NIMA Marketing A hfd 26.2

The flashcards below were created by user Sophie1984 on FreezingBlue Flashcards.

 1. wat is een ander woord voor communicatievermogen?
  communicatiecapaciteit
 2. wat is een ander woord voor communicatiecapaciteit?
  communicatievermogen
 3. wat geeft het communicatievermogen van een medium aan?
  de mate waarin het medium de boodschap kan communiceren
 4. wat is de autoriteit van het medium?
  de mate waarin de ontvanger het medium betrouwbaar acht
 5. hoe noemen we de zaken van het medium die rond onze advertentie zijn?
  Umfeld
 6. wat is het Umfeld?
  de omgeving van de advertentie en de mate waarin deze afleidt van onze advertentie
 7. op welke twee manieren kan men geabonneerd zijn op een tijdschrift?
  • betaalde abonnee
  • controlled circulation
 8. hoe noemen we het als je bepaalde gegevens inruilt voor een (abonnement op) een tijdschrift?
  controlled circulation
 9. hoe noemen we het als een organisatie tijdschriften stuurt naar de doelgroep zonder iets terug te krijgen van die doelgroep?
  controlled distribution
 10. welke zaken bepalen de communicatiecapaciteit?
  • autoriteit van het medium
  • Umfeld
  • wijze van verkrijgen
  • leesmoment
  • respons mogelijkheid
 11. geef de definitie van controlled circulation tijdschrift
  een tijdschrift dat gratis wordt verspreid onder een bepaalde doelgroep. Deze krijgt het blad toegestuurd als men voldoet aan een bepaald (beroeps)profiel en een verklaring heeft ingevuld.
 12. wat is de definitie van de doelgroep?
  de verzameling potentiƫle afnemers waarop de organisatie zich richt en waarvoor zij specifieke marketingactiviteiten onderneemt
 13. wat is het verschil tussen de marketingdoelgroep en de promotiedoelgroep?
  de promotiedoelgroep is vaak groter
 14. in welke twee groepen delen we de promotiedoelgroep?
  primaire en secundaire
 15. hoe noemen we de belangrijkste promotiedoelgroep die men duidelijk kan omschrijven?
  primaire promotiedoelgroep
 16. hoe noemen we de promotiedoelgroep die men niet duidelijk kan omschrijven en waarvan men niet zeker is of ze geĆÆnteresseerd zouden zijn (maar dat wel kunnen zijn)?
  secundaire promotiedoelgroep
 17. wat is het bereik?
  het aantal personen dat geconfronteerd wordt met het medium
 18. noem drie andere benamingen van bereik
  • leesbereik
  • kijkdichtheid
  • luisterdichtheid
 19. geef de definitie van dekking
  het aantal personen uit de communicatiedoelgroep dat door een bepaald medium wordt bereikt, uitgedrukt in een bepaald percentage van die doelgroep
 20. wat is de formule van de dekking?
  aantal bereikte personen in de doelgroep gedeeld door totaal aantal personen in de doelgroep maal 100%
 21. hoe noemen we dat deel van de personen die wel worden bereikt, maar die niet bij de doelgroep horen?
  waste
 22. wat is de oplage?
  het aantal gedrukte exemplaren van het medium
 23. hoe noemen we het aantal tijdschriften dat bij het publiek terechtkomt?
  verspreide oplage
 24. wat is de verspreide oplage?
  het aantal tijdschriften dat bij het publiek terecht komt
 25. noem de 11 bereiksbegrippen
  • brievenbusbereik
  • mediumbereik
  • paginabereik
  • reclamebereik
  • totaalbereik
  • bereik per gemiddeld nummer
  • gecumuleerd bereik
  • cumulatief bereik
  • actueel bereik
  • brutobereik
  • nettobereik
 26. wat is een andere naam voor brievenbusbereik?
  gezinsbereik
 27. wat is een andere naam voor gezinsbereik?
  brievenbusbereik
 28. hoe noemen we het gezinsbereik als het gaat om etherreclame?
  toestelbereik
 29. wat is het mediumbereik?
  het aantal personen dat met een medium wordt geconfronteerd
 30. wat is het paginabereik?
  het aantal personen dat met een pagina van het medium wordt geconfronteerd
 31. wat is het reclamebereik?
  het aantal personen dat de reclameboodschap minstens eenmaal heeft gezien/gehoord
 32. wat is een andere naam voor reclamebereik?
  gerealiseerd bereik
 33. wat is een ander woord voor gerealiseerd bereik?
  reclamebereik
 34. wat is het totaalbereik?
  aantal personen dat het medium minstens eenkeer per jaar inziet
 35. wat is het verschil tussen het mediumbereik en het totale bereik?
  het mediumbereik is het aantal personen dat met het medium wordt geconfronteerd, het totale bereik kijkt naar de tijd in een jaar
 36. wat is het bereik per gemiddeld nummer?
  het aantal personen dat met een willekeurig nummer van het medium wordt geconfronteerd
 37. waarom is het gemiddeld bereik bijna altijd lager dan het totaalbereik?
  het totaalbereik omvat alle nummers in een jaar, het gemiddeld bereik gaat over 1 (willekeurige) uitgave
 38. wat is een andere benaming voor bereik per gemiddeld nummer?
  gemiddeld bereik
 39. wat is een andere benaming voor het gemiddeld bereik?
  bereik per gemiddeld nummer
 40. wat is het gecumuleerd bereik?
  het aantal personen dat met een x aantal van de laatste xx nummers is geconfronteerd
 41. wat is het cumulatief bereik?
  het aantal personen dat met ten minste 1 van de x aantal nummers is geconfronteerd
 42. wat is het verschil tussen het gecumuleerd en het cumulatief bereik?
  het gecumuleerd bereik is een bepaald aantal van een bepaald groter aantal. Het cumulatief is minimaal 1 van dat bepaalde groter aantal
 43. wat is het actueel bereik?
  het aantal personen dat binnen een gemiddeld verschijningsinterval van een medium wordt geconfronteerd met een nummer binnen dat verschijningsinterval of daarna
 44. wat is het brutobereik?
  de som van het bereik van twee of meer media; het totaal aantal keren dat de boodschap is waargenomen
 45. wat is een andere naam voor brutobereik?
  total exposure
 46. wat is een andere naam voor total exposure?
  brutobereik
 47. wat is het nettobereik?
  het brutobereik min de overlapping
 48. wat is doublure?
  een advertentie wordt dubbel waargenomen
 49. wat is overlapping in het bereik?
  dezelfde reclameboodschap wordt door een persoon in verschillende media waargenomen
 50. waar gaan we vanuit bij de berekening van mediumkosten?
  een bepaald formaat in tijd, pagina's of millimeters.
 51. waarvan is grp de afkorting?
  gross rating points
 52. wat zijn gross rating points?
  een systeem waarbij men punten als doel stelt voor het bereik van de campagne
 53. hoeveel is 1 gross rating point?
  1 reclamecontact met 1 procent van de doelgroep
 54. hoe noemen we de punten die men gebruikt om het bereik van een reclamedoelstelling vast te stellen?
  gross rating points (grp)
 55. hoe korten we gross rating points af?
  grp
Author:
Sophie1984
ID:
277627
Card Set:
NIMA Marketing A hfd 26.2
Updated:
2014-06-26 11:01:13
Tags:
NIMA Marketing hfd 26
Folders:
NIMA Marketing A hfd 26.2
Description:
NIMA Marketing A hfd 26.2
Show Answers: