Υπογονιμότητα - Προαιρετικά στοιχεία

The flashcards below were created by user Crystalenia on FreezingBlue Flashcards.

 1. Προ-ορχικά αίτια υπογονιμότητας - Δτχς υποθαλαμικής λειτουργίας
  Σύνδρομο Kalman
  Υπογοναδοτροπισμός, Υπογοναδισμός, ανοσμία/υποοσμία, καθυστερημένη εμφάνιση ήβης, ευνουχοειδής εμφάνιση, γυναικομαστία, μικροί και μαλακοί όρχεις, αζωοσπερμία, συνύπαρξη λαγόχειλου/λυκοστόματος/κρυψορχίτιδας
 2. Προ-ορχικά αίτια υπογονιμότητας - Δτχς υποθαλαμικής λειτουργίας
  Σύνδρομο γόνιμου ευνούχου
  μεμονωμένη δτχ στη ρύθμιση έκκρισης της LH, ευνουχοειδής εμφάνιση, συχνά γυναικομαστία, όρχεις φυσιολογικοί σε μέγεθος και σύσταση, FSH φυσιολογικοί
 3. Προ-ορχικά αίτια υπογονιμότητας - Δτχς υποθαλαμικής λειτουργίας
  Μεμονωμένη ανεπάρκεια FSH
  Αζωοσπερμία ή βαρεία ολιγοσπερμία, φυσιολογική αρρενοποίηση
 4. Προ-ορχικά αίτια υπογονιμότητας - Δτχς υποθαλαμικής λειτουργίας
  Συγγενή υπογοναδοτροπικά σύνδρομα
  • Σ. Prader - Willi
  • Σ. Moon - Bardet - Biedl
 5. Προ-ορχικά αίτια υπογονιμότητας - Δτχς υποφυσιακής λειτουργίας
  Υποφυσιακή ανεπάρκεια
  Αίτια: όγκοι εγκεφάλου, έμφρακτα, ιατρογενής αίτια, κοκκιωματώδης αλλοιώσεις

  • Εκδήλωση:
  • Προ-εφηβικά: συνοδεύεται απο υποθυρεοειδισμό και επινεφριδιακή ανεπάρκεια
  • Μετ-εφηβικά: εκδηλώνεται με υπογοναδισμό, μειωμένη libido, στυτική δυσλειτουργία
 6. Προ-ορχικά αίτια υπογονιμότητας - Δτχς υποφυσιακής λειτουργίας
  Υπερπρολακτιναιμία
  Αίτια: όγκοι υπόφυσης (προλακτινώματα), άγχος, λήψη φαρμάκων, ιδιοπαθής

  Εκδήλωση: μειωμένη libido, γυναικομαστία, γαλακτόρροια, ↓ επίπεδα Τεστοστερόνης/ FSH/ LH
 7. Προ-ορχικά αίτια υπογονιμότητας - Λοιπές ορμονικές δτχς
  Υπεροιστρογοναιμία/ Υπερανδρογοναιμία
  όγκοι επινεφριδίων, όγκοι όρχεων, κίρρωση ήπατος, δευτεροπαθής υπογοναδισμός (↓ έκκριση FSH, LH)
 8. Προ-ορχικά αίτια υπογονιμότητας - Λοιπές ορμονικές δτχς
  Υπερέκκριση Γλυκοκορτικοειδών
  Σ. Cushing, εξωγενής χορήγηση (θεραπεία ΕΚ, ρευματοειδούς αρθρ., άσθματος), Υπερ-/ Υποθυρεοειδισμός
 9. Προ-ορχικά αίτια υπογονιμότητας - Συστηματικές Παθήσεις
  • · ΧΝΑ ⇒ ↓ Τεστοστερόνης, ↑ FSH/LH
  • · Ηπατική κίρρωση ⇒ μετατροπή τεστοστερόνης σε οιστρογόνα
  • · Δρεπανοκυτταρική αναιμία ⇒ Υπογοναδισμός
  • · Παρατεταμμένη εμπύρετη νόσος ⇒δτχς σπερματογένεσης
  • · Λοιμώξεις ουροποιητικού ⇒ μείωση αριθμού και κινητικότητας σπερματοζωαρίων
 10. Ορχικά αίτια υπογονιμότητας ~ Χρωμοσωμικές ανωμαλίες
  Σ.Klinefelter (47-XXY), Σ.Αναστροφής φύλου (46-XX), Σ.Υπεράρρενος (XYY), Σ.Noonan

  (αναλυτικα στις ανωμαλίες σεξ. διαφοροποίσης)
 11. Ορχικά αίτια υπογονιμότητας ~ Απλασία σπερματικού επιθηλίου
  Συγγ. έλλειψη γεννητικών κυττάρων, έλλειψη κυττάρων σπερματικού επιθηλίου (βιοψία), κ/φ κύτταρα Sertolli & Leydig, αζωοσπερμία, κ/φ Τεστοστερόνη/LH, ↑ FSH, όρχεις κ/φ ή λίγο μικροί
 12. Ορχικά αίτια υπογονιμότητας ~ Ανορχία άμφω
  Αίτια: Συγγενής (σπάνια), Συστροφή όρχεως, τραυματισμός όρχεως, αγγειακή βλάβη ή λοίμωξη

  Εκδήλωση: ευνουχοειδής εμφάνιση χωρίς γυναικομαστία, ↑ FSH/LH,  ↓ Τεστοστερόνη
 13. Ορχικά αίτια υπογονιμότητας ~ Αναστολή ωρίμανσης σπερματοζωαρίων (Σπερματογενετική στάση)
  Αζωοσπερμία ή βαρειά ολιγοσπερμία, εκσπερματισμός άωρων κυττάρων, FSH κ/φ ή ↑
 14. Ορχικά αίτια υπογονιμότητας ~ Γοναδοτοξικοί παράγοντες
  Φάρμακα, Ναρκωτικά, Οινόπνευμα, Κάπνισμα, Αναβολικά, Στεροειδή, πολλοί καφέδες, έκθεση σε ακτινοβολία, ΧΜΘ, αυξ. θερμοκρασία οσχέου
 15. Ορχικά αίτια υπογονιμότητας ~ Διάφορες παθήσεις όρχεων
  Κρυψορχία άμφω, μεταπαρωτιδική ορχίτιδα, φυματιώδης ορχίτιδα, συστροφή όρχεως, τραυματισμός όρχεως
 16. Μετα- ορχικά αίτια υπογονιμότητας ~ Απόφραξη/ Δυσπλασία αποχετευτικής οδού σπέρματος
  • Απόφραξη
  • α)Συγγενής: απουσία ή ατρησία σπερματικών πόρων, απουσία σπερματικών ληκύθων ή κύστεων, απουσία επικοινωνίας ευθέων σωληναρίων με επιδιδυμίδα, πλήρης ατρησία επιδιδυμίδας
  • β)Επίκτητη: Φλεγμονές (ειδικές ή μη), Χειρ. επέμβαση (Υδρο-/ Κιρσοκήλη, ορχεοπηξία)

  Δυσπλασία → παρατηρείται στην κυστική ίνωση παράλληλα με βρογχιεκτασίες
 17. Μετα- ορχικά αίτια υπογονιμότητας ~ Δτχς εκσπερμάτισης
  επεμβάσεις σε οπισθοπεριτοναϊκό χώρο ή πύελο, κακώσεις ΝΜ, ΣΔ (νευροπάθεια), Λήψη συμπαθητικολυτικών φαρμάκων

  • Διάγνωση:
  • Εξέταση ούρων μετά από σεξ. επαφή → παρουσία σπερματοζωαρίων στα ούρα σημαίνει παλίνδρομη εκσπερμάτιση.
  • Αδυναμία ή έλλειψη εκσπερμάτισης σημαίνει βλάβη συμπαθητικού.
 18. Μετα- ορχικά αίτια υπογονιμότητας ~ Δτχς κινητικότητας κ λειτουργείας σπερματοζωαρίων
  Συγγ. ανωμαλίες ουράς, δτχς ωρίμανσης, ανοσολογικοί παράγοντες, λοιμώξεις ουροποιογεννητικού συστήματος
 19. Μετα- ορχικά αίτια υπογονιμότητας ~ Σεξουαλική δυσλειτουργία
  Στυτική δυσλειτουργία, αδυναμία εκσπερμάτισης στο κόλπο, μειωμένη libido
Author
ID
278153
Card Set
Υπογονιμότητα - Προαιρετικά στοιχεία
Description
Λεπτομέριες για την Ανδρ. Υπογονιμότητα
Updated
Show Answers