2014-03-26

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. irgendwann
  • niekedy
  • voľakedy
  • kedysi
 2. ernst
  vážny, -e
 3. ernst-nehmen
  brať vážne
 4. auf-hören
  • prestať
  • skončiť
 5. r Hocker, -
  • stolička
  • štokerlík
 6. furchtbar
  • hrozný
  • strašný
 7. fürchten (sich)
  • báť sa
  • mať strach
  • obávať sa
 8. herkömmlich
  • obvyklý
  • bežný
 9. gewöhnlich
  • obyčajný
  • zvyčajný
 10. zum Einsatz kommen
  • nasadiť
  • začať používať
 11. in Mode kommen
  prísť do módy
 12. zur Ruhe kommen
  • utíšiť sa
  • ukludniť sa
 13. Erfolg bringen
  priniesť výsledok
 14. keine Besserung bringen
  nepriniesť zlepšenie
 15. zu Ende bringen
  dokončiť
 16. Platz nehmen
  • usadiť sa
  • posadiť sa
 17. Abschied nehmen
  rozlúčiť sa
 18. die Hoffnung auf-geben
  vzdať sa nádeje
 19. sich eine Therapie unterziehen
  podstúpiť liečbu
 20. eine Lösung finden
  nájsť riešenie
 21. eine Frage stellen
  • pýtať sa
  • položiť otázku
 22. beschäftigen
  • zamestnanť
  • zaneprázdniť
 23. e Gemeinschaft, -en
  • spoločenstvo
  • spoločnosť
  • komunita
 24. beschäftigt
  • zamestnaný
  • zaneprázdnený
 25. erfassen
  pochopiť
 26. ausgiebig
  výdatný, -e
 27. hervorragend
  • vynikajúci
  • perfektný
  • skvelý
 28. r Kenner, -
  znalec
 29. leiden
  trpieť
 30. s Leiden, -
  utrpenie
 31. r Qualm
  • dym
  • čmud
 32. qualmen
  • dymiť
  • čmudiť
 33. entsetzt
  zdesený
 34. s Entsetzen
  • úžas
  • hrôza
  • zdesenie
 35. sich entsetzen
  zhroziť sa
 36. Ich bin entsetzt.
  Som zdesený.
 37. Das ist geil.
  To je skvelé.
 38. eilen
  ponáhľať sa
 39. e Eile
  • náhlenie
  • chvat
 40. Wir sind in Eile.
  Ponáhľame sa.
 41. r Abschied, -e
  • rozlúčenie
  • rozchod
 42. leiden an
  trpieť na
 43. sich vorbereiten auf
  pripraviť sa na
 44. helfen bei
  pomôcť pri
 45. helfen mit
  pomôcť s
 46. sich beschäftigen mit
  • zamestnať sa čím
  • byť zaneprázdnený čím
 47. reichen nach
  • voňať po
  • zapáchať po/od
 48. schreiten über
  hádať sa o
 49. reden über
  hovoriť o
 50. diskutieren über
  diskutovať o
 51. es geht um
  ide o
 52. Worum geht es?
  O čo ide?
 53. halten von
  myslieť si o
 54. erzählen von
  • vyrozprávať o
  • porozpravať o
 55. machen zu
  urobiť niečo z niečoho
 56. passen zu
  hodiť sa k
 57. Die Post geht voll ab.
  • Rozbalilo sa to tu.
  • Teraz to tu ide.
 58. bestehen aus
  pozostávať z
 59. bestehen in
  spočívať v
 60. wegen
  • kôli (4.p.)
  • pre (3.p.)
 61. trotz (3.p.)
  napriek
 62. r Trotz
  • vzdor
  • odpor
 63. trotzden
  • vzdorovať
  • trucovať
  • odolávať
 64. ab-nehmen
  schudnúť
 65. an-nehmen
  prijať
 66. zusagen
  súhlasiť
Author
ID
277395
Card Set
2014-03-26
Description
Deutsch
Updated
Show Answers