Collocations 16

The flashcards below were created by user magdaona on FreezingBlue Flashcards.

 1. carry out surveys
  do surveys
  przeprowadzać ankiety
 2. online shopping
  zakupy online
 3. go shopping
  iść na zakupy
 4. do the shopping
  robić zakupy (regularnie)
 5. good value for money
  towar wart swojej ceny
 6. fit the purpose
  pasuje przeznaczeniu
 7. make a complaint
  złożyć skargę
 8. offer a discount
  oferować obniżkę
 9. place an order
  złożyć zamówienie
 10. regular customer
  zwykły klient
 11. satisfied customer
  usatysfakcjonowany klient
 12. healthy competition
  zdrowa konkurencja
 13. prompt service
  szybka obsługa
 14. next-day service
  obsługa następnego dnia
 15. put sb on hold
  kazać komuś czekać
 16. poor quality
  słaba jakość
 17. make a fuss
  zrobić aferę
 18. make a forcible complaint
  złożyć potężną skargę
 19. demand a full refund
  żądać pełnego zwrotu
 20. take my custom elswere
  kupować gdzie indziej
 21. grounds for complaint
  podstawy do złożenia skargi
 22. provide excellent service
  zapewniać najlepszą obsługę
 23. conform to safety regulation
  zgodny z zasadami bezpieczeństwa
 24. honour commitments
  przestrzegać zobowiązań
 25. take seriously complaints
  brać skargi poważnie
 26. come up to standard
  spełniać standardy
 27. handle complaints
  radzić sobie ze skargami
Author:
magdaona
ID:
278501
Card Set:
Collocations 16
Updated:
2014-07-10 09:16:54
Tags:
collocations
Folders:

Description:
customer service
Show Answers: