Collocations 9

The flashcards below were created by user magdaona on FreezingBlue Flashcards.

 1. make some suggestions
  zasugerować coś
 2. make a contribution
  mieć swój wkład w coś
 3. make an apology
  przeprosić kogoś
 4. make an improvements
  poprawić coś
 5. making arrangements
  ustalać coś
 6. have a party
  mieć imprezę
 7. make a hiabit of
  robić nawyk z
 8. mieć wrogów
  make enemies
 9. make an attempt
  próbować
 10. make a success of
  mieć sukces
 11. make a discovery
  odkrywać coś
 12. make a calculations
  obliczać coś
 13. make a room for
  robić miejsce dla
 14. make sb's acquaintance
  poznawać kogoś po raz pierwszy
 15. make an offer
  składać ofertę
 16. make a proposal
  proponować coś
 17. make a stand against sth
  protestować przeciwko czemuś
 18. create a (goood/bad) impression
  kreować... wrażenie
 19. create a (+adj) atmpsphere

  e.g. create a romantic atmosphere
  kreować ... atmosferę
 20. stage a protest
  formalnie zaprotestować
 21. longe a complaint
  złożyć formalną skargę
 22. rustle up a meal
  upichcić na prędce
 23. run up sth
  uszyć coś
 24. turn a profit
  mieć / zwrócić zysk
 25. coin a phrase
  wymyślić zwrot
Author:
magdaona
ID:
277247
Card Set:
Collocations 9
Updated:
2014-06-20 10:43:01
Tags:
collocations
Folders:
Make and verbs that mean make
Description:
Make and verbs that mean make
Show Answers: