Κήλες

The flashcards below were created by user Crystalenia on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ταξινόμηση των κηλών
  Εσωτερική κήλη: μέσω συγγενών ή επίκτητων ενδοκοιλιακών στομίων, βόθρων ή τρημάτων.

  Εξωτερική κήλη: μέσω ενός ευένδοτου σημείου των μυοαπονευρωτικών ιστών του κοιλιακού τοιχώματος
 2. Εσωτερικές κήλες - Είδη (επιγραμματικά)
  • Χωρίς σάκο: Συγγενή, Τραύμα, Μετεγχειρητικά
  • Με σάκο (=μεσεντέριο): Παραδωδεκαδακτυλική / Μεσοκολική, Εξ’αιτίας ατελούς στροφής του εντέρου εμβρυολογικά
 3. Κλινική διάκριση των εξωτερικών κηλών - παράγοντες
  • Οι περιβάλλοντες ιστοί
  • Ο κηλικός σάκος
  • Το περιεχόμενο
  • Ο αυχένας
 4. Δημιουργία της εξωτερικής κήλης - Προδιαθεσικοί παράγοντες
  • Συγγενής προδιάθεση: Ατελής σύγκλιση του ελυτροπεριτοναϊκού πόρου/ ομφαλού, κ.α.
  • Δτχ ισορροπίας σύνθεσης – αποδόμησης κολλαγόνου: Κακή θρέψη, Κάπνισμα, ΧΜΘ, ΑΚΘ, Προχ. ηλικία, Κορτικοστεροειδή
  • Χρόνια αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης: Παχυσαρκία, Βήχας, Δυσκοιλιότητα, Ασκίτης, Βαρεία χειρωνακτική εργασία, Πολλαπλές κυήσεις
  • Τραύματα –εγχειρητικές τομές: Άμεση επίδραση, Έμμεση επίδραση
 5. Κατάταξη των εξωτερικών κηλών
  • Απλή ή ανατασσόμενη κήλη: ανατάσσεται αυτομάτως ή εύκολα
  • Μη-ανατασσόμενη κήλη: μόνιμη προβολή περιεχομένου, δεν ανατάσσεται
  • Αποφραγμένη κήλη: μη-ανατασσόμενη με εντερική απόφραξη, χωρίς επηρροη της αιματικής κυκλοφορίας
  • Η περιεσφιγμένη κήλη: μη-ανατασσόμενη με ισχαιμία του περιεχόμενου
  • Η φλεγμαίνουσα κήλη: το περιεχόμενο φλεγμαίνει π.χ. σκωληκοειδής, σάλπιγγα
 6. Κλινική εικόνα περιεσφιγμένης κήλης
  • απόφραξη εντέρου
  • σκληρή, επώδυνή, μη-ανατασσόμενη κήλη
  • Ισχαιμική νέκρωση / γάγγραινα εντός 5-6 ωρών
 7. Είδη επεμβάσεων & Ενδείξεις
  • Τακτικός προγραμματισμός ⇒ απλή ή ανατασσόμενη κήλη
  • Άμεση εγχείρηση ⇒ μη-ανατασσόμενη κήλη
  • Επείγουσα εγχείρηση ⇒ αποφραγμένη, περιεσφιγμένη ή φλεγμαίνουσα κήλη
 8. Εξωτερικές κήλες - Είδη
  • μηροβουβωνικής περιοχής (75-90%)
  • Ομφαλοκήλη (3-12%)
  • Επιγαστρικές (2%)
  • Κοιλιοκήλες ή μετεγχειρητικές κήλες (10-16%)
  • Κήλες της Σπιγγελείου γραμμής
  • Οσφυοκήλες
  • Πυελικές κήλες
  • Ιδιαίτεροι τύποι κηλών → Richter, Maydl, Littre
 9. κήλες της μηροβουβωνικής περιοχής
  75-90%, Ταξινόμηση: Ευθεία, Λοξή, Μηροκήλη
 10. Λοξή βουβωνοκήλη
  • 50-60% των μηροβουβωνικών κηλών
  • Ο σάκος εισέρχεται από το διευρυσμένο έσω στόμιο του βουβωνικού πόρου
  • Μπορεί να φτάσει μέχρι το όσχεο
  • Συνήθως ετερόπλευρη
  • Συχν. σε άτομα παιδικής και νεαρής ηλικίας
 11. Ευθεία βουβωνοκήλη
  • 25-30% των μηροβουβωνικών κηλών
  • Πρόπτωση μέσω του τριγώνου του Hesselbach (αποδυναμωμένο, λεπτυσμένο και χαλαρό)
  • Συνήθως αμφοτερόπλευρη
  • Πιθανή συνυπάρξη με λοξή βουβωνοκήλη = μεικτή βουβωνοκήλη
  • Συχν. σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
 12. Κλινικά συμπτώματα και σημεία της βουβωνοκήλη
  • Συνεχής παρουσία ή διαλείπουσα εμφάνιση
  • Διόγκωση ή/και άλγος στην περιοχή, πιθανά ασυμπτωματική/ τυχαίο εύρημα
  • Περισσότερη ενόχληση σε κάθε αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης
  • Διόγκωση που διατείνεται με τον βήχα ή σε όρθια θέση
  • Ανάταξη της διόγκωσης (αυτόματη ή με το χέρι)
  • Με το δάκτυλο στον βουβωνικό πόρο και όταν βήχει, ο σάκος προσκρούει στην κορυφή του δακτύλου σε λοξή βουβωνοκήλη & στη ράγα του δακτύλου στην ευθεία βουβωνοκήλη
 13. Θεραπευτική αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης
  προεγχειρητική διόρθωση παραγόντων κινδύνου για υποτροπή: Χρόνιος βήχας, Δυσκοιλιότητα, Συμπτωματική υπερτροφία προστάτη,Παχυσαρκία

  • χειρουργική επέμβαση σε κάθε περίπτωση με τοπική ή ραχιαία αναλγησία
  • κηλεπιδέσμος - μόνο όταν υπάρχει απόλυτη αντένδειξη διενέργειας εγχείρησης
 14. Η χειρουργική αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης - Μέθοδοι
  Δύο σκέλη:

  • 1. Ανάταξη του περιεχόμενου του σάκου +/- απολίνωση του σάκου
  • 2. Πλαστική αποκατάσταση → Σμίκρυνση του εύρους του έσω στομίου, Ενίσχυση του οπισθίου τοιχώματος
 15. Μηροκήλη
  • πρόπτωση μέσω του μηριαίου δακτυλίου
  • Συχνότερα στις ηλικιωμένες, παχύσαρκες και πολύτοκους
  • Συχνά μη-ανατασσόμενη και μεγάλος κίνδυνος περίσφιξης
 16. Μηροκήλη - Κλινική εικόνα
  Τοπική διόγκωση, συνήθως ανώδυνη

  • Διάγνωση συχνά δύσκολή:
  • Μικρό μέγεθος σε παχύσαρκες γυναίκες
  • Συχνά ασυμπτωματική
  • Περίσφιξη ως πρώτη κλινική εκδήλωση
 17. Μηροκήλη - Θεραπεία
  ανάταξη και πλαστική αποκατάσταση με συρραφή του χάσματος (με ή χωρίς τοποθέτηση πλέγματος σε σχήμα κώνου)
 18. Ομφαλοκήλη - Είδη
  • Αληθής ομφαλοκήλη: νεογνά (εξόμφαλος), παιδιά
  • Παρομφαλική κήλη: Αίσθημα τάσης, άλγος, άτυπα επιγαστρικά συμπτώματα
 19. Ένδειξη για εγχείρηση αληθούς ομφαλοκήλης
  • Ευμεγέθεις κήλες
  • Έντονη συμπτωματολογία
  • Δεν έχουν τάση ίασης μέχρι την ηλικία 6 ετών
 20. Χειρουργική αντιμετώπιση Ομφαλοκήλης
  • Προεγχειρητική διόρθωση αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης
  • Ανάταξη ή αφαίρεση του περιεχομένου
  • Αφαίρεση σάκου (και συρραφή χειλέων)
  • Σύγκλιση χάσματος με απλή συρραφή, πλαστική κατά Mayo ή την παρεμβολή συνθετικού πλέγματος
 21. Κήλες λευκής γραμμής ή επιγαστρικές κήλες
  • συνήθως μεταξύ ξιφοειδούς απόφυσης και ομφαλού
  • Μικρές και συχνά πολλαπλές
  • Περιεχόμενο συνήθως προπεριτοναϊκό λίπος ή επίπλουν, σπάνια λεπτό ή παχύ έντερο
 22. Κήλες λευκής γραμμής ή επιγαστρικές κήλες - Κλινική εικόνα
  • Ασυμπτωματική, τυχαίο εύρημα
  • Μικρές, μαλθακής σύστασης, ευπίεστες και ανώδυνες προεκβολές κατά τη μέση γραμμή, όταν ο ασθενείς στέκεται όρθιος ή/και αυξάνει την ενδοκοιλιακή πίεση
  • Τοπική ευαισθησία, άλγος, άτυπα επιγαστρικά ενοχλήματα
  • Δύσκολη διάγνωση μικρών κηλών σε παχύσαρκους
  • Συχνά περίσφιξη λόγω μικρών χασμάτων
 23. Κήλες λευκής γραμμής ή επιγαστρικές κήλες - Θεραπεία
  • Ανάταξη ή αφαίρεση του περιεχομένου
  • Αφαίρεση σάκου (και συρραφή χειλέων)
  • Σύγκλιση χάσματος με απλή συρραφή, πλαστική κατά Mayo ή την παρεμβολή συνθετικού πλέγματος
 24. Μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες
  • Ιατρογενείς κήλες
  • 0,5-14% των ασθενών που υποβάλλονται σε κοιλιακές επεμβάσεις
  • 30% των ασθενών με διαπύηση τραύματος
 25. Μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες - Σημαντικοί παράγοντες
  • κακή εγχειρητικής τεχνικής
  • διαπύηση του τραύματος
  • τύπος της εγχειρητικής τομής
  • μεγάλη ηλικία του ασθενούς
  • κακή γενική κατάσταση του ασθενούς
  • παχυσαρκία
  • αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης
 26. Μετεγχειρητικές κοιλιοκήλες - Θεραπεία
  • Ανάταξη ή αφαίρεση του περιεχομένου
  • Αφαίρεση σάκου (και συρραφή χειλέων)
  • Σύγκλιση χάσματος με απλή συρραφή, πλαστική κατά Mayo, την παρεμβολή συνθετικού πλέγματος
  • (Συνήθως τοποθέτηση πλέγματος για αποφυγή τάσης)
 27. Κήλες της Σπιγγελείου γραμμής
  • Σπάνιες, συχνά στο ύψος της ημικυκλικής γραμμής
  • Δύσκολή διάγνωση, πολύ συχνά δυσδιάκριτη, συνήθως ενδοτοιχωματική
 28. Κήλες της Σπιγγελείου γραμμής - Κλινικές εκδηλώσεις
  • Διόγκωση εντός των μυϊκών μαζών, ευαισθησία, άλγος
  • Ενοχλήματα που αποδίδονται σε άλλες παθήσεις (ουρ. κωλικός, χολολιθίαση, γυναικολογικές παθήσεις)
  • Συχνά περίσφιξη
 29. Κήλες της Σπιγγελείου γραμμής - Διάγνωση
  Απεικόνιση με πλάγια ακτινογραφία, υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία
 30. Οσφυοκήλες - Είδη
  • Κήλη του άνω οσφυϊκού τριγώνου (95%)
  • Κήλη του κάτω οσφυϊκού τριγώνου (5%)
 31. Πυελικές κήλες - Είδη
  • Κήλες του θυρεοειδούς τρήματος
  • Ισχιοκήλες
  • Κήλες του περινεόυ
 32. Ιδιαίτεροι τύποι κηλών - Η κήλη του Richter
  • Το περιεχόμενο της κήλης είναι λεπτό έντερο,η περίσφιξη αφορά μοναχά ένα μόνο τμήμα του αυλού, χωρίς εντερική απόφραξη
  • Άλγος, ναυτία , εμετός
  • Κίνδυνος περιτονίτιδας
 33. Ιδιαίτεροι τύποι κηλών - Η κήλη του Littré
  • περιεχόμενο της κήλης είναι το εκκόλπωμα του Meckel
  • 50% βουβωνοκήλη, 20% μηροκήλη, 20% ομφαλοκήλη
 34. Ιδιαίτεροι τύποι κηλών - H κήλη του Maydl
  • (κήλη σε σχήμα W): Δυο έλικες εντέρου στον σάκο
  • Διαταραχή της αιμάτωσης ιδιαίτερα στην ενδιάμεση έλικα που βρίσκεται στην κοιλιά
Author:
Crystalenia
ID:
278683
Card Set:
Κήλες
Updated:
2014-07-12 17:26:07
Tags:
Χειρουργική
Folders:

Description:
Κήλες
Show Answers: