NIMA Marketing A hfd 26.1

The flashcards below were created by user Sophie1984 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat is een reclamemedium?
  een object dat reclame-uiting kan dragen
 2. Geef de definitie van mediumtypen
  een groep van gelijksoortige media die grote overeenkomst vertonen in de wijze waarop de boodschap zintuigelijk wordt waargenomen
 3. noem de vier hoofdgroepen mediatypen
  • visuele media
  • auditieve media
  • audiovisuele media
  • social media
 4. welk mediatype is de belangrijkste?
  pers
 5. noem de 5 soorten pers
  • dagbladen
  • nieuwsbladen
  • huis-aan-huisbladen
  • publiekstijdschriften
  • professionele tijdschriften
 6. in welke twee groepen kunnen we dagbladen indelen op geografisch niveau?
  landelijk en regionaal
 7. in welke twee groepen kunnen we dagbladen indelen op het niveau van tijd?
  ochtend- en avondbladen
 8. in welke twee groepen kunnen we dagbladen indelen op het niveau van ruilmiddel?
  betaalde, gratis dagbladen en een tussenvorm; goedkope bladen met alleen headlines
 9. noem de 5 soorten advertenties in dagbladen
  • gewone advertenties
  • ingezonden mededelingen (IM's)
  • oren 
  • hi fi-advertenties
  • personeelsadvertenties
 10. wat is IM?
  ingezonden mededeling
 11. hoe noemen we een advertentie in een dagblad met hoge kleurkwaliteit?
  hi fi advertentie
 12. hoe noemen we de advertenties naast de headline van een dagblad?
  oren
 13. Wat is het verschil tussen een dagblad en een nieuwsblad?
  een nieuwsblad verschijnt minder dan zes keer per week en een dagblad 6 keer
 14. zijn huis-aan-huisbladen altijd gratis?
  ja
 15. Noem 7 vormen van publiekstijdschriften
  • familie- of gezinsbladen
  • vrouwenbladen
  • jeugdbladen
  • special interest-bladen
  • omroepbladen
  • opiniebladen
  • sponsored magazines
 16. Wat is de definitie van buitenreclame?
  een vorm van visuele communicatie voor commerciële doeleinden via elk object dat zich permanent buitenshuis bevindt
 17. noem 5 vormen van buitenreclame
  • affichering
  • vervoersreclame
  • stadionreclame
  • lichtreclame
  • luchtreclame
 18. hoort een auto met een billboard bij affichering of vervoersreclame?
  bij affichering, een billboard is een heel groot affiche
 19. Welke twee vormen van vervoersreclame kennen we?
  • streekbusreclame
  • fleet-advertising
 20. wat is fleet-advertising?
  reclame op vrachtwagens
 21. hoe noemen we reclame op vrachtwagens?
  fleet-advertising
 22. waarmee wordt stadionreclame vaak gecombineerd in de communicatiemix?
  shirtreclame, sponsoring etc.
 23. welke drie vormen van audiovisuele media kennen we?
  • televisiereclame
  • bioscoopreclame
  • internet
 24. welke twee vormen van auditieve reclame kennen we?
  • radio
  • geluidsreclame in winkels
 25. in welke tijdsvorm kan men zendtijd op tv inkopen?
  spotlengten van een aantal seconden
 26. van welke reclamevorm is geluidsreclame in winkelcentra een vorm?
  point of purchase reclame
 27. aan welk mediumtype wordt het meeste uitgegeven?
  pers
 28. wat is een andere naam voor buitenreclame?
  out of home
 29. aan welk mediumtype wordt het minste uitgegeven?
  buitenreclame
 30. aan welk specifiek mediumtype wordt het meest uitgegeven?
  tv
 31. noem 6 sterke punten van dagbladen
  • hoog en breed bereik
  • hoge mate leesgarantie
  • veel autoriteit
  • hoog actueel bereik
  • goedkoop
  • korte inlevertijd
 32. noem 3 zwaktes van dagbladen
  • beperkt kleurgebruik
  • weinig sfeer overbrengen
  • advertentie kan naast opvallendere advertentie minder opvallen
 33. noem 4 sterke punten van huis-aan-huisbladen
  • hoog brievenbusbereik
  • redelijke acceptatie
  • mogelijkheid free publicity 
  • goedkoop
 34. noem 5 zwaktes van huis-aan-huisbladen
  • beperkt bereik in bepaalde doelgroepen
  • weinig autoriteit
  • overdaad kan irriteren
  • weinig sfeer
  • advertentie kan naast opvallendere advertentie minder opvallen
 35. noem 4 sterktes van tijdschriften
  • hoog bereik in bepaalde doelgroepen
  • lange levensduur en hoge hanteerfrequentie
  • sfeervol en goeie kleurkwaliteit
  • extra bereik door meelezers
 36. noem 4 zwaktes van tijdschriften
  • meestal niet regionaal
  • verschillende tijdschriften doubleren met elkaar
  • lange levensduur zorgt voor veroudering
  • vroege inlevertermijn
 37. noem 5 sterktes van tv
  • hoog bereik
  • auditief en visueel
  • hoge impact
  • zeer sfeervol/emotie appellerend
  • demonstratiemogelijkheid
 38. noem 4 zwaktes van tv
  • zapgedrag
  • duur
  • effect pas na veel inschakelingen
 39. noem 4 sterktes van radio
  • hoog bereik
  • goedkoop
  • snel in te schakelen
  • vooral naamreclame
 40. noem twee zwaktes van radio
  • luisteraar heeft vaak weinig aandacht
  • enigszins een vluchtig medium
 41. noem 4 sterktes van buitenreclame
  • snel hoog bereik
  • opvallend
  • speciale mogelijkheden
  • regionaal ook mogelijk
 42. noem twee voorbeelden van speciale buitenreclame
  verlichten, bewegen, bijzondere effecten, inspelen op natuurlijke omgeving
 43. noem 3 zwaktes van buitenreclame
  • vluchtig
  • relatief hoge productiekosten
  • weinig tekst mogelijk
 44. noem 4 sterktes van internet
  • breed bereik
  • hoge impact
  • demonstratiemogelijkheid
  • interactief
 45. noem 3 zwaktes van internet
  • beperkt bereik in bepaalde doelgroepen
  • overdaad kan irriteren
  • goedkoop
 46. Wat is narrowcasting?
  schermen in winkels waarop reclame wordt getoond
 47. wat is broadcasting?
  auditieve en audiovisuele reclame gericht op een breed publiek
 48. wat is het verschil tussen narrowcasting en broadcasting?
  broadcasting is voor breed publiek, narrow alleen voor de winkel- of showroom bezoekers
 49. van welke communicatievorm is narrowcasting een vorm?
  instore communicatie
 50. op welke drie criteria baseren we de keuze voor het mediumtype?
  • communicatievermogen
  • bereik en dekking
  • kosten
Author:
Sophie1984
ID:
277624
Card Set:
NIMA Marketing A hfd 26.1
Updated:
2014-06-26 09:58:17
Tags:
NIMA Marketing hfd 26
Folders:
NIMA Marketing A hfd 26.1
Description:
NIMA Marketing A hfd 26.1
Show Answers: