2014-05-07

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. e Unsterblichkeit
  nesmrteľnosť
 2. unsterblich
  nesmrteľný, -e
 3. wahr-nehmen
  • brať vážne
  • vnímať
 4. r Verlust, -e
  strata
 5. e Abhängigkeit, -en
  závislosť
 6. abhängig
  závislý, -e
 7. r Begleiter, -
  sprievodca
 8. begleiten
  sprevádzať
 9. r Anschein, -e
  • zdanie
  • výzor
 10. Es hat den Anschein, als ...
  Vyzerá to tak, že ...
 11. Es hat den Anschein, als würden wir Besuch bekommen.
  Vyzerá to tak, že dostaneme návštevu.
 12. r Gegenstand, -ä-e
  • predmet
  • téma
 13. s Geheimnis, -se
  tajomstvo
 14. e Erzählung, -en
  • rozprávka
  • rozprávanie
 15. e Geschichte, -n
  • príbeh
  • história
 16. nach-holen
  • dobehnúť
  • dohoniť
 17. angehend
  • začínajúci
  • budúci
 18. an-gehen
  začať
 19. e Schüssel, -n
  misa
 20. e Herkunft, -ü-e
  pôvod
 21. kostbar
  • drahocenný
  • vzácny
 22. einzigartig
  • jedinečný, -é
  • výnimočný, -é
 23. s Gefäß, -e
  nádoba
 24. pilgern
  • putovať
  • vandrovať
 25. bescheren
  • obdariť
  • darovať
 26. angeblich
  • údajný
  • domnelý
 27. bezeichnen
  označiť
 28. sich vorstellen
  predstaviť sa
 29. sich verstellen
  pretvarovať sa
 30. ausnahmsweise
  • výnimočne
  • mimoriadne
 31. an-fangen
  • začať
  • podniknúť
  • pustiť sa
 32. sich aus-kennen
  vyznať sa
 33. Er kennt sich mit Computern aus.
  Vyzná sa v počítačoch.
 34. tun so
  tváriť sa
 35. Er tut so, als ob ...
  Tvári sa, ako keby ...
 36. Ich tut so, als ob ich viel verdienen würde.
  Tvárim sa, ako keby som veľa zarábal.
 37. r Hinweis, -e
  • pokyn
  • upozornenie
 38. r Wichtigteur
  dôležitý človek
 39. r Bescheid, -e
  • správa
  • odpoveď
 40. e Eile
  • náhlenie
  • chvat
  • zhon
 41. aus-nehmen
  • vybrať
  • vyňať
 42. e Eigenschaft, -en
  vlastnosť
 43. Das heißt nicht ...
  To neznamená ...
Author:
balu_1
ID:
278605
Card Set:
2014-05-07
Updated:
2014-07-11 09:17:39
Tags:
Vorter
Folders:

Description:
Deutsch
Show Answers: