2014-05-28

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. e Bescheidenheit
  skromnosť
 2. bescheiden
  skromný, -e
 3. stehlen
  kradnúť
 4. gestohlen
  ukradnutý
 5. schief
  • nerprávny, -e
  • šikmý, -o
  • krivý, -o
 6. e Zielscheibe
  cieľ
 7. s Erledigen
  vybavenie
 8. erledigen
  vybaviť
 9. r Umtausch
  • výmena
  • zámena
 10. um-tauschen
  • vymeniť
  • zameniť
 11. e Auskunft, -ä-e
  informácia
 12. rund um die Uhr
  • nepretržite
  • nonstop
 13. r Reiz
  • pôvab
  • čaro
 14. e Vermögen
  schopnosť
 15. e Durchsetzungvermögen
  schopnosť presadiť sa
 16. begrenzt
  • obmedzený
  • ohraničený
 17. zielstrebig
  cieľavedomý
 18. r Vertreter, -
  zástupca
 19. e Diebstahl, -ä-e
  krádež
 20. bereits
  • práve
  • zrovna
 21. e Übersicht, -en
  prehľad
 22. e Abwechslung, -en
  výmena
 23. ab-wechseln
  • zmeniť
  • striedať
 24. r Einsatz, -ä-e
  • akcia
  • nasadenie
 25. e Dauer, -n
  • trvanie
  • doba
 26. anderhalb
  • pol druha
  • jeden a pol
 27. e Laufbahn, -en
  • kariéra
  • obežná dráha
 28. an-streben
  usilovať sa
 29. bekämpfen
  • poraziť
  • odolať
 30. instand gehalten
  udržiavať v dobrom stave
 31. r Austausch, -e
  • výmena
  • zámena
 32. e Schade, -ä-n
  e Schaden, -ä-n
  škoda
 33. r Vergaser, -
  karburátor
 34. r Auspuff, -e
  výfuk
 35. r Ellenbogen, -
  lakeť
 36. r Wandel
  • obrat
  • zmena
 37. überwiegend
  prevažne
 38. r Umgang, -ä-e
  zaobchádzanie
 39. s Geschick, -e
  • šikovnosť
  • zručnosť
 40. s Basteln
  majstrovanie
 41. e Gründlichkeit, -en
  dôkladnosť
 42. e Zuverlässigkeit, -en
  spoľahlivosť
 43. verlangen
  vyžadovať
 44. e Wartung, -en
  • údržba
  • stráženie
 45. r Ersatzteil, -e
  náhradný diel
 46. e Autowekstatt, -ä-e
  • servis
  • autoopravovňa
 47. ungründlich
  nedôsledný
 48. einfühlsam
  schopný vcítiť sa - empatický
 49. ein-fühlen (sich)
  • vcítiť
  • vžiť (sa)
 50. e Ausdauer
  • vytrvalosť
  • výdrž
 51. e Belastbarkeit, -en
  zaťažiteľnosť
 52. e Sorgfalt
  starostlivosť
 53. e Gewissenhaftigkeit
  svedomitosť
 54. e Leistungbereitschaft
  pracovitosť
 55. e Genauigkeit
  • presnosť
  • dôkladnosť
 56. ernst-nehmen
  brať vážne
 57. s Stichwort, -e / -ö-er
  heslo
 58. e Unabdingbarkeit
  nepostrádateľnosť
 59. unabdingbar
  bezpodmienečný, -e
 60. locker
  • voľný
  • pozvoľný
 61. ab-nehmen
  • schudnúť
  • ubudnúť
 62. abgenommen
  • schudnutý
  • ubúdajúci
 63. innerhalb (2.p.)
  • v priebehu
  • v rámci
 64. falls
  • ak
  • v prípade že
 65. da
  keďže
 66. statt
  unstatt
  namiesto
 67. weil
  pretože
 68. denn
  keďže (v strede, nie na začiatku vety)
 69. obwohl
  hoci
 70. je ... dest ...
  čím .... tým ...
 71. ein-halten
  • dodržiavať
  • dodržať
 72. geduldig
  trpezlivý, -o
 73. verzeihen
  • odpustiť
  • odpúšťať
 74. unvermeidlich
  nepostrádateľný
 75. streßig
  stresujúci
 76. gestreßt
  vystresovaný
 77. fleißig
  usilovný
 78. Geben Sie mir Bescheid.
  Dajte mi vedieť.
 79. Erkundigen Sie mir.
  Dajte mi vedieť.
 80. höflich
  zdvorilý
 81. weder ... noch ...
  ani ... ani ...
 82. Umfang, -ä-e
  • objem
  • rozsah
 83. r Niederschlag, -ä-e
  atmosferická zrážka
 84. e Gebühr, -en
  poplatok
 85. s Sehnen
  e Sehnsucht, -ü-e
  túžba
 86. sehnen
  túžiť
Author
ID
278608
Card Set
2014-05-28
Description
Deutsch
Updated
Show Answers