Παθολογία οπισθοπεριτοναικού χώρου

The flashcards below were created by user Crystalenia on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ιδιοπαθής οπισθοπεριτοναική ίνωση - Πρώιμο στάδιο
  • βύθιος, μη κωλικοειδής πόνος που επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου και δεν εξαρτάται από δραστηριότητα, ούρηση, αφόδευση κοκ (90%) – ασπιρίνη
  • σπάνια συμπτωματολογία από τους ουρητήρες
  • οίδημα κάτω άκρου +/- θρομβοφλεβίτιδα λόγω απόφραξης κάτω κοίλης
  • χωλότητα και ισχαιμία εντέρου
 2. Ιδιοπαθής οπισθοπεριτοναική ίνωση -Προχωρημένο στάδιο
  • προοδευτικά επιδεινούμενη απόφραξη του ουρητήρα
  • αύξηση κρεατινίνης
  • φυσιολογικός ή αυξημένος όγκος ούρων
 3. Ιδιοπαθής οπισθοπεριτοναική ίνωση - Διαγνωστική προσέγγιση
  • υποψία από πόνο, ανακαλύψη κατά τη διερεύνηση απόφραξης ουρητήρα ή ανεπάρκειας αγγείων
  • US, MRI, IV και ανιούσα πυελογραφία, CT (έκταση, ύπαρξη όγκου ή λεμφαδενοπάθειας, σχέση με άλλες δομές)
  • βιοψία υπό CT
  • ανοικτή βιοψία για έλεγχο ύπαρξης όγκου
  • ΔΔ: άλλες αιτίες αποφρακτικής ουροπάθειας
 4. Όγκοι οπισθοπεριτοναικού χώρου - πρώιμα συμπτώματα
  • ανύπαρκτα ή σπάνια (μπορεί να φτάσει σε πολύ μεγάλο μέγεθος πριν δώσει συμπτώματα)
  • αύξηση μεγέθους κοιλίας, πόνος στη ράχη, αίσθημα βάρους, αίσθημα πόνου (αρχικά απροσδιόριστο), ναυτία - έμετοι, αλλαγές συμπεριφοράς εντέρου
 5. Όγκοι οπισθοπεριτοναικού χώρου - προχωρημένα συμπτώματα
  καχεξία, ανορεξία, αδυναμία, απώλεια βάρους, πυρετός, αιματουρία, δυσουρία, πόνος με επέκταση στους μηρούς, οίδημα κάτω άκρων
 6. Όγκοι οπισθοπεριτοναικού χώρου - Κλ. εξέταση
  ψηλαφητή κοιλιακή μάζα, συνήθως όχι ευαίσθητη που μπορεί να φτάσει να καταλάβει ολόκληρη την κοιλιακή χώρα, σκληρή, μη κινητή, ασκίτης, σπάνια επίφλεβο, αιμορροίδες, τεινεσμός
 7. Όγκοι οπισθοπεριτοναικού χώρου - Διαγνωστική προσέγγιση
  • US, ΙV και ανιούσα πυελογραφία, CT (έκταση, σχέση με άλλες δομές και διήθησή τους)
  • Αορτογραφία
  • βιοψία υπό CT ή US προεγχειρητικά
 8. Άλλες παθολογικές καταστάσεις του ΟΠΧ
  Aποστήματα, Αιματώματα – αιμορραγία, αέρας στον ΟΠΧ (λόγω διάτρησης 12δακτύλου μετά από ERCP)
Author:
Crystalenia
ID:
278623
Card Set:
Παθολογία οπισθοπεριτοναικού χώρου
Updated:
2014-07-11 13:39:49
Tags:
Χειρουργικη
Folders:
Χειρουργικη Α
Description:
Παθολογία οπισθοπεριτοναικού χώρου
Show Answers: