Söndag-old.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user RBSverige on FreezingBlue Flashcards.


 1. innehålla
  to contain
 2. vanligen
  • generally
  • usually
 3. en tolk
  interpreter
 4. tveka
  to hesitate
 5. dragkedja
  zipper
 6. slita
  • to tear
  • wear out
 7. hastig
  • rapid
  • quick
 8. igenom
  through
 9. öde
  • fate
  • destiny
  • waste
  • desolate
  • deserted
 10. inåtvänd
  • introverted
  • turned inwards
 11. halta
  to limp
 12. rädsla
  • fear
  • dread
 13. akuten
  emergency room
 14. granska
  to examine
 15. slappna
  to slacken
 16. slappna  sig
  to relax
 17. brygga
  to brew
 18. bulle
  bun
 19. täcka
  to cover
 20. umgänge
  • relations
  • dealings
  • society
  • (sex)
 21. vansinnig
  • mad
  • frantic
  • hur du blivit vansinnig-are you mad
 22. förbanna
  • to curse
  • damn
 23. svada
  torrent of words
 24. to reach
 25. sprätta
  to rip u
 26. stycka
  to cut up
 27. strimla
  • to shred
  • strip
 28. gam
  vulture
 29. strypa
  to strangle
 30. dräpa
  to kill
 31. vråla
  • to roar
  • bellow
  • bawl
 32. bulta
  to beat
 33. susa
  • to whistle
  • whiz
 34. pladder
  • babble
  • prattle
 35. stranda
  • to fail
  • break down
 36. förtydligande
  • clarification
  • elucidation
 37. bevisa
  to prove
 38. omtanke
  • care
  • consideration
 39. ett tag
  • for a while
  • a moment
 40. släppa
  • to release
  • leave hold of
 41. kort
  • short
  • card
  • picture
 42. hora
  whore
 43. avbryta
  • to interrupt
  • break
  • sever
 44. rättighet
  • right
  • authority
 45. matt
  • feeble
  • weak
  • faint
 46. bock
  he-goat (used as curse)
 47. Hördu
  hör du
  I say
 48. ladda
  to load
 49. lugna
  • to calm
  • quiet
  • soothe
 50. grusa
  to gravel
 51. tugga
  • to bite
  • chew
 52. ögonfrans
  eyelash
 53. iväg
  • off
  • away
 54. undan
  • away
  • out of a way
 55. övre
  • upper
  • top
 56. gardin
  curtain
 57. och  sådant
  and such like
 58. kruka
  pot
 59. en skvätt
  drop
 60. otrevlig
  • unpleasant
  • disagreeable
 61. ett område
  • area
  • territory
  • region
 62. skölja
  to rinse
 63. ett plan
  • level
  • plan
 64. ett fökläde
  • apron
  • 2 chaperone
 65. samla
  to gather
 66. vigseln
  • wedding
  • marriage
 67. reda
  order
 68. ändra
  to change
 69. flytta
  to move
 70. storögt
  big eyed
 71. allvar
  allarlig
  • serious
  • seriously
 72. evig
  • eternal
  • everlasting
 73. kärlek
  love
 74. jaga
  to hunt
 75. inblick
  insight
 76. uppleva
  to experience
 77. miljö
  • environment
  • surrounding
 78. anse
  • to have opinion
  • think
  • consider
 79. uppstå
  • to arise
  • come in existance
 80. omfattande
  • extensive
  • far reaching
 81. framhålla
  • to point out
  • emphasize
 82. skäl
  • reason
  • cause
  • grounds
 83. en firma
  • business
  • firm
 84. innestående
  on deposit
 85. ränta
  interest
 86. en tös
  • girl
  • lass
  • maid
 87. stock
  • log
  • sovit som en stock- slept like a log
 88. kittla
  to tickle
 89. slingra
  to wind
 90. slingrande
  windy
 91. en mask
  worm
 92. barsk
  • harsh
  • stern
 93. riva
  to tear
 94. rasande
  furious
 95. tempo
  • rate
  • pace
  • speed
 96. huller om buller
  in a mess
 97. viska
  to whisper
 98. visserligen
  • certainly
  • to be sure
 99. knappast
  • hardly
  • scarcly
 100. påverka
  to influence
 101. hustru
  wife
 102. make
  husband
 103. utreda
  to investigate
 104. noga
  • precisely
  • exactly
 105. ett läge
  • situation
  • position
 106. smärtlindring
  pain relief
 107. kring
  round
 108. svälja
  to swallow
 109. prägel

  sätta sin prägel på
  • impression
  • touch
  • stamp
  • to have an impression on
 110. medvedtande
  conscious
 111. bud
  offer
 112. ett fält
  field
 113. offer
  • sacrifice
  • casualty
  • victim
 114. huttra
  to shiver
 115. läkare
  doctor
 116. en undersökning
  • examination
  • investigation
  • test
 117. ansvara
  to be responsible
 118. grov
  coarse
 119. förneka
  to deny
 120. pösig
  puffy
 121. därmed
  • thereby
  • with that
 122. en seger
  victory
 123. ett prov
  • test
  • trial
 124. spår
  • mark
  • trace
 125. forekomma
  • to forstall
  • prevent
  • anticipate
 126. även
  also
 127. inlåta
  to enter into
 128. en utredning
  investigation
 129. skönja
  to decern
 130. trångt
  cramped
 131. önska
  to wish
 132. gå  vilse
  to get lost
 133. tydligen
  evidently
 134. då  och  då
  now and then
 135. vanligtvis
  usually
 136. främmande
  • strange
  • unusual
 137. härskare
  • leader
  • ruler
 138. endast
  only
 139. en salong
  parlor
 140. åskådare
  • spectator
  • bystander
 141. därutöver
  • more and more
  • in addition to
 142. samman
  together
 143. dras.....med
  to be afflicted with
 144. klase
  • cluster
  • bunch
 145. en anledning
  • reason
  • cause
 146. dock
  yet
 147. djävulk
  devilish
 148. besegra
  • to defeat
  • conquer
 149. en blandning
  mixture
 150. stapla
  • to stack up
  • pile
 151. runt
  round
 152. därpå
  after that
 153. fälla
  trap
 154. kladdig
  sticky
 155. därigenom
  in that way
 156. kvar
  still there
 157. ett fåtal
  • minority
  • a few
 158. levande
  living
 159. som  tur  var
  luckily
 160. lojal
  loyal
 161. slutligen
  finally
 162. ett berg
  mountain
 163. kraft
  force
 164. vända
  to turn
 165. vända...rygg
  to turn your back on
 166. bosätta  sig
  to settle down
 167. återvända
  to return
 168. sannolik
  • probably
  • likely
 169. omöjlig
  impossible
 170. en maskin
  machine
 171. en sal
  hall
 172. enligt
  according to
 173. vass
  sharp
 174. klagomål
  complaint
 175. vägra
  to refuse
 176. en härbärge
  shelter
 177. ilsken
  angry
 178. välbeställd
  • well to do
  • wealthy
 179. en domare
  judge
 180. hota
  to threaten
 181. ett flertal
  majority
 182. granne
  neighbor
 183. stillsam
  quiet
 184. samtidigt
  at the same time
 185. hantera
  • to handle
  • manage
 186. återstå
  to remain
 187. suck
  sigh
 188. ett utlåtande
  opinion
 189. ett erbjudande
  offer
 190. ett hölje
  • cover
  • envelope
  • covering
 191. kring
  • round
  • around
 192. en lek
  • play
  • game
 193. möda
  • pains
  • trouble
 194. glöda
  to glow
 195. förkasta
  to reject
 196. overörd
  • unmoved
  • unaffected
 197. ända
  • end
  • tip
  • piece
  • bit
 198. ibland
  sometimes
 199. så  att
  so that
 200. veta
  to know
 201. utan
  but
 202. träffa
  to meet
 203. för
  for
 204. ett hörn
  corner
 205. helst
  most of all
 206. innan
  before
 207. sätta
  • to set
  • put
 208. trevlig
  • pleasant
  • nice
 209. medan
  while
 210. lång
  for long
 211. en terrass
  terrace
 212. javisst
  yes of course
 213. fråga
  to ask
 214. gärna
  willingly
 215. hellre
  preferably
 216. ledsen
  sad
 217. sprida
  to spread
 218. en toallett
  toilet
 219. sällan
  seldom
 220. skryta
  to boast
 221. kanske
  perhaps
 222. en soppa
  • 1 soup
  • 2 mess
 223. förrän
  • before
  • until
 224. säkert
  certainly
 225. en servitris
  waitress
 226. hålla  på  att
  to be in the process of
 227. in  i
  into
 228. hoppas
  to hope
 229. fru
  wife
 230. arg
  angr
 231. efter
  after
 232. en fest
  party
 233. en väg
  • road
  • way
 234. ut
  out
 235. pengar
  money (pl)
 236. därbota
  over there
 237. sedan
  • then
  • after
 238. hugga
  to chop
 239. tills
  until
 240. en middag
  dinner
 241. ett språk
  language
 242. en lunch
  lunch
 243. en matsedel
  menu
 244. fast
  fastän
  although
 245. ligga
  • to lie
  • be situated
 246. eftersom
  • as
  • since
 247. farlig
  • dangerous
  • bad serious
 248. ett lättöl
  light beer
 249. sjunka
  to sink
 250. precis
  • precisely
  • just
 251. ett glas
  glass
 252. lägga
  • to lay
  • put
 253. en frukost
  breakfast
 254. eller  hur
  isnt that so
 255. bråttom
  ha bråttom
  to be in a hurry
 256. servera
  to serve
 257. tjat
  nagging
 258. allihop
  • all of us
  • you
 259. grej
  • gadget
  • thing
 260. stund
  • moment
  • a while
 261. höja
  • to raise
  • increase
 262. värd
  worth
 263. fundera
  • to ponder
  • wonder
 264. klok
  • cleaver
  • wise
  • sensible
  • intelligent
 265. klara  sig
  • to get on by
  • manage
 266. sola
  to bask in the sun
 267. orka
  • to be able to
  • can
 268. utsikt
  view
 269. snäll
  • nice
  • kind
 270. begripa
  • to understand
  • comprehend
 271. käka
  to grab some grub
 272. ropa
  • to call
  • yell out
 273. andfådd
  breathless
 274. önska
  to wish
 275. gubbe
  old man
 276. biltjuv
  • car thief
  • tjuv- thief
 277. grind
  gate
 278. avdelning
  department
 279. ungefär
  about
 280. ålder
  age
 281. ett tag
  for awhile
 282. vikariera
  to substitute
 283. omöjligt
  impossible
 284. kind
  cheek
 285. blad
  leaf
 286. annandag
  • jul- Boxing Day
  • pingst- Whit Monday
  • påsk- Easter Monday
 287. ett skåp
  • cupboard
  • closet
 288. papp
  • cardboard
  • pasteboard
 289. lugn
  • peace
  • calm
 290. ro
  • rest
  • peace
 291. i  stället
  instead
 292. välja
  to choose
 293. en plattång
  pliers
 294. rösta
  to vote
 295. ett val
  election
 296. en tidskrift
  • journal
  • magazine
  • periodical
 297. ett företag
  • business
  • undertaking
  • firm
  • company
 298. upptäcka
  • to discover
  • to detect
 299. överens
  • agree
  • be in agreement
 300. visst
  certainly
 301. meddela
  to inform
 302. fotspår
  footprint
 303. berätta
  to tell
 304. ledsaga
  to accompany
 305. lidande
  suffering
 306. förtröstan
  trust
 307. omfamna
  to embrace
 308. stöta
  • to thrust
  • pound
 309. vårda
  • to take care of
  • look after
 310. en äng
  meadow
 311. föreslå
  to suggest
 312. havre
  oats
 313. saft
  juice
 314. skönt
  • beautiful
  • lovely
 315. tryckning
  pressure
 316. påstå
  • to state
  • assert
  • maintain
 317. overklig
  unreal
 318. tillförsikt
  confidence
 319. skildra
  to describe
 320. avgörande
  • determining
  • decisive
 321. bidraga
  to contribute
 322. belåten
  • satisfied
  • pleased
 323. andedrag
  breath
 324. nyss
  used to give meaning that it happened just right now
 325. slumra till
  • to dose off
  • slumber
 326. virvla
  • to swirl
  • whirl
 327. tydlig
  • plain
  • clear
 328. skadad
  • injured
  • damaged
 329. svettig
  sweaty
 330. kropp
  body
 331. gilla
  to approve of
 332. plaska
  to splash
 333. drygt
  • full
  • (like- about a full week)
 334. hage
  • enclosed pasture
  • play pen
 335. konstig
  • odd
  • strange
  • queer
 336. serietidning
  comics
 337. arbetslös
  unemployed
 338. ganska
  • quite
  • fairly
  • very
  • rather
 339. besvärlig
  • troublesome
  • hard
  • difficult
 340. lön
  • wage
  • salary
 341. småningom
  • little by little
  • gradually
 342. skaplig
  • tolerable
  • passable
  • not bad
 343. ju
  • of course
  • it is true
  • as we know
 344. bromsa
  • to break (a car)
  • to check
 345. darra
  • to shake
  • tremble
  • shiver
 346. äga
  • to possess
  • have
 347. beställa
  • to order
  • book
 348. hur  så
  why
 349. otrolig
  • incredible
  • unbelievable
 350. översållad
  • covered
  • strewn
 351. tassa
  • to patter
  • pad
 352. fastna
  • to get caught
  • catch
  • stick
  • get stuck
 353. utsträckt
  • out stretched
  • extended
 354. dras
  to be afflicted with
 355. försöna
  to beautify
 356. tålmodig
  tålig
  • patient
  • long-suffering
 357. dröja
  • to be late
  • wait
  • delay
 358. ruska
  to shake
 359. anspråkslös
  • unassuming
  • simple
  • moderate
 360. kloster
  • monastery
  • convent
 361. en stämning
  • mood
  • temper

Card Set Information

Author:
RBSverige
ID:
277813
Filename:
Söndag-old.txt
Updated:
2014-06-29 14:45:51
Tags:
Söndag old
Folders:

Description:
Söndag-old
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview