Στομάχι

The flashcards below were created by user Crystalenia on FreezingBlue Flashcards.

 1. Καρκίνος στομάχου σταδιοποίηση (ΤΝΜ)
  • Πρωτοπαθής όγκος
  • Τis: in situ (βλεννογόνος)
  • Τ1: βλεννογόνος – υποβλεννογόνιος
  • Τ2: μυϊκό τοίχωμα
  • Τ3: ορογόνος
  • Τ4: γειτονικά όργανα

  • Λεμφαδενικές μεταστάσεις
  • Ν0: καμία διήθηση
  • Ν1: διήθηση λεμφαδενων μέχρι 3 cm από όγκο
  • Ν2: διήθηση λεμφαδένων > 3cm από όγκο

  • Απομακρυσμένες μεταστάσεις
  • Μ0: καμία μετάσταση
  • Μ1: (διήθηση παρααορτικών, ηπατο12δακτυλικού, άνω μεσεντερίων λεμφαδένων, άλλων οργάνων)
 2. Καρκίνος στομάχου Συμπτώματα
  Ανορεξία, απώλεια βάρους, έμετος, δυσφαγία, αιμορραγία, αίσθημα βάρους, δυσπεπτικά ενοχλήματα
 3. Καρκίνος στομάχου Κλινική εξέταση
  Ωχρότητα, ψηλαφητή μάζα (20-35%), Virchow
 4. Καρκίνος στομάχου Εργαστηριακά ευρήματα
  Αναιμία, αχλωρυδρία
 5. Καρκίνος στομάχου Διάγνωση
  • Γαστροσκόπηση
  • πολλαπλές βιοψίες (χείλη-πυθμένας)
  • Βαριούχο γεύμα
  • CT scan
  • Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα
 6. Καρκίνος στομάχου θεραπεία
  • Εντόπιση στο άντρο
  • 75% γαστρεκτομή, αφαίρεση μείζονος & ελάσσονος επιπλόου
  • Αποκατάσταση με Roux en Y

  • Εντόπιση στό σώμα ή καρδιά
  • Ολική γαστρεκτομή + σπληνεκτομή
  • Αποκατάσταση κατά Roux en Y

  Χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία
 7. Πρώϊμος γαστρικός καρκίνος Ορισμός
  Διήθηση βλενογόνου ή και υποβλεννογόνιου χιτώνα με ή χωρίς λεμφαδενικές μεταστάσεις (3-14%)
 8. Πρώϊμος γαστρικός καρκίνος
  D1 εκτομή
  εκτομή λεμφαδένων μέχρι και 3 cm από όγκο
 9. Πρώϊμος γαστρικός καρκίνος
  D2 εκτομή
  Εκτομή λεμφαδένων αρ γαστρικής, αλληρείου τρίποδα, σπληνικής αρτ, πύλες σπληνός
 10. Πρώϊμος γαστρικός καρκίνος
  D3 εκτομή
  Εκτομή λεμφαδένων ηπατο12δακτυλικού, κεφαλής παγκρέατος, άνω μεσεντερίου αρτηρίας
 11. πολύποδες στομάχου
  • Προσεκβολή του βλεννογόνου
  • Μονήρεις, πολλαπλοί
  • Αδενωματώδεις (γνήσια νεοπλάσματα) 25%
  • Φλεγμονώδεις (υπερπλαστικοί) 75%
 12. πολύποδες στομάχου - Αδενωματώδεις (γνήσια νεοπλάσματα) 25%
  • Σε ατροφικό βλεννογόνο
  • Με κακοήθη αναιμία
  • Με οικογενή πολυποδίαση
  • Με πολυποδίαση λεπτού εντέρου
  • <2cm ⇒ Ca 4%, >2cm ⇒ Ca 24%
 13. πολύποδες στομάχου - Φλεγμονώδεις (υπερπλαστικοί) 75%
  • Άντρο ή θόλο
  • Με υπερτροφική γαστρίτιδα
  • Μικρή σχέση με καρκίνο 4%
 14. Λειομύωμα στομάχου Εντόπιση
  • 25% στο άντρο
  • 40% κεντρικό στόμαχο
 15. Λειομύωμα στομάχου Συμπτώματα
  Εξέλκωση → αιμορραγία, δυσπεπτικά ενοχλήματα, έμετος
 16. Λειομύωμα στομάχου Διάγνωση
  ενδοσκόπηση
 17. Λειομύωμα στομάχου Θεραπεία
  σφηνοειδής εκτομή, γαστρεκτομή
 18. Λέμφωμα στομάχου Συμπτώματα
  • 80% ↣ άλγος, απίσχναση, ναυτία, έμετοι, αιμορραγία
  • 42% ↣ αιμορραγία, διάτρηση απόφραξη
  • 40% ↣ εφιδρώσεις, πυρετός, απίσχναση
 19. Λέμφωμα στομάχου Άντικειμενική εξέταση
  μάζα, διόγκωση λεμφαδένων, ήπατος
 20. Λέμφωμα στομάχου Διάγνωση
  ενδοσκόπηση, βιοψίες
 21. Λέμφωμα στομάχου Θεραπεία
  • Στάδιο Ι + επιχώριοι λεμφαδένες (στάδιο ΙΙ): ριζική αφαίρεση
  • Στάδιο ΙΙΙ, ΙV: χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία
  • Στάδιο ΙΙΙ, ΙV + Αιμορραγία, απόφραξη, διάτρηση: ριζική αφαίρεση
 22. Λέμφωμα στομάχου Πρόγνωση
  • Θεραπευτική εκτομή: 5ετής επιβίωση 50%
  • Παρηγορική εκτομή: 5ετής επιβίωση 25-35%
  • ΧΜΘ + ΑΚΘ: 5ετής επιβίωση 50%
 23. Οξεία διαβρωτική γαστρίτιδα - αίτια
  Εγκαύματα, μετεγχειρητικάΛήψη NSAID, οινοπνεύματος
 24. Οξεία διαβρωτική γαστρίτιδα - Κλινική εικόνα
  Αιματέμεση ή μέλαινα
 25. Οξεία διαβρωτική γαστρίτιδα - Συντηρητική θεραπεία
  • Ρινογαστρικός σωλήνας
  • Πλύσεις → απομάκρυνση αίματος → αποφυγή ινοδώλυσης
  • Αντιόξινα → ουδετεροποίηση pH στομάχου
  • Ενδοσκόπηση → διαθερμία, φωτοπηξία, Laser
  • Εκλεκτική αρτηριογραφία → εμβολισμός αρ γαστρικής
 26. Οξεία διαβρωτική γαστρίτιδα - Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας
  • Αποτυχία συντηρητικής αγωγής
  • Υποτροπή αιμορραγίας
  • Μετάγγιση > 6 μονάδες/48h → επιμονή αιμορραγίας
 27. Οξεία διαβρωτική γαστρίτιδα - Χειρουργική επέμβαση
  • Γαστροτομή: έκπλυση, συρραφή διαβρώσεων, ΣΒ+Π (αποτυχία 5%)
  • Επι αποτυχίας: Μερική γαστρεκτομή ή ολική γαστρεκτομή
 28. Γαστρο12δακτυλικό έλκος - Αίτια
  • μόλυνση με Helicobacter Pylori
  • χρήση NSAID (10-30% ασθ → έλκη)
  • Γαστρίνωμα
  • Χειρουργική επέμβαση → επιπλοκές
  • Συγγενής αιτιολογία
 29. ΕΛΚΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ - Συμπτώματα
  • Γυναίκες 3ης ηλικίας
  • Δυσπεπτικά ενοχλήματα
  • Άλγος (Εποχιακοί παροξυσμοί, λίγες ώρες μετά τροφή, υφεση με αντιόξινα)
  • Έμετος, αναγωγές
  • Αίσθημα καύσους, σιελόρροια, bloating
 30. ΕΛΚΟΣ 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ - Συμπτώματα
  • Νεαρή ή μέση ηλικία
  • Συχνότερο στους άνδρες
  • Καυστικό άλγος επιγαστρίου (κενός στόμαχος, Ξυπνά τον ασθενή τη νύκτα, Παρέρχεται με τη λήψη τροφής, Εμφανίζει περιοδικότητα)
 31. Γαστρο12δακτυλικό έλκος - διάγνωση
  • Βαριούχο γεύμα
  • Γαστροσκόπηση
  • Λήψη πολλαπλών βιοψιών (Ιστολογική εξέταση, H Pylori)

  Διαφορική διάγνωση: Αδενοκαρκίνωμα στομάχου
 32. Γαστρο12δακτυλικό έλκος - Συντηρητική θεραπεία
  • - Αντιόξινα (30ml X 4)
  • - Ανταγωνιστές των Η2 υποδοχέων (Σιμετιδίνη, Ρανιτιδίνη)
  • - Αναστολείς αντλίας πρωτονίων (Ομεπραζόλη, Λανσοπραζόλη)

  • Βελτίωση αντίστασης βλεννογόνου:
  • - Αντιχολινεργικά (Ατροπίνη, πιρενζενπίνη)
  • - Sucralfate (άλας αλουμινίου)
 33. Γαστρο12δακτυλικό έλκος - Σύνηθες σχήμα συντηρητικής θεραπείας
  • ομεπραζόλη 2 μήνες
  • αντιβιοτικά 2 εβδ.
 34. Ενδείξεις Χειρουργικής θεραπείας έλκους στομάχου
  • Αποτυχία συντηρητικής αγωγής (θεραπεία 6 εβδ.)
  • Υποτροπή (63%)
  • Υποψία κακοήθειας (5-10%)
  • Έλκη εκτός ελάσσονος τόξου
  • Επιπλοκές (Διάτρηση, Αιμορραγία, Πυλωρική στένωση)
 35. Έλκος στομάχου - Χειρουργικές μέθοδοι
  • Γαστρεκτομή 60%
  • Billroth I ή II
  • ΣΒ + Π ή ΓΕΑ
  • Ανοικτή βιοψία έλκους
  • Δεν συνιστάται η ΥΒ
 36. Ενδείξεις Χειρουργικής θεραπείας έλκους 12δακτύλου
  • Αποτυχία συντηρητικής αγωγής (Υποτροπή - Μη επούλωση)
  • Κοινωνικοοικονομικοί λόγοι που δεν επιτρέπουν στον ασθενή να πάρει θεραπεία
  • Ασθενείς υψηλού κινδύνου (Μεταμόσχευση νεφρού, λήψη κορτιζόνης, αντιπηκτική αγωγή)
  • Επιπλοκές (Διάτρηση, αιμορραγία, πυλωρική στένωση)
 37. Έλκος 12 δακτύλου - Χειρουργικές μέθοδοι
  • ΣΒ + Π ή ΓΕΑ
  • ΕΒ + Π
  • Υπερεκλεκτική Βαγοτομή
  • ΣΒ + Α + ΒΙ ή ΒΙΙ
 38. Yποτροπή έλκους - Αιτιολογία
  • Ατελής βαγοτομή
  • Παραμονή πυλωρικού βλεννογόνου
  • Zollinger Ellison
  • Μακρά προσιούσα (εξασθένηση αλκαλικότητας)
 39. Yποτροπή έλκους - Συμπτώματα
  • 1-6 έτη μετά αρχική επέμβαση
  • Πόνος
  • Αιμορραγία 50-70% των ελκών υποτροπής
  • Διάτρηση ή στένωση
 40. Yποτροπή έλκους - Διάγνωση
  γαστροσκόπηση
 41. Yποτροπή έλκους - Συντηρητική θεραπεία
  ομεπραζόλη + αντιβιοτικά

  • Ανταπόκριση:
  • 10% μετά γαστρεκτομή
  • 70-80% μετά ΥΒ
 42. Yποτροπή έλκους - Χειρουργική θεραπεία
  • Εξαρτάται από την αρχική επέμβαση
  • Συνήθως Roux en Y γαστρεκτομή + ΣΒ
 43. Σύνδρομο Dumping - Εκδήλωση
  • Έναρξη συμπτωμάτων 10-20 min μετά γεύμα
  • Γαστρεντερικό: Bloating, κωλικοειδή άλγη, ναυτία, διάρροια
  • Κυκλοφορικό: Ταχυκαρδία, αίσθημα παλμών, ιδρώτες, λιποθυμική τάση
  • Εργαστηριακά ευρήματα: Ταχεία κένωση στομάχου (ακτινοσκόπηση, ραδιενεργό γεύμα)
 44. Γαστρεντερικά συμπτώματα συνδρόμου Dumping
  Αίσθημα πληρότητας, Αίσθημα βάρους, Δυσφορία, Έμετοι, Πόνος, διάρροια
 45. Συστηματικά συμπτώματα συνδρόμου Dumping
  Αδυναμία, Κόπωση, Λιποθυμία, Ζάλη, Κεφαλαλγία, Ναυτία, Αίσθημα θερμότητας, Αίσθημα παλμών, Δύσπνοια, ιδρώτας
 46. Διάγνωση συνδρόμου Dumping
  • Κλινική εικόνα
  • Δοκιμασία πρόσκλησης Dumping (DPT)
  • Μέτρηση γαστρικής κένωσης (γ-κάμερα)
 47. Συντηρητική θεραπεία συνδρόμου Dumping
  • Άμεση κατάκλιση μετά γεύμα → Αποκλεισμός ρόλου βαρύτητας
  • Γεύματα: Φτωχά σε υδατάνθρακες, Πλούσια σε λίπη και πρωτεΐνες
  • Αποφυγή λήψης νερού με γεύματα
  • Πεκτίνη (με γεύμα), αντιχολινεργικά
  • Octreotide 25μg 30 min προ γεύματος
 48. Χειρουργική θεραπεία συνδρόμου Dumping - Ενδείξεις
  • Σοβαρό και επίμονο σύνδρομο
  • Αποτυχία συντηρητικών μέτρων
  • Τεκμηρίωση με DPT
  • Αποκλεισμός συνύπαρξης με άλλες κινητικές διαταραχές
  • Ραδιοισοτοπική κένωση κ.λ.π.
 49. Χειρουργική θεραπεία συνδρόμου Dumping - Μέθοδοι
  Ο τύπος επέμβασης εξαρτάται από την προηγηθείσα επέμβαση

  • 1. Ανακατασκευή πυλωρού: προηγούμενη επέμβαση ΣΒ, ΕΒ + Π
  • 2. Παρεμβολή ανισοπερισταλτικού τμήματος νήστιδας: αντρεκτομή
  • 3. Σύγκλειση ΓΕΑ: Προηγούμενη επέμβαση ΣΒ, ΕΒ + ΓΕΑ
  • 4. Roux en Y επέμβαση
Author:
Crystalenia
ID:
278622
Card Set:
Στομάχι
Updated:
2014-07-12 23:23:08
Tags:
Χειρουργική
Folders:
Χειρουργική Α
Description:
Παθήσεις Στομάχου
Show Answers: