2014-06-19

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. auf-machen
  otvoriť
 2. aus-machen
  vypnúť
 3. zu-machen
  zatvoriť
 4. an-machen
  • baliť (niekoho)
  • pripraviť
 5. starren
  • čumieť
  • zízať
  • uprene hľadieť
 6. r Lachs, -e
  losos
 7. e Ahnung, -en
  • tušenie
  • predtucha
 8. strecken
  • vystrieť (ruku)
  • natiahnuť
 9. bitterböse
  • zlostne, -ý
  • veľmi nahnevaný
 10. um-werfen
  • prevrhnúť
  • zhodiť
 11. dabei
  pritom
 12. stampfen
  dupať
 13. um-drehen
  • otočiť
  • obrátiť
 14. lächeln
  usmievať sa
 15. lachen
  smiať sa
 16. unschuldig
  nevinný, -e
 17. senken
  skloniť
 18. sehnlich
  túžobný, -e
 19. beseitigen
  • odpratať
  • odstrániť
 20. e Pfütze, -n
  • kaluža
  • mláka
 21. s Muster, -
  vzor
 22. wenigstens
  • aspoň
  • prinajmenšom
 23. heulen
  • vyť
  • vrešťať
  • skučať
 24. e Mühe, -n
  • snaha
  • úsilie
 25. Ich habe mir Mühe gegeben.
  Snažil som sa.
 26. e Erschöpfung, -en
  • vyčerpanie
  • vysilenie
 27. stumm
  nemý, -o
 28. s Maul, -ä-er
  • papuľa
  • tlama
 29. Das Maul nicht aufkriegen.
  Neotvoriť si hubu.
 30. auf-kriegen
  otvoriť
 31. Hast du was?
  Čo sa deje?
 32. s Rübe, -n
  • repa
  • tekvice
  • hlava šiška
  • gebuľa
 33. hauen
  • stínať
  • udrieť
  • tĺcť
 34. ein-nicken
  zadriemať
 35. Das gebe ich zu!
  • To priznávam!
  • To pripúšťam!
 36. zu-geben
  • pripustiť
  • priznať
 37. r Trottel, -
  • idiot
  • kretén
 38. r Trott
  každodenný bázinec
 39. allabendlicher Trott
  celodenný blázinec
 40. e Stirn, -en
  čelo
 41. verlangen
  žiadať
 42. schwatzen
  tárať
 43. suspekt
  podozrivý
 44. vorsichtig
  opatrný
 45. stöhnen
  stonať
 46. zucken
  • trhať
  • mykať (sa)
 47. e Achsel, -n
  plece
 48. schüchtern
  • nesmelý, -o
  • plachý, -o
 49. tupfen
  • natierať
  • nanášať
 50. Nichts mehr drin.
  • Nič viac.
  • Už nič viac.
 51. strengen
  napnúť
 52. durchaus
  • celkom
  • úplne
 53. r Depp, -en
  hlupák
 54. winseln
  • kňučať
  • nariekať
 55. ein-wenden
  namietať
 56. an-glotzen
  • vyvalovať oči
  • zízať
 57. beleidigen
  uraziť
 58. beleidigt
  urazený
 59. r Vorwurf, -ü-e
  výčitka
 60. vorwurfsvoll
  vyčítavý, -o
 61. vor-schlagen
  navrhnúť
 62. in andere richtung schauen
  dívať sa na druhú stranu
 63. beneiden
  závidieť
 64. beschmutzen
  zašpiniť
 65. e Streitigkeit, -en
  • spor
  • hádka
 66. zu-stimmen
  • súhlasiť
  • zhodovať sa
 67. auf einmal
  • zrazu
  • náhle
Author:
balu_1
ID:
278609
Card Set:
2014-06-19
Updated:
2014-07-11 12:26:02
Tags:
Worter
Folders:

Description:
Deutsch
Show Answers: