Όγκοι εκ μαλακών ιστών

The flashcards below were created by user Crystalenia on FreezingBlue Flashcards.

 1. Καλοήθεις όγκοι εκ μαλακών ιστών
  • Συνήθεις
  • Λιπώματα, (δερματο)ινώματα, κλπ
  • ΔΔ με σαρκώματα
 2. Καλοήθεις όγκοι εκ μαλακών ιστών - ΔΔ με σαρκώματα
  • Συνήθως επιφανειακή εντόπιση
  • Μικρό μέγεθος
  • Πολλά χρόνια χωρίς μεταβολή μεγέθους ή βραδεία ανάπτυξη
  • Επί αμφιβολίας βιοψία!!!
 3. Καλοήθεις όγκοι εκ μαλακών ιστών - Θεραπεία
  • Καμία / Παρακολούθηση
  • Απλή εκτομή
 4. Σάρκωμα
  • Σχετικά σπάνιο
  • Πολύ διαφορετικοί τύποι
  • Διάφορες εντοπίσεις
  • Ποικιλία στη βιολογική συμπεριφορά
 5. Η βιολογική συμπεριφορά των σαρκωμάτων
  • τοπική διήθηση
  • σπάνια λεμφογενής διασπορά, συνήθως αιματογενείς μεταστάσεις

  ομοιότητα της κλινική συμπεριφοράς περισσότερο σχετικώς με την ανατομική εντόπιση, τον βαθμό κακοήθειας και το μέγεθος και πολύ λιγότερο με τον ιστολογικό τύπο
 6. Σάρκωμα - Αιτιοπαθογένεια
  • γεννητικοί παράγοντες: γενετική προδιάθεση, χρωματοσωματικές αλλαγές
  • ακτινοθεραπεία: δόσο-εξαρτώμενη
  • λεμφοίδημα: μετά από μαστεκτομή κ ΑΚΘ, φιλαρίαση, χρόνιο λεμφοίδημα
  • τραύμα: αμφιλεγόμενο θέμα
  • χημικές ουσίες: αμφιλεγόμενο, συνήθως επαγγελματική έκθεση
 7. Σάρκωμα - Κλινική εικόνα
  Μάζα ανώδυνη, ταχεία ανάπτυξη, εντόπιση επιφανειακή ή βαθιά

  • Μέγεθος:
  • 1/3    < 5 εκ.
  • 1/3    5 εκ.-10 εκ.
  • 1/3    > 10 εκ.
 8. Σάρκωμα - Απεικόνιση
  C/T, MRI, Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET), Α/α, U/S, Σπινθηρογράφημα οστών, Αγγειογραφία

  (εξετάσεις εκλογής)
 9. Σάρκωμα - διαφορική διάγνωση
  • καλοήθεις μάζες εκ μαλακών ιστών
  • κακοήθεις μάζες

  έχει μεγάλη σημασία για την αντιμετώπιση, γίνεται μόνο με βιοψία και ιστολογική εξέταση ή FNA και κυτταρολογική εξέταση
 10. Η αντιμετώπιση των σαρκωμάτων
  Αναλόγως με: εντόπιση, μέγεθος, βαθμό κακοήθειας, τοπική επέκταση, στάδιο της νόσου

  Πολυ-δύναμη: Χειρουργική, ΧΜΘ, ΑΚΘ
Author:
Crystalenia
ID:
278688
Card Set:
Όγκοι εκ μαλακών ιστών
Updated:
2014-07-12 17:55:36
Tags:
Χειρουργική
Folders:

Description:
όγκοι εκ μαλακών ιστών
Show Answers: