2014-04-10

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. tüchtig
  • schopný
  • zručný
 2. zielbewusst
  cieľavedomý, -e
 3. an-passen
  • prispôsobiť
  • adaptovať
 4. r Ursprung, ü-e
  • pôvod
  • začiatok
  • príčina
 5. ursprünglich
  • pôvodne
  • počiatočne
 6. kriegen
  • dostať
  • získať
  • bojovať
 7. mit-kriegen
  • dostať ako prídavok
  • pochopiť
 8. s Heimweh
  túžba po domove
 9. s Weh, -e
  • bôľ
  • žiaľ
  • zármutok
 10. e Sehnsucht, ü-e
  túžba
 11. e Sucht, ü-e
  • závislosť
  • túžba
  • vášeň
 12. nach-plappern
  • papagájovať
  • mechanicky opakovať
 13. plappern
  • tárať
  • trepať
 14. brüllen
  • revať
  • vrieskať
  • škriekať
 15. vermitteln
  sprostredkovať
 16. begeistert
  nadšený, -e
 17. begeistern
  nadchnúť
 18. e Bediengung, -en
  podmienka
 19. e Reihenfolge, -n
  • poradie
  • postupnosť
 20. Mir macht es nicht aus.
  Nevadí mi to.
 21. s Gegenteil, -en
  opak
 22. e Lust, -e
  chuť
 23. e Bühne, -n
  javisko
 24. s Stimmband, -ä-er
  hlasivka
 25. aus-trocken
  • vysušiť
  • sušiť
 26. trocken
  suchý, -o
 27. e Regel, -n
  • pravidlo
  • obyčaj
 28. beneiden
  závidieť
 29. genehmigen
  • schváliť
  • povoliť
 30. ein-setzen
  nasadiť
 31. e Schade, -ä-n
  • škoda
  • ujma
 32. als ob
  ako keby
 33. e Ferne, -n
  • vzdialenosť
  • diaľka
  • budúcnosť
 34. e Herausforderung, -en
  výzva
 35. e Geborgenheit, -en
  • bezpečnosť
  • istota
 36. e Einsamkeit, -en
  samota
 37. stärken
  • posilniť
  • upevniť
 38. erzeugen
  schaffen
  bilden
  produzieren
  • vyrobiť
  • vyprodukovať
 39. e Belastung, -en
  • záťaž
  • náklad
  • bremeno
 40. erschweren
  • sťažiť
  • priťažiť
  • zhoršiť
 41. e Teilung, -en
  • rozdelenie
  • členenie
 42. teilen
  • deliť
  • rozdeliť
 43. s Teilen
  • delenie
  • oddelovanie
 44. s Bekenntnis, -se
  • viera
  • vyznanie
 45. r Anhänger, -
  prívrženec
 46. auffällig
  nápadný, -e
 47. was immer
  • čokoľvek
  • hocičo
 48. betrachten
  • považovať
  • chápať
 49. betrachten als
  • považovať za
  • pokladať za
 50. r Begriff, -e
  • pojem
  • výraz
  • názor
 51. loben
  chváliť
Author
ID
277396
Card Set
2014-04-10
Description
Deutsch
Updated
Show Answers