2014-05-07

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. e Unsterblichkeit
  nesmrteľnosť
 2. unsterblich
  nesmrteľný
 3. wahr-nehmen
  • brať vážne
  • vnímať
 4. r Verlust, -e
  strata
 5. e Abhängigkeit, -en
  závislosť
 6. abhängig
  závislý, -é
 7. r Begleiter, -
  sprievodca
 8. begleiten
  sprevádzať
 9. r Anschein, -e
  • zdanie
  • výzor
 10. Es hat den Anschein, als ...
  Vyzerá to tak, že ...
 11. Es hat den Anschein, als würden wir Besuch bekommen.
  Vyzerá to tak, že asi dostaneme návštevu.
 12. r Gegenstand, -ä-e
  predmet
 13. s Geheimnis, -se
  tajomstvo
 14. e Erzählung, -en
  • rozprávka
  • rozprávanie
 15. e Geschichte, -n
  • príbeh
  • história
 16. nach-holen
  • dobehnúť
  • dohoniť
 17. angehend
  • začínajúci
  • budúci
 18. an-gehen
  začať
 19. e Schüssel, -n
  misa
 20. e Herkunft, -ü-e
  pôvod
 21. kostbar
  • drahocenný
  • vzácny
 22. einzigartig
  • jedinečný, -e
  • výnimočný, -e
 23. s Gefäß, -e
  nádoba
 24. pilgern
  • putovať
  • vandrovať
 25. bescheren
  • obdariť
  • darovať
 26. angeblich
  • údajný, -e
  • domnelý, -o
 27. bezeichnen
  označiť
 28. erwähnen
  • podotknúť
  • zmieniť sa
 29. sich vorstellen
  predstaviť sa
 30. sich verstellen
  pretvarovať sa
 31. ausnahmsweise
  • výnimočne
  • mimoriadne
 32. an-fangen
  • začať
  • podniknúť
 33. sich aus-kennen
  vyznať sa
 34. Wr kennt sich mit Computern aus.
  Vyzná sa v počítačoch.
 35. tun so
  tváriť sa
 36. Er tut so, als ob ...
  Tvári sa, ako keby ...
 37. Ich tut so, als ob ich viel verdienen würde.
  Tvárim sa, ako keby som veľa zarábal.
 38. r Hinweis, -e
  • pokyn
  • upozornenie
 39. r Wichtigteur, -
  dôležitý človek
 40. r Bescheid, -e
  • správa
  • odpoveď
 41. e Eile
  • náhlenie
  • zhon
  • chvat
 42. aus-nehmen
  • vybrať
  • vyňať
 43. e Eigenschaft, -en
  vlastnosť
 44. Das heißt nicht ...
  To neznamená ...
 45. damit
  aby
Author:
balu_1
ID:
277398
Card Set:
2014-05-07
Updated:
2014-06-23 14:03:49
Tags:
Vorter
Folders:

Description:
German Vorter
Show Answers: