Czasowniki od P. Natalii

The flashcards below were created by user viki92 on FreezingBlue Flashcards.

 1. 会う

  あう
  spotykać się
 2. あける (II)
  otwierać
 3. あげる (II)
  dawać komuś
 4. あそぶ
  bawić się
 5. あびる (II)
  brać prysznic

  シャワーをあびる
 6. あむ
  robić na drutach
 7. あらう
  myć
 8. ある (I)
  • być, znajdować się
  • (nieżywotne)
 9. あるく
  chodzić pieszo
 10. 言う

  いう
  mówić
 11. 生きる

  いきる (II)
  żyć
 12. 行く

  いく
  iść, jechać, itp.
 13. い そ ぐ
  spieszyć się
 14. いただく
  dostać od kogoś wyżej postawionego
 15. いらっしゃる
  iść, przyjść, znajdować się (czasownik wywyższający)


  いらっしゃいます - forma masu
 16. いる (II)
  być, znajdować się (żywotne)
 17. いる (I)
  potrzebować
 18. いれる (II)
  wkładać coś do środka
 19. うかる (I)
  zdać np. test


  テストにうかる
 20. うける (II)
  zdawać np. test


  テストをうける
 21. 動く

  うごく
  ruszać się
 22. うたう
  śpiewać
 23. うつ
  • 1. uderzać, klepać
  • 2. strzelać
 24. 生まれる

  うまれる (II)
  urodzić się
 25. 売る

  うる (I)
  sprzedawać
 26. えがく
  malować, rysować
 27. おきる (II)
  wstawać (rano, po spaniu)
 28. おく
  położyć, postawić
 29. おくる (I)
  wysyłać
 30. おくれる (II)
  spóźniać się
 31. おこす
  budzić kogoś
 32. おしえる (II)
  nauczać, informować
 33. おす
  pchać
 34. おどる (I)
  tańczyć
 35. おぼえる (II)
  pamiętać, zapamiętywać
 36. おもいだす
  przypominać sobie
 37. おもう
  myśleć, sądzić (myślę, że)
 38. およぐ
  pływać
 39. おりる (II)
  wysiadać


  バスをおりる
 40. おる (I)
  składać, łamać
 41. おわる (I)
  kończyć się
 42. 買う

  か う
  kupować
 43. かえす
  oddawać coś, zwracać
 44. 帰る

  かえる (I)
  wracać
 45. かえる (II)
  zmieniać coś
 46. かかる (I)
  trwać, zabierać czas/pieniądze
 47. 書く

  かく
  pisać
 48. かく
  rysować
 49. かける (II)
  • 1. wieszać coś
  • 2. telefonować (電話をかける)
  • 3. nosić okulary (めがねをかける)
 50. かす
  pożyczać komuś
 51. かたづける (II)
  sprzątać, porządkować
 52. かぶる (I)
  nosić nakrycia głowy
 53. かりる (II)
  pożyczać od kogoś
 54. かわく
  wysuszyć się
 55. かんがえる (II)
  myśleć o czymś, zastanawiać się
 56. がんばる (I)
  starać się
 57. 聞く

  きく
  słuchać, pytać
 58. きる (II)
  ubierać się (od pasa do szyi)
 59. きる (I)
  ciąć
 60. くださる
  ktoś wyżej postawiony mi dał,

  くださいます – forma masu
 61. 来る

  くる (III)
  przychodzić, przyjeżdżać
 62. くれる (II)
  ktoś mi dał
 63. けす
  wyłączać, gasić
 64. ころす
  zabijać
 65. さがす
  szukać
 66. さく
  kwitnąć
 67. さしあげる (II)
  dawać komuś wyżej postawionemu
 68. さす
  kłuć
 69. さそう
  zapraszać
 70. サボる (I)
  wagarować
 71. さわる (I)
  dotykać
 72. しぬ
  umierać
 73. しめる (II)
  zamykać
 74. しゃべる (I)
  rozmawiać, gadać
 75. しる (I)
  wiedzieć, znać
 76. すう
  wciągać, palić papierosy, oddychać
 77. すく
  stawać się pustym, zgłodnieć

  (おなかがすきました)
 78. すむ
  mieszkać, żyć
 79. する (III)
  robić
 80. すわる (I)
  siadać, siedzieć
 81. だす
  wyjmować, wysyłać
 82. たたく
  • 1. uderzać
  • 2. grać na instrumentach perkusyjnych
 83. たつ
  stać, wstawać
 84. 食べる

  たべる (II)
  jeść
 85. ちる (I)
  opadać (np. płatki kwiatów)
 86. つかう
  używać
 87. つかれる (II)
  męczyć się
 88. つくる (I)
  robić, produkować, wytwarzać
 89. つける (II)
  • 1. włączać
  • 2. nosić (np. dodatki)
 90. つつむ
  owijać
 91. てつだう
  pomagać
 92. でる (II)
  wychodzić
 93. とまる (I)
  zatrzymywać się
 94. とめる (II)
  zatrzymywać coś
 95. とぶ
  latać, fruwać
 96. とる (I)
  • 1. brać, wziąć
  • 2. zdjąć (np. dodatki)
  • 3. robić zdjęcia
 97. なく
  płakać
 98. ならう
  uczyć się
 99. にあう
  pasować komuś (np. kolor)
 100. ぬぐ
  rozbierać się
 101. ぬすむ
  kraść
 102. ぬる (I)
  smarować
 103. ねる (II)
  spać, iść spać
 104. のぼる (I)
  wspinać się, iść do góry
 105. 飲む

  のむ
  pić
 106. のる (I)
  wsiadać
 107. はいる (I)
  wchodzić do środka
 108. 吐く

  はく
  wymiotować
 109. はく
  ubierać się (od pasa w dół)
 110. はしる (I)
  biegać
 111. はじまる (I)
  zaczynać się
 112. はじめる (II)
  zaczynać coś
 113. はずす
  zdejmować
 114. 働く

  は た ら く
  pracować
 115. 話す

  はなす
  rozmawiać
 116. はめる (II)
  nosić np. rękawiczki, pierścionki
 117. はらう
  płacić
 118. ひく
  • 1. ciągnąć
  • 2. grać na instrumentach (nie dętych i perkusyjnych)
 119. ひっこす
  przeprowadzać się
 120. ふく
  • 1. wiać (wiatr)
  • 2. dmuchać
  • 3. grać na instrumentach dętych
 121. ふる (I)
  padać (np. deszcz)
 122. まがる (I)
  skręcać
 123. まく
  zwijać, owijać (np. szalikiem)
 124. まげる (II)
  zginać coś
 125. まつ
  czekać
 126. 学ぶ

  まなぶ
  uczyć się
 127. まにあう
  zdążyć, być na czas
 128. 見える

  みえる (II)
  być widać
 129. みがく
  polerować, myć (np. zęby)
 130. 見せる

  みせる (II)
  pokazywać coś
 131. 見つかる

  みつかる (I)
  znaleźć się
 132. 見つける

  みつける (II)
  znaleźć coś
 133. 見る

  みる (II)
  widzieć, oglądać, patrzeć
 134. むかえる (II)
  powitać kogoś
 135. もつ
  trzymać, mieć
 136. もらう
  dostać coś
 137. やく
  piec, palić coś
 138. 休む

  やすむ
  odpoczywać
 139. やめる (II)
  przestać, rzucić coś
 140. やる (I)
  dawać coś komuś niżej postawionemu
 141. よぶ
  wołać, zapraszać
 142. 読む


  よむ
  czytać
 143. わかる (I)
  rozumieć, wiedzieć
 144. わすれる (II)
  zapominać
 145. わらう
  śmiać się
Author:
viki92
ID:
279295
Card Set:
Czasowniki od P. Natalii
Updated:
2014-07-20 17:25:12
Tags:
Japanese
Folders:

Description:
Czasowniki z listy od Pani Natalii, bez update'ów, z nielicznymi znakami.
Show Answers: