
 197. coś spoken
  summat
 198. ogrodniczki (rodzaj spodni)
  dungarees, overalls
 199. 1. fortel, podstęp, sztuczka 

  2. nęcić, podstępnie zwabić 
  3. oszukać, zwieść
  wile
 200. harmonia, jednomyślność, zgoda
  unison
 201. 1. żyzny, urodzajny
  2. płodny (mogący mieć dzieci)
  3. płodny, kreatywny, twórczy
  • fertile
  • /fertail/

  • fertile imagination - bujna wyobraźnia
 202. strój, część garderoby
  garment 

  garment industry - przemysł odzieżowy
 203. rzeżucha
  cress
 204. 1. wyrazisty, ostry (np. rysy twarzy) 
  2. orli (nos)
  aquiline [aquilinity]
 205. 1. szczupły, ale umięśniony; silny (o osobie) 
  2. szorstki, druciany (np. o włosach) 
  3. żylasty, zwarty
  • wiry [wiriness]
  • /łajeri/
 206. pocieszająco
  consolingly
 207. 1. naprężony, napięty (mocno naciągnięty) 
  2. spięty, drażliwy, zdenerwowany
  3. zwarty, skondensowany
  • taut [tautness]
  • /tot/
 208. irytować, drażnić, wkurzyć
  • rile
  • /rajl/
 209. 1. zwarty, spójny (np. grupa)
  2. spajający, spoisty
  • cohesive [cohesiveness]
  • /kohisiv/
 210. trudna sytuacja, niedola
  plight 

  plight one's word - dać słowo, ręczyć honorem

  plight your troth - złożyć obietnicę małżeńską
 211. zadowolony z siebie, pełen samozadowolenia
  • complacent
  • /komplejsent/
 212. uprzedzająco grzeczny
  • complaisant
  • /komplejzent/
 213. 1. bezmyślny, głupi
  2. niedorzeczny
  • fatuous [fatuousness]
  • /faczus/
 214. 1. kochanka
  2. nauczycielka, guwernantka
  3. pani (właścicielka psa)
  4. pani domu (dla służącej)
  mistress
 215. błagać, napraszać się
  implore
 216. 1. bodziec, podnieta

  2. podjudzać, prowokować 
  3. popędzać
  goad
 217. odwet, zemsta, odpłata
  • retaliation
  • /ritaliejszyn/

  in retaliation for something - w odwecie za coś
 218. napawać się, chełpić się, triumfować
  gloat (+upon/over sth)
 219. 1. ściemniacz światła 
  2. światła mijania/postojowe
  dimmer (dimmer switch)
 220. 1. brukowiec
  2. uszyć, naprawić (np. buty)

  3. wybrukować (np. ulicę)
  cobble
 221. 1. rozmiar, wymiar (czegoś) 
  2. czynnik, aspekt
  • dimension
  • /dajmenszyn/
 222. 1. bujny (np. o roślinności)
  2. drogi, luksusowy, bogaty

  3. menel, pijak
  lush [lushness]
 223. posłuszny
  • obedient
  • /ołbidient/
 224. 1. rozmarzony, apatyczny, nieobecny myślami 
  2. zbzikowany, postrzelony
  3. wstawiony, zawiany
  4. księżycowy 
  5. oświetlony światłem księżycowym
  moony
 225. 1. rozczochrany
  2. zaniedbany, w nieładzie
  • dishevelled 
  • /disszeweld/
 226. czule, z czułością
  fondly
 227. 1. rozczochrany, potargany (o włosach) 
  2. zmierzwiony, wytarmoszony (o wyglądzie)
  • tousled 
  • /tauzld/

  • tousle somebody's hair - potargać komuś włosy
 228. 1. zastępczy
  2. z drugiej ręki (wiedza)
  vicarious

  vicariously liable - odpowiedzialny za cudze czyny

  experience joy vicariously - cieszyć się szczęściem innych
 229. 1. ceremonia, obrządek, obrząd
  2. zwyczaj, rytuał
  rite
 230. łobuzerski, rozpuszczony
  raffish
 231. haluks
  bunion
 232. 1. chwyt, zaczep 
  2. walka, zmaganie 

  3. chwytać, zaczepiać
  4. zmagać się, mocować się, siłować się
  grapple
 233. 1. odnowienie, remont
  refurbishment
 234. dąsający się (o osobie), nadąsany (o minie)
  sulky [sulkiness]
 235. nieznośnie, z rozdrażnieniem
  petulantly
 236. 1. powołanie
  2. zawód
  vocation

  by vocation - z powołania

  have a vocation for something - mieć powołanie do czegoś
 237. płyta chodnikowa, kamień brukowy
  flagstone
 238. 1. korytarz, kuluary (np. w parlamencie brytyjskim) 
  2. grupa nacisku 
  3. nacisk, wpływ (np. na parlament) 

  4. wywierać nacisk
  lobby
 239. 1. kamyk
  2. kryształ górski
  3. męczydupa, wrzód na dupie, upierdliwiec slang

  pebble

  skim pebbles - puszczać kaczki na wodzie
 240. amerykańska zupa rybna lub z owoców morza
  chowder
 241. 1. fartuch
  2. płyta lotniska (miejsce, gdzie samoloty są przestawiane, rozładowywane, itp.) 
  3. zapaska (wełniany fartuch noszony dawniej przez kobiety na wsi)
  • apron
  • /eipron/

  • be tied to sb's apron strings - trzymać się czyjegoś fartucha
 242. 1. o silnej budowie, wytrzymały (o rzeczy) 
  2. krzepki, mocny (o budowie ciała) 
  3. silny (o charakterze), niezłomny, wytrwały (o osobie)
  sturdy [sturdiness]
 243. 1. dowód uznania, wyrazy uznania 
  2. pasowanie na rycerza 
  3. wyróżnienie, pochwała, przychylna opinia, uznanie
  accolade
 244. 1. trafnie
  2. stosownie
  • aptly [aptness]
  • /aptli/

  aptly described - trafnie opisany

  • be apt to do something - mieć tendencję do czegoś, być skłonnym do czegoś
 245. 1. brzęczenie, terkot, dzwonek, pobrzękiwanie 
  2. dzwonić, zadzwonić, pobrzękiwać
  jangle
 246. 1. niezależny 
  2. wytwórnia niezależna, producent niezależny (np. muzyki)
  indie
 247. proza, epika
  prose
 248. 1. fajka, szlug (papieros) 
  2. mordęga, harówa
  fag

  fag somebody out - zamęczyć kogoś, zajechać kogoś (slang)
 249. piwo pełne jasne
  • lager
  • /lager/

  • lager lout - chuligan
 250. cierpki (smak), ostry, orzeźwiający (zapach)
  tangy
 251. rechot, chichot
  chortle
 252. 1. przebrać się
  2. zatuszować (np. obcy akcent) 
  3. ukryć (np. uczucia) 

  4. przebranie
  disguise

  blessing in disguise - szczęście w nieszczęściu
 253. pancerz, skorupa
  carapace
 254. 1. przygotowywać się na coś
  2. oprzeć się, podeprzeć się
  3. wzmocnić, umocnić 
  4. napiąć się, spiąć się

  5. klamra, zastrzał, tężnik (element spinający, wzmacniający np. konstrukcję)
  6. szyna, aparat ortopedyczny (podpierający i stabilizujący kończyny) 
  7. nawias klamrowy 
  8. para (dwie sztuki czegoś)
  brace
 255. 1. dowolność, swoboda decyzji
  2. rozwaga, roztropność
  discretion
 256. wiosło (np. na łódce)
  • oar
  • /o:/

  • put/stick/get your oar in - wtrącać swoje trzy grosze
 257. kapelan
  padre
 258. 1. pretendent, konkurent (do ręki kobiety)
  2. petent, strona (w procesie sądowym)
  suitor
 259. 1. wymuszać, wyciskać (uzyskiwać coś od kogoś siłą) 
  2. wykręcać, skręcać, ukręcić (np. kark)

  3. uścisk 
  4. ściśnięcie, wyciśnięcie
  wring {wrung, wrung}
 260. modliszka
  mantis
 261. czerwonka
  dysentery
 262. 1. ostry ból, kłucie, atak (bólu) 
  2. wyrzut (sumienia), uczucie (np. smutku), poczucie (winy) 

  3. boleć, rwać, kłuć
  • twinge
  • /tłindż/
 263. ckliwy, sentymentalny
  mawkish [mawkishness]
 264. 1. objeść się, obżerać się czymś 
  2. żerować na kimś, na czymś 
  3. przybijać listwy, przybijać łaty

  4. listwa, łata  
  5. rampa teatralna  
  6. listwa żaglowa, listwa uszczelniająca (np. na łodzi żeglarskiej)
  batten

  batten down the hatches - przygotować się na najgorsze
 265. 1. wykluć się (z jajka)
  2. właz, luk (np. do statku) 
  3. okienko
  hatch

  "Don't count your chickens before they're hatched." - Nie mów "hop", póki nie przeskoczysz / Nie dziel skóry na niedźwiedziu.
 266. z podtekstem, znacząco
  insinuatingly
 267. gumka do włosów
  scrunchy, scrunchie
 268. 1. wesoły (np. osoba)
  2. zwariowany (np. pomysł)
  larky
 269. krępy, przysadzisty (o figurze), krótki i gruby (o palcach)
  stubby
 270. wymachiwać, wywijać
  brandish
 271. serdecznie, przyjaźnie, biesiadnie
  convivially [conviviality - towarzyskość]
 272. 1. niezdrowy (np. klimat, dieta) 
  2. nieprzyjemny (np. zapach)
  3. szkodliwy (np. wpływ)
  unwholesome
 273. sekundka, momencik
  jiffy 

  in a jiffy - w trymiga, raz dwa
 274. 1. mglisty, zamglony 
  2. niewyraźny
  hazy [haziness]
 275. 1. łydka 
  2. cielę
  3. skóra cielęca
  calf (pl. calves)
 276. 1. ssanie, zasysanie (powietrza) 
  2. ssący
  suction
 277. 1. podniecenie, wzbudzenie
  2. podniecenie (seksualne)
  • arousal
  • /erauzal/
 278. marzenia, sny na jawie, mrzonki
  reverie

  fall into a reverie - popaść w zadumę
 279. 1. zwinny 
  2. bystry, lotny
  nimble [nimbleness]

  be nimble-fingered - mieć zwinne palce
 280. 1. welur
  2. welurowy
  velour
 281. 1. ognisty, rozogniony 
  2. płonący, w płomieniach 
  3. rozświetlony
  ablaze
 282. gekon (rodzaj jaszczurki)
  gecko
 283. 1. zbędny, nadmierny, niepotrzebn
  2. bezrobotny, zwolniony z pracy (o pracowniku)
  redundant

  make somebody redundant - zredukować kogoś
 284. 1. drażliwy, marudny, zrzędliwy
  2. nadąsany, rozdrażniony, w złym humorze
  pettish
 285. 1. błahostki, drobnostki (mało znane fakty) 
  2. sprawy o małym znaczeniu, drobiazgi
  trivia

  trivia quiz - quiz z wiedzy ogólnej
 286. obieżyświat
  globetrotter
Author:
weronika_5995
ID:
276166
Card Set:
from books
Updated:
2015-02-11 14:26:47
Tags:
words
Folders:

Description:
Words from books.
Show Answers: