2014-05-21

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. damit
  aby
 2. also
  teda
 3. so dass
  tak aby
 4. deshalb
  preto (nasleduje príčina)
 5. nämlich
  • totiž
  • síce
 6. denn
  keďže
 7. weil
  pretože
 8. verursachen
  • spôsobiť
  • zapríčiniť
 9. r Glückspilz
  • šťastlivec
  • dieťa šťasteny
 10. r Pechvogel
  smoliar
 11. r Auftrag, -ä-e
  • zákazka
  • objednávka
 12. r Antrag, -ä-e
  žiadosť
 13. r Austrag, -ä-e
  • rozhodnutie
  • výsledok
 14. r Eintrag, -ä-e
  • zápis
  • záznam
 15. r Vertrag, -ä-e
  • zmluva
  • dohoda
 16. sorfältig
  svedomitý, -e
 17. unbestechlich
  nepodplatiteľný
 18. bestechen
  podplatiť
 19. verständnisvoll
  chápavý, -o
 20. s Vertändnis
  pochopenie
 21. zuverlässig
  spoľahlivý, -o
 22. e Übertragung
  • prenos
  • vysielanie
 23. e Verantwortlichkeit
  zodpovednosť
 24. verantwortlich
  zodpovedný, -e
Author:
balu_1
ID:
278607
Card Set:
2014-05-21
Updated:
2014-07-11 09:28:00
Tags:
Vorter
Folders:

Description:
Deutsch
Show Answers: