Making Out in Tagalog: What's up?

The flashcards below were created by user Sports72Xtrm on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hallo!
  Hello!
 2. Kumusta ka?
  How are you?
 3. Mabuti
  I'm fine.
 4. Mabuti, sa plagay ko
  okay i guess.
 5. okey lang
  so-so/All right
 6. okey lang ba?
  is it alright?
 7. masama ang pikiram dang
  not very well
 8. hindi masama
  not bad
 9. mabilis ang lahat
  things are busy
 10. mahirap ang buhay
  things are hard
 11. kumusta ang buhay?
  how have you been?
 12. mabuti, salamat
  i've been fine, thank you
 13. Ang ang bago?
  Ano ang atin?
  • What's new?
  • Hi there.
 14. Kumusta, wala ba tayo diyan
  long time no see
 15. ano ang ba ginagawa?
  what have you been doing?
 16. kaunti lamang
  nothing much
 17. marami akong ginagawa
  I'm pretty busy.
 18. matagal ka na ba rito?
  have you been around?
 19. dito na ako nakatira
  Yes, I reside here now
 20. Saan ka nakatira?
  Where do you live?
 21. Matagal na kitang hidi nakikita
  I haven't seen you around for a while.
 22. Saan ka nakatira?
  Where do you live?
 23. Matagal na kitang hindi na nikikita
  I haven't seen you around for a while.
 24. Oo, matagal na nga
  Yes, it's been a long time.
 25. Ano ang ginagawa mo rito?
  What are you doing here?
 26. Kumusta si Peter/Mary?
  How is Peter/Mary doing?
 27. Siya ay mabuti
  He/she is fine.
 28. Anong balita tungkol kay Peter/Mary
  Anything new with Peter/Mary?
 29. Ano ang masama?
  What's wrong?
 30. Ano ang inyong iniisip?
  What's on your mind?
 31. Wala
  nothing
 32. nag-iisip lamang ako
  I was just thinking
 33. Nangangarap lamang ako
  I was just daydreaming
 34. Pansinim mo ang inyong saril!
  It's none of your business!
 35. Hayaan mo akong mag-isa!
  Leave me alone!
 36. Alis diyan/Umalis ka riyan!
  Get lost!
 37. Alis diyan kung hindi sisigaw ako!
  Leave me alone or I'll scream!
 38. Umalis ka riyan!
  Go away!
 39. Alis!
  Fuck off!
Author
ID
279280
Card Set
Making Out in Tagalog: What's up?
Description
Making Out in Tagalog phrase book
Updated
Show Answers