2014-07-14

The flashcards below were created by user balu_1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. frech
  drzý, -o
 2. auf-hängen
  • vešať
  • obesiť
 3. unverschämt
  • nehanebný
  • bezočivý
 4. unverschämt lügen
  (ne)hanebne klamať
 5. empfinden
  • pociťovať
  • prežívať
 6. s Empfindung, -en
  • cit
  • pocit
 7. r Durst empfinden
  • pociťovať smäd
  • cítiť smäd
 8. e Eindruck, -ü-e
  dojem
 9. gepflegt
  • pestovaný
  • udržiavaný
 10. kichern
  chichotať sa
 11. irgendein - irgendwelche
  nejaký (j.č.) - nejakí (mn.č.)
 12. stammeln
  • koktať
  • zajakávať sa
 13. stattdesen
  namiesto toho
 14. r Lehring, -e
  učeň
 15. picklig
  vyrážkový
 16. r Pickel, -
  vyrážka
 17. der picklige Lehring
  • adolescent
  • vyrážkový učeň
 18. verantvortungslos
  nezodpovedný
 19. r Vorgesetze
  nadriadený
 20. hervorragend
  vynikajúci
 21. e Zumutung
  bezočivosť
 22. s Brummen
  mrmlanie
 23. brummen
  • mrmlať
  • šomrať
 24. zuständig
  • zodpovedný
  • príslušný
 25. gegenüber
  • naproti
  • navzájom
 26. vertiefen
  • prehĺbiť
  • vyhĺbiť
 27. schalten
  zapnúť
 28. quälen
  • trápiť
  • mučiť
 29. edler
  ušľachtilý
 30. r Edle, -n
  sľachtic
 31. trauen
  • veriť
  • dôverovať
  • odvážiť sa
 32. sogar
  dokonca
 33. betäuben
  • omámiť
  • omráčiť
 34. e Rettung, -en
  záchranka
 35. hilfsbereit
  • ochotný (pomôcť)
  • nápomocný
 36. s Wesen, -
  • existencia
  • bytie
 37. verwundert
  prekvapený
 38. um den Hals fallen
  padnúť okolo krku
 39. aus-schimpfen
  vyhrešiť
 40. schluchzen
  vzlykať
 41. stottern
  • zajakávať sa
  • koktať
 42. anzutreffen
  vyskytovať sa
 43. übrig
  zvyšný
 44. übrig bleiben
  zostať
 45. übrig lassen
  nechať tak
 46. übrig behalten
  ponechať si
 47. r Vorschlag, -ä-e
  návrh
 48. entlassen
  prepustiť
 49. an-stellen
  zamestnať
 50. e Beschäftigung
  e Anstellung
  r Beruf
  zamestnanie
 51. r Angestellte, -n
  zamestnanec
 52. e Teilzeitbeschäftigung, -en
  zamestnanie na čiastočný pomer
 53. einigen
  zhodnúť
 54. sich einigen auf
  zhodnúť sa na
 55. e Unverschämtheit, -en
  nehoráznosť
 56. e Frechheit, -en
  drzosť
 57. ausverkauft
  vypredaný, -é
 58. r Ausverkauf, -ä-e
  výpredaj
 59. r Zufall, -ä-e
  náhoda
 60. durch Zufall
  náhodou
 61. genauer
  presnejšie
 62. r Verehrer
  ctiteľ
 63. e Verehrerin
  ctiteľka
 64. e Ehre, -n
  česť
 65. ehrbar
  ehrenhaft
  ehrlich
  ehrsam
  čestný
 66. waagerecht
  • vodorovný
  • horizontálny
 67. senktrecht
  • kolmý
  • vertikálny
 68. ab-lehnen
  odmietnuť
 69. an-nehmen
  • akceptovať
  • prijať
 70. belästigen
  obťažovať
 71. e Belästigung, -en
  obťažovanie
 72. e sexuelle Belästigung
  sexuálne obťažovanie
 73. ein-gehen
  • vstúpiť
  • pristúpiť
  • podstúpiť
 74. vorbringen
  • preniesť
  • predložiť
 75. vorbringen die Beweise
  predložiť dôkazy
 76. eingehen das Risiko
  podstúpiť riziko
 77. eingehen eine Ehe
  uzavrieť manželstvo
 78. eingehen die Entscheidung
  prijať rozhodnutie
 79. äußern
  • vyjadriť
  • prejaviť
 80. äußern sich zu etw.
  vyjadriť sa k neičomu
 81. erfüllen
  splniť
 82. Bedingungen erfüllen
  splniť podmienky
 83. e Bedingung, -en
  podmienka
 84. e Zusage, -n
  sľub
 85. betrüben
  zarmútiť
Author:
balu_1
ID:
278620
Card Set:
2014-07-14
Updated:
2014-07-11 13:06:34
Tags:
Vorter
Folders:

Description:
Deutsch
Show Answers: