ΚΥΠ

The flashcards below were created by user Crystalenia on FreezingBlue Flashcards.

 1. ΔΔ ΚΥΠ από Κακοήθεια/ απόφραξη
  • ΚΥΠ: αμφοτερόπλευρη υπερπλασία προστάτη
  • Κακοήθεια/ απόφραξη: ετερόπευρη υπερπλασία
 2. Παράγοντες κινδύνου για ΚΥΠ
  • Ηλικία (↗ ηλικία = ↗ επίπτωση)
  • Λειτουργικότητα όρχεων
  • Φυλή (Μαύροι> Λευκοί> Ασιάτες)
 3. Αιτιολογικοί παράγοντες της ΚΥΠ
  Ανδρογόνα (Τεστοστερόνη & Διυδροτεστοστερόνη), Οιστρογόνα, Περιβαλλοντικοί παράγοντες (διατροφή, κληρονομικότητα)
 4. Συμπτώματα ΚΥΠ
  LUTS, Αιματουρία, ουρολοιμώξεις, Επίσχεση (Οξ. ή Χρ.) ΧΝΑ, ↓ libido
 5. Διάγνωση ΚΥΠ - Συνιστώσες
  • Ιστορικό ↣αναφορά σχ. συμπτωμάτων, αναγνώριση άλλων αιτιών για LUTS
  • IPSS ↣ εκτίμηση συμπτωμάτων, προσδιορισμός θεραπείας, παρακολούθηση
  • Κλ. εξέταση ↣ Κοιλίας (επίσχεση), Δ.Ε., Σημεία ΧΝΑ, βασική νευρολογική εξέταση
  • Εργαστηριακά ↣ Γενική ούρων, Βιοχημικές (ουρία, κρεατινίνη), PSA (ΔΔ Ca), Μέτρηση ροής ούρων, Διάγραμμα συχνότητας-όγκου
  • Απεικονιστικές ↣ ΕΦΠ, ουρηθροκυστεοσκόπηση, U/S
 6. Ποίες εξετάσεις ΔΕΝ συνιστώνται στην διερεύνηση της ΚΥΠ?
  Απεκκριτική ουρογραφία, κυστεομανομετρία πλήρωσης, ανιούσα ουρηθρογραφία, C/T, MRI
 7. Πότε είναι απαραίτητη η μελέτη πίεσης-ροής?
  Πριν την εκτέλεση επέμβασης, όγκος ούρων <150ml σε επαναλαμβανόμενες ουροροομετρίες, Qmax σε ελευθερή ούρηση <15ml/sec, Υπόλειμμα ούρων >300ml, Ηλικία >80 ετών, Υποψία νευρογενούς κύστης, μετά απο ριζική επέμβαση στην πύελο, μετά απο ανεπιτυχή επέμβαση για ΚΥΠ
 8. Πότε είναι απαραίτητη η ουρηθροκυστεοσκόπηση?
  Ιστορικό Αιματουρίας, Ca Κύστης, στενώματα ουρήθρας, προηγ. επέμβαση κ. ουροποιητικού
 9. Παράγοντες που υποδηλώνουν την εξέλιξη της νόσου
  Επιδείνωση των LUTS, Παρεμπόδιση δραστηριοτήτων, ↓ QoL, ↑ προστατικού όγκου, ↓ ακτίνας ούρων
 10. Επιπλοκές της ΚΥΠ
  Μη αναστρέψιμες κυστικές αλλοιώσεις, πάχυνση του τοιχώματος, υποτροπιάζουσες αιματουρίες, κολπώματα, υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, λιθίαση, διάταση του ανώτερου ουροποιήτικου, νεφρική ανεπάρκεια.
 11. Είδη Θεραπείας
  • 1. Παρακολούθηση
  • 2. Φαρμακευτική
  • 3. Χειρουργική
  • 4. Ελ. επεμβατική
 12. Θεραπεία παρακολούθησης....
  • IPSS 0-7 με καθόλου ή ελάχιστη επιροή στη QoL.
  • Καθησύχαση, εκπαίδευση, τροποποίηση WoL, τακτική παρακολούθηση
 13. Φαρμακευτική θεραπεία....
  • IPSS 8-19
  • 5-ARI ή/και α-blockers (διογκωμένος προστάτης) ± PDE-5 (ενίσχυση θεραπείας)
 14. Χειρουργική θεραπεία - Ενδείξεις (απλές)
  IPSS 20-35, αποτυχία ή μη συμμόρφωση σε φαρμακευτική θεραπεία, απαίτηση επέμβασης απο ασθ.
 15. Χειρουργική θεραπεία - Ενδείξεις (ισχυρές)
  Ανθεκτική επίσχεση, υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, λιθίαση κύστης, ανθεκτική αιματουρία, νεφρική ανεπάρκεια
 16. Χειρουργική θεραπεία - Είδη επεμβάσεων
  • 1.TURP (εκτομή): προστάτης 30-80ml
  • 2.TUIP (διάτομη): προστ. <30ml, χ.μέσο λοβό
  • 3.TUVP (ηλεκτροεξάχνωση): Υψ. κινδύνου ασθ. με προστ. <30ml
  • 4.TUMT (θερμοθεραπεία): αποφυγή/φόβος επέμβασης, Υψ. κινδύνου ασθ. με υποτροπιάζουσα επίσχεση, Μη ανταπόκριση ή μη επιθυμία φαρμακευτικής αγωγής
  • 5.TUNA (καυτηρίαση): Υψ. κινδύνου με αδυναμία υποβολής σε άλλου είδους επέμβαση
  • 6.VLAP (Laser-εκτομή): Υψ. κινδύνου, ανεξαρτήτως ανατομίας
 17. Ελάχιστα επεμβατική θεραπεία
  Προστατικά stents → Υψ. κινδύνου ασθ. με υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις ή αδυναμία υποβολής σε άλλου είδους επέμβαση.
Author:
Crystalenia
ID:
277911
Card Set:
ΚΥΠ
Updated:
2014-07-01 12:06:23
Tags:
Urology greek
Folders:

Description:
Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη
Show Answers: