Χοληδοχολιθίαση

The flashcards below were created by user Crystalenia on FreezingBlue Flashcards.

 1. Χοληδοχολιθίαση - Εκδήλωση
  • Διαλλείπων κωλικοειδές άλγος ΔΕ άνω τεταρτημόριου της κοιλίας, με αντανάκλαση σε ΔΕ ώμο
  • Ικτερος με αποχρωματισμένα κόπρανα και σκουρόχρωμα ούρα.
  • Επί επιπλοκών εμφανίζεται πυρετός με ρίγος, πόνος και ίκτερος
 2. Χοληδοχολιθίαση - Διάγνωση
  • Προ- ή μετεγχειρητικές μέθοδοι:
  • Βιοχημικές αναλύσεις αίματος, U/S ήπατος χοληφόρων, C/T, Μαγνητική χολάγγειο-παγκρεατογραφία (MRCP), Ενδοσκοπική ανάστροφη χολαγγειο- παγκρεατογραφία (ERCP), Διαδερμική διηπατική χολαγγειογραφία

  • Διεγχειρητικές μέθοδοι:
  • Διερεύνηση χοληδόχου όρου (Ανοικτή ή Λαπαροσκοπική προσπέλαση), U/S
 3. ΧΔΛ: Ομάδες ασθενών
  • Υψηλού κινδύνου για ύπαρξη ΧΔΛ (>50%): Εμφανής ίκτερος, χολαγγειίτιδα
  • Διάταση χοληδόχου πόρου στο US

  • Μέσου κινδύνου για ύπαρξη ΧΔΛ (10-50%): Ιστορικό ικτέρου ή παγκρεατίτιδας
  • Αύξηση χολερυθρίνης, αλκ. φωσφατάσης προεγχειρητικά
  • Παρουσία πολλαπλών μικρών χολολίθων

  • Χαμηλού κινδύνου για ύπαρξη ΧΔΛ (<5%):
  • Ύπαρξη μεγάλου μεγέθους χολολίθων
  • Απουσία ιστορικού ικτέρου ή παγκρεατίτιδας
  • Φυσιολογικές LFTs
 4. ΧΔΛ: διεγχειρητικές θεραπευτικές επιλογές
  • 1. Λαπαροσκοπική διερεύνηση χοληδόχου πόρου
  • 2. Διεγχειρητική ERCP
  • 3. Ανοιχτή διερεύνηση χοληδόχου πόρου
  • 4. Μετεγχειρητική αντιμετώπιση
 5. ΧΔΛ: μετεγχειρητική διάγνωση & θεραπευτικές επιλογές - ERCP
  • 1. Λαπαροσκοπική ή ανοικτή διερεύνηση
  • 2. Διαδερμική διηπατική πρόσβαση

  Αφαίρεση λίθων, σφιγκτηροτομή, τοποθέτηση ενδοπρόσθεσης
Author:
Crystalenia
ID:
278649
Card Set:
Χοληδοχολιθίαση
Updated:
2014-07-11 21:16:36
Tags:
Χειρουργική
Folders:
Χειρουργικη Α
Description:
Χοληδοχολιθίαση
Show Answers: