Μελάνωμα του δέρματος

The flashcards below were created by user Crystalenia on FreezingBlue Flashcards.

 1. Αιτιολογία/ Παράγοντες κινδύνου
  • Ηλικία, Είδος/ χρώμα δέρματος, Φακίδα, Γενετικοί παράγοντες
  • Μεγάλος αριθμός σπίλων, > 3 άτυποι ή δυσπλαστικοί σπίλοι, Μεγάλοι σπίλοι, Συγγενής σπίλος

  UVB, UVA (solarium), Sunscreen, Χημικές ουσίες, Διατροφή
 2. Διάγνωση
  • ABCD, μικρή διαγνωστική ακρίβεια
  • Υπολογιστικά προγράμματα
  • Δερματοσκόπηση
  • Διαγνωστική βιοψία (όρια 2 χιλ.)
 3. ABCD Diagnose System
  • Α   Asymmetry
  • B   Border irregularity
  • C   Color variation
  • D   Diameter > 6 mm
  • (E  Elevation/evolution)
 4. Ενδείξεις βιοψίας μελαγχρωματικών βλαβών
  • Ανάπτυξη νέας βλάβης
  • Μεταβολή σε υπάρχουσα βλάβη ως προς το χρώμα, το μέγεθος, το σχήμα
  • Εξέλκωση ή αιμορραγία της βλάβης
  • Κνησμός
  • Κάθε βλάβη που εμφανίζει τα γνωστά “ABCD”s
 5. Ταξινόμηση - Κύριες ομάδες
  • Επιπολής εξαπλούμενο μελάνωμα 65%
  • Oζώδες μελάνωμα 10-30%
  • Φακιδοειδές μελάνωμα 15%
  • Μελάνωμα των άκρων 5%
 6. Ιστολογική εξέταση
  • Διάγνωση ‘Μελάνωμα’
  • Ιστολογικός τύπος
  • Βάθος διήθησης κατά Breslow
  • Επίπεδο διήθησης κατά Clark
  • Κάθετη / οριζόντια ανάπτυξη
  • Παρουσία εξέλκωσης
  • Παρουσία λεμφοκυτταρικής διήθησης
  • Παρουσία υποστροφής
 7. Βάθος διήθησης κατά Breslow
  • Τ0 in situ
  • Τ1  ≤ 1 χιλ.       (λεπτά μελανώματα)
  • Τ2  >1, ≤ 2 χιλ. (διάμεσου πάχους)
  • Τ3  >2, ≤ 4 χιλ. (διάμεσου πάχους)
  • Τ4  > 4 χιλ.       (παχιά μελανώματα)
 8. Επίπεδο διήθησης κατά Clark
  • Ι: ενδοεπιδερμικό (in situ) μελάνωμα
  • ΙΙ: διήθηση της θηλώδους μοίρας του χορίου
  • ΙΙΙ: διήθηση μέχρι του ορίου θηλώδους             και δικτυωτής μοίρας του χορίου
  • IV: διήθηση της δικτυωτής μοίρας του χορίου
  • V: διήθηση του υποδορίου λίπους
 9. Aντιμετώπιση
  • Η τοπική θεραπεία
  • Επιχώριοι λεμφαδένες
  • Συστηματική νόσος
  • Περιοχική (μη λεμφαδενική) νόσος
 10. Ο ρόλος της χειρουργικής
  • Διάγνωση
  • Θεραπεία τοπικής νόσου
  • Σταδιοποίηση και θεραπεία λεμφαδενικής νόσου
  • Θεραπεία δορυφόρων και καθ’οδόν μεταστάσεων (εκτομή, περιοχική ΧΜΘ του σκέλους)
  • Θεραπεία συστηματικών μεταστάσεων (εκτομή, περιοχική ΧΜΘ ήπατος)
 11. Σημασία της διήθησης των λεμφαδένων στο μελάνωμα
  • Σταδιοποίηση (TNM)
  • Σημαντικός προγνωστικός παράγοντας
  • Ένδειξη ριζικού επιχώριου λεμφαδενικού καθαρισμού
  • Ένδειξη για συμπληρωματική συστηματική θεραπεία
 12. Τρόποι διερεύνησης της κατάστασης των  επιχώριων λεμφαδένων
  • Φυσική εξέταση
  • U/S, C/T, MRI
  • Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET-scan)
  • Σπινθηρογράφημα λεμφαγγείων
  • Kυτταρολογική/ ιστολογική εξέταση
 13. Ο λεμφαδενικός καθαρισμός (ΛΦΚ) - Είδη
  • Θεραπευτικός ΛΦΚ: υπάρχουν διηθημένοι λεμφαδένες
  • Προφυλακτικός (elective): δεν υπάρχουν κλ. διηθημένοι λεμφαδένες - δεν ενδείκνυται
  • Επιλεκτικός (selective): μετά από θετική βιοψία του λεμφαδένα φρουρού
 14. Ενδείξεις για βιοψία του λεμφαδένα φρουρού
  • Τοπικό μελάνωμα Breslow 1-4 χιλ.
  • Τοπικό μελάνωμα Breslow <1 χιλ. & Clark ≥ III ή IV
  • Τοπικό μελάνωμα Breslow <1 χιλ. με κάθετη ανάπτυξη/ εξέλκωση/ λεμφαγγειακή διήθηση
  • Τοπικό μελάνωμα Breslow <1 χιλ. με εντόπιση σε κορμό, τράχηλο ή κεφαλή
  • Τοπικό μελάνωμα Breslow ≥4 χιλ.
 15. Η συστηματική νόσος - Συστηματική θεραπεία
  • ανοσοθεραπεία: INF-α, INF-γ, IL-2, GM-CSF, BCG
  • εμβόλια
  • ΧΜΘ: κλασσική, στοχευμένη, βιο-ΧΜΘ + ανοσο-ΧΜΘ
  • χειρουργική
  • ακτινοθεραπεία
Author:
Crystalenia
ID:
278703
Card Set:
Μελάνωμα του δέρματος
Updated:
2014-07-12 19:48:49
Tags:
Χειρουργική
Folders:

Description:
Μελάνωμα του δέρματος
Show Answers: