Collocations 11

The flashcards below were created by user magdaona on FreezingBlue Flashcards.

 1. abide the decision
  zaakceptować decyzję
 2. take up office
  zacząć pracować na oficjalnym stanowisku
 3. act on a tip-off / tip sb off
  dać komuś ostrzeżenie / cynk
 4. come up with an alternative
  zaproponować alternatywę
 5. filed for divorce
  złożyć pozew o rozwód
 6. down heavily on
  naciskać / przyprzeć
 7. soak up the atmosphere
  chłonąć atmosferę
 8. free up some time
  mieć trochę czasu
 9. keep up sth
  nadążać, trwać
 10. work up an appetite
  zgłodneć
 11. fit in with plans
  dopasować się do planu
 12. live up to expectations
  żyć zgodnie z oczekiwaniami
 13. burst into laughter/tears
  wybuchnąć płaczem / śmechem
 14. dip into savings/funds
  wydać trochę zaoszczędzonej kasy
 15. jot down an address/number
  zanotować adres / numer
 16. see sb off

  see off an intruder/opponent
  wyprowadzić, odprowadzić kogoś

  wyprowadzić intruza/przeciwnika
 17. adhere to sth

  adhere to principles/believes/idea/philosophy
  stosować się do czegoś

  stosować się do zasad/przekonań/idei/filozofii
Author:
magdaona
ID:
277570
Card Set:
Collocations 11
Updated:
2014-06-25 11:22:33
Tags:
collocations
Folders:
collocations
Description:
collocations with phrasal verbs
Show Answers: