Υπογονιμότητα

The flashcards below were created by user Crystalenia on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ορισμός Υπογονιμότητας
  Αδυναμία σύλληψης (και γέννησης) εμβρύου σε 1 χρόνο ελεύθερης ερωτικής σχέσης.
 2. Αίτια Ανδρικής υπογονιμότητας - Αδρή Ταξινόμηση
  • Α. Προ- ορχικά αίτια
  • Β. Ορχικά αίτια
  • Γ. Μετά - ορχικά αίτια
 3. Προ - ορχικά αίτια υπογονιμότητας
  1. Δτχς υποθαλαμικής λειτουργίας: Σ.Kalman, Σ. γόνιμου ευνούχου, Μεμονωμένη ανεπάρκεια της FSH, Συγγ. Υπογοναδοτροπικά σύνδρομα

  2. Δτχς υποφυσιακής λειτουργίας: Υποφυσιακή ανεπάρκεια (↓ γοναδοτροπινών), Υπερπρολακτιναιμία

  3. Λοιπές ορμονικές δτχς: Υπεροιστρογοναιμία/ Υπερανδρογοναιμία, Υπερέκκριση γλυκοκορτικοειδών

  4. Συστηματικές παθήσεις: ΧΝΑ, Κίρρωση ήπατος, Δρεπανοκυτταρική αναιμία, παρατεταμμένη εμπύρετη νόσος, Λοιμώξεις Ουροποιητικού
 4. Ορχικά αίτια υπογονιμότητας
  • 1. Χρωμοσωμικές ανωμαλίες
  • 2. Απλασία σπερματικού επιθηλίου
  • 3.Μυοτονική δυστροφία (μετεφηβική ατροφία όρχεων)
  • 4. Ανορχία άμφω
  • 5. Αναστολή ωρίμανσης σπερματοζωαρίων
  • 6. Ανωμαλίες σπερματοζωαρίων
  • 7. Γοναδοτοξικοί παράγοντες
  • 8. Διάφορες παθήσεις των όρχεων
  • 9. Κιρσοκήλη
 5. Μετα- ορχικά αίτια υπογονιμότητας
  • 1. Απόφραξη αποχετευτικής οδού σπέρματος
  • 2. Δυσπλασία αποχετευτικής οδού σπέρματος
  • 3. Δτχς εκσπερμάτισης (παλίνδρομη εκσπερμάτιση)
  • 4. Δτχς κινητικότητας & λειτουργίας σπερματοζωαρίων
  • 5. Σεξουαλικές δυσλειτουργίες
 6. Διαγνωστική προσέγγιση υπογόνιμου άντρα - Επιγραμματικά
  1.Ιστορικό: Υπογονιμότητας, Οικογενειακό, Αναπτυξιακό, Χειρουργικό αναμνηστικό, Σεξουαλικό, Φάρμακα, Έκθεση σε γοναδοτροπικούς παράγοντες.

  2.Εξετάσεις: Κλινική εξέταση, Εργαστηριακά (Ρουτίνας, Προαιρετικά, Ερευνητικές), Βιοψία όρχεων, Απεικονιστικές, Ορμονικός έλεγχος
 7. Διάγνωση - Ιστορικό
  • Υπογονιμότητας → α'παθής/ β' παθής
  • Οικογενειακό → Υπογονιμότητα άλλων μέλων της οικογενειάς, Συγγ. ανωμαλίες
  • Αναπτυξιακό → Συστροφή όρχεως, τραύμα, μεταπαρωτιδική ορχίτιδα, ΧΝΑ, λοιμώξεις ουροποιητικού, Σ.Δ.
  • Χειρουργικό → επεμβάσεις σε πύελο/όσχεο/προστάτη, κήλες, οπισθοπεριτοναϊκός λεμφαδενικός καθαρισμός
  • Γοναδοτροπικοί παράγοντες → Ακτινοβολία, ΧΜΘ, τοξ. ουσίες, κάπνισμα, αλκοόλ, παραισθησιογόνα, ναρκωτικά, ⇈°C
  • Σεξουαλικό → Στυτική δυσλειτουργία, μειωμένη libido, τεχνικές και συχνότητα επαφών, συγχρονισμός επαφών με ωορηξίες, χρήση λιπαντικών (σπερματοκτόνα)
 8. Διάγνωση - Κλινική Εξέταση
  Έξω γεννητικών οργάνων, δευτερεύοντων χαρακτηριστικών φύλου, ευνουχοειδής εμφάνιση, μικροφαλία, υποσπαδίας, συγγ. κάμψη πέους, φίμωση, μέγεθος κ σύσταση όρχεων, εξ. για κιρσοκήλη
 9. Θεραπευτική προσέγγιση - Επιγραμματικά
  • 1. Συντηρητική
  • 2. Εμπειρική Συντηρητική
  • 3. Χειρουργική
 10. Συντηρητική Θεραπεία
  Προσδιορισμός χρόνου/συχνότητας ωορηξίας: σεξ. επαφή 48ώρες πριν ή μετά ωορηξίας

  • Ορμονική θεραπεία:
  • α) ↓GnRH ⇒ χορήγηση GnRH/hCG
  • β) αδενώματα υπόφυσης/ υπερπρολακτιναιμία ⇒ ανταγωνιστές ντοπαμίνης

  Θεραπεία Λοιμώξεων: Ειδικών & Μη-ειδικών

  Αντιμετώπιση αντισπερματικών αντισωμάτων: Κορτικοστεροειδή
 11. Εμπειρική Θεραπεία
  Οιστρογόνα, Ανδρογόνα, Αναστολείς αρωματάσης, Αναστολείς προσταγλανδινών, Εξωτ. γοναδοτροπίνες, Καλλικρεΐνη
 12. Χειρουργική Θεραπεία
  Κιρσοκήλης, Κρυψορχίας, Απόφραξης εκσπερματικών πόρων, Απόφραξης σπερματικών πόρων, Απόφραξης αυλού επιδιδυμίδας, Συγγ. έλλειψης σπερμ. πόρων, Ηλεκτροδιέγερση
 13. Χειρουργική Θεραπεία απόφραξης εκσπερματικών πόρων
  Διουρηθρική εκτομή στα πλάγια του σπερματικού λοβού
 14. Χειρουργική Θεραπεία απόφραξης σπερματικών πόρων
  Τελικό - Τελική αναστόμωση
 15. Χειρουργική Θεραπεία απόφραξης αυλού επιδιδυμίδας
  Τελικο - πλάγια αναστόμωση σπερματικού πόρου κ πόρου επιδιδυμίδας
 16. Θεραπεία συγγ. έλλειψης σπερμ. πόρων
  Αναρρόφηση σπέρματος απο επιδιδυμίδας για τεχνική γονιμοποίηση
 17. Θεραπεία με Ηλεκτροδιέγερση
  Σε περίπτωση αδυναμίας εκσπερμάτισης λόγω τραυματισμού της Σ.Σ.
Author:
Crystalenia
ID:
278154
Card Set:
Υπογονιμότητα
Updated:
2014-07-07 18:30:44
Tags:
Urology Surgery
Folders:
Urology
Description:
Male Infertility
Show Answers: