le français des affaires

The flashcards below were created by user celine on FreezingBlue Flashcards.

 1. factuurprijs
  • le prix de facture
  • le facturation
 2. gelden
  être valable
 3. in rekening brengen
  facturer
 4. ... te veel berekenen
  • facturer ... en trop
  • facturer ... en excédent
 5. nettoprijs
  le prix net
 6. de brutoprijs
  le prix brut
 7. de onjuiste prijs
  le prix incorrect
 8. uit voorraad leverbaar
  livrable de stock
 9. een artikel schrappen
  supprimer un article
 10. invoerrechten
  des droits d'entrée
 11. uitvoerrechten
  des droits de sortie
 12. scherpe concurrentie
  une concurrence acharnée
 13. met ingang van 20 september
  • à partir du
  • à dater du 20 septembre
 14. op de markt brengen
  • lancer, mettre en vente
  • mettre sur le marché
 15. de lay-out
  la mise en page
 16. beogen
  envisager
 17. de nieuwwaarde
  la valeur à neuf
 18. een reclame-actie
  une action publicitaire
 19. belangstelling opwekken van
  éveiller l'intérêt de
 20. op aanvraag leveren
  fournir sur demande
 21. ware grootte
  grandeur nature
 22. moederonderneming
  la maison mère
 23. overnamebod
  offre public d'achat = OPA
 24. tandpasta
  le dentifrice
 25. filiaal, dochteronderneming
  une filiale
 26. bezitten
  détenuer
 27. een industriële zone
  un zoning industriel
 28. vriendschappelijk
  • amicale
  • voulue
 29. vijandelijk
  • hostile
  • sauvage
 30. overnemer
  le raider
 31. de overgenomene
  l'entreprise victime
 32. verkopen
  écouler
 33. een markt overspoelen
  inonder le marché
 34. goedkoper
  meilleur marché
 35. goederenbehandeling
  le conditionnement
 36. spuitbus
  une bombe
 37. een vlootje
  un barquette
 38. luchtdicht
  sous vide
 39. houdbaarheidsdatum
  une date de péremption
 40. een folder
  un dépliant
 41. helft van de prijs
  à moitié prix
 42. een spotprijs
  à un prix dérisoire
 43. een voorschot
  une avance
 44. een aandeel
  un action
 45. een beursagent
  un agent
 46. een algemene vergadering
  une assemblée générale
 47. een creditnota
  une note de crédit
 48. de beurs
  la bourse
 49. een catalogus
  un catalogue
 50. een revisor
  un reviseur
 51. een commissie
  une commission
 52. een concessiehouder
  un concessionnaire
 53. een bestek
  un devis
 54. het geschil
  le différend
 55. de betaaldatum
  une échéance
 56. zonder transportkosten
  franco
 57. een groothandel
  un grossier
 58. ilegaal
  illegal
 59. de inventaris
  l'inventaire
 60. de uitverkoop
  la liquidation
 61. het logo
  le logo
 62. winstgevend
  lucratif
 63. een computer
  un ordinateur
 64. de marge
  le marge
 65. (aandelen)portefeuille
  le portefeuille
 66. betalingsbewijs
  la quittance
 67. kwaliteitskorting
  un rabais
 68. betalingsuitstel
  un sursis
 69. solvabel
  solvable
 70. de statuten
  les statuts
 71. specificeren, aanduiden
  stipuler
 72. het scherm
  l'écran
 73. een muis
  une souris
 74. een printer
  une imprimante
 75. de hardware
  le matériel
 76. de software
  le logiciel
 77. de telefoon
  le téléphone
 78. met toetsen
  à touches
 79. het toetsenbord
  le clavier
 80. de hoorn
  le clavier
 81. de hoorn
  le combiné
 82. de telefoondraad
  le fil téléphonique
 83. de draadloze telefoon
  le téléphone sans fil
 84. de publieke telefoon
  le téléphone public
 85. de gsm
  • le gsm
  • le portable
 86. een telefoongesprek
  une conversation téléphonique
 87. het telefoonboek
  un annuaire du téléphone
 88. de gouden gids
  • le guide jaune
  • les pages jaunes
 89. het rinkelen
  la sonnerie
 90. een telefonische oproep
  un appel téléphonique
 91. een telefonische oproep
  un message téléphoné
 92. de toestand (aan of uit)
  le branchement
 93. de netwerkaansluiting
  le raccordement
 94. de provider
  le réseau
 95. een abonnee
  un abonné du téléphone
 96. een gesprekspartner
  un interlocuteur
 97. een antwoordapparaat
  un répondeur automatique
 98. de dienst
  le service
 99. de voice mail
  le service
 100. de voice mail
  la boîte vocale
 101. de telefoonaansluiting
  • le branchement
  • le raccordement
 102. het telefoontarief
  le tarif téléphonique
 103. het betalen van de telefoontarieven
  le règlement, le paiement du tarif des communications
 104. het telefoonnet
  le réseau téléphonique
 105. opnemen
  décrocher
 106. ophangen, neerleggen
  raccrocher
 107. een directe lijn
  une ligne directe
 108. de kiestoon
  la tonalité
 109. het landnummer
  l'indicatif du pays
 110. het netnummer, kengetal
  le préfixe
 111. het telefoonnummer, abonneenummer
  • le numéro de téléphone
  • le numéro d'appel
 112. de extensie, binnenpost
  • le poste intérieur 
  • l'extension
 113. verbinden
  • mettre en communication
  • passer
 114. een verbinding, communicatie
  une communication
 115. een storing
  • une communication brouillée (difficile)
  • un derangement (impossible)
  • une communication des parasites
 116. een sms
  • un texto
  • un sms
 117. een telefoontje geven
  donner un coup de téléphone
 118. iets telefonisch/schriftelijk meedelen
  communiquer quelque chose par téléphone/par écrit
 119. het telefoonboek raadplegen
  consulter l'annuaire
 120. een nummer vormen
  composer/former un numéro
 121. de telefoon gaat
  le téléphone sonne
 122. er is telefoon voor u
  il y a un appel pour vous
 123. een gesprek met iemand voeren
  être en communication avec quelqu'un
 124. een gesprek afbreken
  couper une conversation/communication
 125. het gesprek werd afgebroken
  nous avons été coupé
 126. de telefoon is defect
  le téléphone est en dérangement
 127. de lijn is bezet
  la ligne est occupée
 128. terugbellen
  rappeler
 129. een telefooncel
  une cabine
 130. een bestand
  un fichier
 131. nu
  en ce moment
 132. dan, later
  à ce moment
 133. per vergissing
  à erreur
 134. het gaat om
  il s'agit de
 135. u heeft een fout nummer gevormd
  vous avez formé/composé un faux numéro
 136. u heeft zich vergist
  vous vous êtes trompés
 137. het spijt me
  • désolé
  • excusez-moi
  • pardonnez-moi
 138. met de verantwoordelijke
  au responsable
 139. is momenteel afwezig
  est absent en ce moment
 140. met wie spreek ik
  qui est à l'appareil
 141. vanwege
  de la part de
 142. de balans
  le bilan
 143. kan u me inlichten geven over de jaarrekening
  pourriez-vous m'informer sur les comptes annuels
 144. ik ga eventjes navragen
  je vais m'informer
 145. is reeds aangekomen
  est déjà arrivé
 146. aan de lijn
  en ligne
 147. ga uw gang
  allez-y
 148. waarmee kan ik u helpen?
  que puis-je faire pour vous?
 149. graag
  • volontiers
  • avec plaisir
 150. dat valt binnen de bevoegdheid van
  c'est de la compétente de
 151. daar ben ik niet van op de hoogte
  je ne suis pas au courant de cela
 152. ik kan u verder niet helpen
  je ne peux pas vous aider davantage
 153. ik kan u daarover geen informatie geven
  je ne peux pas vous informer là-dessus
 154. niet erg
  pas grave
 155. maakt u zich maar geen zorgen
  ne vous inquiétez pas
 156. ik zal mijn uiterste best doen
  je ferai de mon mieux
 157. om u tevreden te stellen
  pour vous satisfaire
 158. u zal het met me eens zijn
  vous seriez d'accord
 159. tot een overeenkomst komen
  de se mettre d'accord
 160. u verder helpen
  vous aider davantage
 161. het is wel jammer
  c'est quand même dommage
 162. u kan op me rekenen
  vous pouvez compter sûr moi
 163. erop rekenen
  y compter
 164. een telefoontje
  un coup de fil
 165. de zaak
  l'affaire
 166. binnen enkele dagen
  dans quelques jours
 167. u ook
  pareillement
 168. verwittigd
  averti
 169. ik raad u aan
  je vous conseille
 170. dat kan ik niet aanvaarden
  cela, je ne peux pas l'accepter
 171. een gelukkige samenloop van gebeurtenissen
  un heureux concaves de circonstaces
 172. in dit gval
  en ce cas
 173. hulp
  aide
 174. medewerking
  collaboration
 175. dan ik help u graag
  je cous aiderai idontiers
 176. ik weet niet hoe ik u moet danken
  je ne sais comment vous remercier
 177. de groetjes aan
  les compliments à
 178. nog een fijne dag
  bonne journée encore
 179. komt in orde
  ça s'arrangera
 180. wachten
  patienter
 181. de zaak op lossen/ tot een goed einde brengen
  résoudre cet affaire
 182. excuseer me voor het ongemak
  excusez-moi de l'inconvénient
 183. ik neem iets om te noteren
  je prends de quoi écrire
 184. u heeft onze bedoelingen niet juist geïnterpreteerd
  vous avez mal interprété nos intentions
 185. u heeft niet precies begrepen waar het om gaat
  vous n'avez pas bien compris de quoi- t-il s'agit
 186. spijtig dat we geen contacten kunnen leggen
  dommage que nous ne puissions pas établir des contacts
 187. jammer dat deze zaak so een wending genomen heeft
  dommage que cet affaire ait pris une telle tournure
 188. ik vind het echt jammer dat we op dit vlak niet kunnen samenwerken
  je le trouve vraiment dommage que nous ne puissions pas collaborer dans ce plan
 189. sorry dat ik u niet heb kunnen verderhelpen
  je regrette que je n'aie pas pu vouss aider davantage
 190. het spijt me u te moeten meedelen dat
  je regrette de devoir vous communiquer que
 191. dit is voor beiden nadelig
  c'est un préjudice pour lus les deux
 192. u begrijpt toch, mijnheer, dat de stappen die u ondernomen heeft, helemaal niet prettig zijn
  vous comprenez quand même, monsieur, que les démanches cous avez faites, ne sont pas agréables.
 193. op die manier heeft u ons in een netelige situatie gebracht
  de cette manière vous  nous avez mis dans une situation difficile/pénible
 194. daar zijn wij het helemaal niet mee eens
  nous ne sommes pas du tout d'accord avec cela
 195. dat kunnen we niet aanvaarden
  nous ne pouvons pas accepter cela
 196. ik denk dat het, gezien de omstandigheden, geen zin heeft om onze handelsrelaties verder te zetten
  je pense que, vu les circonstances, cela n'a pas de sens e continuer nos relations d'affaires
 197. zo kunnen we niet samenwerken
  ainsi nous ne pouvons pas collaborer
 198. dat is een gelukkig toeval
  quelle coincidence heureuse
 199. in elk geval
  en tous cas
 200. ik zou het fijn vinden op die basis verder te werken
  j'aimerais continuer à travailler sur cette base
 201. ik zou het op prijs stellen u te ontmoeten
  j'aimerais vous rencontrer
 202. komt u binnenkort?
  venez-vous bientôt
 203. dat kan best, dan loop ik wel even langs
  c'est possible, alors je passe
 204. misschien kunnen we meteen een afspraak maken
  peut-être nous pouvons fixer un rendez-vous maintenant
 205. nou, dat lijkt me een goed idee
  eh bien, ça me semble une bonne idée
 206. even kijken in mijn agenda
  je regarde mon agenda
 207. woensdag 20 mei om 09u30
  mercredi le 20 mai à le 9h30
 208. dat is genoteerd
  c'est noté
 209. duizend maal dank
  mil fois merci
 210. ik raadpleeg enkele bronnen
  je conseille quelques sources
 211. de secretaresse van de dienst neemt op
  la secrétaire décroche
 212. ik neem die telefoon aan
  j'accepte cet appel
 213. hij ontvangt een berichtje
  il reçoit un message
 214. we nemen er nota van
  nous en prenons note
 215. ze bieden hun excuses aan
  ils s'excusent
 216. de directeur onderzoekt de zaak
  le directeur examine l'affaire
 217. hij kijkt de facturen na
  il contrôle les factures
 218. vorm het nummer
  composez le numéro
 219. ik hoor de kiestoon
  j'entends la tonalité
 220. u spreekt met
  ici
 221. om welke inlichting vraagt hij?
  quel renseignement demande-t-il?
 222. ik snap het
  je comprends
 223. ik neem dat programma op
  j'enregistre ce programme
 224. kan u hiervoor een goede oplossing vinden
  pouvez-vous trouver une bonne solution pour ceci
 225. we verzenden vandaag nog de metalen plaatjes
  aujourd'hui même nous envoyons les pâques métalliques
 226. plaats hebben op
  avoir lieu à
 227. de accountant ziet de jaarrekening na
  l'expert-comptable contrôle les comptes annuels
 228. hij belt naar de verantwoordelijke van de aankoopdienst
  il appelle le responsable du service des achats
 229. de directeur belt de dienst public relations op
  le directeur téléphone au service relations publiques
 230. hij staat ons een uitstel van 5 dagen toe
  il nous accorde un sursis de 5 jours
 231. hij bespreekt de zaak met de personeelschef
  il discute l'affaire avec le chef du personnel
 232. zij meldt ons een storing
  ell nous signale un dérangement
 233. (eer)gisteren
  avant-hier
 234. overmorgen
  après-demain
 235. volgende week
  la semaine prochaine
 236. 's morgens
  la matinée
 237. 's middags
  l'après-midi
 238. voor de middag
  le matin
 239. 's avonds
  le soir
 240. vorige week
  la semaine dernière
 241. afgelopen jaar
  l'année dernière
 242. over veertien dagen
  • dans deux semaines
  • dans quinze jours
 243. twee maanden geleden
  il y a deux mois
 244. de directie
  la direction
 245. de directeur, directrice
  le directeur, la directrice
 246. de secretaris
  le secrétaire
 247. de afdelingschef
  le chef de service
 248. de vertegenwoordiger
  le représentant
 249. de betreffende persoon
  la personne concernée
 250. de klant
  le client
 251. de collega
  le collègue
 252. de plaatsvervanger
  le remplaçant
 253. de telefonist
  le téléphoniste
 254. de boekhouder
  le comptable
 255. de bedrijfsarts
  le médecin du travail
 256. de verkoopafdeling
  le service de ventes
 257. de inkoopafdeling
  le service des achats
 258. de expeditie-afdeling
  le service d'expedition
 259. de financiële afdeling
  le service finanier
 260. de boekhouding
  le comptabilité
 261. de expeditiefirma
  l'entreprise d'expedition
 262. de afdeling personeelszaken
  le service du personnel
 263. de kas
  la caisse
 264. het laboratorium
  le laboratoire
 265. het archief
  les archives
 266. de reclame-afdeling
  le service publicité
 267. de juridische afdeling
  le service judidique
 268. de kantine
  la cantine
 269. de pr-afdeling
  le service de relations publiques
 270. een matras
  un matelas
 271. kunt u me inlichten over de openingsuren van de toonzaal?
  pouvez-vous me renseigner des heures d'ouverture de la salle d'exposition?
 272. een ogenblik, ik verbind u met de gevraagde dienst
  un instant, je vous passe le service demandé
 273. de directeur is bezet: hij zit een belangrijke vergadering voor
  le directeur est occupé: il préside une réunion importante
 274. in in het buitenland
  est à l'étranger
 275. hij heeft vandaag een snipperdag genomen
  il a pris un jour de congé
 276. hij werkt niet meer bij ons
  il ne travaille plus chez nous
 277. ik ben niet franstalig
  je ne suis pas francophone
 278. kunt u het nummer cijfer na cijfer herhalen
  pouvez-vous me répéter le numéro chiffre par chiffre
 279. ik hoor u bijzonder slecht. spreekt u iets trager aub
  je vous entends mal, parlez plus lentement s'il vous plaît
 280. dit is het automatische antwoordapparaat van de firma. spreek na het signaal uw persoonsgegevens in. we nemen zo snel mogelijk contact met u op
  ici le répondeur de la firme. après le bop, laissez vos coordonnées. nous vous contactons le plus vite possible
 281. mag ik deheer peeters
  puis-je parler à monsieur peeters
 282. blijf aan de lijn aub ik probeer mijnheer peeters te bereiken
  restez en ligne svp j'essaie de joindre mss peeters
 283. m desmet zal over 8 dagen terug zijn
  m desmet sera de retour dans 8 jours
 284. sorry dat ik u gestoord heb. het geeft niets
  excusez-moi de lus déranger. pas de problème
 285. het spijt ons ten zeerste, het betreft hier wellicht een vergissing van onze bediende
  nous regrettons vraiment, il s'agit probablement d'une erreur de notre employé
 286. ik zal mij onmiddellijk en persoonlijk met ide zaak bezighouden
  je m'occuperai immédiatement et personnellement de cette affaire
 287. m dumont laat zich verontschuldigen, hij kan u vandaag onmogelijk ontvangen
  m dumont se fait excuser, ce n'est vraiment pas possible de vous recevoir aujourd'hui
 288. hij zal dit graag met u bespreken, morgen om
  il aimera discuter de cela avec vous, demain à
 289. ik ga zien  of hij daar is
  je vais voir s'il est là
 290. u kunt hem morgen bereiken. hij is de hele dag op kantoor
  vous pouvez le joindre demain. il est au bureau toute la journée
 291. hoe wordt uw naam geschreven
  comment s'écrit votre nom
 292. we stellen dat erg op prijs
  nous apprécions cela vraiment
 293. het gaat om het volgende
  il s'agit de la chose suivante
 294. zouden we dat kunnen bespreken onder vier ogen
  pouvions-nous discuter de cela en privé?
 295. ik heb de opdracht gekregen hem niet te storen
  j'ai reçu l'instruction de ne pas le déranger
 296. tot hoe laat bent u bereikbaar
  jusqu'à quelle heure puis-je vous joindre?
 297. hartelijk gefeliciteerd met uw benoeming
  sincères félicitations pour votre nomination/promotion
 298. mijn oprechte deelneming bij het overlijden van uw vader.
  mes sincères condoléances pour le décès de votre père
 299. onze uiterste datum is 31 mei is dat te doen volgens u
  notre date ultime est le 31 mai, est-ce que c'est faisable pour vous?
 300. het was werkelijk niet te voorzien
  c'était vraiment imprévisible
 301. ik wens 2 kamers voor drie volwassenen gedurende 3 dagen vanaf maandagavond 13 juli, een tweepersoonskamer en een eenpersoonskamer
  je voudrais 2 chambres pour 3 adultes pendant 3 jours  à partir du lundi soir 13 juillet, une chambre double et une chambre individuelle
 302. is er een vlucht van oostende naar londen morgen in de late namiddag? wilt u twee tickets reserveren om naam van desmet. kunt u de reservatie bevestigen?
  y-a-t-il un vol d'ostende à londrès demain tard l'après midi? voulez-vous reserver 2 tickets au nom de desmet. pouvez-vous confirmer la réservation?
Author:
celine
ID:
276648
Card Set:
le français des affaires
Updated:
2014-06-12 11:24:22
Tags:
frans
Folders:

Description:
frans woordjes
Show Answers: